Ťaháky abecedne od 1 - K

1 dňa 30 január 2011 do kategórie Magazín, Ťaháky

 

1  4  7  A  B  C  Č  D  E  F  H  I  K  

 

1

1080i

Ide o zobrazovací mód štandartu HDTV pri ktorom je obraz rozdelený na 1080 vertikálnych liniek. Písmenko „i“ značí slovo interlaced, čiže prekladane. Rozlíšenie obrazu je 1920 x 1080 pixelov a pomer strán obrazuj eje 16:9, avšak početzobrazovaných pixelov je polovičný oproti módu 1080p, čiže 1,04 milióna. Najčastejšie sa využíva frame rate, t. zn. počet snímkov za sekundu, 50 Hz a 60 Hz. Kvalita obrazu je tak papierovo nižšia než v prípade 1080p. Skutočný, viditeľný rozdiel medzi 1080i a 1080p je voľným okom len veľmi ťažko postrehnuteľný. Naviac 1080i podporujú aj lacnejšie HDTV televízory označené logom HD ready.

 

1080p

Je najkvalitnejší zobrazovací mód štandardu HDTV. Písmenko „p“ znamená, že ide o neprekladaný obraz, v doslovnom preklade progressive scan. Pri tomto móde sa jeden snímok skladá z 2,07 milióna pixelov – obrazových bodov. Rozlíšenie je teda 1920 x 1080 bodov. 1080p sa niekedy označuje aj ako plné HDTV rozlíšenie –  FULL HD, pomer strán je 16:9. Obrovský objem prenášaných dát kladie veľké nároky nielen na prenos, ale tiež na zobrazovanie a predovšetkým snímanie takéhoto obrazu. Dnešné procesory sú však už na takej úrovni, že im dekódovanie a zobrazovanie takéhoto objemu dát nerobí problém. Obraz štandartu 1080p môže byť zobrazovaný pri rýchlosti 24, 25 alebo 30 snímkov za sekundu. Pri 30 snímkoch za sekundu (1080p 30p) ide o najnáročnejšiu zobrazovaciukvalitu obrazu. Televízory schopné zobrazovať štandart 1080p sa označujú ako Full HD, signál je do nich privádzaný cez HDMI alebo DVI konektor a kábel.

 

hore

 

 

4

480i

Znamená rozlíšenie obrazovky, kedy je obraz vertikálne rozdelený na 480 riadkov prekladane, práve písmenko „i“ zanemná, že ide o prekladaný mód – z angl. interlaced. Obvykle ide o 704 alebo 720 pixelov (bodov) horizontálne s pomerom strán 4:3. Toto rozlíšenie je základom všetkých SD televízorov.

480p

Znamená rozlíšenie obrazovky, kedy obraz je vertikálne rozdelený na 480 riadkov neprekladane, písmenko „p“ unamená, že ide práve o neprekladaný mód – z angl. progrssive. Obvykle ide  o 704 alebo 720 pixelov (bodov) horizontálne s pomerom strán 4:3 na SD obrazovkách. Na HDTV získava 480p horizontálne 854 pixelov a pomer strán 16:9. Počet obrázkov za sekundu, tzv. frame-rate môže byť 24 alebo 30. Máloktoré klasické CRT televízory podporujú rozlíšenie 480p, najčastejším rozlíšením na klasických SD televízoroch je teda 480i.

 

hore 

 


7

720p

Zobrazovací mód štandardu HDTV, pri ktorom je obraz vertikálne rozdelenýna 720 riadkov. Písmenko p znamená z angl. "progressive scan" čiže neprekladaný obraz. To znamená, že jedna snímka sa skladá z 0,92 milióna obrazových bodov, čiže pixelov. Rozlíšenie je teda 1280 × 720 bodov. Pomer strán je 16:9. Najčastejšie sa využíva frame-rate, teda počet snímok za sekundu, nastavený na 24, 25, 30, 50 Hz a 60 Hz. Kvalita obrazu je veľmi blízka 1080i, a teda oveľa kvalitnejšie ako u štandardov ako je PAL, NTSC alebo SECAM.

