Enigma 2 manuál

Nižšie nájdete zoznam jednotlivých kapitol návodu k základným funkciám operačného systému Enigma 2. Návod je určený primárne pre image OpenATV, v niektorých kapitolách však aj pre image VTI a DreamElite, avšak vo všeobecnosti platí rovnaký princíp pre všetky images Enigma 2.

1. Inštalačný sprievodca

Nastavenie rozlíšenia, jazyka a časového pásma
Nastavenie tunerov
     Nastavenie tuneru B
     Nastavenie FBC tunerov
     Nastavenie tunerov pre Unicable LNB
Zoznam staníc a vyhľadávanie staníc
     Inštalácia zoznamu staníc online
     Obnova zálohovaného zoznamu staníc
     Fastscan vyhľadávanie
     Ručné vyhľadávanie
     Inštalácia zoznamu staníc pluginom
Nastavenie internetovej siete
Nastavenia obrazu

2. Zapínanie a vypínanie prijímača

Vypnutie prijímača do Stand-by(pohotovostného režimu)
Vypnutie prijímača do hlbokého spánku
Reštartovať
Restart GUI (E2)
Časovač uspania
Núdzový režim
Volič pre multiboot
Časovače vypnutia
Nastavenie režimu po zapnutí/výpadku napájania

3. Zoznam staníc na prijímači

Listovanie a prepínanie
Triedenie staníc
Prepínanie medzi TV/Rádio
Rozšírené funkcie zoznamu

4. EPG, teletext a titulky

Informácie o programe
Informácie o programe - EPG
EPG
Teletext
Titulky
Nastavenia pozície titulkov

5. Vytvorenie Bouquetu - favoritné skupiny zoznamu staníc

Vytvorenie Bouquetu
Pridanie stanice do bouquetov
Odstránenie stanice z obľúbených
Presúvanie staníc v obľúbených
Pridanie značky

6. Rodičovská kontrola

Nastavenie ochrany mladistvých
Zmena Pin kódu
Uzamknutie obrazoviek a menu
Uzamknutie staníc
Uzamknutie Bouquetov

7. Operácie s interným, alebo externým HDD

Nastavenie HDD
Inicializácia pevného disku HDD
Kontrola súborového systému
Konvertovať z EXT3 na EXT4
Nastavenie HDD v enigme VTI

9. Časovače

Časovač (nahrávania)
Časovač vypnutia
Vymazanie, alebo úprava časovača
Časovače Cron
Automatický časovač
Časovač spánku

11. Nastavenie videa a zvuku

Nastavenie videa
Základné nastavenie
Rozšírené nastavenia
Testovacie obrazovky
Zrýchlený prístup ku video nastaveniam
Úprava veľkosti hraníc obrazovky
Zmena rozlíšenia obrazu klávesovou skratkou na DO

Nastavenie zvuku
Nastavenie hlasitosti
Výber audio stopy programu
Základné nastavenia zvuku
Prispôsobenie hlasitosti
Nastavenie titulkov
Automaticky výber jazyka

12. Sieťové nastavenia

Sieťové nastavenia
Nastavenie LAN
Nastavenia adaptéra
Manuálne pridelenie IP adresy (pevná IP)
Nastavenie DNS
Test siete
Reštartovať sieť
Sprievodca sieťou
Nastavenie MAC adresy
Nastavenia WLAN (nastavenie wifi pripojenia)
Nastavenie WLAN - videonávod

13. Obnovenie výrobných nastavení

Obnovenie výrobných nastavení E2

14. Nahrávanie, timeshift a prehrávanie nahrávok

Nastavenie pripojenia pamäťového zariadenia pre nahrávanie v OS Enigma 2
Nastavenie nahrávania v enigme VTI
Nastavenie ciest pre nahrávanie a timeshift
Timeshift (nahrávanie s časovým posunom)
Automatický timeshift
Nahrávanie
Nahrávanie (ukončiť po tejto udalosti)
Nahrávanie (bez obmedzenia)
Nahrávanie (zadať čas ukončenia)
Nenahrávať
Zastaviť nahrávanie
Prehrávanie nahrávok
Načasovanie nahrávania cez EPG

