Ako na satelitný príjem z viac družíc

Napísal Ivan P. 1 dňa 10 september 2012 do kategórie Magazín, Digitálna škola

Čo je monoblock, diseqc, multifeed, motor, toroidal, multifocus, ...

 

Príjem satelitného príjmu z viacerých družíc

 

 


Mnohí priaznivci satelitného príjmu, sa po čase neuspokoja z príjmom satelitného vysielania len z jednej družice a chcú si rozšíriť ponuku programov aj z iných družíc. Ako na to sa Vám pokúsim objasniť v nasledujúcom článku.

Na rozšírenie príjmu z viacerých družíc môžeme využiť tieto spôsoby príjmu:

1.Monoblock

2.Multifeed

3.Multifocus

4.Motor

1.MONOBLOCK

 

Čo je to vlastne Monoblock, alebo aj inak nazývaný DUO - LNB ?

Jedná sa o dva konvertory + Diseqc prepínač spojené do jedného celku, určené na príjem z dvoch družíc. Na našom území je použitie monoblocku najvhodnejšie pre príjem z družíc Astra 23,5E a 19,2E. Ak si všimnete rozdiel medzi týmito dvomi družicami je 4.3°, preto je nutné použiť monoblock z rozstupom 4.3°. Ku tomuto LNB je nutné voliť veľkosť paraboly 80-85cm.

Na nasledovnom obrázku je graficky znázornený uchytenie DUO LNB a to tak že Astra 23,5E /označené ako A / má priamy signál a Astra 19,2E /označené ako B / má chytaný bočný slangovo „šilhavo“.

To znamená že pri montáži z pohľadu za parabolou bude voľný koniec LNB naľavo. Dá sa to nastaviť aj opačne a to tak, že Astra 19,2E bude chytať signál na priamo a Astra 23,5E bude chytať odraz, takže rozdiel bude v tom, že voľný koniec LNB bude na pravo z pohľadu za satelitnou parabolou.

Označenie častí LNB sa môže líšiť v závislosti od výrobcu. Označenie je priamo na LNB alebo na priloženom letáku.

Postup nastavenia monoblocku:

LNB konvertor uchytíme tak, že s pohľadu spoza paraboly bude časť mimo ohniska naľavo. Ladiť budeme rovnako ako v prípade paraboly z jedným LNB na Astru 3 (23,5°E). Najskôr však nastavíme Diseqc v prijímači.

A čo je to Diseqc?

Je to špeciálny komunikačný protokol na komunikáciu prijímača s viac LNB, alebo motorom, pričom napájanie aj prenos signálu ide v jednom koaxiálnom kábli.

Nastavenie väčšinou nájdeme v nastavení parametrov družice. Typ Diseqc nastavíme na 1.0 a pozíciu podľa typu nášho monoblock LNB/uvedené v návode LNB/. V prípade, že sa táto informácia v návode nenachádza nastavíme pozíciu na A. Hneď ako nájdeme nejaký signál, prekryjeme postupne konvertory rukou. Ten pri ktorom zmizne ukazovateľ kvality je A , druhý potom samozrejme B. Po nastavení maximálneho signálu na Astra 3 by sme pri správnej montáži mali mať signál aj na Astra 1 (čo nám zabezpečí rozstup A a B častí DUO LNB ktorý je 4.3°). Samozrejme aj pri tejto družici nesmieme zabudnúť nastaviť v prijímači DiseqC.

Je aj jednoduchšie nastavenie a to tak že použijeme na nastavenie signálu single LNB (klasický LNB na jednu družicu) a nastavíme čo najlepší signál na priamy signál v našom prípade na Astru 23,5E. Prijímač vypneme, vymeníme klasický LNB za monoblock z voľným koncom /z pohľadu za parabolou/ naľavo a priradíme v prijímači Diseqc podľa označenia na monoblocku A/B jednotlivým družiciam. Nastavenie signálu druhej družice t.j. Astry 19,2E nám zabezpečí rozdiel ktorý je fixovaný nastavenou vzdialenosťou jednotlivých LNB v monoblocku čiže 4.3°.

