Ťaháky abecedne od L - Y

1 dňa 30 január 2011 do kategórie Magazín, Ťaháky

 

 L  M  N  O  P  R  S  Š  T  U  V  X  Y

 

L

LCD

Liquid crystal display - Displej sa skladá z molekúl tekutých kryštálov, ktoré sú umiestnené medzi dve priehľadné elektródy a dva opačne umiestnené polarizačné filtre. Displej je vyrobený z pevne daného množstva bodov - tranzistorov, ktoré sa rozsvecujú a zhasínajú podľa potreby. Celý obraz je navyše podsvietený vnútornou lampou. Technológia LCD displejov má niekoľko známych výhod aj nevýhod. Predovšetkým je to nízka doba odozvy, ktorá sa ešte pred pár rokmi pohybovala na úrovni ťažko znesitelných desiatok milisekúnd. Dnes už sa ju darí postupne znižovať až na jednotky milisekúnd, vďaka čomu môžeme dať zbohom šmuhám a duchom v rýchlych akčných scénach. Ďalšou nevýhodou je nízka hodnota kontrastu, pretože displej jednoducho nežiari toľko ako konkurenčné technológie. Medzi výhody patrí predovšetkým kompatnost, energetická nenáročnosť a ostrý obraz.

Linux

Linux je slobodný operačný systém unixového typu. Jeho jadro - Linux - bolo vytvorené Linusom Torvaldsom za pomoci vývojárov z celého sveta. Linux je vyvíjaný pod licenciou GNU General Public License, takže jeho zdrojový kód je voľne k dispozícii každému.

LNB skew

LNB skew (polarizačný uhol) - sklon polarizačnej roviny (uhol pootočenia LNB v držiaku).

Low Band

Frekvenčné pásmo používané pre satelitný prenos (od 10,70 GHz do 11,70 GHz). Satelitný systém ASTRA toto pásmo využíva na prenos analógových signálov. V tomto pásme by sa mohli prenášať aj digitálne signály.

 

hore

 


M

MHP

Multimedia Home Platform = multimediálna platforma pre domáce prijímače. Jeden zo štandardov, na ktorom môžu byť postavené takmer všetky doplnkové služby digitálneho televízneho vysielania, predovšetkým najrôznejšie multimediálne, alebo väčšinou interaktívne aplikácie.

Modulátor

Ak je set-top-box vybavený modulátorom, umožňuje konverziu digitálne prijímaných programov do analógového formátu, ktorý za pomoci modulátora následne "vysiela". Televízor potom môže set-top-boxom konvertovaný program naladiť rovnakým spôsobom ako akýkoľvek analógový vysielač. Týmto spôsobom je možné zabezpečiť príjem DVB-T aj pri použití veľmi starých televízorov, ktoré nemajú iný než anténny vstup.

MPEG-2

Moving Picture Experts Group; Celosvetovo používaný štandard redukcie (kompresia) audiovizuálnych dát pre domáce (koncové) použitie. Používajú ho napr. prístroje digitálneho videa (DVD) a digitálnej televízie (DVB).

MPEG-4

Moderný kompresný štandard,  vylepšený nástupca štandardu MPEG-2.  Vďaka efektívnejšiemu algoritmu umožňuje výrazne znížiť objem dát prenášaných dát. V súvislosti so slovenskou digitalizáciou sa o formáte MPEG4 uvažuje skôr v súvislosti s HDTV a nástupníckym pozemným vysielacím štandardom DVB-T2.

Multifeed

Multifeed alebo multifocus sa v satelitnej technike nazýva príjem signálu z viacerých družíc na jednej parabole. Pri použití multifocus sa prijíma jedna pozíciu priamo, ostatné konvertory snímajú iba stranovo odrazené signály. S tým súvisí veľkosť paraboly, ktorá je k tomu potrebná. Čím väčšia parabola, tým lepšie. V podmienkach SR pre príjem najbežnejších satelitov (Astra, Hotbird, Eurobird) postačuje parabola 80 cm. Pre montáž je potreba tzv. multifocusový držiak, ktorý je najčastejšie v prevedení pre dva až tri konvertory.