15. Nastavenie tunerov

Nastavenie klasického satelitného tuneru
Príjem z jednej družice 1x LNB
Príjem z dvoch družíc za pomoci 2x LNB, alebo LNB monoblock
Príjem z jednej až štyroch družíc za pomoci 1-4x LNB
Príjem z viac ako 4 družíc DiSEqC 1.1
Príklady nastavenia satelitného tuneru typu FBC
Čo je FBC tuner?
Jeden kábel z LNB, alebo multiprepínača
Dva káble z Twin LNB (príjem jednej družice)
Dva káble z LNB, alebo multiprepínača (príjem dvoch družíc)
Tri káble z LNB, alebo multiprepínača (príjem jednej družice)
Tri káble z LNB, alebo multiprepínača (príjem dvoch družíc)
Tri káble z LNB, alebo multiprepínača (rozličné satelitné pozície pre každý kábel)
Tri káble z LNB, alebo multiprepínača a DVB-C/T2 (jedna sat. pozícia a DVB-C/T2)
Nastavenie tuneru pre UNICABLE LNB
Nastavenie tuneru pre Unicable pre jednu družicu
Nastavenie tuneru pre Unicable pre dve družice
Nastavenie doplnkového tuner pre Unicable pre dve družice
Nastavenie tunerov pre Unicable multiprepínač
Nastavenie tuneru pre motorický príjem
Nastavenie motora USALS
Nastavenie motora DiSEqC 1.2
Nastavenie tuneru jedným káblom cez motor USALS
Nastavenie tuneru dvomi káblami cez motor USALS

16. Vyhľadávanie staníc

Vyhľadávanie staníc
Automatické vyhľadávanie staníc
Ručné vyhľadávanie staníc
Rýchle vyhľadávanie staníc cez Fast Scan
Naladenie staníc cez plugin Ellano Setting
Vyhľadávanie staníc - DVB-C
Vyhľadávanie staníc - DVB-T/T2
Obnova settingu cez dreamboxedit a PC
Obnova zálohovaného settingu cez webrozhranie
SAT Finder (vyhľadávač signálu)

17. Nastavenie vzhľadu E2 a LCD displeja

Nastavenie vzhľadu(skinu) OS enigma2
Inštalácia iného vzhľadu
Navolenie vzhľadu (skinu)
Nastavenie LCD displeja
Nastavenie displeja
Nastavenie vzhľadu LCD
LCD4Linux-Plugin pre nastavenie LCD displeja
Nastavenie osvetlenia loga VU+ (VU+Zero 4K)
Prispôsobenie nastavení skinu MyMetrix (zmena veľkosti písma, farieb a nastavení skinu)

 

18. Zobrazenie informácií prijímača

Informácie o prijímači
Informácie o zariadení
Informácie o pamäti
Informácie o sieti
Informácie o stanici
Informácie o streamujúcich klientoch
Informácie o hardvéri prijímača

19. Nastavenie tlačidiel ovládača

Nastavenie tlačidiel
Nastavenie tlačidiel skrátenej voľby
Postup programovania tlačidiel
Príklad: nastavenie pluginu Cool TV Guide pod tlačidlo EPG
Nastavenie viacerých funkcií pod jedno tlačidlo
Nastavenie tlačidiel pomocou pluginu Multiquickbutton
Nastavenie spúšťania pluginov vybraným tlačidlom
Nastavenie spustenia funkcie vybraným tlačidlom
Voľba ďalšieho tlačidla MQB

20. Nastavenie výberu kanálov a prispôsobenie nastavení

Nastavenie výberu kanála
Nastavenie číslovania zoznamov staníc od čísla 1
Zapnúť viacnásobné zoznamy staníc
Zobrazenie picon v zozname staníc
Nastavenie počtu riadkov v zozname staníc
Nastavenie veľkosti písma v zozname staníc
Nastavenie režimu prepínania (čierna obrazovka/obraz)
Prispôsobiť
Preferovaný tuner pre prijímač
Preferovaný tuner pre nahrávky
Nastavenie prijímača po výpadku napájania
Nastavenie prijímača po nabootovaní

