Ako prejsť svojpomocne od Skylinku do Antiku ?

Napísal Ivan P. 1 dňa 05 február 2020 do kategórie Digitálna škola, Magazín

Ako si zachovať funkcie dvojtunerového prijímača

antik-telekom.gif

V dnešnej časti digitálnej školy Vám vysvetlíme, ako jednoducho svojpomocne prejsť od satelitného operátora Skylink, k satelitnému operátorovi Antiksat. Ukážeme si, ako pretočíte satelitnú parabolu z družice Skylinku - Astra 23,5E, na vysielaciu družicu operátora Antik - Eutelsat 16E, a aj ako nastaviť Váš linuxový satelitný prijímač s OS Enigma2 pre príjem platenej satelitnej televízie Antiksat.

Tento článok nie je reklama na Antiksat, spísali sme ho primárne ako návod, na základe početných žiadostí našich zákazníkov. Zákazníkov, vlastniacich linuxové, dvojtunerové satelitné prijímače, ktorí sú klientami Skylinku a nie sú spokojní s aktuálnou situáciou v Skylinku, ktorú zapríčiňuje zvýšená ochrana kódovania kariet Irdeto, tzv. UNIBLOK. Táto ochrana im komplikuje sledovanie satelitnej televízie v komforte, na aký sú roky zvyknutí u svojich dvojtunerových satelitných prijímačov.

Zmeny operátora sa mnohí obávajú, najmä kvôli technickému prestaveniu satelitnej zostavy, v dnešnom článku si ukážeme, že to nie je nič zložité pre priemerne technicky znalého človeka. Tento návod je možné použiť (s malou zmenou v nastavení čítania karty v sat. prijímači) aj pre operátora Orange, keďže vysiela z tej istej družice, na pozícii 16E.

 

Čo potrebujete na prechod od Skylinku do Antiku?

 

 

Postup sa skladá z 3 jednoduchých krokov

 

1. Nastavenie prijímača

2. Pretočenie antény

3. Výmena karty a jej nastavenie v prijímači

 

1. Postup nastavenia prijímača 

 

V tomto postupe je použitý linuxový satelitný prijímač s OS Enigma2, s nainštalovanou enigmou 2 - OpenATV 6.3, v našej konfigurácii ELLANO.SK.

 

A. Nastavenie tuneru

V prvom kroku si musíte prestaviť tuner prijímača, urobíte tak nasledovne:

 • vojdite v prijímači, pomocou diaľkového ovládača satelitného prijímača, do menu/nastavenie/hľadanie staníc/konfigurácia tunera A:

1 2 17

 

 • nadídite na položku Družica a šípkou doprava( krížovým kurzorom) na diaľkovom ovládači nastavte družicu 16.0E Ku-band Eutelsat 16A a nastavenie uložte zeleným tlačidlom na diaľkovom ovládači.

Upozornenie: zvýšte pri nastavovaní pozornosť a nastavte presne družicu s Ku-band teda družicu 16.0E Ku-band Eutelsat 16A a nie 16.0 Ka-band Eutelsat 16A pretože by Vám toto nastavenie nefugovalo!

3 4

 Ak máte privedené k prijímaču dva káble od paraboly, rovnako nastavte aj tuner B.

Nastavenie tuneru ak máte LNB monoblok pre dve družice:

Pokiaľ ste používali LNB monoblok , tak si na pozíciu nastavenia DiseqC prepínača namiesto družice 23,5E, nastavte družicu 16E a druhý port DiseqC nastavte ako "Nič nie je pripojené". Nastavenie prevediete v Menu/nastavenie/Príjem/konfigurácia tunera. V príklade nižšie bola družica 23,5E na porte A a 19,2E na porte B, čiže na port A dáte po novom družicu 16E. Ak ste mali v nastaveniach tuneru pôvodné nastavenie družica 23,5E na porte B a 19,2E na porte A, tak po novom dáte na port A voľbu "Nič nie je pripojené" a na port B dáte družicu 16E.

tunermonoblock

 

B. Zmena FAV skupiny programov

Ako ďalší krok navolíte FAV skupinu Antiksat 16E a prepnete na program Jednotka HD (Antiksat na družici Eutelsat 16E).