Multifocus

viď. Multifeed

Multiplex

Súhrnný dátový tok, skladajúci sa z čiastkových dátových tokov, patriacich jednotlivým televíznym službám, upravený na spoločné šírenie vysielaných sietí. Za jeho vytvorenie, správu a šírenie je zodpovedný prevádzkovateľ (poskytovateľ) multiplexu.

 

hore 

 


N

Nagravision

Druh kódovacieho systému pomocou ktorého sa riadi a kontroluje prístup užívateľa na spoplatnenej a autorským právom chránenej služby. Pomocou originálnych prístupových kariet v tomto kódovacím systému je možné sledovanie platených staníc. Nagravision využíva Premiere TV, Digi TV, Digital +, atď

NTSC

Analógový systém televízneho vysielania, využívaný najmä v USA, Kanade, Japonsku, Južnej Kórei a v niektorých krajinách Južnej Ameriky. Každý obraz vysielaný systémom NTSC sa skladá zo 484 liniek (PAL ich má 625, teda aj lepšiu obrazovú kvalitu), ktoré sa zobrazujú s frekvenciou 30 Hz (presne 29.97). NTSC je systém starý viac než 60 rokov a najmä v USA ho teraz nahrádza HDTV.

 

hore 

 


O

Ofsetový uhol polarizácie

Uhol (meraný od vertikály), v akom musí byť nainštalovaný konvertor LNB, aby bol zaistený maximálny výkon prijímaného signálu. Skutočný uhol závisí na zemepisnej polohy miesta príjmu.

OLED

Organic Light-Emitting Diode - OLED displeje sú zložené z tenkých vrstiev organického materiálu. Najčastejšie sa využívajú v malých zariadeniach ako sú MP3 prehrávače, mobilné telefóny či PDA. Vyrábať veľké uhlopriečky je zatiaľ náročné. Do budúcnosti sa však s OLED televízormi a displejmi počíta ako s nástupcom LCD. Výhody OLED oproti LCD: dokážu zobraziť viac než 16 miliónov farieb, veľmi dobrý zorný uhol, vysoký kontrast a jas, minimálna spotreba prúdu (pretože nie je potrebné podsvietenie), rýchla odozva, ľahko sa čítajú aj za denného svetla, môžu byť ohýbateľné či inak tvarovateľné .

OSD

OnScreen Display - Menu na obrazovke; možnosť nastavenia funkcií prístroja za pomoci zobrazenie údajov na obrazovke televízora.

OTA

Upgrade SW prístroja prostredníctvom satelitu

 

hore 

 


P

PAL

Analógový systém televízneho vysielania, využívaný najmä v Európe, kvalitnejší ako americký NTSC. PAL bol prvýkrát predstavený v Nemecku, v roku 1963, prvé vysielanie sa uskutočnilo v Anglicku a Nemecku v roku 1967. PAL má vyššie rozlíšenie ako NTSC a je všeobecne lepší ako tento starší štandard. Vysielanie štandardu PAL sa zobrazuje s frekvenciou 50 Hz, snímky zložené z 625 liniek.

Parabola

Parabola - parabolická anténa - odráža prijímaný signál do svojho ohniska, v ktorom je prijímač - vonkajšia jednotka (LNB). Čím je väčšia plocha paraboly, tým silnejší signál bude prijímačom v jej ohnisku detekovaný. Má teda väčší zisk, rastie tým ale aj jej smerovosť a tým aj nároky na presné nastavenie. Vhodná voľba veľkosti antény závisí na EIRP a energetických zónach (vyžarovací diagram satelitu, ktorý chceme prijímať). Kvôli veľkému priemeru niektorých parabolických antén sa používajú tzv. "mesh" antény, ktoré sú tvorené sitom, vďaka čomu je anténa odolnejšia poveternostným podmienkam. Zlepšenie je,  ale len veľmi malé. U satelitnej a pozemnej mikrovlnnej techniky rozlišujeme tieto paraboly: stredová (ohnisková - prime focus), offsetová - je tvorená z výsekov z ohniskovej paraboly a jej ohnisko leží mimo geometrický stred. Lepšie sa aj montuje, pretože odrazová plocha je takmer zvislá. Cassegrain - používa pomocného hyperbolického zrkadla, umiestneného v ohnisku, ktorý odráža signál do stredu odrazovej plochy, v ktorom je umiestnená vonkajšia jednotka (prijímacie / vysielacie). Používa sa len u najväčších typov v profesionálnych podmienkach.

