Príjem IPTV a archívu ANTIK teraz oficiálne už aj na prijímačoch s OS Enigma2

Napísal Ivan 1 dňa 31 júl 2023 do kategórie Digitálna škola, Magazín

Srdce každého linuxáka so službou Antiksat zaplesá

V dnešnom článku Vám vysvetlíme postup, ako nastaviť príjem platenej IPTV od Antiku na linuxových prijímačoch s OS Enigma 2. ANTIK je operátor, ktorý poskytuje príjem SK/CZ a zahraničných staníc nielen cez satelit (služba AntikSAT), ale aj cez internet. Okrem TV staníc sú k dispozícii aj internetové rádiá a videostreamy z rôzných lokálnych webkamier. Aby toho nebolo málo, služba má k dispozícii až 20-dňový TV archív, takže si môžete pozrieť svoje obľúbené programy spätne až do 20 dní a to všetko bez viazanosti. 

Antik TV v Enigma 2 arcjivy cz sk fb ikona 654654654

Ak ste zákazníkom Antiku a máte predplatenú službu Antik TV alebo AntikSAT, odteraz si môžete prehrávať živú TV, rádiá, webkamery alebo archív už aj cez satelitný prijímač s Enigma 2. Výhodné je to najmä pre zákazníkov satelitnej služby AntikSAT, pretože títo sa takýmto spôsobom dostanú aj k staniciam, ktoré sa na satelite (Eutelsat 16E) nevysielajú a zároveň získajú prístup k archívu, rádiám a webkamerám.

Tieto možnosti sú veľmi žiadaná u zákazníkov AntikSAT, a to nielen pre tých, ktorí majú vlastný satelitný prijímač, ale aj u nových zákazníkov, kedže operátor dlhší čas nedisponuje vlastnými hybridnými boxami. 

Nedá sa nespomenúť aj výhoda, že zákazníci Antiku môžu súbežne používať internetovú službu až na siedmych rôznych zariadeniach, aj keď s určitými obmedzeniami na typ zariadenia. Môžete použiť súbežne dve TV/STB zariadenia, ako napr. Android BOX, Android TV, PC, alebo satelitný prijímač s OS Enigma a zvyšných päť zariadení musí byť mobilných, čiže napr. tablet, alebo smartfón.

OBSAH

Postup nastavenia

Sledovanie

Postup nastavenia Antik TV v Enigma2

1. Nainštalovanie pluginu EPG import

Plugin EPG import slúži pre naimportovanie EPG (elektronického programového sprievodcu) do vygenerovaného userbouquetu (fav. skupina zoznamu programov) Antik TV. Tento plugin musíte mať nainštalovaný ešte skôr, ako vygenerujete zoznam programov cez doplnok Antik TV.

Plugin EPG import si nainštalujete pohodlne online - z feedu enigmy, podľa tohto postupu a obrázkov nižšie. Plugin iba nainštalujte, nenastavujte v ňom zatiaľ nič (k tomu sa dostaneme neskôr).

33 1

Pre funkčnosť EPG na IPTV Antik TV potrebujete do pluginu EPG import naimportovať zdroj pre aktualizáciu EPG. Nevieme či je to zámerne, ale autor doplnku Antik TV nepridal do doplnku aj zdroj EPG pre Antik TV a tak si ho musite nakopírovať do prijímača sami, podľa nižšie uvedeného postupu. Zostáva iba dúfať, že to autor doplnku doplní do Antik TV doplnku, tak ako tomu je u doplnku Sweet.TV

Postup nakopírovania súborov pre EPG Antik TV

Skôr ako začnete, je nutné pripojiť k prijímaču externé úložisko, čiže buď USB kľúčik, alebo USB HDD, microSD kartu, prípadne interný HDD. Úložisko musí byť mountnuté pre cestu media/hdd.  V image OpenATV Vám ho na túto cestu mountne automaticky po pripojení, u iných images je potrebné urobiť to ručne. Postupy nájdete tu.

1. Stiahnite si súvisiaci zip súbor, ktorý nájdete v odkaze pod týmto článkom.

2. Stiahnutý súbor si v PC rozpakujte winrarom, alebo winzipom.

3. Pripojte sa k prijímaču cez FTP pripojenie a nakopírujte stiahnuté súboru do príslušných priečinkov prijímača (podľa bodu č. 4 a 5.).

