Vyhľadávanie staníc v E2

Napísal Torben, Ivan 1 dňa 09 august 2021 do kategórie Magazín, Enigma 2 manuál

automatické, ručné, rýchle, cez plugin

V dnešnej časti návodov k OS Enigma2 Vám vysvetlíme, ako naladiť, alebo nahrať do prijímača stanice satelitnej, terestriálnej, alebo káblovej TV v linuxových satelitných, alebo combo prijímačoch s operačným systémom Enigma2.

 LOGOELLANO2018GLOW.png

tux_2017.jpg

OBSAH:

Automatické vyhľadávanie staníc

Automatické vyhľadávanie sa používa na jednorazové vyhľadávanie staníc, z jednej, alebo z viacerých družíc, v rámci jedného, alebo viacerých tunerov.

Menu -> Nastavenie -> Príjem -> Automatické vyhľadávanie

autoscan

Dôležité !! Tunery už musia byť pred vyhľadávaním nastavené. Pozrite návod ako nastaviť tuner.

Nastavenia meníte použitím šípok na diaľkovom ovládači ◄►.

Prehľadávať sieť: Áno / Nie  - táto voľba vyhľadáva viacero susedných frekvencií súčasne, odporúčame zvoliť na Áno.

Vyčistiť pred vyhľadávaním: Áno / Nie: Pozor, pokiaľ zvolíte Áno, celý váš zoznam staníc bude vymazaný.

Prehľadávať tuner A (DVB-S2): Áno / Nie

Ak máte pripojený k prijímaču len jeden kábel, zvolte voľbu Áno len u tuneru A. Voľbu Áno zvoľte u ďalších tunerov len v prípade, že prehľadávaná družica nie je dostupná na tunery A.

Teraz stlačte tlačidlo OK, aby ste automaticky vyhľadali kanály. Môže to chvíľu trvať. Po skončení vyhľadávania stlačte tlačidlo EXIT. Teraz by mali byť všetky vyhľadané kanály dostupné v zozname staníc.

 

späť na obsah


Manuálne vyhľadávanie

Manuálnym vyhľadávaním môžete vyhľadať staníc na danej družici, na predvolenom transpondéri (frekvencii), alebo na ručne zadanom transpondéri, alebo frekvencii.

Menu -> Nastavenie -> Príjem -> Manuálne vyhľadávanie.

m1  r2

r3 r4

Použitím šípok na diaľkovom ovládači ▲ ▼ ◄► vyberte a zadajte informácie o satelite, frekvencii, symbolovej rýchlosti, atď. Zoznamy frekvencií pre slovenských operátorov nájdete tu. Spustite vyhľadávanie pomocou tlačidla OK.

Stanice sa po ručnom skenovaní uložia do zoznamu staníc danej družice. Zobrazíte ho stlačením šípky nahor (čím sa zobrazí zoznam staníc) a následným stlačením zeleného tlačidla. V tomto zozname sú stanice danej družice usporiadané abecedne (ich poradie nejde meniť). Môžete si však priradiť vybrané stanice do FAV skupiny staníc podľa tohto návodu.

Pokiaľ ladíte stanice z jedného transpondéru, tak naladené stanice naposledy skenovaného transpondéru nájdete vo FAV skupine Last-Scanned (platí to pre E2 OpenATV, v iných enigmách ako VTI a pod., nefunguje ladenie do tejto FAV skupiny a je potrebné stanice nájsť v zozname danej družice).

Ďalšie návody:

Ako naladiť stanice v Enigma 2?

 

späť na obsah


Rýchle vyhľadávanie -FASTSCAN

Fastscan - rýchle vyhľadávanie - výrazne uľahčuje naladenie. Vyhľadá a aj následne zoradí stanice od vybraných satelitných operátorov priamo do FAV skupiny (názov skupiny je podla operátora), dostupný je pre operátorov Skylink, Antiksat, DIGI TV, TELLY a pod.

Môžete nainštalovať systémový plugin FASTSCAN z feedu enigmy, ten však má z našich CZ/SK providerov iba Skylink (ako inštalovať pluginy nájdete tu), ktorým naladíte stanice cez Rýchle ladenie, tzv. FASTSCAN. Existujú aj iné pluginy pre Fastscan, ktoré sa dajú použiť a majú viacerých CZ/SK  satelitných poskytovateľov, napríklad EU Fastscan, takže je vhodnejšie doinštalovať práve jeden z týchto.

Menu -> Nastavenie -> Príjem -> -Fast Scan

fs atv fs2

Použitím šípok na diaľkovom ovládači ▲ ▼ ◄► vyberte a zadajte informácie o satelite, poskytovateľovi, HD, atď. Spustite vyhľadávanie pomocou tlačidla OK.