Čiže ak priradíme Diseqc správne, musí nám nabehnúť signál na oboch družiciach, pokiaľ tak nie je, tak máme nastavený Diseqc naopak - zmeníme nadstavenie Diseqc opačne a musí to ísť.

Výhody:

- nižšie počiatočné náklady

- Diseqc prepínač súčasťou LNB

2.MULTIFEED

Multifeed nám umožní príjem z viacerých družíc, tak ako monoblock, len stým rozdielom že monoblock má LNB+diseqC v jednom obale a pre multifeed použijeme samostatné konvertory na jednej parabole + Diseqc prepínač.

Na príjem z viacerých družíc pomocou multifeedu je vhodná parabola ofsetová, plytšia s priemerom 80 cm a viac. Na klasickej ofsetovej parabole môžeme nastaviť príjem z dvoch až štyroch satelitov. Najčastejšie sa jedná o pozície 28,5E - 23,5E - 19,2E - 13E. Nastavenie je podobné ako pri monoblocku, len s tým rozdielom, že nastaví sa jedna družica na priamo ako pri príjme z jednej družice a potom sa ku parabole pripevní multifeed /slangovo - okuliare/ ktorý má posuvné držiaky na uchytenie ďalších LNB konvertorov.

Do nich sa pripevnia ďalšie LNB a nastavia sa posuvom a natáčaním jednotlivých konvertorov. Princíp je rovnaký ako pri monoblocku, s tým rozdielom, že pri monoblocku máme feed nastavený na pevno a pri multifeede nastavíme feed manuálne. Na obrázku nižšie, je znázornené nastavenie multifeedu na štyri družice :

1-Astra 19,2E /odraz/

2-Hotbird 13E /odraz/

3-Sirius 5E /na priamo/

4.Amos 4W /odraz/

Parabola z nastaveným multifeedom :

Keď si postupne nastavíme všetky požadované družice posunom LNB po vodiacej lište a ich patričnom natočení je potrebné zapojiť a nastaviť Diseqc prepínač. Musíme si uvedomiť že natočenie LNB /skew, alebo polarizačný uhol LNB/ musí byť prispôsobené polohám družíc na orbite.

Odporúčame prečítať si aj náš článok, v ktorom sa venujeme príjmu pomocou multifeedov

Jednotlivé nastavenia paraboly nájdete na tejto stránke : http://www.dishpointer.com/

Tam zadáte Vaše miesto nastavovania paraboly a požadovanú družicu a na mape Vám zobrazí smer natočenia paraboly , LNB skew, eleváciu a azimut- všetky údaje potrebné k nastaveniu paraboly.

Ak už sme nastavili všetky LNB multifeedu musíme ich pripojiť ku prijímaču. Na tento účel je určený Diseqc prepínač. DiseqC prepínač použijeme taký podľa toho, koľko LNB ideme pripájať. Ak ideme pripájať dva konvertory tak nám stačí 2/1 Diseqc prepínač. T

Tento prepínač má 2 vstupy / pre pripojenie LNB/ a jeden výstup /pre pripojenie prijímača/. Ak uvažujeme že v budúcnosti budeme chcieť pripojiť ďalšie LNB tak je výhodnejšie kúpiť Diseqc 4/1.

Na ďalšom obrázku je schematicky znázornené pripojenie 4x LNB cez 4/1diseqC do prijímača. V prijímači nadstavíme prepínač cez Diseqc 1.0 a pozície Diseqc 1 až 4.

image023 

Ďalej máme znázornené zapojenie 2-ch parabol z 2-mi LNB do jedného Diseqc 4/1 prepínača. Tak isto v prijímači nadstavíme prepínač cez Diseqc 1.0 a pozície Diseqc 1 až 4.


