Ako nainštalovať a odinštalovať pluginy v E2

Napísal Ivan 1 dňa 18 december 2013 do kategórie Digitálna škola, Magazín

Digitálna škola

V dnešnej časti digitálnej školy Vás oboznámim, ako nainštalovať a odinštalovať pluginy v linuxových satelitných prijímačoch  s operačným systémom enigma2.

LOGOELLANO2018GLOW.png

tux.png


uclan-displej.png

Napriek tomu že firma ELLANO.SK dodáva zakúpené linuxové satelitné prijímače plne nakonfigurované, môže nastať situácia že budete chcieť vo svojom prijímači vyskúšať nejaký plugin, skin alebo softcam. Preto si v dnešnom článku vysvetlíme ako na to a aké spôsoby existujú pre inštaláciu a odinštaláciu pluginov.

OBSAH

 1. Inštalácia pluginu zo serveru Enigmy2 OpenATV (z feedu E2)
 2. Inštalácia pluginu zo serveru Enigmy2 VTI (z feedu E2)
 3. Manuálna inštalácia pluginu
 4. Inštalácia pluginu cez USB
 5. Inštalácia pluginu cez telnet
 6. Odinštalovanie pluginu enigma OpenATV
 7. Odinštalovanie pluginu enigma VTI
 8. Odinštalovanie pluginu cez telnet

A čo je to vlastne plugin?

Plugin(modul) je aplikácia/doplnok (program), ktorý môžete po nainštalovaní využívať v prijímači. Tým sa Vám zvýši multimediálnosť prijímača.

Pluginy, moduly, skiny a doplnky OS enigma2 sú umiestnené na serveroch tvorcov daného operačnéhy systému Enigma2 ( tvorcov enigmy je už veľké množstvo a každá má svoj server pre sťahovanie doplnkov).

Medzi najznámejšie a najpoužívanejšie enigmy patria  OpenATV, OpenPLI, OpenHDF, VTI, Black Hole, Geminy, DreamELITE, Newnigma2 a množstvo ďalších.  

Na serveri pre inštaláciu sú doplnky pre inštaláciu rozdelené do niekoľkýck skupín(názvy a počet skupín sa môže líšiť od typu enigmy).

Nájdete tam napr tieto kategórie doplnkov:

n2

Displej - nájdete tam LCD skiny pre prijímače s OLED, alebo LCD displejom (zobrazí sa iba pri prijímačoch podporujúcich skin LCD)

Drivers - ovládače do E2 pre iné hardwarové komponenty

Extensions - rozšírenia (pluginy OS Enigma2 ako youtube, kodi a pod)

Languages - jazyky menu enigmy

Picons - picony(logá programov)

Settings - vytvorené zoznamy programov

Skincomponents - doplnky pre skiny

Skinpacks - doplnkové balíky ku skinom

Skins - skiny(vzhľady) do E2

Softcamy - programy pre prácu s čítačkou kariet a pod.

Systémplugins- systémove pluginy

Rôzne zaujímavé pluginy ako napr: Youtube, internetové rádia, dlnaserver, prehrávače, prehliadače, HbbTV, KODI a veľa iného nájdete v kategórii pluginov Extensions (rozšírenia).

 

Príklady inštalácie pluginov sme prevádzali na linuxovom prijímači s operačným systémom OpenATV. Inštalácia pluginov sa môže v rozdielných enigmách odlišovať, ale je podobná vo všetkých linuxových prijímačoch a typoch enigmy.

 


Inštalácia pluginu zo serveru (z feedu E2):

E2 OpenATV

Ako prvú si vysvetlíme inštaláciu priamo zo serveru (feedu) danej enigmy v našom prípade sa jedná o enigmu OpenATV. Podmienkou je že prijímač musí byť pripojený ku internetovej sieti!

Potup inštalácie:

1. Vojdite v E2 prijímača do Menu/Pluginy. Tam sa Vám zobrazia už naištalované pluginy vo Vašej enigme.

n1 

2. Stlačíte zelené tlačidlo (Stiahnúť pluginy) na diaľkovom ovládači, tým sa Vám po pár sekundách načíta zoznam pluginov umiestnených na serveri enigmy OpenATV.

n2

3.V zozname kategórii pluginov nadídete na skupinu z ktorej chcete inštalovať a potvrdíte ju tlačidlom OK. Táto skupina sa rozbalí a zobrazia sa Vám v nej umiestnené pluginy.  V uvedenom príklade sme vybrali skupinu Extensions(rozšírenia) a nainštalovali plugin správcu súborov Dreamexplorer.