4. Zo stiahnutého súboru nakopírujete z PC do prijímača súbor (je v stiahnutom súbore v /etc/epgimport/)  antiktv.sources.xml a nakopírujete ho do prijímača do priečinku /etc/epgimport/ .

29

5. Zo stiahnutého súboru nakopírujete z PC do prijímača súbory (sú v stiahnutom súbore v /media/hdd/)  antiktv.data.xml a antiktv.channels.xml a nakopírujete ich do prijímača do priečinku /media/hdd/ .

 30

 2. Aktualizovanie pluginu Archívy CZ/SK a jeho doplnkov na aktuálnu verziu

Poznámka na začiatok - pokiaľ máte plugin Archívy CZ/SK a aj jeho doplnky aktuálne, tak tento krok pokojne vynechajte a prejdite na ďalší. Pri našom testovaní v enigme OpenATV 7.3 bola aktuálna verzia doplnku Antik TV verzie 2.1 a verzia pluginu Archívy CZ/SK bola 2.3.3, takže minimálne tieto verzie musíte mať aj Vy (alebo novšie).

Verzia pluginu je vypísaná vo vrchnej časti pluginu:

archivy cz sk verzia

Pokiaľ však máte staršiu verziu pluginu Archívy CZ/SK alebo nemáte v plugine doplnok Antik TV, tak odporúčame kvôli funkčnosti, aktualizovať plugin Archívy CZ/SK a následne zaktualizovať aj všetky doplnky. Aktualizácia je prevádzaná automaticky vždy pri spustení pluginu Archívy CZ/SK, čiže pri spustení pluginu sa Vám ponúknu dostupné aktualizácie pluginu a doplnkov, ktoré stačí potvrdiť.

 31 32

Pokiaľ Vás plugin pri spsutení nevyzve na aktualizáciu a máte nainštalovanú staršiu verziu ako 2.3.3, musíte si povoliť automatickú kontrolu aktualizácií - v úvodnej obrazovke pluginu Archívy CZ/Sk stlačte modré tlačítko (nastavenia) a tam dajte potrebné položky na voľbu Áno.

archivy cz sk update 541

3. Nastavenie prihlasovacieho mena a hesla Antik TV

Spustite plugin Archívy CZ/SK a v ňom vyhľadajte a nadíďte (iba nadísť - nepotvrdzovať) na doplnok Antik TV (obr. vpravo nižšie). 

2 3

Následne stlačte tlačidlo MENU na diaľkovom ovládači, zobrazí sa Vám okno (obr. vľavo nižšie), kde nadídete na položku Nastavenia a potvrdíte ho tlačidlom OK.

4

Na prvej karte "Všeobecné" nadídete na prvú položku Prihlasovacie meno a stlačíte tlačidlo OK, čím sa Vám zobrazí klávesnica (obr. vpravo nižšie), pomocou ktorej zadáte svoje prihlasovacie meno (login) do Antik TV a uložíte ho zeleným tlačidlom.

5 34

Rovnakým postupom zadáte aj druhú položku Prihlasovacie heslo. Prihlasovacie meno a heslo použijete to, ktorým ste sa zaregistrovali na stránke https://moj.antik.sk/.

Po zadaní mena a hesla nastavenia uložíte zeleným tlačidlom. Následne aplikáciu Antik TV, ako aj celý plugin Archívy CZ/SK, ukončíte - dva krát stlačením tlačidla exit na diaľkovom ovládači.

Po opätovnom spustení doplnku AntikTV už budete prihlásený a po spustení doplnku Antik TV sa Vám zobrazia už aj jednotlivé kategórie menu (obr. nižšie): 

6

Televízia - prehrávanie TV programov

Radiá - prehrávanie rádií

Kamery - prehrávanie online kamier

Archív - prehrávanie z 20-dňového archívu vybraných TV

Informácie a nastavenia - nastavenie doplnku a odhlásenie účtu.

Po vstupe do jednotlivých sekcií si už môžete vychutnávať internetové vysielanie živých staníc, rádií, kamier, či archívu (viac o tom v kapitole 6).