Príklad nadstavenia Diseqc v Enigme2 prepínač 4/1:

Na porte A je pripojene LNB s príjmom družice Astra23,5E

Na porte B je pripojene LNB s príjmom družice Thor 0,8W

Na porte C je pripojene LNB s príjmom družice Astra 19,2E

Na porte D nie je pripojené nič / voľný port

Pri nastavovaní Diseqc prepínača vo FW prijímača je nastavenie obdobné ako pri Enigme2, čiže priradíme každej naladenej družici /LNB/, číslo vstupu do Diseqc prepínača tak, ako je v Diseqc prepínači zapojený.

Na obrázku hore je zobrazené nastavenie LNB ktoré je nadstavené na družicu 23,5E Astra a je pripojene do Diseqc do vstupu 1. Tak aj v nastavení antény v menu prijímača sme nastavili v položke DiSEqC prepínač diseqC1.0 na vstup 1.

Tak isto postupujeme aj pri ďalších družiciach na obrázku nižšie je nastavená družica Thor 1,0W na Diseqc prepínači v druhom vstupe cez protokol Diseqc 1.0

A tretí vstup Diseqc prepínača je v tomto prípade nadstavený na Astru 19,2E .

Čiže platí pravidlo, že na ktorom vstupe Diseqc prepínača máme pripojený konkrétny konvertor /LNB/ danej družice, také isté číslo Diseqc prepínača nastavíme aj v nastaveniach prijímača - „nastavenie antény“.


3.MULTIFOCUS

Multifocus je obdoba multifeedu, s tým rozdielom, že pri multifocuse sa používajú špeciálne paraboly, ktoré umožňujú svojím špecifickým tvarom príjem aj z viac ako štyroch družíc a to až zo šestnástich, záleží od typu a veľkosti toroidnej paraboly. To znamená, že majú väčšiu odrazovú plochu a tým je umožnený príjem signálu z viacerých družíc.

Koncept toroidnej antény umožňuje umiestniť všetky konvertory do optimálnych pozícii vďaka dvojitému odrazovému dizajnu toroidnej antény. Tieto paraboly pokrývajú rozsah družíc viac ako 40° (rozsah azimutu 60°).

Toroidná parabola T55cm umožňuje príjem až s 8 LNB konvertormi a T90 cm umožňuje príjem až s 16 LNB konvertormi!

Nastavenie toroidnej paraboly:

Preverte či Váš stojan na parabolu je v absolútne vertikálnej polohe. Bez vertikálnej polohy sú všetky nastavenia bezvýznamné.


Zacielenie na satelity

Táto ilustrácia dole vám ukazuje základný princíp ako sa toroidal zacieľuje na množstvo

satelitov. Ak stojíte za parabolou, vzdialená ľavá strana LNB rozpozná vzdialenú pravú.

image034

 

1.Najlepšie je začať z nastavením strednej pozície satelitu /priameho smeru paraboly a s LNB umiestneného v strede paraboly/.

2. Nastavte azimut antény pre najlepší signál. Potom pritiahnite trubicu na polarizáciu. Teraz ste našli najlepší signál pre LNB pre stred.

3.Teraz zapojte káble do iného LNB a premerajte silu signálu. Nastavte LNB pozíciu držiaka pokým nedosiahnete najlepší signál.

4. Zopakujte krok 3 pre iné LNB.

5. Ak nie ste spokojný so signálom na všetkých satelitoch, vašim ďalším krokom bude

nastavenie šikmosti uhla +- 1 stupeň a pre nastavenie signálu opakujte kroky 3 – 5.

6. Ak prijímate dobrý signál na všetkých satelitoch, pritiahnite všetky skrutky, matice.

Uistite sa, že váš stojan je chránený a dobre pripevnený na streche, stene, alebo poschodí. (zvlášť ak bývate vo veternej oblasti).