 

hore 

 


A

Anténa

Zariadenie k príjmu alebo k vysielaniu rádiových signálov, je to časť vysokofrekvenčného vedenia upravená tak, aby účinne vyžarovala energiu do priestoru. Antény sa delia na antény prijímacie a antény vysielacie (v princípe ale môže každá anténa vysielať aj prijímať): vysielacia anténa je určená k premene elektrickej energie na energiu elektromagnetických vĺn, prijímacia anténa naopak slúži k premene energie elektromagnetických vĺn na elektrickú energiu, prijímacia a vysielacia zároveň. Elektromagnetické vlny vyžaruje každý vodič, ktorým prechádza striedavý elektrický prúd. Anténa je práve vodič, ktorý je upravený takým spôsobom, aby vyžaroval maximálne množstvo elektrickej energie a naopak. Nie každé usporiadanie vodičov zaručuje maximum vyžarovanej energie. Napríklad krútené dvojlinky, používané v telekomunikáciách, majú množstvo vyžarovanej aj prijímanej (rušenie) energii optimalizované na minimum. Ako najjednoduchšie anténu možno využiť syntetický žiarič, takzvaný dipól. Ten vychádza z úseku vedenia o dĺžke polovice vlnovej dĺžky vysielaného / prijímaného signálu.

ASO

Analóg Switch-Off - termín označujúci úplné vypnutie analógového vysielania. Najneskorší termín pre SR je stanovený na 31. 12. 2012, avšak predpokladá sa plný prechod na digitálne vysielanie už v roku 2009, alebo 2010.

Astra

Ochranná známka a obchodný názov spoločnosti Société Européenne des Satellites, ktorá vlastní a prevádzkuje satelitný systém ASTRA.

Azimut

Udáva zemepisný uhol v stupňoch; meria sa v smere hodinových ručičiek tzn. od severu k východu. Nezávisle na potrebnom azimute a elevácii je nutné zvážiť veľkosť parabolickej antény.

 

hore

 


B

BER

Bitová chybovosť (Bit Error Rate) - Označuje kvalitu prijímaného demodulovaného digitálneho signálu. Čím nižšia je chybovosť, tým lepší je signál. Príklad: chybovosť 10-4 predstavuje jednu chybu na 10 000 bitov.

Blu-ray

Generácie optických diskov, nástupcu DVD. Pre čítanie a zápis na BD médiá (Blu-ray disk) sa využíva modrý laser, odtiaľ pochádza aj názov. Z kratšej vlnovej dĺžky lasera plynie tiež možnosť nahustiť na jedno médium viac dát. Na jednu stranu Blu-Ray disku je možné zaznamenať až 25 GB (jednovrstvové médium) oproti 4,7 GB na DVD. Vďaka vyššej kapacite je možné na BD médiách ľahko ukladať video a filmy v HD kvalite. Pre kompresiu videa sa používa najčastejšie kodek MPEG-2 alebo H.264.

Byte (bajt)

Pamäťové miesto s veľkosťou ôsmich bitov. 1 byte = 8 bitov; 1 KB = 1024 bytov; 1 MB = 1024 KB (KB); 1Gbyte = 1024 Mbytov (MB).

 

hore 

 


C

CA modul

Conditional Access - modul podobný PCMCIA karte, ktorý sa zasúva do CI slotu prístroja a umožňuje dekódovanie systému, v ktorom vysiela prevádzkovateľ určitého paketu. Pre príjem niektorých paketov je nutné použiť aj prístupovú kartu, ktorá sa vkladá do CA modulu.