4. Nastavenie vygenerovania zoznamu programov Antik TV

Pre väčšie pohodlie je možné IPTV stanice Antiku dostať aj do zoznamu satelitných staníc, do troch samostatných favoritných skupín (userbouquets) a to ich jednoduchým vygenerovaním priamo v plugine Archívy CZ/SK. Tieto FAV skupiny sa Vám vo Vašom prijímači následne vytvoria na konci zoznamu programov FAV skupín prijímača, s názvami Antik TV tv (internetové TV ), Antik TV radia (internetové rádia) a Antik TV cam (live streamy z kamier).

11 12

Aby ste dosiahli vygenerovanie userbouquetu a k nemu pripojili naimportované EPG, tak musíte dodržať nižšie uvedený postup:

Spustite v plugine Archívy CZ/SK doplnok Antik TV a stlačte 2 krát modré tlačidlo na diaľkovom ovládači, tým sa Vám zobrazí okno nastavenia Userbouquet, v ktorom prevediete nasledujúce nastavenia, ako je vidieť na obr. nižšie.

7

 1. Automaticky exportovať zoznam staníc ako userbouquet - nastavíte (tlačidlom vpravo na ovládači) na Áno.
 2. Generovať XML EPG pre epgimport plugin (ak je nainštalovaný) - nastavíte na Áno. Pred týmto nastavením už musí byť nainštalovaný plugin EPG import a nakopírované zdroje EPG ako už bolo spomenuté na začiatku návodu v bode1.
 3. Adresár pre vygenerovanie XML EPG (na USB musí byť aspoň 30MB voľného miesta) - /media/hdd - pokiaľ máte k prijímaču pripojené USB, alebo USB HDD, ktorý je mountnutý do media/hdd, tak toto nastavenie nemusíte meniť a EPG sa Vám vygeneruje a uloží na toto USB. Pokiaľ nemáte USB pripojené, tak ho musíte pripojiť a mountnúť ako /media/hdd (inak Vám EPG nepôjde naimportovať). 
 4. Pri exporte userbouquetu automaticky stiahnuť picony - nastavíte na Áno (pokiaľ chcete aby sa Vám nainštalovali do fav zoznamu Antik TV aj logá programov).
 5. Prehrávač použitý pre userbouquet - ponecháte Predvolený (pokiaľ by náhodou bol problém s prehrávaním v userbouquetoch, tak skúste navoliť exteplayer3)
 6. Nastavenia nakoniec uložíte zeleným tlačidlom na diaľkovom ovládači a pokračujete postupom nižšie - importovanie EPG.

5. Nastavenie importovania EPG

Import EPG prevediete v menu/Nastavenia/EPG/EPG-Importer.

35 36

Po vstupe do EPG-Impoter stlačte modré tlačidlo na diaľkovom ovládači, ktorým sa dostanete k zdrojom EPG. Šípkou nadol prejdite úplne na koniec tohto zoznamu, v ktorom by ste mali vidieť položku AntikTV a v nej "zafajknutú" podpoložku AntikTV (čo znamená, že je to pripravené na import a správne ste naimportovali zdroj EPG pre AntikTV).

37 8

Nadíďte na položku Antik TV, ako je vidieť na obr. vpravo vyššie a stlačte žlté tlačidlo na diaľkovom ovládači. Zobrazí sa Vám výzva na potvrdenie importu EPG (obr. vľavo nižšie), kde potvrdíte Áno. Tým sa Vám spustí import EPG. O výsledku importu ste informovaný naspodu okna ( v obr. vpravo nižšie). 

9 10

Tento import stačí previesť iba raz, potom sa Vám bude spúšťať automaticky, podľa intervalu nastavenom v plugine EPG-Import. Po vygenerovaní stlačte pre uloženie zelené tlačidlo na diaľkovom ovládači.

Teraz už po vstupe (šípka nahor a potom modré tlačidlo) do FAV skupiny AntikTV tv budete mať, okrem pikon staníc, vedľa názvu programu zobrazený aj názov vysielanej relácie a infobar s priebehom vysielanej relácie. Prvý krát sa načítava EPG dlhšie, tak sa môže stať, že na niektorých programoch nabehne EPG neskôr.

11 13

Sledovanie Antik TV

6. Prehrávanie LIVE TV cez doplnok Antik TV

Po spustení doplnku Antik TV a po vstupe do položky Televízia, môžete sledovať televízne programy ANTIK TV, ktoré máte aktívne vo Vašom predplatenom balíčku Antik TV.