 

Po nainštalovaní ešte musíme pripojiť LNB cez Diseqc prepínač do prijímača. Pre viac LNB existujú Diseqc s viacerými vstupmi a to 8/1 a 16/1 . Tieto Diseqc prepínače sa v prijímači nadstavujú cez protokol Diseqc 1.1 kde máme možnosť nadstavenia LNB 1-16.

 

 

Prepínač DiSEqC 16/1 - EMP S.161W3

Je ešte jedna možnosť ako pripojiť viac ako 4 LNB a to zapojením viacerých Diseqc prepínačov do tzv.“Kaskády“.

Na nasledovnom obrázku je zapojených osem LNB cez 2x 4/1 Diseqc prepínače a jeden 2/1 Diseqc prepínač. Pričom v prijímači nadstavíme 2/1 prepínač cez protokol 1.0 a 4/1 prepínače cez protokol 1.1.

 


 

image039


V ďalšom príklade je vyobrazené zapojenie maximálneho možného počtu LNB cez Diseqc a to 16LNB cez päť 4/1 Diseqc zapojených do kaskády.

image040

4.Motor

diseqc_motor.jpg

Satelitný motor má tú nevýhodu oproti zapojeniam - monoblock, multifeed alebo multifocus, že prepínanie z družice na družicu je omnoho pomalšie, nakoľko motor musí najskôr natočiť parabolu na požadovanú družicu.

Pri použití monoblocku, multifeedu, alebo multifocusu nám prepne požadovaný program takmer okamžite, čo nám zabezpečuje Diseqc prepínač, alebo kombinácia viacerých prepínačov.

Postup nastavenia paraboly z motorom a všetko o tom nájdete v našom článku tu:

http://www.digitalne.ellano.sk/magazin/rady-a-tipy/digitalna-kola/item/nastavenie-motorickeho-ovladania-paraboly

Odporúčame prečítať si aj náš článok, v ktorom sa venujeme príjmu pomocou multifeedov

Verím. že tento článok prispel k ozrejmeniu tajov príjmu z viacerých satelitných pozícii a že ste pochopili princíp zapojenia LNB – Diseqc -prijímač.
 
Ak potrebujete radu s konkrétnym zapojením, sme Vám radi k dispozícii : https://www.satelity.ellano.sk/kontakt/

Hodnotenie článku

4.8/5 hodnotení (43 volieb)

Zdieľajte článok

Autor textu

Komentáre (40)

 • Tomáš Droblenka

  Tomáš Droblenka

  05 február 2014 v 19:10 |
  Dobrý Deň

  Prosím Vás o radu mam televizor zo satelitnym tunerom mam v nom ci modul teraz mam v tom ci module kartu freesat pred tym som mal skilink da sa prosim vas to tak spravit aby som mohol mat aj skylink aj freesat da sa to spravit aj tak prosim bez pouzita motora alebo co by som mal spravit aby som chytal aj free sat aj skilink z jedneho taniera za pouzitia danych veci dakujem za radu
  • Jozef

   Jozef

   07 február 2014 v 00:03 |
   Dá sa aj bez motora, ale musis si vymenit parabola za multifocus, alebo ak mas aspon 90cm parabolu, tak za pouzitia multifeedu.

   Ale obe karty v TV asi nerozchodis, potreboval by si dva moduly a pochybujem ze tvoja telka ma dva ci sloty na vlozenie dvoch modulov
 • Marek