n3 

4.Nadídite na skupinu extensions ,ktorú potvrdíte tlačidlom OK. Z rozbaleného zoznamu nadídite na plugin Dreamexplorer a potvrďte ho tlačidlom OK. Následne na dotaz či "Chcete stiahnúť plugin ... "potvrdíte voľbu Áno.

n6

Následne prebehne inštalácia, priebeh ktorej prijímač zobrazuje na obrazovke.

n7

Po nainštalovaní pluginu sa prijímač vráti do zoznamu pluginov z ktorého vyjdete tlačidlom Exit.

n8

Nainštalovaný plugin sa objaví v zozname nainštalovaných pluginov. Niektoré pluginy sa Vám zobrazia v zozname nainštalovaných pluginov až po reštarte enigmy2!

 

Inštalácia pluginu zo serveru Enigmy2 VTI (z feedu E2)

Stlačte na dialkovom modré tlačidlo (tým sa zobrazí VTI panel), alebo vojdite do menu/VTI/Panel VTI/ a prejdite na položku VTI-Správca Softvéru a stlačte tlačidlo OK.

Následne sa Vám načítajú doplnky zo serveru enigmy VTI(prijímač musíte mať pripojený ku internetu!). Na položke pluginov Rozšírenia stlačte tlačidlo OK, tým sa Vám zobrazia rozšírenia(pluginy) ktoré je možné nainštalovať online. Pluginy sú na serveri zoradené abecedne. V príklade si ukážeme nainštalovanie pluginu Multiquckbutton , ktorý slúži na nastavenie tlačidiel diaľkového ovládača.

vti1 vti2

Nadídete v zozname pluginov na požadovaný plugin ( v našom prípade je to multiquckbutton-vu) anásledne stlačíte zelené tlačidlo a potom žlté tlačidlo na ovládači.

7 vti8

Potom Inštaláciu spustíte zeleným tlačidlom. Priebeh inštalácie sa Vám zobrazí na TV. Po ukončení inštalácie stlačíte tlačidlo exit , prijímač Vás vyzve na reštart E2(gui) ktorý potvrdíte áno.

vti9 vti10

 Po reštarte enigmy sa Vám nainštalovaný plugin zobrazí v menu/moduly(pluginy)


 Manuálna inštalácia pluginu:

Ďalší spôsob inštalovania pluginov sa prevádza za pomoci ipk inštalačného súboru. Ipk súbor musíte použiť v závislosti od toho aku platformu prijímača máte:

SH4 prijímače ako napr: HDBOX ,Scytec ,Amiko Alien, GM Triplex,Reloaded a pod. používajú ipk balíčky  pre E2 s označením SH4, alebo All(pre všetky verzie E2) .

Mipsel prijímače ako napr: VU+, Xtrend, Xpeed, Dreambox a pod. používajú ipk balíčky  pre E2 s označením mipsel(pre E2 OE 1.6), mipsel32(pre E2 OE 2.0)  alebo All(pre všetky verzie E2) .

ARM prijímače ako napr:  VU+4K, Gigablue 4K, uClan 4K a pod. používajú ipk balíčky  pre E2 s označením all.ipk , alebo ARM.

 

Postup inštalácie pluginu pomocou ipk súboru:

Nainštalujeme plugin XBMC addon pomocou inštalačného súboru enigma2-plugin-extensions-xbmcaddons_5.0_r0_all

1.Ipk inštalačný súbor nakopírujeme cez FTP manažéra(total commander, DCC, RCC) do priečinka enigmy tmp.

21 22

2. V menu prijímača vojdite do Menu/Moduly a spustite plugin Správa softvéru potvrdením pluginu tlačidlom OK

24 25

V enigme OpenATV nájdete túto voľbu v menu/Nastavenie/Správa softvéru/Inštalovať miestné rozšírenie(obr.nalavo nižšie), alebo v rýchlom menu, ktoré si zobrazíte modrým tlačidlom/Pluginy/Inštalátor balíčkov IPK (obr.napravo nižšie),.

n10 n12

3. Prejdite na položku Inštalovať miestne rozšírenie a potvrďte ju tlačidlom OK.

4. V ďalšej položke prejdite na Memory /tmp a potvrďte ju tlačidlom OK.

26

5. V ďalšej položke prejdite na Inštalovať miestne rozšírenia a potvrďte ju tlačidlom OK.

27

6. Následne sa Vám zobrazia všetky ipk súbory nachádzajúce sa v priečinku enigmy tmp.

 

28

7. Nadídite na požadovaný ipk súbor a potvrďte ho tlačidlom OK. Tým sa Vám vybratý ipk na inštaláciu označí zelenou fajkou.