CI

Common Interface - voľný slot určený pre vloženie CA dekódovacieho modulu. CI slot umožní po zasunutí príslušného CA modulu príjem programov v rôznych kódovacích systémoch. Kódovacie systémy: BetaCrypt, Conax, CryptoWorks, Irdeto, KeyFly, Nagravision, Seca / Mediaguard, Neotion SHL (Sky Crypt), TPS Crypt, Viaccess, XCrypt, atď

Cinch

Konektor pre prenos analógového audio a videosignálu. Konektory sú odlišné tromi farbami: žltý - video, biely - ľavý kanál, červený - pravý kanál. Niektoré satelitné prijímače majú digitálny koaxiálny audio výstup (cinch - čierna farba).

Conax

Druh kódovacieho systému pomocou ktorého sa riadi a kontroluje prístup užívateľa k spoplatnenej a autorským právom chránenej službe. Pomocou originálnych prístupových kariet v tomto kódovacom systéme je možné sledovanie platených staníc.

Conditional ACCESS

Systém Conditional ACCESS (CA) kontroluje prístup užívateľa k službám a programom, ktoré sú z dôvodu ochrany autorských práv a komerčných dôvodov zakódované.

CryptoWorks

Druh kódovacieho systému, pomocou ktorého sa riadi a kontroluje prístup užívateľa k spoplatnenej a autorským právom chránenej službe. Pomocou originálnych prístupových kariet v tomto kódovacom systéme je možné sledovanie platených staníc. CryptoWorks je najrozšírenejší kódovací systém v Slovenskej republike od spoločnosti Philips. V tomto kódovacom systéme sú vysielané programy paketu CS Link, Skylink a UPC Direct. Pre príjem českých alebo slovenských programov pri použití prístupových kariet Gital, Skylink alebo UPC Direct je potrebný satelitný prijímač s vstavaným dekodérom (čítačkou kariet) CryptoWorks. V súčasnosti ho napr. u Skylinku nahrádza nový systém Irdeto.

CVBS

Composite video; Kompozitný videosignál - Spôsob nejdostupnějšího pripojenia analógového videosignálu medzi prístrojmi spotrebnej elektroniky. Tento spôsob prepojenia je závislý na použitom systému modulácie farieb. V SR a väčšine Európy sa používa systém PAL.

 

hore

 


Č

Časovač

Časovač - anglicky "timer". Zariadenie, alebo programový komponent, ktorý vykonáva nejakú akciu v pravidelných intervaloch.

 

hore 

 


D

dB

Jednotka decibel je logaritmická pomerná jednotka, napr pre napätie platí: U [dB] = 20 log (U1 [V] / U2 [V]). Jednotka dBm definuje výkon vo vzťahu k 1mW, teda P [dBm] = 10 log (P [mW] / 1 [mW]). Výkon 1 mW zodpovedá teda 0 dBm. Šum v C / N sa uvádza ako šumová hustota, teda aj ako výkon. U niektorých výrobcov sú udávané iné jednotky u citlivosti prijímača: dB alebo dB / Ohm. Jedná sa o napätie dodávané anténou vztiahnuté k 1 mikrovoltu. Vždy je nutné ako u napätia, tak u výkonov uvádzať na aké impedancie sú - u prijímačov v drvivej väčšine 75 Ohmov. Prevod medzi napätím a výkonom možno vykonať podľa Ohmovho zákona.

Dekodér

Prístroj, ktorý (obvykle v spojení s čipovou kartou) dekóduje zakódované signály a poskytuje užívateľovi prístup k službe. Pri digitálnom príjme je dekodér zabudovaný do prijímača (Integrated Reception Decoder, IRD).

Digitalizácia

Proces prechodu z analógového na digitálne televízne vysielanie. V budúcnosti možno očakávať proces digitalizácie aj u rozhlasového vysielania.

Digitálny

Systém, ktorý spracováva informácie prostredníctvom elektrických impulzov "zapnuté-vypnuté", "vysoký-nízky" alebo "1 / 0". Nie prostredníctvom spojito sa meniacich signálov, ako je tomu u analógového systému.