21. Inštalácia a odinštalácia pluginov a doplnkov

Inštalácia pluginu zo serveru Enigmy2 OpenATV (z feedu E2)
Inštalácia pluginu zo serveru Enigmy2 VTI (z feedu E2)
Manuálna inštalácia pluginu
Inštalácia pluginu cez USB
Inštalácia pluginu cez telnet
Odinštalovanie pluginu enigma OpenATV
Odinštalovanie pluginu enigma VTI
Odinštalovanie pluginu cez telnet
Spustenie pluginu

22. PIP - Obraz v obraze

PIP v jednotunerovom, alebo viactunerovom prijímači
Kódované stanice v PIP
Spustenie PIP
Možnosti PIP
Nastavenie a spustenie Quad PIP
Audio PIP
PIP cez LCD displej (mini TV) a cez HDMI IN

23. Zálohovanie a obnova zoznamu staníc

Zálohovanie zoznamu staníc
Zálohovanie zoznamu staníc cez webové rozhranie prijímača
Zálohovanie zoznamu staníc cez program dreamboxedit
Obnova zoznamu staníc
Obnova zoznamu staníc cez webrozhranie
Obnova zoznamu staníc cez dreamboxedit
Videonávod "Ako nahrať zoznam programov cez webrozhranie"
Videonávod "Ako nahrať zoznam programov cez nové webrozhranie"
Podrobný návod Dreamboxedit (externý článok)
Podrobný návod na zálohu a obnovu zoznamu cez webrozhranie (externý článok)

24. Webové rozhranie

Čo je a na čo slúži webrozhranie?
Spustenie webrozhrania
Rozloženie modulov webrozhrania
Modul Hlavné
Televízia
EPG
Načasovanie nahrávania cez webrozhranie
Streamovanie TV vysielania cez wbrozhranie do PC
Transkódovaný stream (stream s nastavenou kvalitou streamu)
Rádio
Filmy
Časovače
Webtv
Modul Diaľkové
Modul Extra
O prijímači
Nastavenia
Nastavenia LCD4linux
Oscam webrozhranie
Automatický časovač
Editor prehľadov
Obnovovanie EPG
Terminál
Modul Hľadanie v EPG
Nastavenie webrozhrania a prenutie webového rozhrania na nový vzhľad
Video webrozhranie prijímača s OS E2

25. Inštalácia image, alebo zálohy

Inštalácia image, alebo zálohy cez USB kľúč pri štarte prijímača
Online inštalácia čistého image E2 OpenATV
Inštalácia image, alebo zálohy cez lokálnu inštaláciu z USB
Inštalácia image, alebo zálohy cez webrozhranie (iba prijímače Dreambox)
Uvedenie prijímača do Rescue módu
Nahratie image, alebo zálohy do prijímača cez PC
Inštalácia image, alebo zálohy cez Recovery menu
Online aktualizácia driverov

26. Recovery menu a Multiboot

Recovery menu
Staršia verzia recovery menu
Spustenie recovery menu
Postup lokálnej inštalácie v recovery menu
Postup online inštalácie v recovery menu
Ďalšie nastavenia
Novšia verzia recovery menu
Spustenie recovery menu
Multiboot Selector
Flash Recovery Images
USB Multiboot image Upgrade
Network multiboot Image Upgrade
SD Card Partion
Multiboot deletion
Nastavenie Multibootu v OS Enigma2

27. Zálohovanie operačného systému

Záloha a obnova nastavení OS E2 v OpenATV
Úplná (full backup) záloha OS Enigma 2
Videonávod ako vytvoriť zálohu enigmy2 OpenATV a VTI

28. Inštalácia interného HDD a doplnkového tuneru

Inštalácia interného HDD
Inštalácia HDD na kolísku
Inštalácia HDD do šuplíku
Inštalácia doplnkového tuneru
Postup inštalácie interného tuneru
Externé USB tunery