29

8. Následne spustíme inštaláciu ipk súboru zeleným tlačidlom (inštalovať) . Priebeh inštalácie sa Vám bude zobrazovať na obrazovke TV.

30 31

Po dokončení inštalácie prevediete reštart enigmy. Po reštarte nájdete nainštalovaný plugin medzi nainštalovanými pluginmi v Menu/Moduly(Pluginy).

32 33

Podobná je aj inštalácie balíčkou pluginov .deb ktoré sú určené pre enigmy OE2.5 a 2.6 Geminy/DreamElite a pod. (majú iba prijímače Dreambox).


 

Inštalácia pluginu cez USB:

1. Na naformátovaný USB kľúč formátom FAT32 nakopírujte ipk inštalačný súbor, ktorý chcete nainštalovať.

2. USB kľúč zasuňte do USB portu zapnutého satelitného prijímača. Prijímač automaticky prehľadá USB kľúč a zobrazí Vám oznam o nájdení súborov na USB. Voľbu Inštalovať rozšírenia potvrdíte tlačidlom OK.

3. Následne Vám zobrazí ipk súbor, ktorý je  umiestnený na USB kľúči.

51

4. Tento súbor potvrdíte tlačidlom OK, tým sa označí súbor zelenou fajkou na inštaláciu.

 

5253

5. Stlačte zelené tlačidlo na diaľkovom ovládači, následne Vám prebehne inštalácia.

54  55

6. Po nainštalovaní reštartujte enigmu.

7. Po reštarte enigmy sa Vám zobrazí plugin v Menu/Moduly(pluginy) v zozname nainštalovaných pluginov.

  56


 

Inštalácia pluginu cez telnet:

Inštaláciu pluginu XBMC adddon prevedieme tak isto pomocou ipk balíčka enigma2-plugin-extensions-xbmcaddons_5.0_r0_all , ktorý nakopírujeme rovnako ako pri manuálnej inštalácii pluginov do priečinka enigmy tmp.

Pre inštaláciu telnetom potrebujete FTP manažéra RCC (Reelbox Control Center). Manažérom RCC cez položku FTP môžete nakopírovať ipk do priečinku tmp.

Postup inštalácie ipk cez telnet:

1. Po nakopírovaní ipk súboru do priečinka tmp sa prepnite v ľavej časti programu RCC na položku Telnet.

41

2. v telnete zadáte príkaz : cd /tmp   a potvrdíte ho tlačidlom Enter na PC. Tým sa dostanete do priečinka tmp kde sa ipk súbor nachádza.

3.Tam zadáte príkaz na inštaláciu +názov ipk súboru ktorý sa má nainštalovať: 

opkg install enigma2-plugin-extensions-xbmcaddons_5.0_r0_all  príkaz potvrdíte tlačidlom Enter.

42

Pre zjednodušenie písania môžete názov ipk skopírovať a vlžiť kliknutím pravého tlačidla myši do okna telnetu.

Následne sa plugin nainštaluje.

  43

 Odinštalovanie pluginu

E2 OpenATV

Prevedieme odinštalovanie pluginu Dreamexplorer, ktorý sme nainštalovali.

1. Vojdite v E2 prijímača do Menu/Moduly(pluginy). V položke moduly sa Vám zobrazia naištalované pluginy vo Vašej enigme.

n8 

2. Stlačíte červené tlačidlo na diaľkovom ovládači (Odstrániť moduly), tým sa Vám po cca 20tich sekundách načíta zoznam pluginov nainštalovaných v enigme. Pluginy sú zoradené v skupinách, napr.plugin Dreamexplorer ktorý sme inštalovali zo skupiny Extensions, tak ho nájdeme v Extensions.

n13 n14

3. Rozbalíme skupinu Extensions nadídením na túto skupinu a potvrdíme tlačidlom OK. Zo zobrazených pluginov si vyberieme náš plugin(v tomto prípade Dreamexplorer) a potvrdíme ho tlačidlom OK.

n15

4. Otázku či chceme odinštalovať plugin  potvrdíme voľbou Áno. Následne prebehne odinštalovanie pluginu,


 Odinštalovanie pluginov v enigme VTI

Stlačte na dialkovom modré tlačidlo (tým sa zobrazí VTI panel), alebo vojdite do menu/VTI/Panel VTI/ a prejdite na položku VTI-Správca Softvéru a stlačte tlačidlo OK.