Digitálna kompresia

Redukcia množiny dát určených k prenosu (obrazové, zvukové a dátové signály), ktorá vedie - čo do kvality príjmu - k minimálnym stratám akosti, súčasne ale maximálne využíva existujúce prenosové kapacity. Takýmto spôsobom možno prenášať súčasne viac digitálne zhustených televíznych programov miesto jedného nekomprimovaného analógového programu. Kompresia sa uskutočňuje hlavne elimináciou redundantných dát.

DiSEqC

Digital Satellite Equipment Control - komunikačný protokol pre ovládanie príslušenstva satelitného kompletu. Používa sa pre ovládanie natáčacieho zariadenia satelitným prijímačom, alebo pre ovládanie prepínača pri viacerých zdrojoch signálu z jednej, alebo viacerých parabol. Napájanie a prenos povelov prebieha po jednom koaxiálnom kábli. DiSEqC 1.0 - umožňuje prepínať medzi 4 zdrojmi satelitného signálu DiSEqC 1.1 - umožňuje prepínať medzi 16 zdrojmi signálu DiSEqC 1.2 - umožňuje prepínať medzi 16 zdrojmi signálu a ovládať motor pre horizontálne natáčanie paraboly DiSEqC 2.0 - pridáva obojsmernú komunikáciu k DiSEqC 1.0 DiSEqC 2.1 - pridáva obojsmernú komunikáciu k DiSEqC 1.1 DiSEqC 2.2 - pridáva obojsmernú komunikáciu k DiSEqC 1.2 DiSEqC 3.0 - ako 2.x, plus možnosť riadenia cez externú zbernicu

Displej

Zariadenie pre zobrazovanie informácií napríklad textu, obrazu v rôznej podobe. V elektronických prístrojoch slúži na zobrazovanie rôznych údajov (Anglicky - display).

Družice

Telekomunikačné družice sú umelé satelity Zeme vyrobenej ľuďmi. Vďaka nim je možné prenášať dáta z jedného konca sveta na druhý. Do kozmu je vynášajú buď raketoplánmi alebo rakety. Telekomunikačné družice zvyčajne krúžia okolo Zeme na tzv. geostacionárnej dráhe - tzn. že sa stále vznášajú nad rovnakým miestom. Družica sa obvykle skladá z dvoch hlavných častí. Prvé časti sú fotovoltaické články, ktoré družicu zásobujú elektrickou energiou vyrobenej zo slnečnej energie. Vďaka nim sú niektoré družice viditeľné zo Zeme - vyzerajú ako malé hviezdy. Druhá časť je vlastné telo družice. Skladá sa z prijímača a vysielača. Prenos samotný prebieha nasledovne: Pozemné stanovisko vyšle signál k družici, tá ho spracuje a pošle k Zemi na iné pozemné stanovisko. Družica teda pôsobí ako akési "zrkadlo", ktorá odráža signál späť k Zemi.

DTH

Direct To Home - priamy satelitný príjem. Príjem satelitného programu do súkromnej domácnosti cez vlastnú parabolickú anténu.

DVB

DVB - Digital Video Broadcasting. Expertná skupina majúca asi 200 členov z 25 krajín sveta. Skupina sa zaoberá riešením digitálnej televízie v Európe. Zahŕňa problematiku digitálnej satelitnej televízie (DVB-S), digitálnej káblovej televízie (DVB-C) a digitálnej pozemnej televízie (DVB-T).

DVB-C

Digital video broadcasting - cable; Štandard digitálneho vysielania prenášaného káblom.

DVB-H

Digital Video Broadcasting - handhelds. DVB-H je štandard pre príjem digitálneho televízneho vysielania mobilnými telefónmi a PDA. Pre vysielanie sa používajú siete pozemných vysielačov, podobných vysielačov pre DVB-T.

DVB-S

Digital video broadcasting - satelite; Štandard digitálneho vysielania prenášaného satelitnou cestou.