Po dokončení ladenia Vám Fastscan dá hlášku o úspešnom preladení (obr. vpravo vyššie), ktorú ukončéte tl. OK, alebo EXIT.

Stanice Fastscan ladí do predvolených FAV skupín. Ak spustíte Fastscan pre Skylink SK, tak sa stanice naladia do FAV skupiny Skylink Slovak republic. Ak naladíte Skylink CZ, tak do skupiny Skylink Czech republic a pod. Fastscan teda nepreladí stanice vo všetkých FAV skupinách, ktoré máte v prijímači vytvorené. 

Pokiaľ chcete zapnúť automatické prelaďovanie fastscanu tak zapnite voľbu v nastavení fastscanu "Zapnúť automatické rýchle ladenie fastscan" na zap (obr.naľavo vyššie).

Ak chcete preladiť jedným krokom stanice vo všetkých FAV skupinách, použite plugin Ellano.sk setting.

Ak povolíte u Fastscanu voľbu automatického update zoznamu ešte pre spustením ladenia cez Fastscan, prijímač bude automaticky prelaďovať stanice v jeho predvolenej FAV skupine. Skôr ako túto voľbu povolíte, majte na pamäti, že následne nebude možné upraviť si poradie v predvolenej FAV skupine, resp. systém Vám to umožní, ale pri najbližšej aktualizácii sa stanice presunú na pôvodné miesta.

Pre lepšie pochopenie sme pre Vás pripravili aj videonávod:

Ak máte prijímač VU+ s nainštalovaným image VTI, tak tam je Fastscan v menu - Nastavenia - Vyhľadávanie staníc - položka Rýchle vyhľadávanie. Postup ako spustiť Fastscan v image VTI nájdete v našom článku Fastscan dostupný aj v image VTI.

Viac k téme Fastscan nájdete aj v našom samostatnom článku venujúcemu sa Fastscanu.

 

späť na obsah


Naladenie staníc cez plugin Ellano Setting

Pre zákazníkov firmy ELLANO.SK, ktorí kúpili u nás linuxový prijímač s OS enigma2, máme k dispozícii špeciálny plugin, pomocou ktorého si do prijímača jednoducho nainštalujete náš zoznam staníc, vytvorený pre príjem všetkých SK a CZ satelitných providerov. V našom zozname staníc sú naladené stanice všetkých SK a CZ operátorov, prehľadne zoradené do favoritných skupín, plus množstvo dalších staníc zo zahraničných družíc + zoznamy voľných IPTV staníc cez internet.

Viac o tomto plugine sa dočítate TU.

 

späť na obsah


Vyhľadávanie kanálov - DVB-C

Pokiaľ máte nainštalovaný aj T2/C Tuner, vykonajte nasledovné nastavenia.

Najskôr vyberte tuner v nastaveniach tuneru v Menu -> Nastavenie -> Príjem -> Konfigurácia tunera -> Vyberte tuner T2/C

Pomocou šípok na diaľkovom ovládači ◄► musíte zvoliť Typ tuneru. 

DVB-C slúži na pripojenie káblom (klasická káblovka), DVB-T2 slúži na príjem terrestriálneho vysielania. Vyberte teda typ tuneru ako DVB-C a uložte ZELENÝM tlačidlom. Teraz môžete zahájiť automatické alebo manuálne vyhľadávanie.

Menu -> Nastavenie -> Príjem -> Ručné skenovanie (alebo v menu vyhľadávanie káblovky)

dvbc1 dvbc2

Teraz prepnite na ponuku príjmu a vyberte automatické vyhľadávanie a spustite ho. Ak Vám nefunguje automatické vyhľadávanie, je potrebné spustiť manuálne, frekvencie je potrebné zistiť u Vášho káblového operátora.

Po skončení vyhľadávania stlačte tlačidlo EXIT. Nájdené stanice sú teraz k dispozícii.

späť na obsah


Vyhľadávanie kanálov - DVB-T/T2

Pokiaľ máte nainštalovaný aj T2/C Tuner, vykonajte nasledovné nastavenia.

Najskôr vyberte tuner v nastaveniach tuneru v Menu -> Nastavenie -> Príjem -> Konfigurácia tunera -> Vyberte tuner T2/C

Pomocou šípok na diaľkovom ovládači ◄► musíte zvoliť Typ tuneru. 

