Zapínanie a vypínanie prijímača s OS Enigma2

Napísal Torben, Ivan 1 dňa 03 máj 2021 do kategórie Magazín, Enigma 2 manuál

Vypínanie, zapínanie, stand-by, reštart, časovače uspania

V tejto kapitole si vysvetlíme jednotlivé spôsoby vypínania a reštartovania prijímača s OS enigma2. Ukážeme si ako vypínať prijímač do pohotovostného režimu, do úsporneho režimu, ako načasovať vypnutie prijímača, reštartovať prijímač, alebo iba samostatnú enigmu a aj ako si nastaviť sériu energetických časovačov. 

 LOGOELLANO2018GLOW.png

tux_2017.jpg

OBSAH:

 

Linuxový prijímač s Enigma2 môžete vypnúť, alebo zapnúť pomocou tlačidla Power na diaľkovom ovládači, alebo tlačidlom Power na prijímači (ak ho prístroj má, tak je obvykle na prednom paneli).

Menu pre vypínanie a reštartovanie prijímača nájdete v menu Vypnúť/Reštartovať, kde nájdete obvykle tieto ďalšie voľby:

vypnut 1

Do tohto menu sa dostanete aj tak, že stlačíte a podržíte tlačidlo Power na diaľkovom ovládači, po dobu najmenej 3 sekúnd.

Vypnutie prijímača do stand-by

Standby režim, označovaný aj ako Soft stand-by, alebo Falošný stand-by, je stav, kedy prijímač síce neodosiela do TV obraz, avšak väčšina ostatných funkcií je v plnej prevádzke. Vďaka tomu je pripravený do plnej prevádzky v priebehu pár sekúnd (obvykle 2-5 sekúnd).

Ak chcete uviesť prijímač do pohotovostného režimu, stlačte krátko tlačidlo power, buď na diaľkovom ovládači, alebo na samotnom prijímači (pokiaľ prijímač disponuje tlačidlom power). V pohotovostnom režime sa na displeji prijímača zobrazí čas (pokiaľ prijímač disponuje displejom), alebo sa zmení farba jeho stavovej diódy. Do stand-by prijímač uvediete v menu Vypnúť/Reštartovať cez volbu Pohotovostný režim. 

V tomto režime je teda prístroj v plnej prevádzke, spotreba je len o pár Wattov menšia, ako keď je normálne zapnutý. Načasované nahrávanie je plne funkčné, takisto aj sieťové funkcie. 

Späť na obsah


Vypnutie prijímača do hlbokého spánku

Hlboký spánok, označovaný aj ako Deep stand-by, je stav, kedy je prijímač takmer úplne vypnutý. Odporúčame ho používať aspoň raz do týždňa, kľudne aj každý deň, ideálne na noc, aby sa pamäte prečistili od prebiehajúcich procesov a šetríte tým životné prostredie.

V tomto stave sú takmer všetky jeho funkcie úplne vypnuté, prijímač spotrebuje minimálne množstvo elektrického prúdu, obvykle pod 1W. 

Do hlbokého spánku môžete prijímač prepnúť keď vojdete do hlavného menu (alebo podržíte na ovládači Power na 3 sekundy) a zvolíte položku Vypnúť / Reštartovať a potom zvolíte Vypnúť. Potvrďte tlačidlom OK. Nastavenia sa uložia a prijímač prejde do režimu hlbokého spánku.

Tento režim sa používa aj keď plánujete prístroj vypnúť od el. siete. Pokiaľ chcete prijímač úplne vypnúť, vždy ho dajte najprv do hlbokého spánku a až potom vypnite prepínač na zadnej strane vášho prijímača (ak ho prístroj nemá, môžete ho odpojiť od el. siete). 

Aj keď je v tomto režime prístroj takmer úplne vypnutý, načasované nahrávanie prístroj dokáže prebudiť do standby režimu a nahrávku vykonať. Nábeh obrazu na TV, po zapnutí prijímača z tohto režimu, je obvykle minútu a viac (záleží od rýchlosti HW a veľkosti Enigmy).

Späť na obsah


Reštartovať

Pri potvrdení voľby Reštartovať v menu-Vypnúť/Reštartovať, prijímač reštartuje celkovo a začne znova bootovať (štartovať enigmu), ako keby ste prijímač zapli zadným vypínačom. Tento reštart odporúčame používať pri nestabilite systému. Trvá cca minútu a viac.