Prepnutie prevediete tak, že stlačíte šípku nahor na diaľkovom ovládači (zobrazí sa Vám zoznam programov) a následne stlačíte modré tlačidlo na diaľkovom ovládači (zobrazia sa FAV skupiny programov). Šípkou nadol prejdete na FAV skupinu programov AntikSAT 16E a stlačíte tlačidlo OK na diaľkovom ovládači. Ďalším stlačením tlačidla OK si navolíte program Jednotka HD (vo FAV skupine AntikSat 16E). 

6 7

 

C. Inštalácia a spustenie aplikácie DMSatFinder 

1.Do smartfónu, alebo tabletu si nainštalujte, z obchodu Google play, aplikáciu DMSatFinder  

Screenshot 2020 02 06 08 45 40 091 com.android.vending

 

2. Spustite na smartfóne/tablete nainštalovanú aplikáciu DMSatFinder. Smartfón, alebo tablet, s nainštalovanou aplikáciou, musí byť pripojený v rovnakej sieti, ako máte pripojený linuxový satelitný prijímač.

3. V spustenej aplikácii kliknite na ikonu nastavenia (obr. vľavo nižšie), v nastaveniach v časti Update interval (obr. v strede nižšie) vyberte najnižší čas obnovy signálu  (500ms) a potom zadajte ostatné nastavenia, podľa obrázku nižšie vpravo.

Screenshot 2020 02 06 08 46 11 748 pl.extraweb.android.dmsatfinder  Screenshot 2020 02 06 08 49 22 703 pl.extraweb.android.dmsatfinder Screenshot 2020 02 06 08 47 14 458 pl.extraweb.android.dmsatfinder

 

IP adresu zistíte v menu Vášho satelitného prijímača: menu/nastavenia/system/sieť/nastavenie zariadenia/nastavenie adaptéra.

Pokiaľ prepnete v aplikácii DM SatFinder na nejaký program skylinku, tak by sa Vám mal v aplikácii signál zobraziť a taktiež budete počuť zvukový signál vysokej frekvencie, čo signalizuje prítomnosť satelitného signálu na danom programe/družici.

4.Kliknutím na červeným označené tlačidlo (obr. vľavo nižšie) si otvoríte zoznam programov linuxového satelitného prijímača. Vyberte FAV skupinu AntikSat 16E a zvoľte program Jednotka HD.

Screenshot 2020 02 06 08 47 30 798 pl.extraweb.android.dmsatfinder Screenshot 2020 02 06 08 48 00 855 pl.extraweb.android.dmsatfinder Screenshot 2020 02 06 08 48 50 076 pl.extraweb.android.dmsatfinder

Signál bude ukazovať samozrejme nedostatočný (obr. vpravo vyššie), kedže parabolu máme stále namierenú na Astra 23,5E. Teraz môžete prejsť k bodu 2 tohto návodu, čiže k pretočeniu paraboly.

 

2. Pretočenie paraboly

 

Nakoľko majú obe družice (Astra 23,5E a Eutelsat 16E) takmer rovnaký sklon (eleváciu) paraboly (rozdiel je iba 0,2 stupňa), tak nie je potrebné pri vyhľadávaní družice 16E meniť náklon paraboly.  Stačí iba parabolu natočiť horizontálne na družicu 16E, čo popíšeme nižšie.

Porovnanie parametrov pre nastavenie družíc 23,5E a 16E:

Poznámka: Parametre sa môžu líšiť podľa Vašej GPS polohy umiestenenia montáže satelitnej paraboly, avšak náklon je vždy takmer rovnaký, s rozdielom 0,2 stupňa, ktorý nie je potrebné meniť.