DVB-S2

Nástupnícky štandard pre satelitné digitálne televízne vysielanie. Zvyšuje prenosovú účinnosť až o 30% oproti štandardu DVB-S.

DVB-T

Digital Video Broadcasting Terrestrial - Európsky štandard digitálnej pozemnej televízie, vytvorený združením DVB. Pomocou tohto systému je prenášaný prúd audiovizuálnych dát komprimovaných pomocou metód MPEG-2 alebo H.264. Digitálna televízia postavená na tomto systéme umožňuje ponúknuť napríklad interaktívnejšie služby - internet, email, nakupovanie online atď.

DVD

Digital Versatile Disc - Standard digitálneho domáceho kina, používa dáta v kompresii MPEG-2.

 

hore 

 


E

Elevácia 

Elevácia označuje výškový uhol parabolickej antény v stupňoch, pri pohľade z horizontu.

EPG

EPG (Electronic Program Guide) je štandard umožňujúci divákom v rámci DVB vysielania prijímať na displej svojho prijímača textové a grafické informácie pridružené k vysielanému signálu. Pre príjem EPG je nutné zakúpiť prijímač, ktorý tento štandard podporuje. Vďaka EPG je možné prijímať detailné informácie o práve vysielanom programe, umožňuje však tiež automaticky nahrávať vybrané relácie.

ERP

Effective radiate Power - Efektívny radiačný výkon. Je to údaj uvádzaný u vysielačov a vyjadruje radiačný výkon vysielacej antény.

Ethernet

Systém usporiadanie počítačov v lokálnej počítačovej sieti (LAN), navrhnutý spoločnosťou Xerox Corporation. Ide o jeden z najčastejšie používaných LAN štandardov.

 

hore 

 


F

FEC

Forward Error Correction = následná korekcia chýb. Jedna z metód protichybového zabezpečenia prenosového kanálu. Úroveň tohto zabezpečenia je na strane vysielateľa voliteľná (v pomere 1 / 2, 2 / 3, 3 / 4, 5 / 6 alebo 7 / 8), a preto je to zároveň jeden z nastaviteľných parametrov OFDM demodulátora digitálneho prijímača.

Full HD

Logo, ktorým bývajú označované HDTV televízory / prijímače podporujúce rozlíšenie 1080p, teda doposiaľ najkvalitnejšie možné HD zobrazenie. Full HD znamená veľmi kvalitný, detailný a ostrý obraz, ktorý si vyžaduje rovnako kvalitný LCD alebo plazma TV.

 

hore 

 


H

HD Ready

Logo označujúce HDTV televízory, schopné prijímať a zobrazovať obsah v HD kvalite, teda vo vysokom rozlíšení. Televízny prijímač označený logom HD Ready musí byť schopný aspoň: zobrazovať rozlíšenie 1280 × 720 aspoň 720 riadkov (bodov) horizontálne pri 50 Hz a 60Hz (720p) a 1920 × 1080 pri 50 Hz a 60Hz prekladane, teda 1080i. Zároveň musí každý televízor označený ako HD Ready podporovať štandard HDCP.

HDCP

Skratka pre High-Bandwidth Digital Content Protection, teda ochrana digitálneho obsahu vo vysokom rozlíšení. Jedná sa systém digitálnej ochrany práv (DRM) vyvinutý spoločnosťou Intel pre kontrolu digitálneho audio a video obsahu pri prenose cez rozhranie DVI alebo HDMI. HDCP využívajú prehrávače HD-DVD, Blu-Ray a niektoré DVD prehrávače.

HDMI

High Definition Multimedia Interface - jedná sa o rozhranie určené pre prenos nekomprimovaného obrazového a zvukového signálu v digitálnej podobe. Toto rozhranie je pripravené pre digitálne televízie, DVD prehrávače / rekordéry, set-top-boxy a ďalšie digitálne A / V zariadení.