3 6

Programy sú v jednotlivých kategóriach a môžete si zobraziť všetky programy, alebo podľa žánrov. Vybraný program potvrdíte tlačidlo OK a po chvíľke sa Vám spustí živé vysielanie tohto programu.

 16 17

EPG je však iba v zozname programov, v infobare spusteného programu žiaľ nie je. Ďalšia nevýhoda pri tomto spôsobe sledovania je, že sa nedajú programy prepínať tlačidlami CH+/CH-, ale musíte spustený stream ukončiť tlačidlom STOP, vybrať iný program a spustiť ho. Preto je vhodné TV stanice so živým vysielaním vygenerovať radšej do FAV skupiny.

18

7. Počúvanie internetových rádií a sledovanie webkamier

Rovnakým spôsobom ako pri televíznych staniciach, si môžete prehrávať aj rádiá a kamery a to z položiek menu Rádiá a Kamery.

19 20

8. Sledovanie Archívu TV 

 V položke Archívy nájdete 20-dňový archív TV staníc. Archív je zoradený podľa kanálov, alebo podľa žánrov.

20 22

Vyberiete si požadovanú reláciu a spustite ju tlačidlom OK.

23 24

V spustenej nahrávke archívu sa môžete posúvať dopredu i dozadu a môžete si ju aj pozastaviť.

25

9. Sledovanie LIVE TV, webkamier a rádií cez vygenerované userbouquety (FAV skupiny programov)

Jednou z výhod sledovania cez vygenerované FAV skupiny spočíva v tom, že si ich môžete prepínať tlačidlami CH+/CH-, tak ako ste zvyknutý u satelitného vysielania v prijímačoch s OS Enigma2.

27 28

Ďalšou je, že po naimportovaní EPG máte v ponuke zoznamu programov aj v infobare popis vysielaných relácii. Pomocou EPG si môžete načasovať aj nahrávanie.

Môžete spustiť aj okamžité nahrávanie práve sledovaného programu. Nahrávky sú plne funkčné, tak ako ste u svojho prijímača zvyknutý.

14 15

10. Odhlásenie zariadenia z Antik TV

V menu Informácie a nastavenia sa môžete odhlásiť a to na položke Odhlásiť sa z tohto zariadenia. Túto činnosť odporúčame vykonať, ak sa plánujete prihlásiť so svojim účtom do iného zariadenia (a nemáte už volné zariadenie v účte).

 26

Záver

Vďaka tomuto novému a oficiálne schválenému doplnku pre internetovú televíziu Antik, majú majitelia satelitných prijímačov s Enigma 2 teraz oveľa väčšiu flexibilitu pri sledovaní svojich obľúbených programov. 

Ak ste už zákazníkom satelitnej televízie Antiksat, teraz máte výhodu v možnosti sledovať živé vysielanie cez príjem z tuneru prostredníctvom satelitu, zároveň však pomocou doplnku budete mať aj prístup cez internet k internetovým rádiám, webkamerám a dokonca aj k 20-dňovému archívu poskytovaného operátorom Antik. 

Ak ešte nie ste zákazníkom Antiku a plánujete si zaobstarať satelitnú televíziu Antiksat, ktorá je mimochodom najlacnejšia televízia na Slovensku (už od 1,95€ mesačne), teraz ten správny čas investovať do satelitného prijímača s Enigma 2. Táto kombinácia vám poskytne kompletný a rozmanitý prístup k obsahu od operátora Antik - a to nielen cez satelit, ale aj cez internet, plus všetky ďalšie výhody operačného systému Enigma 2.

Satelitné prijímače s Enigma 2 pre Antiksat nájdete v našom eshope a dodáme Vám ich kompletne predkonfigurované (do poznámky objednávky stačí napísať "nastaviť na Antiksat) a v cene prijímača je aj jeho budúca podpora.

K prijímaču stačí dokúpiť dekódovaciu kartu Antiksat, ideálne aj s predplateným balíčkom a my sa za Vás postaráme o jej registráciu a aj aktiváciu. Na Vás zostane už len pretočenie paraboly na družicu Eutelsat (pozícia 16E).