29. Nastavenie programovateľného diaľkového ovládača

Gigablue ovládače Universal a Deluxe (V2 a V3)
VU+ ovládače
VU+ ovládač IR300
Vu+ ovládač 2in1
uClan a Octagon ovládače
Dreambox ovládače
Dreambox RC20
Dreambox RC10
Bluetooth ovládače
VU+ Bluetooth ovládač
Dreambox Bluetooth ovládač

30. Sprevádzkovanie čítačky kariet a CI slotu

Na čo slúži softcam?
Inštalácia softcamu v E2 OpenATV
Výber a spustenie softcamu E2 OpenATV
Spustenie softcamu
Vypnutie softcamu
Reštart softcamu
Zobrazenie webrozhrania softcamu OScam
Inštalácia softcamu v E2 VTI
Spustenie a reštart softcamu v E2 VTI

Na čo slúži CI slot?
Nastavenie CI slotu v E2 OpenATV
Nastavenie funkčnosti CI+ modulu OpenATV
Priradenie CAID v OpenATV
Priradenie staníc pre daný CI/CI+ modul
Nastavenie CI slotu v E2 VTI
Priradenie CAID vo VTI
Priradenie staníc pre daný CI/CI+ modul
Nastavenie CI slotu v E2 DreamElite
Priradenie CAID pre daný CI modul
Nastavenie CI+ slotu v E2 DreamElite

31. SAT> IP v OS Enigma2

Nastavenie SAT> IP serverového prijímača
Nastavenie SAT> IP klienta

32. Streamovanie živého TV vysielania

Streamovanie do smartfónu/tabletu
Stream do smartfónu cez transkódovaný stream
Streamovanie do PC cez program Dreamstream E2
Streamovanie do PC cez webrozhranie a VLC player
Streamovanie do iného linuxového prijímača s OS Enigma 2
Streamovanie cez plugin IPBOX Client
Streamovanie cez plugin Remote channel stream converter
Nastavenie vzdialeného tuneru v E2 OpenATV
Videonávod ako streamovať medzi prijímačmi
Streamovanie do zariadení s prehrávačom KODI
Streamovanie do Android TV boxu a Android TV

33. Riešenie problémov

POPIS NAJČASTEJŠÍCH MOŽNÝCH PROBLÉMOV

V záverečnej kapitole návodov k prijímačom s OS Enigma2, Vám popíšeme riešenia najčastejších možných problémov pri prevádzke prijímača, alebo v prípade prvého nastavenia prijímača do prevádzky.

Nenašli ste čo ste hľadali?

Skúste pohľadať ešte v našej Digitálnej škole, máme v nej desiatky ďalších návodov k sieťovým funkciám, multimediálnym pluginom, ale aj všeobecné návody k satelitnému príjmu a jeho možnostiam.


Ak hľadáte návod ku nejakému konkrétnemu pluginu, máme pre Vás špeciálnu sekciu, v ktorej sa venujeme iba pluginom určeným pre Enigma 2.


Je pre Vás jednoduchšie pozerať ako čítať? Pre Vás sú určené našu videonávody k Enigma 2. Nižšie nájdete všetky naše videonávody pre Enigma 2. Sú tam desiatky videií, pre ďalšie časti stačí v ľavom hornom rohu videa rozkliknúť všetky časti.


Stále málo?

Máte problém, ktorý neviete vyriešiť?

 

Poraďte sa s komunitou a položte otázku na našom diskusnom fóre. 

Na fóre sme všetci kamoši, takže si tykáme.

Slušnosť, priateľský tón a pomoc ostatným užívateľom viac ako vítaná!

Newsletter

Prihláste sa na odber

Nespamujeme, posielame iba občasne najdôležitejšie novinky zo sveta satelitnej techniky.

Eshop

Vždy najvýhodnejšie

Pozrite si našu ponuku produktov satelitnej, anténnej, IPTV techniky, či Android TV boxov, ale aj inej elektroniky.

Nemáte ešte účet ? Zaregistrujte sa!

Prihláste sa do svojho účtu