DVB-C slúži na pripojenie káblom (klasická káblovka), DVB-T2 slúži na príjem terrestriálneho vysielania. Vyberte teda typ tuneru ako DVB-T2, pokiaľ potrebujete nápájanie pre anténu (5V) z tuneru, tak zapnite túto voľbu v nastaveniach DVB-T2 tuneru. a uložte ZELENÝM tlačidlom. Teraz môžete zahájiť automatické alebo manuálne vyhľadávanie.

Menu -> Nastavenie -> Príjem -> Ručné skenovanie

dvbt1 dvbt2

Teraz môžete zahájiť automatické, alebo manuálne vyhľadávanie. Ak Vám nefunguje automatické vyhľadávanie, je potrebné spustiť manuálne, frekvencie nájdete tu.

Po skončení vyhľadávania stlačte tlačidlo EXIT. Nájdené stanice sú teraz k dispozícii.

späť na obsah


Obnova settingu cez dreamboxedit a PC

dreamboxedit

Do linuxového prijímača je možné nahrať aj uložený zoznam programov z PC do prijímača prenosom cez internetovú sieť.

Pre tento prenos je potrebné do PC nainštalovať program DreamboxEdit. Stiahnúť si ho môžete TU.

Postup prenosu zoznamu programov cez program Dreamboxedit nájdete TU.

späť na obsah


Obnova zálohovaného settingu cez webrozhranie

webrozhr setting

Zoznam programov si môžete zálohovať a následne obnoviť do prijímača s OS enigma2 aj cez webrozhranie prijímača.

Postup zálohovania a obnovy zoznamu programov cez webrozhranie nájdete TU.

Video s postupom nahratia zoznamu programov cez webrozhranie

 späť na obsah


SAT Finder (vyhľadávač signálu)

Pomocou Satfinderu môžete jednoducho nastaviť vašu anténu.

Satfinder nájdete v menu / Nastavenie / Príjem / Vyhľadávač signálu.

Pomocou šípok na diaľkovom ovládači môžete meniť družice, či transpondéry a ukazovateľ Vám automaticky bude ukazovať silu a kvalitu signálu.

satfinder

späť na obsah


Pridanie satelitných pozícii pre vyhľadávanie programov

Pokiaľ nemáte v ponuke satelitných pozícii (vo vyhľadávaní staníc) satelitnú pozíciu (družicu), z ktorej chcete prijímať stanice, tak musíte aktualizovať konfiguračný súbor satelitných pozícii, ktorý má názov satelites.xml . Nový súbor satelites.xml si môžete vygenerovať na internetovej stránke TU , alebo  TU na tejto stránke.

Tam si vyberiete, ktoré satelitné pozície a aký typ príjmu chcete prijímať a vygenerovaný súbor satelites.xml stiahnete do Vášho počítača, kliknutím na tlačidlo Vygenerovať satelites.xml.

satelites2

Potom vygenerovaný súbor satelites.xml nakopírujete cez intenetovú sieť, pomocou FTP pripojenia do priečinku etc/tuxbox/, kde prepíšete pôvodný súbor satelites.xml.

Následne je nutné prijímač reštartovať, aby sa načítal nový súbor.

Upozornenie: Pred kopírovaním nového súboru satelites.xml si zálohujte pôvodný súbor staelites.xml, skopírovaním pôvodného súboru cez FTP do PC!

satelites1

Po nakopírovaní nového súboru do prijímača a reštarte prijímača, nájdete vo vyhľadávaní staníc všetky Vami zadané satelitné pozície, ktoré ste zadali v generátore satelites.xml a následne ich môžete prehľadávať. 

späť na obsah


Plne nakonfigurované linuxové prijímače s OS enigma2 si môžete zakúpiť v našom e-shope ELLANO.SK.

Veríme, že Vám článok pomôže a zostanete naďalej verný nášmu portálu a firme ELLANO.SK. 

 

 

Navigácia v návode medzi kapitolami

 

<< Nastavenie tunerov v E2            Nastavenie vzhľadu E2 a LCD displeja>>

 

Hodnotenie článku

4.7/5 hodnotení (3 volieb)

Zdieľajte článok

Autor textu

Komentáre (2)

 • fanatixx

  fanatixx

  10 august 2021 v 10:15 |
  Chalani, pseudo fast scan už nefunguje nejakú tu dobu a nedá sa už ani stiahnuť z AB fóra.

  Odpovedať

  • Ellano.sk

   Ellano.sk

   12 august 2021 v 14:47 |
   Díky za info!

   Odpovedať

Napísať komentár

Komentujete ako hosť.

Nemáte ešte účet ? Zaregistrujte sa!

Prihláste sa do svojho účtu