Ak máte v domácnosti viacero televízorov pre príjem satelitného vysielania, môžete si k hlavnej karte Antiksat objednať tzv. Druhú kartu Antiksat. Za túto kartu sa platí 2,90€ mesačneTakýchto NEXT kariet môžete mať spolu až štyri, každú len za poplatok 2,90€ mesačne.

Ak máte doma ďalšie televízory, ale bez možnosti príjmu satelitného vysielania, môžete si ich vybaviť Android TV boxom a sledovať Antik TV iba cez internet - cez aplikáciu Antik TV. Širokú ponuku multimediálnych centier a HDMI stickov pre sledovanie Antik TV nájdete v našom eshope.

Nakoniec treba ešte povedať, že doplnok Antik TV v Enigma 2 existuje len vďaka obetavej práci komunity, ktorá vyvíja populárny plugin Archívy CZ/Sk pre Enigma2 a ktorá sa o chod a vývoj doplnkov stará bezplatne. Ak chcete ich prácu odmeniť, stačí v plugine Archívy CZ/SK stlačiť zelené tlačítko a zobrazí sa Vám číslo účtu, na ktoré im môžete odoslať ľubovolnú čiastku.

20230721152808

Veríme, že sa Vám článok páčil a zostanete naďalej verný nášmu portálu a firme ELLANO.SK.


Ostaňte s nami v kontakte, pridajte si nás na Facebook, kde sa o nových konfiguráciách dozviete najskôr, sledujte nás na TwitteriInstagrame, či Tik-Toku, alebo sa prihláste na odber nášho newsletteru. 

Stiahni súvisiaci súbor k článku

Download

Hodnotenie článku

4.8/5 hodnotení (4 volieb)

Zdieľajte článok

Autor textu

Komentáre (7)

 • Marián Steranka

  Marián Steranka

  01 august 2023 v 10:58 |
  Da sa ten Antik tam dostat ked mam sietovy disk.

  Odpovedať

  • Ivan.P

   Ivan.P

   03 august 2023 v 08:18 |
   Dobrý deň.
   Antik je súčasťou pluginu Archívy CZ/SK a nemusíte ho nikam dostávať :) .
   Ak máte na mysli EPG ,tak nič Vám nebráni vyskúšať zadať cestu EPG na sieťový disk, alebo pripojiť ku prijímaču USB , moutnúť ho do media/hdd/ a nastaviť podľa návodu vyššie.

   Odpovedať

 • Marián Steranka

  Marián Steranka

  03 august 2023 v 09:27 |
  Podarilo sa mi to nejak spojazdnit. Ale bieda s prepinanim kanalov. Zacne tocit koliesko v lavom hornom rohu a peepnutie trva aj 10 sekund.

  Odpovedať

 • Marián Steranka

  Marián Steranka

  03 august 2023 v 20:06 |
  Ked to porovnam s Antik Nano 4 tak je to bieda. Ale chcel som vyskusat. Testoval som dva dni ale nic moc. Na Antik nano 4 sa nechyta. To same s HBBTV na prijimacoch s enigma 2. Nepouzitelne. Youtube na prijimacoch s enigma 2 nepouzitelne. Na TV to slape jedna radost. Aj HBBTV aj Youtube. Nerozumiem preco to tak je.

  Odpovedať

  • romanel

   romanel

   11 august 2023 v 09:52 |
   Neporovnaval by som to s IPTV boxom, ktory je na to urceny. Satelitny prijimac je urceny na zive vysielanie cez satelit a nie cez IPTV. Neviem aky mas box, ale mne ide v octagone plugin youtube tv bezproblemov. Hbbtv nepouzivam casto, ale ked som ho skusal tak fungoval.

   Ja doplnok vitam, zive vysielanie Antiksat mam cez tuner a archiv mam cez tento doplnok.

   Odpovedať

 • Kamil

  Kamil

  29 september 2023 v 09:40 |
  V doplnku Antik Tv sa memůžu prihlásit.Píše mi to Prihlášení selhalo nesprávné prihlašovací udaje nebo konto neexsistuje.Mám učet u antiku aj když zadám správné prihlašovací udaje,nemůžu se prihlásit.Mám jen jedno zařízení Antik nano4.

  Odpovedať

Napísať komentár

Komentujete ako hosť.

Nemáte ešte účet ? Zaregistrujte sa!

Prihláste sa do svojho účtu