  Marek

  03 január 2015 v 12:14 |
  Dobrý deň, potreboval by som poradiť čo mám urobiť, kúpiť, vymeniť, nastaviť aby som mohol prijímať satelitný signál minimálne z 3 pozícií? A to: Astra 23,5E, Astra 19,2E a Eutelsat 9E. Poloha mojej paraboly je: Zemepisná šírka: 48,0908 a Zemepisná dížka: 19,3344, Nadmorská výška: 34,6. Azimut (true) pre Astra 23,5E je 174,4. Mám satelitnú parabolu FTE 80 fe, LNB Silver Sky monoblock TWIN, satelitný prijímač AB Cryptobox 500HD cez túto zostavu prijímam Astra 23,5E (Skylink SK) a voľné kanály Astra 19,2E. Mám doma ešte Multifeed držiak od AB com na 3x LNB a jedno Universal Single LNBF od GT SAT, mám EMP-centauri DISEqC 2.0 Switch S2/1PCNopt-W1 a AB DISEqC 1-2In SWITCH . Skúšal som namontovať ten multifeed držiak na 3LNB k mojej parabole a hľadal som solo signál Eutelsat 9E a stále nič. Nastavenia v prijímači by mali byť v poriadku keďže som išiel káblom priamo LNB-Prijímač a monoblock Twin som vynechal. Mám kúpiť Multifocus? Toroidnú parabolu alebo mi to pôjde aj s tejto paraboly? Čo je najednoduchšie riešenie? Ďakujem
 • Ivan.P

  Ivan.P

  03 január 2015 v 14:20 |
  Riešenie je zakúpiť motor , alebo multifeed parabolu E85. Na 80tke nenaladíte stabilný signál pre tieto všetky Vaše požadované družice.
  Tu je link na parabolu:
  http://www.satelity.ellano.sk/320/satelitna-parabola-maximum-e-85-multifocus.html
  Na 19,2E budete musieť pri tejto parabole dokúpiť tenký LNB (monoblok by som nedával).
  http://www.satelity.ellano.sk/210/lnb-inverto-multiconnect-sinl20-single.html
 • Juraj

  Juraj

  07 február 2016 v 16:17 |
  Ked mam na tv zadudovany satelit s diseqc 1.2 pojde mi to zapojenie na 8 satelitov cez 3xdiseqc 4/1 ?
 • IvanP

  IvanP

  08 február 2016 v 16:24 |
  DiSEqC 1.2 je určený pre pozicionér(motor). Pre príjem z 8 družíc musí Váš TV podporovať protokol DiSEqC1.1 a k tomu Vám potom stačí DiSEqC 1.1prepínač 8/1.
 • soson80

  soson80

  14 február 2016 v 12:02 |
  Ako mam nastavit primač AB cryptobox 600HD miny ked chcem primat signal z astra 23.5 a 19.2 cez monoblok a k tomu cez druhu parabolu digi tv.Dakujem.
 • IvanP

  IvanP

  14 február 2016 v 15:27 |
  Musíte použiť DiSEqC 2.0 Option prepínač. Tu je k tejto tematike članok"
  http://www.parabola.cz/clanky/3572/monoblok-duo-lnb-k-cemu-slouzi-a-jak-funguji-2/
 • Rudo

  Rudo

  07 august 2016 v 06:07 |
  Chcem použiť monoblok na Astru 3A/3B + Astra 1
  Pre moju polohu mi ukazuje nastavenie LNB skew:
  Astra 3A/3B - 2,9°
  Astra 1 - 6,7°
  Aké nastavenie použiť pre monoblok?
  Ďakujem
  • IvanP

   IvanP

   07 august 2016 v 06:25 |
   Najideálnejšie je nastaviť natočenie LNB monobloku tak, aby sa dosiahla čo najvyššia kvalita satelitného signálu u oboch družíc.
 • Juraj

  Juraj

  14 október 2016 v 07:41 |
  Chcel by som sa spýtať či sa dá zapojiť 2xdiseqc - 4x diseqc - monoblock kaskádovo. Či nebude robiť monobolck probémy, keď je tretí v poradí
 • Juraj

  Juraj

  14 október 2016 v 08:02 |
  Pre lepšie info, chytám teraz 8 satelitov a keď tam dám monoblok na dva satelity malo by ich bit 9. Keďže má monoblok v sebe diseqc tak neviem či to bude fungovať 3 po sebe zapojené.
  • IvanP