 

Astra 23,5E:

Elevation:  33.8° náklon paraboly
Azimuth (true):  173.4°
Azimuth (magn.):  168.5°

LNB Skew [?]:  3.1° pootočenie LNB konvertora

Turn clockwise standing behind the dish

 
EUTELSAT 16A

Elevation:  34.0°náklon paraboly

Azimuth (true):  183.3°

Azimuth (magn.):  178.4°

LNB Skew [?]:  2.2° pootočenie LNB konvertora

Turn clockwise standing behind the dish

 Postup natočenia paraboly z družice 23,5E na 16E
 
 • Na konzole a držiaku paraboly si urobte centrofixkou kolmú čiaru, ktorou si poznačíte súčasné nastavenie paraboly, ktorá je na družici 23,5E. Táto čiara Vám bude slúžiť ako pomôcka pri natočení paraboly.
 • Povoľte vidlicovým kľúčom 13mm štyri matice na držiaku paraboly (ako je na obrázku nižšie v strede). Matice povoľte jemne, iba toľko, aby sa dalo pootáčať s parabolou.
 
 
 IMG 2923 IMG 2921 IMG 2924
 
 
 
 •  Sledujte aplikáciu DMSatFinder na tablete/smartfóne a veľmi pomaly začnite natáčať parabolu zľava - doprava (z pohľadu spoza paraboly, čiže zo strany konzoly a držiaka paraboly). Natočenie bude činiť 7,5 stupňa na západ (presnejšie 9,9 stupňa, vzhľadom na našu zem. šírku - viac info nájdete v komentári pod článkom od Stromokocúr - za upozornenie dakujeme). Natočenie na držiaku paraboly pomocou urobenej rysky bude iba cca 5 mm (pozrite obrázok napravo vyššie, kde je poznačený rozdiel medzi družicou 23,5E a 16E), takže otáčajte naozaj pomaly, plynulo a precízne. Myslite na to, že signál sa Vám na obrazovke obnovuje každú 0,5 sekundu, takže odporúčame točiť po 1-2 mm, v 2-3 sekundových intervaloch.
 
 
natočenie16a
 • Natáčať parabolu budete dovtedy, pokiaľ sa Vám zobrazí na Vyhľadávači signálu, v riadkoch AGC a SNR, signál označený zelenou, alebo žltou farbou.  Riadiť sa môžete aj sluchom čím vyššia bude frekvencia pípania tak tým je silnejší signál. Doladíte parabolu na čo najvyššie hodnoty SNR a matice držiaku paraboly riadne utiahnete vidlicovým kľúčom. Kvalitu signálu ešte môžete čiastočne vylepšiť natočením LNB konvertora (Skew) o 1 stupeň späť, čiže z 3 stupňov nastavených na družicu 23,5E, na 2 stupne pre družicu 16E. Čiže LNB konvertor dáte kolmejšie k zemi, pričom sledujete zlepšenie signálu na Vyhľadávači signálu. Pre dostatočný signál aj v zhoršenom počasí odporúčame mať 85 až 90cm parabolu, pokiaľ však máte kvalitný LNB konvertor, stačí aj 80cm parabola.
 
Screenshot 2020 02 06 08 48 50 076 pl.extraweb.android.dmsatfinder
 
 
 
Na obrázkoch nižšie je zobrazený rozdiel natočenia paraboly pre družice 23,5E a 16E pri pohľade zpredu.
 
IMG 2928 IMG 2929

Pre kontrolu nastavenia parboly prepnite na nekódovaný program ČT 24 HD Antiksatu. Ten sa Vám musí zobraziť na TV aj bez vloženej karty Antiksat, nesmie kockovať, ale plynulo fungovať. 