Späť na obsah


Reštart GUI

Pri potvrdení voľby Reštartovať GUI v menu-Vypnúť/Reštart GUI sa reštartuje iba operačný systém. Je to zrýchlený reštart, ktorý sa používa na načítanie pluginov a doplnkov, po ich inštalácii a uložení nastavení systému. Tento reštart je odporúčaný po inštalácii, alebo odinštalácii niektorého pluginu a trvá rádovo 10-30 sekúnd.

Späť na obsah


Časovač uspania

V tejto položke si môžete načasovať vypnutie prijímača do pohotovostného režimu, alebo do úsporneho režimu hlbokého spánku. Je to vhodné napr. pri sledovaní televízie večer, takže si nastavíte, aby sa prijímač po hodine vypol. Je možné nastaviť, okrem pevne nastavej minutáže, aj vypnutie po aktuálnej udalosti, čiže napr. po ukončení nahrávania, alebo po skončení vysielania danej relácie.

cas vyp

Vo voľbe Časovač neaktívny zvolíte voľbu Vyvolať po aktuálnej udlaosti, pre vypnutie prijímača po ukončení práve sledovaného programu. Voľbou Spusiť o xx minút dosiahnete vypnutie o pevne zvolený čas (15-240 minút), nezávisle na sledovanom programe.

Vo voľbe Akcia časovača zvolíte, do akého režimu sa má prístroj pri časovači vypnúť. Cez Vypnúť časovač uvedie prístroj do Hlbokého spánku, cez Pohotovostný režim uvedie časovač prístroj do Stand-by.

Nastavenia uložíte zeleným tlačidlom na diaľkovom ovládaní. 

Ak časovač uspania využívate, môže Vás zaujímať aj funkcia automatických energetických časovačov, ktorá veľmi zjednodušuje používanie časovača uspania a ktorú Vám predstavíme na konci tohto článku.

Späť na obsah


Núdzový režim

V niektorých prijímačoch tu nájdete aj položku Núdzový režim. V prijímačoch Dreambox sa používa názov Režim údržby, alebo Rescue mód. Ide o režim, ktorý navedie prijímač do špeciálneho režimu, ktorý sa nachádza v ROM pamäti a okrem inštalácie softvéru, umožňuje aj inštaláciu, alebo zmazanie ďalších image, v rámci funkcie Multiboot, alebo Dualboot. 

Späť na obsah


Volič pre multiboot

Pokiaľ máte prijímač podporujúci súbežnú inštaláciu viac image vo flash pamäti prístroja, tak v tejto položke si môžete vybrať spustenie ďalšieho uloženého multiboot image E2.

Späť na obsah


Časovače vypnutia

Predstavujú možnosť naprogramovania niekoľkých energetických časovačov pre automatické vyínanie a zapínanie prístroja, do rôznych režimov.

Časovače vypnutia si nastavíme v menu/Časovač/Časovač vypnutia.

časovač vypnutia

Tu si môžeme pridať neobmedzené množstvo časovačov, ktoré nám zabezpečia plynulú prevádzku prístroja a šetrenie energie.

Nový časovač vypnutia pridáme cez zelené tlačítko Pridať, existujúce časovače môžeme vymazať cez červené tlačítko, alebo ich vypnúť cez žlté tlačítko na diaľkovom ovládači.

editácia časovačov vypnutia

Môžeme si nastaviť Typ časovača na nasledovné voľby:

 • Prebudiť - prebudenie do plnej prevádzky
 • Prebudiť do pohotovostného režimu - prebudenie do Stand-by
 • Automatický pohotovostný režim - nastavenie uspania do Stand-by po časovom limite
 • Automatické vypnutie - nastavenie uspania do Hlbokého režimu po časovom limite
 • Prejsť do pohotovostného režimu - uspanie do Stand-by v pevne stanovený čas (denne, týždenne,...)
 • Prejsť do vypnutia - uspanie do Hlbokého režimu v pevne stanovený čas (denne, týždenne,...)
 • Reštartovať systém - celkový reštart prijímača v pevne stanovený čas (denne, týždenne,...)
 • Reštartovať GUI - reštart systému v pevne stanovený čas (denne, týždenne,...)