   IvanP

   14 október 2016 v 14:03 |
   Dobrý deň.
   Toto zapojenie som neskúšal, je zbytočne komplikované(existuje aj jednochšie zapojenie cez DiSEqC prepínač 1.1 1/16 môžete pripojiť až 16 LNB) musíte skúsi sám.
 • sweet

  sweet

  26 máj 2018 v 15:58 |
  zdravím.viem ze článok je už velmi staručký,ale možno by mi niekto vedel ešte odpovedať.v podstate mi ide o to co je v članku..ale chcel by som dostať na jednu parabolu skylink,digi,sky uk,a ak by sa zmestilo tak ups tv.len neviem presne ci by sa to zmestilo koli šírke na držiak.(neviem kde je ups a digi) asi thor sa mi vidi.asi by bola nato lepšia parabola Wavefrontier T90.ak by to slo tak co by bola 0 a ci by ostatne druzice potom nemali slabý signál.dakujem :-)
 • IvanP

  IvanP

  27 máj 2018 v 05:01 |
  Dobrý deň.
  Presne toroidná anténa T90 https://satelity.ellano.sk/parabola-toroidal-t-90-maximum-wave-frontier_28037.html je na to ako stvorená. Signál nie je degradovaný, parabola je konštruovaná tak ako keby ste mali na každú pozíciu samostatnú 90tku parabolu.
  UPC aj Digi je na thore 0,8W.. Stred paraboly teda 0 môžete mať na hotbird13E alebo Etelsat16E.
  • sweet

   sweet

   27 máj 2018 v 07:32 |
   dakujem.a co 23,5a 19,2?zmestia sa tam?
   • IvanP

    IvanP

    27 máj 2018 v 18:30 |
    Áno v pohode sa zmestia 23,5 aj 19,2E.
    • sweet

     sweet

     27 máj 2018 v 20:30 |
     dakujem v lete ked pridem tak to budem musiet skusiť.rozmýšlal som nad satfinderom...neni to az take drahe,a asi by to dost ulahcilo hladanie.:-)
 • sweet

  sweet

  28 máj 2018 v 19:18 |
  a este posledna otazočka a budem mlčať :-D uhol taniera je stale rovnaky 28,5? ak sa nemýlim.... :-)
 • IvanP

  IvanP

  29 máj 2018 v 18:38 |
  Dobrý deň.
  Eleváciu paraboly nastavíte podľa stredovej pozície satelitu teda vo VAšom prípade 13E alebo 16E. Elevácia záleží od voľby stredového satelitu a Vašej GPS polohy. To si zistíte tu:
  http://www.dishpointer.com/
 • sweet

  sweet

  29 máj 2018 v 20:04 |
  fúú a ktoré z toho je to?

  Vaša poloha
  Latitude:48,8186 °
  Zemepisná dĺžka:18,6516 °
  Satelitné dáta
  Názov:13E EUTELSAT 9A EUTELSAT HOT BIRD 13B | EUTELSAT HOT BIRD 13C
  Vzdialenosť:38292 km
  Dash Setup Data
  Nadmorská výška : 33.7 °
  Azimut (pravda) : 187.5 °
  Azimut (zväčšiť) : 182.7 °
  LNB skosenie [a]: 4.9 °
  Otáčajte v smere hodinových ručičiek stojaci za miskou
  • IvanP

   IvanP

   30 máj 2018 v 17:54 |
   Dobrrý deň.
   33.7 ° je náklon paraboly tzv elevácia,
 • sweet

  sweet

  30 máj 2018 v 18:58 |
  ďakujem :-))
 • Stevo

  Stevo

  10 február 2019 v 18:14 |
  Dobrý deň,
  Chcel by som sa spýtať:
  Mám Ferguson Ariva 150 combo. Ako nastaviť Diseqc? Ak mám na parabole Monoblok Inverto 4,3 Single nastavený na 23,5°E a 19,2°E. K tomu dve konvertory Amiko L-108 Single. Jeden nastavený na 28,2°E druhý na 1°W. Konvertory s monoblockom sú zapojené do prepínača Amiko premium D-401. Čiže zapojené sú 3 vstupy.
  Pozície 28,2°E a 1°W nastavené na Diseqc1.0 na Port1 a Port4 fungujú, ale monoblock funguje len na Port2 a to len pozícia 19,2°E. Neviem naladiť Astru 23,5°E. Skúšal som už asi všetky možnosti.
  V prijímači mám takéto:
  Diseqc1.0 - Port1, Port2, Port3, Port4
  Diseqc1,1-
  1cascadeM1: Port1,.....Port4;
  1cascadeM2: Port1,.....Port4;
  1cascadeM3: Port1,.....Port4
  2cascades: Port1,.....Port16