 9 10

 
 

3. Zmena dekódovacej karty a spustenie konfigurácie softcamu pre Antiksat

 

 

antikarta

 

Teraz, keď máte nastavenú parabolu, stačí vložiť do prijímača zakúpenú a zaregistrovanú antiksat kartu, s predplateným TV balíčkom a spustiť náš nastavený softcam pre kartu Antiksat. Softcam je vlastne plugin, ktorý dokáže čítať túto kartu.

Spustenie softcamu Antiksat:

 • Zasuňte do čítačky kariet Vašu kartu Antiksat (väčšinou to je čipom dopredu a nadol).
 • Stlačte modré tlačidlo na diaľkovom ovládači, zobrazí sa Vám Panel rýchleho menu.
 • prejdite šípkou dolu na položku Softcam,  následne šípkou doprava na položku inštalácia softcamu a stlačte tlačidlo OK na diaľkovom ovládači.

11 12 13

 

 • Nadídte na položku Select Softcam a šípkou doprava, alebo doľava prepínajte medzi nainštalovanými softcamami až dovtedy, pokiaľ sa Vám nezobrazí softcam s označením oscam-antiksat. Keď sa Vám zobrazí oscam-antiksat, tak vybraný softcam spustíte stlačením zeleného tlačidla na DO. Niekoľkonásobným stlačením tlačítka Exit na ovládači výjdete z menu a po niekoľký sekundách Vám naskočí obraz kódovaných programov Antiksat.

14 15 16

 

Týmto máte zvládnutý prechod na satelitného providera Antiksat. Pre tých, ktorí majú viac prijímačov je možné zakúpiť aj tzv. druhú kartu Antiksat, s ktorou máte možnosť prijímať stanice Antiksat aj na dalšom televízore v rámci Vašej domácnosti. Karta kopíruje zaplatenú programovú ponuku na prvej karte a platí sa za ňu mesačný poplatok vo výške 2,90€. Pokiaľ máte v pláne využívať iba základný balík "Pre začiatok" (aktuálne iba 0,99€ mesačne) na oboch TV, môžete si kúpiť ďalšiu novú kartu, ktorú zaregistrujete na iného člena rodiny, čím ušetríte. Tým pádom totiž budete za obe karty platiť iba 2x0,99€ mesačne.Tým sa však výhody nekončia.

 

Výhody AntikSAT

 

Kúpou karty Antiksat, s aktivovaným TV balíčkom, získate prístup k sledovaniu TV ANTIK až na piatich zariadeniach súčasne. Jeden krát v satelitnom prijímači, prostredníctvom vloženej karty Antiksat a pre dalšie štyri zariadenia ako internetová televízia IPTV - ANTIK GO. Internetovú televíziu ANTIK GO je možné využívať v mobile, tablete, PC, alebo aj na ďalšom televízore pomocou multimediálneho boxu s Androidom, pre ktorý má Antik vyvinutú špeciálnu aplikáciu AntikTV for STB, umožňujúca pohodlné ovládanie príjmu televíznych staníc aj pomocou pribaleného diaľkového ovládača.

Prostredníctvom aplikácie Antik GO a Antik TV for STB môžete sledovať internetovú televíziu Antik, počúvať internetové rádia a sledovať relácie z archívu vybraných televízií.

Screenshot 2020 01 10 11 06 10 018 com.antik.tango  Screenshot 2020 01 10 11 06 33 452 com.antik.tango Screenshot 2020 01 10 11 06 44 957 com.antik.tango

Aplikácie zobrazujú k IPTV programom aj elektronického programového sprievodcu EPG.

Screenshot 2020 01 10 11 07 01 959 com.antik.tango Screenshot 2020 01 10 11 07 22 962 com.antik.tango Screenshot 2020 01 10 11 07 33 626 com.antik.tango

Všetky dôležité stanice už má Antik aktuálne v HD kvalite, TV archív u Antik boxov je vo FullHD kvalite. V ponuke má exkluzívny 4K erotický kanál EXTASY 4K.