HDTV

Systém televízneho vysielania poskytujúceho niekoľkonásobne vyššie rozlíšenie obrazu a teda aj vyššiu obrazovú kvalitu než tradičné formáty PAL, SECAM alebo NTSC. Naviac je signál HDTV prenášaný digitálne, takže nestráca kvalitu. Existujú tri hlavné formáty HDTV: najkvalitnejšie 1080p, stredne kvalitné 1080i a najmenej kvalitné 720p. Všetky zachovávajú pomer obrazu 16:9. Pre HDTV vysielanie sa najčastejšie používa kompresný formát MPEG-2, ktorý značne znižuje nároky na prenosové kapacity. Výhody HDTV oproti bežnému vysielaniu: vyššia obrazová kvalita, žiadne rozmazané obrázky, žiadny šum, širokouhlý formát obrazu 16:9, teda ako v kine, realistickejšie farby, možnosť sledovať programy na obrazovkách s vyššími uhlopriečkami, kvalitnejší zvuk (Dolby Digital 5.1).

High-Band

Frekvenčné pásmo 11,70 GHz až 12,75 GHz používané pre satelitný prenos. Satelitný systém ASTRA toto pásmo využíva výhradne pre prenos digitálnych programov a služieb.

Hot Spot

Verejný bezdrôtový prístupový bod dovoľujúci prístup k Internetu. Hotspoty sú inštalované väčšinou v hoteloch, reštauráciách, na letiskách, staniciach a ďalších verejných miestach.

 

hore

 


I

iDTV

Integrated Digital Television = integrovaný digitálny televízor. Televízor schopný príjmu pozemného digitálneho televízneho vysielania (DVB-T) a väčšinou aj analógového terestriálneho vysielania (hybridný prijímač).

ISIPRO

Automatické sťahovanie aktualizácií programov priamo zo satelitu. Prístroj vás upozorní, že našiel nové programy na družiciach, ktoré máte nastavené na satelitnom prijímači a ponúkne informáciu o možnosti doplnenia novo nájdených staníc do existujúceho zoznamu.

 

hore 

 


K

Kódovanie

Satelitné vysielanie je u mnohých staníc kódované, rozlišujeme programy FTA (Free to access, nekódovane), FTV (Free to view, kódované, ale platí sa len poplatok za vydanie karty), úplne platené (nutné platiť mesačné poplatky). Dekódovanie je riešené väčšinou pomocou smart karty, ktorá je zasunutá do satelitného prijímača s dekodérom. Alebo je tiež riešené väčšinou pomocou prídavnej karty typu CI,  v ktorej je ďalej zasunutá smart karta s dekódovacími kľúčmi.

Konvertor

Low-noise block converter (LNB, LNC, slovensky označovaný aj ako "satelitný konvertor")  je zariadenie umiestnené v ohnisku satelitnej antény (paraboly), prijíma signál z družice, zosilujňuje  a prevádza ho na nižšiu frekvenciu. Takto konvertovaný signál je koaxiálnym káblom privedený do satelitného prijímača, ktorý ho ďalej demoduluje a spracováva. LNB zvyčajne pracujú na frekvenciách 10.7-11.8 GHz 11.6 - 12.7 GHz. Oba rozsahy sa prepínajú pomocou signálu 22kHz. Prepínanie polarizácie je ovládané jednosmerným napätím, ktoré do LNB púšťa satelitný prijímač. 12.5V - 14.5V nastaví vertikálnu polarizáciu a 15.5V - 18V horizontálne.

 

hore

Hodnotenie článku

4.6/5 hodnotení (9 volieb)

Zdieľajte článok

Komentáre (0)

Napísať komentár

Komentujete ako hosť. Môžete sa prihlásiť.


Poskladajte prosím správne obrázok

Facebook Ellano.sk

Facebook Satelitná technika

Twitter Ellano.sk

Please enable the PHP curl extension to use the Twitter widget