  Ďakujem za radu.
 • Břetislav

  Břetislav

  31 marec 2019 v 21:38 |
  Nastavení 7 družic LNB na jedné parabole

  Dobrý den , mám dotaz k nastavení Astry 2 na 28,2 , Astry 3 na 23,5 , Astry 1 na 19,2 , Eutelsatu 16 na 16 , Hotbirdu na 13 a Astry - Sirius na 5 . Jde mě o to , že při velikosti paraboly cca 90 cm se mě podařilo nastavit všechny zmíněné družice LNB krom družice Eutelsat 16 a tam opravdu tápu , nevím jak nacpat Eutelsat mezi Astru 19,2 a Hotbird když tam není téměř místo , tedy prosím o radu jak zvolit správné rozmístění LNB tak abych mohl chytat všech 7 družic , či jaké zvolit LNB , kterou družici nasměrovat jako první do ohniska paraboly a podobně. Stejně tak , jaký zvolit přepínač Diseqc , pokud možno v té levnější variantě , samozřejmě ale aby byla zaručená kvalita. Děkuji za podrobnou odpověď.
  • Ivan.P

   Ivan.P

   01 apríl 2019 v 14:37 |
   Dobrý deň.
   Pre nastavenie týchto družíc musíte mať toroidnu parabu T90.
   https://www.satelity.ellano.sk/satelitna-parabola-toroidal-90_323.html
   TAm môžete stred dať na 13E alebo 16E.
   Rozostup družíc je min 3 stupne záleží ako otočíte držiak LNB a tiež je nutné použiť niekde aj tenké LNB:
   https://www.satelity.ellano.sk/ab-lnb01-msingle_16426.html
   DiseqC prepínače musia byť s protokolom 1.1 alebo multiprepínač.
   • Břetislav

    Břetislav

    10 apríl 2019 v 09:20 |
    Děkuji za odpověď , dříve jsem se zde nedostal a k tomu tedy mě stále není jasné , zda je toroidní parabola opravdu jediným řešením neboť i zde výše na tomto fórum je zobrazena parabola s umístěním 8 LNB zde odkaz na obrázek : https://obrazki.elektroda.pl/6331144700_1361711459.jpg

    No a dle mě se jedná o klasickou parabolu o průměru cca 90 cm nebo se pletu , nevím tedy jestli to takto jde nastavit a zda nezáleží také na oblasti , pokud ano bylo by to levnější řešení.
 • Ivan.P

  Ivan.P

  11 apríl 2019 v 07:25 |
  Dobrý deň.
  Ten Váš obrázok bude iba ilustračný nakoľko nie je možné na obyčajnej parabole prijímať toľko družíc.
  Ak máte iný názor tak to skúste naladiť.16E je slabá družica tú musíte mať na strede a ostatné družice nechytajú priamy signál , ale iba bočné odrazy, tým sa signál degraduje.
  Riešením by možno bola tato parabola:no 16E by musel byť stred, ale taktiež priamy signál má iba stred ostatné chytajú odraz:
  https://satelity.ellano.sk/satelitna-parabola-maximum-e-85-multifocus_320.html
  Toroidná parabola je konštruovaná tak aby každá pozícia mala plnohodnotný signál (ako keby bola na strede).
 • Marek