Stanice má usporiadané na transpondéroch veľmi rozumne, na jednej frekvencii sú všetky slovenské stanice, české na dalšom samostatnom TP, čo je velmi výhodné pri nahrávaní.

V čase písania tohto článku prebieha u Antiksat akcia "Dvojnásobné predplatné", takže nový zákazník, ktorý si objedná spolu s kartou aj predplatné na jeden rok, dostanete další rok predplatného zdarma. Akcia je len pre nových zákazníkov, platí len na prvé predplatné balíčkov Rodinná zábava, Domáca Pohoda, Všetko čo potrebuješ. Bonus je max. na jeden rok, viac sa nedá. Akcia sa už nevzťahuje na základný balíček Pre začiatok.

Pri kúpe karty spolu s predplatným v našom eshope sa o registráciu a aj aktiváciu postaráme za Vás!

 

Záver

 

Okrem množstva modelov linuxových prijímačov s OS enigma2 si môžete v našom e-shope zakúpiť aj prijímače od operátora Antik, ktoré sám produkuje a to : Antik Nano 3S s OLED displejom, Antik nano 3S , Antik mini 3S+T a Antik NANO 3S s kartou AntikSAT. Tieto prijímače majú výhodu zabudovaného Archívu televízií, ktorý je možné využívať až 20 dní spätne. 

Veríme, že sa Vám článok pomôže a zostanete naďalej verný nášmu portálu a firme ELLANO.SK.

Hodnotenie článku

5.0/5 hodnotení (14 volieb)

Zdieľajte článok

Autor textu

Komentáre (21)

 • Jozef

  Jozef

  13 február 2020 v 10:15 |
  Prečo natočenie 7,5 stupnov? Ked 183-173=10 stupnov.

  Odpovedať

  • Jozef

   Jozef

   13 február 2020 v 10:18 |
   Aha. Žeby 23,5-16= 7,5 stupna

   Odpovedať

   • Ivan.P

    Ivan.P

    13 február 2020 v 19:23 |
    Dobrý deň.
    Áno presne tak.

    Odpovedať

    • Stromokocúr

     Stromokocúr

     03 jún 2020 v 17:44 |
     Nie, správne je to tých 10 stupňov (presnejšie 9,9, ale na desatinku to nikto nastavovať nebude). Rozdiel medzi 23,5°E a 16°E je síce 7,5°, avšak pod takýmto uhlom by pozorovateľ dané satelity videl od seba zo stredu Zeme (resp. z pólov - poloha satelitov je uvádzaná podľa zemepisnej dĺžky, čiže vrchol uhla je zemská os). V našich zemepisných šírkach sú geostacionárne satelity o necelý polomer Zeme bližšie k lavóru, preto uhol medzi nimi bude väčší. Tie údaje v článku, zrejme prevzaté z dishpointer.com, správne uvádzajú (pravé) azimuty 183,3 a 173,4 stupňov, z ktorých vychádzal Jozef v úplne prvom komentári. Rozdiel magnetických azimutov je ten istý. Takže by bolo dobré v článku to opraviť na 10°.

     Odpovedať

     • Lívia

      Lívia

      03 august 2020 v 19:38 |
      Potrebujem niekoho, kto mi to spraví ale z freesatu na antik. Bývam v okolí Košíc.

      Odpovedať

    • Lívia

     Lívia

     03 august 2020 v 19:41 |
     Potrebovala by som technika, ktorý je schopný mi to urobit, chcem prejsť z freesatu na antik. Bývam Košice okolie.

     Odpovedať

     • Gustoh

      Gustoh

      04 august 2020 v 10:35 |
      Myslim ze v Kosiciach je dost firiem ktore sa zaoberaju satelitnou technikou.Staci pozriet na internet a vybrat si.

      Odpovedať

     • Beri

      Beri

      04 august 2020 v 20:16 |
      Ahoj, ozvi sa mi.