Následne sa Vám načítajú doplnky zo serveru enigmy VTI(prijímač musíte mať pripojený ku internetu!). Na položke pluginov Rozšírenia stlačte tlačidlo OK, tým sa Vám zobrazia rozšírenia(pluginy) ktoré je možné nainštalovať online. Pluginy sú na serveri zoradené abecedne. V príklade si ukážeme odinštalovanie pluginu Multiquckbutton-vu.

vti1 vti2

Nadídete v zozname pluginov na požadovaný plugin ( v našom prípade je to multiquckbutton-vu) a následne stlačíte zelené tlačidlo a potom žlté tlačidlo na ovládači.

vti3 vti4

Potom odinštaláciu spustíte zeleným tlačidlom. Priebeh odinštalácie sa Vám zobrazí na TV. Po ukončení inštalácie stlačíte tlačidlo exit , prijímač Vás vyzve na reštart E2(gui) ktorý potvrdíte áno.

vti5 vti6


 

Odinštalovanie pluginu cez telnet:

1.Spustite telnet v RCC

2. Zadáte príkaz na odinštalovanie + názov pluginu v znení:

opkg remove enigma2-plugin-extensions-xbmcaddons príkaz potvrdíte tlačidlom Enter.

Následne sa plugin odinštaluje.

44 45

 

Verím že vám článok uľahčí prvé kroky v linuxovom operačnom systéme E2 a zostanete naďalej verný nášmu portálu a firme ELLANO.SK

Hodnotenie článku

4.8/5 hodnotení (30 volieb)

Zdieľajte článok

Autor textu

Komentáre (23)

 • Yco

  Yco

  27 október 2014 v 07:59 |
  Dobrý deň, Ivan,

  dovoľte mi poprosiť Vás, aby ste do článku doplnili v sekcii Inštalácia pluginu zo serveru (z feedu E2) informáciu o tom, ako sa dá doplniť adresa feed -u? A ktoré používate?

  Ďakujem.

  S pozdravom

  Yco

  Odpovedať

 • skcookie

  skcookie

  26 november 2014 v 15:34 |
  pri odinstalovani alebo instalovanie cez prikazovy riadok v DCC nema byt miesto uvedeneho opk remove... ipk remove.. ?

  Odpovedať

  • skcookie

   skcookie

   26 november 2014 v 15:37 |
   edit: opkg.. a ipkg...

   Odpovedať

 • miloš

  miloš

  05 máj 2015 v 11:55 |
  Výborně zpracované

  Odpovedať

 • host

  host

  05 marec 2016 v 14:25 |
  Mno dobry navod, ale co ked sa udeje toto:
  v ponuke pre instalovanie pluginov je napr. subtitle player
  stiahnem ho nainstalujem ale po restarte to nejde, pretoze tam je nejaka nekompatibilita, alebo to dokonca pada arestartne prijmac.
  dam ho teda odinstalovat, prijmac sa restartne.
  Uz v ponuke nefiguruje dany plugin, ale vzdy pri starte v menu zoznamu pluginov pise hlasku, ze neexistuje nejaky subor kniznice, ktory zrejme podla popisu patri k preechadzajucej instalacii a odinstalacii...
  cesta ako :usr/lib/enigma2/python/plugins ...atd
  ako odstranit toto?

  Odpovedať

  • IvanP

   IvanP

   05 marec 2016 v 20:32 |
   Jedine pozrieť cez FTP pripojenie do zložky enigmy usr/lib /enigma2/plugins/extensions a pozrieť či nezostal priečinok s názvom nekompatibilného pluginu a a prípadne ho manuálne vymazať.
   Druhá možnosť pred laborovaním s prijímačom si vytvoriť kompletnú zálohu systému"full backup" a v prípade potreby zálohu nafleshujete do prijímača a je po problémoch:)

   Odpovedať

 • Lubomír

  Lubomír

  15 apríl 2016 v 18:40 |
  v USB mám .ipk ale STB mi napíše že tam nič nenašiel, kde je chyba?

  Odpovedať

  • IvanP

   IvanP

   16 apríl 2016 v 07:46 |
   Nemáte ten ipk. zpakovaný rarom? Ve+a krát sa stáva že na forach sú tieto ipk subory spakovane RAROM inak nie je možný upload súborov. Pokiaľ ho máte s koncovkou .ipk tak sa Vám musí zobraziť. Ešte skúste naformátovať USB na FAT32 a nakopírovať ipk naň.

   Odpovedať

 • Lubomír

  Lubomír

  16 apríl 2016 v 13:27 |
  enigma2-plugin-extensions-tsmedia_11.1_all.ipk
  už som ho formátoval ani neviem kolko krát a toto je co tam mám.