  Marek

  26 júl 2019 v 23:00 |
  Dobey den.Chcem sa opýtať ak by som chcel nastaviť parabolu na skylink sk a Digi sk,je to možné?aku potrebujem minimálnu veľkosť paraboly a čo vsetko k tomu potrebujem chcel by som to napojiť na dva tv prijímače.velmi pekne Dakujem za radu.mimochodom od vás som kúpil receiver Ab cryptobox 652hd.
 • Ivan.P

  Ivan.P

  27 júl 2019 v 06:00 |
  Dobrý deň.
  Pre tieto dve družice (nakoľko sú dosť ďaleko )musíte použiť multifeed alebo toroidnú parabolu:
  https://satelity.ellano.sk/satelitna-parabola-maximum-e-85-multifocus_320.html
  https://satelity.ellano.sk/satelitna-parabola-toroidal-90_323.html
  https://satelity.ellano.sk/satelitna-parabola-visiosat-big-bisat-4ms-biela_7391.html
  K tomu potrebujete pre dve družice pre dva prijímače 1ks TWIN LNB:
  https://satelity.ellano.sk/twin_214.html
  Dva Diseqc prepínače 1.0 (4/1) sú až pre 4 družice v prípade potreby)
  https://satelity.ellano.sk/4-x_16339.html
  6ks F konektor: https://satelity.ellano.sk/f-konektor_16434.html
  a koaxialný kábel: https://satelity.ellano.sk/amiko-koax--kabel-rg6-100bc65tri---medeny-stred_32079.html
 • Marek

  Marek

  27 júl 2019 v 10:26 |
  Dobrý den.este som sa chcel opýtať ako spravne vytočiť parabolu aby som naladil frekvenciu pre skylink a Digi.dakujem
 • Ivo

  Ivo

  07 január 2020 v 13:06 |
  Dobry den chcem sa opytat, ci mi bude stacit parabola od digi tv na prijem astry 23,5e a 19,2 cez monoblok..a ci sa na nejaky konkretny zamerat..
 • Fero

  Fero

  07 január 2020 v 14:58 |
  Sewas,mal som presne ten tanier od DIGI a signál som mal cez monoblok v poho,ked si za parabolov pravý LNB upni,lavý je volný.
 • Jan

  Jan

  04 marec 2020 v 20:23 |
  Keď chcem použiť 16E a Astra 19.5 a 23.5 čo k tomu potrebujem
 • fmrhal

  fmrhal

  31 máj 2020 v 08:29 |
  Dobrý den,chci se zeptat.Přijímač Zgemma H9 Twin,dvě samostatné paraboly,tuner A parabola+motor a tuner B parabola trvale na Astra 23 (Skylink).Jak nastavit v přijímači tunery,abych mohl nahrávat z tuneru B (Skylink) a sledovat programy z tuneru A (Freesat atd).Je to možné nebo toto zapojení není správné? Při nahrávání z tuneru B Astra23 nelze přetáčet motorem na jinou pozici (tuner A ).Děkuji za odpověď
 • Ivan.P

  Ivan.P

  01 jún 2020 v 10:24 |
  Dobrý deň.
  Pokiaľ Vám pri nahrávaní z tuneru A ,tak Vám nepôjde otáčať .
  V menu/nastavenia/Prispôsobiť si nastavte Preferovaný tuner pre nahrávanie B a uložte zeleným tlačidlom na DO.
  Ale podľa mňa bude lepšie ak na tuner A dáte napevno Astru23,5 nastavíte preferovaný tuner pre nahrávanie tuner A a na tuner B nastavíte a pripojíte motor.
  • fmrhal

   fmrhal

   01 jún 2020 v 16:36 |
   Dobrý den.
   Děkuji za rychlou odpověd.
   Vámi doporučované nastavení zkusím.

Napísať komentár

Komentujete ako hosť. Môžete sa prihlásiť.


Poskladajte prosím správne obrázok

Facebook Ellano.sk

Facebook Satelitná technika

Twitter Ellano.sk

Please enable the PHP curl extension to use the Twitter widget