      Odpovedať

 • Robo

  Robo

  15 február 2020 v 19:25 |
  Dobry den. Je mozne nechat parabolu smerovanu na 23.5 a multifeedom chytat aj 16? Ak ano, pridavny LNB na 16 mam montovat na vychod od centralneho na 23.5? Dakujem

  Odpovedať

 • Alex

  Alex

  26 február 2020 v 09:56 |
  Dobry deň poprosil by som Vas o návod ako chytať 16a 19.2 a23.5.Mam monoblok 4.3stupna.Parabolu mam 120 Kovosat.Dakujem

  Odpovedať

 • Ivan.P

  Ivan.P

  26 február 2020 v 13:26 |
 • Rastislav

  Rastislav

  15 júl 2020 v 09:14 |
  Dobrý deň.
  V DMSatFinder mi neponúka AntikSAT16, ako ho tam dostanem?
  Mám tam len skylink a freesat.
  Ďakujem za skorú odpoveď.

  Odpovedať

  • Ivan.P

   Ivan.P

   16 júl 2020 v 08:21 |
   Dobrý deň.
   Aký máte setting v prijímači,,taký ukazuje aj v aplikácii.
   Takže jedine nahrať do prijímača setting s AAntiksatom do priijímača cez dreamboxedit,alebo cez webrozhranie.

   Odpovedať

   • Rastislav

    Rastislav

    16 júl 2020 v 10:00 |
    Dobrý deň.
    Mám Vu zero 4k. Prosím Vás o návod ako dostať do prijímača Antiksat. Na webrozhranie sa viem dostať cez IP:8888 (neviem či je to, čo myslíte) ale som úplný začiatočník, a potreboval by som nejaký návod.
    Ďakujem

    Odpovedať

 • Ivan.P

  Ivan.P

  17 júl 2020 v 08:46 |
  Dobrý deň.
  Ako prvé musíte mať settingv ktorom je naladený aj Atntiksat.
  Setting odošlete cez program dreamboxedit z PC do prijímača tu je článok: https://digitalne.ellano.sk/magazin-7/item/dreamboxedit
  Druhý spôsob je cez webrozhranie, ale tam musíte mať aj robenú zálohu settingu cez webrozhranie: https://digitalne.ellano.sk/magazin-7/rady-a-tipy/digitalna-kola/item/zaloha-a-obnova-zoznamu-programov-cez-webrozhranie-prijimaca-e2
  Tretia možnosť je stiahnúť nejaký setting z družicou 16E z feedu enigmy online: https://digitalne.ellano.sk/magazin-7/rady-a-tipy/digitalna-kola/item/ako-instalova-a-odinstalovat-pluginy-v-e2

  Odpovedať

 • Michal

  Michal

  25 október 2020 v 17:15 |
  Dobrý deň, linuxový prijímač je potrebný len v tomto návode pre aplikáciu SatFinder, alebo bez neho vôbec neprejdem zo Skylinku na Antik/Orange ? Mám cryptobox hd 750.
  Ďakujem za odpoveď

  Odpovedať

  • Ivan.P

   Ivan.P

   27 október 2020 v 08:05 |
   Dobrý deň.
   Samozrejme že toto platí iba pre tento návod. Prejsť môžete ku Antiku aj s Cryptoboxom , avšak nastavenie antény bude trochu zložitejšie pokiaľ nepoužijete satfinder.

   Odpovedať

 • Roli

  Roli

  21 júl 2021 v 10:08 |
  Dobrý den. Je potrebné pootočit LNB pri zmene zo Skylink na Antiksat ? Niekde sa to uvádza,že áno,inde o tom nič nie je písané. Dakujem.

  Odpovedať

  • Ivan.P

   Ivan.P

   22 júl 2021 v 17:19 |
   Dobrý den. Netreba pootočiť LNB

   Odpovedať

Napísať komentár

Komentujete ako hosť. Môžete sa prihlásiť.

Nemáte ešte účet ? Zaregistrujte sa!

Prihláste sa do svojho účtu