PCMCIA

Personal Computer Memory Cards International Association - rozširujúci slot, vyskytujúce sa v satelitných prijímačoch pod názvom CI slot.

PIP

Picture-in-Picture - Aplikácia prijímača, ktorá umožňuje pri sledovaní určitého programu zároveň v jednom z rohov obrazovky zobraziť iný,  súbežne vysielaný program.

Plazma

Spôsob tvorby obrazu v plazmových televíziách je špecifický tým, že obrazovka sa skladá z tisícov malých buniek naplnených plazmou. Akonáhle sú bunky aktivované elektrinou, emitujú UV žiarenie, ktoré prinútia fosforovú vrstvu vnútri sa rozžiariť. Vďaka použitej technológii sa plazmové obrazovky môžu pochváliť najmä skvelým kontrastom, ktorý je podľa odborníkov na obraz tým najdôležitejším aspektom, ktorý rozhoduje o tom, či sa vám bude produkovaný obrázok páčiť, alebo nie. Na druhej strane, je tu tiež niekoľko podstatných nevýhod. Predovšetkým je to nižšie a často neštandardné rozlíšenie a obmedzená životnosť, kedy plyny v bunkách časom miznú.

Polarizácia

Smer elektrického poľa signálu. Satelitný systém ASTRA vysiela signály, ktoré majú rovnakú frekvenciu, ale rôznu polarizáciu (horizontálne alebo vertikálne), takže je maximálne využité disponibilné spektrum.

Provider

Sprostredkovateľ trvalého,  či dočasného pripojenia ku komunikačnej sieti.

PVR

Personal Video Recorder - skratka označuje prístroje, ktoré sú vybavené pre priame zachytávanie DVB (C / S / T) signálu na digitálne médium (zvyčajne pevný disk) a jeho následné prehrávanie.

 

hore 

 


R

Receiver

Satelitný prijímač. Prijímač, ktorý prevádza vysokofrekvenčné signály prichádzajúce z parabolickej antény na obrazové (video) a zvukové (audio) signály.

RGB

Red - Green - Blue; Červená - zelená - modrá. Spôsob najkvalitnejšieho pripojenie analógového videosignálu medzi prístrojmi spotrebnej elektroniky. Kvalita sa vyznačuje najmä čistotou farieb a kontrastných prechodov. Zároveň je tento spôsob prepojenia nezávislý na použitom systému modulácie farieb (PAL, SECAM, NTSC). Nie všetky prístroje ním disponujú.

RS-232

Štandardné sériové rozhranie, používané pre prepojenie prístrojov spotrebnej elektroniky s domácim počítačom. Môže slúžiť k prenosu binárnych dát do prístroja (pozri Upgrade).

 

hore 

 


S

S-Video

Spôsob kvalitného pripojenia analógového videosignálu medzi prístrojmi spotrebnej elektroniky. Tento spôsob prepojenia je závislý na použitom systéme modulácie farieb. V SR a väčšine Európy sa používa systém PAL.

S / PDIF

S / PDIF alebo S / P-DIF je skratka pre Sony / Philips Digital Interface (občas uvádzané aj Sony / Philips Digital Interconnect Format). Ide o kolekciu nízkoúrovňových a hardvérových protokolov pre prenos digitálne kódovaného zvukového signálu medzi rôznymi audio komponentmi.