U každého časovača sú rôzne ďalšie možnosti nastavení, ktoré umožňujú napr. nastaviť čas nečinnosti užívateľa, po ktorej nastane akcia časovača, alebo obmedziť čas, v ktorý sa daný časovač nemá aktivovať, nastaviť druh opakovaní, prípadne akciu po ukončení časovača a mnohé ďalšie pokročilé nastavenia časovača.

Pridaním niekoľkých časovačov, ktoré nemajú časový konflikt, môžete dosiahnuť optimálne využívanie prijímača podľa Vašich zvyklostí. Na obrázkoch nižšie vidíte štyri rôzne nastavené časovače.

časovač vypnutia  časovač vypnutia

časovač vypnutia  časovač vypnutia

Takýmto nastavením docielite:

 • Prijímač sa v každý pracovný deň zapne ráno o 6:15 hod., kedy vstávate a automaticky prejde do Stand-by režimu o 7:30 hod., keď odchádzate do práce.
 • Prijímač počas dňa sleduje neaktivitu užívateľa a po 120 minútach prejde do Stand-by (ak nezrušíte výzvu), s výnimkou v čase od 17:00 do 22:00 hod., kedy je prijímač rodinou najviac využívaný.
 • Každý večer o 23:50 hod. prijímač prejde do úplného vypnutia.
 • Raz týždenne sa preventívne reštartuje celý systém.

 zoznam časovačov vypnutia

Späť na obsah


Nastavenie režimu po zapnutí/výpadku napájania

Táto funkcia je užitočná pre prípad neočakávaného výpadku elektrickej energie v domácnosti. Pokiaľ totiž máte zapnutú funkciu HDMI-CEC a počas Vašej neprítomnosti nastane výpadok elektriky, po jej obnovení sa prístroj automaticky zapne do prevádzkového režimu a zároveň pomocou HDMI-CEC zapne aj televízor. To je iste nepríjemné, ak sa Vám to stane počas dovolenky, alebo počas víkendového pobytu, čiže v obývačke beží televízny príjem bez toho, aby bol niekto doma.

Vyriešiť sa to dá nastavením energetického časovača pre nečinnosť, ako je spomenuté v kapitole vyššie, ale táto možnosť nie každému vyhovuje. V taktom prípade je potrebné v menu Nastavenia / Používanie a GUI / Prospôsobiť (systémové nastavenia) nastaviť položku Po výpadku napájania na voľbu Prejsť do pohotovostného režimu (standby), alebo Vypnúť (hlboký spánok - deep standby).

po vypadku 11102

Keď následne dôjde k obnove el. energie po výpadku, prístroj sa zapne a po zapnutí sa objaví na TV hláška o nekorektnom vypnutí, s možnosťou výberu:

po vypadku 11103

Ak sa táto hláška nepotvrdí, prístroj automaticky prejde do nastaveného standby režimu.

Druhou zaujímavou funkciou, ktorú tu nájdeme je možnosť nastavenia akcie po spustení prístroja. Ak z nejakého dôvodu chcete, aby prístroj po každom zapnutí z deep standby prešiel do standby, stačí nastaviť položku Akcia po nabootovaní na voľbu Prejsť do pohotovostného režimu.

Späť na obsah


Veríme, že Vám článok pomôže a zostanete naďalej verný nášmu portálu a firme ELLANO.SK. Plne nakonfigurované linuxové prijímače s OS enigma2 si môžete zakúpiť v našom e-shope ELLANO.SK. 

Navigácia v návode medzi kapitolami

<<Inštalačný sprievodca OS Enigma2         Zoznam staníc na prijímači s OS Enigma2>>

Hodnotenie článku

5.0/5 hodnotení (8 volieb)

Zdieľajte článok

Autor textu

Komentáre (1)

 • Imrich Szetei

  Imrich Szetei

  28 august 2023 v 12:48 |
  Dobry den ja viem ako mam vypnut satelit mam este 3 linuxove prijimače vu+duo4kse a vu+ solo2 a prismcube

  Odpovedať

Napísať komentár

Komentujete ako hosť.

Nemáte ešte účet ? Zaregistrujte sa!

Prihláste sa do svojho účtu