  Odpovedať

  • IvanP

   IvanP

   16 apríl 2016 v 17:51 |
   Tak si ho nakopírujte do prijímača do priečinka /tmp a zvolte inštaláciu rozšírenia z tmp.

   Odpovedať

 • lubos

  lubos

  05 február 2017 v 14:59 |
  dobrý den, VTI 11.0.1,
  ked otvorím Menu/Moduly: červené tlačidlo : spravovať rozšírenia,
  zelené nemá napísané nič, ani nereaguje keď ho stlačím. Keď stlačím červené: Chyba pri sťahovaní paketov.Zopakujte. Keď zopakujem dostanem to isté. Dával som tam plugin archivczsk, ale potom to ešte išlo otvoriť no zrazu to prestalo. Archiv ide ok. Neviete ako na to?

  Odpovedať

 • Lubomír

  Lubomír

  07 február 2017 v 23:58 |
  asi nemate naladu sa bavit s lubosom 05.február 2017

  Odpovedať

 • Lubomír

  Lubomír

  08 február 2017 v 00:12 |
  pri stahovani pluginu ipk do vti dostanem error: opkg_download: Feiled to download http://linux-box,es/feed/packages.gz, wget returnet

  Ďakujem za pomoc

  Odpovedať

 • Lubomír

  Lubomír

  08 február 2017 v 11:44 |
  Lubos a Lubomír je jeden. No a mne sa vôbec ta skupina pluginov neotvorí ( Chyba pri sťahovaní paketov.Zopakujte ). Keď zopakujem dostanem to isté. Ked chcem aktualizovať software tak mám error: opkg_download: Feiled to download http://linux-box,es/feed/packages.gz, wget returnet 1, a tak isto aj pri plaginoch mi to zahlási. Viem že som tam dával plugin asi mi to robí preto. Aj som ho odstránil a robí to stále.

  Odpovedať

  • IvanP

   IvanP

   09 február 2017 v 16:24 |
   Dobrý deň.
   Tak prefleshujte prijímač nanovo zálohou enigmy. Zrejme máte niečo poškodené v systéme.

   Odpovedať

 • Jano

  Jano

  07 august 2017 v 13:28 |
  Dobrý deň,
  chcel by som Vás poprosiť o radu. Aký a kde XBMC Adon si mám stiahnuť a nainštalovať do Poen PLI 4.0 aby som mohol v Sosáč nastaviť svoj Login a Pasw pre prémium, ktoré som si zakúpil? Za odpoveď Vám vopred veľmi pekne ďakujem . Váš klient Jano.
  Prajem pekný deň.

  Odpovedať

  • Ivan.P

   Ivan.P

   07 august 2017 v 18:33 |
   Dobrý deň.
   Pokiaľ máte linuxový satelitný prijímač tak Vám stačí nainštalovať plugin Archívy CZ/SK vyšla aktualizácia doplnku Sosáč kde už sa v nastaveniach doplnku dá pridať aj účet. Pokiaľ ho nainštaovaný máte tak skúste reštartovať prijímač a otvoriť plugin Archívy CZ/SK malo by Vám ponúknuť aktualizáciu doplnku Sosáč.
   Po aktualizácii na verziu Sosáča 1.2.6 budete môcť zadať login.
   KODI (XBMC) je plne funkčné iba na Android boxoch.

   Odpovedať

 • martin

  martin

  05 september 2017 v 17:49 |
  zdravim neviete mi poradit po instalacii pluginu sa mi nezobrazi v moduloch pri tom cez ftp ho vidim ze sa nainstaloval diky

  Odpovedať

  • IvanP

   IvanP

   05 september 2017 v 19:09 |
   Dobrý deň.
   Pravdepodobne sa jedná o plugin ktorý nie je s danou enigmou kompatibilný.

   Odpovedať

 • ivik64

  ivik64

  15 január 2018 v 13:29 |
  Zdravim ,
  pokusam sa doinstalovat plugin k motoru , pozicioner a satfindr na jemne doladenie paraboly a ono sa to tvari , ako by aj nainstaloval bez chyb , ale po spusteni len preblikne logo Ellano a nic sa neudeje , neviete kde by mohla byt chyba ?
  je to prijimac novy VU+ 4k uno SE :-)
  Dakujem ....

  Odpovedať

  • Ivan.P

   Ivan.P

   17 január 2018 v 01:33 |
   Dobrý deň.
   Po nainštaovaní pluginov reštartujte prijímač.
   Pluginy sú dielom tretích strán a nie všetky fungujú s tou či onou enigmou.

   Odpovedať

Napísať komentár

Komentujete ako hosť.

Nemáte ešte účet ? Zaregistrujte sa!

Prihláste sa do svojho účtu