Satelitný prijímač

Satelitný prijímač dekóduje signál prijatý parabolickou anténou a konvertovaný LNB na nižšej frekvencii. Satelitné prijímače rozdeľujeme na analógové a digitálne. Výstupom satelitného prijímača je väčšinou videosignál (napr. PAL, NTSC), ktorý je pripojený k televízoru (hlavne pomocou SCART, S-VIDEO alebo HDMI). Digitálny satelitný prijímač dekóduje signál DVB-S (MPEG-2) alebo DVB-S2 (High-definition video MPEG-4).

SCART

21 pólový konektor používaný pre prístroje spotrebnej elektroniky v Európe.

SDTV

Skratka pre "Standard-definition television", teda štandardné televízne vysielanie, napríklad v systémoch PAL, SECAM alebo NTSC. Oproti HDTV sa líšia pomerom obrazu (4:3 vs. 16:9) a predovšetkým výrazne nižším rozlíšením, teda aj kvalitou obrazu.

Set-top-box

Prijímač digitálneho televízneho vysielania, ktorý  v spojení s televízorom, vo funkcii zobrazovacej jednotky - umožňuje prijímať a sledovať digitálne televízne vysielanie. Set-top-box môže byť všeobecne určený buď pre krajinské, alebo satelitné,  alebo káblové vysielanie (DVB-T, DVB-S, DVB-C), alebo kombinovať dva,  alebo všetky tri tieto prenosové kanály v jedinom prístroji. Satelitný set-top-box býva bežne označovaný aj termínom "satelitný prijímač".

Simulcrypt

Digitálny prijímač má iba jeden systém prístupových oprávnení (Conditional access). Poskytovateľom vysielané signály však obsahujú informácie, ktoré môžu byť využívané rôznymi kontrolnými systémami. Takže rôzne digitálne prijímače spracovávajú vždy tie informácie, ktoré môžu využiť, aby signál dekódovali. To predpokladá dohodu medzi príslušnými poskytovateľmi. Príklady systémov prístupových oprávnení sú Viaccess a Mediaguard.

Smart Card

Personalizovaná čipová karta veľkosti bankovej karty pre využívanie predplatenej televízie a iných digitálnych služieb.

Streaming

Technika prenosu dát: Dáta sa spracovávajú ako spojitý, neprerušovaný prúd - stream. V priebehu rozširovania Internetu sa stávajú streamovacie technológie čoraz dôležitejšie, pretože väčšina užívateľov nemá ešte dostatočne rýchly prístup, aby mohli rýchlo sťahovať veľké multimediálne súbory. Vďaka streamingu môžu byť dáta zobrazované na obrazovke užívateľa skôr, ako je prenesený celý súbor.

Systém riadenia prístupu

Systém, ktorý zabezpečuje, aby boli prenosové služby prístupné len oprávneným osobám. Systém sa obvykle skladá z troch hlavných prvkov: kódovania signálov, kódovania elektronických "kľúčov", ktoré potrebuje príjemca, a systému správy predplatiteľov, ktorý zabezpečuje, aby oprávnení príjemcovia mohli zakódované programy aj skutočne vidieť.

 

hore 

 


Š

Šírka pásma

Frekvenčný rozsah, meraný v jednotke Hertz (Hz), ktorý môže byť osadený modulovaným nosným signálom pri prenose v rámci určitého informačného systému. Šírka pásma je meradlom kapacity nosného transpondéra. Čím väčšia je šírka pásma, tým viac informácií je možné prenášať.

 

hore 

 


T

TCP

Skratka pre Transmission Control Protocol (prenosový protokol). TCP je jedným z najdôležitejších protokolov v TCP / IP sieťach. Kým sieťový protokol (IP) pracuje len s dátovými paketmi, umožňuje prenosový protokol (TCP) dvom hostiteľským zariadeniam nadviazať spojenie a vymieňať toky dát.  Prenosový protokol zaručuje doručenie dát a zabezpečuje, aby boli dátové pakety zoradené v rovnakom poradí, v akom boli odoslané.

Teletext

Prenos textových informácií prostredníctvom televízneho signálu.

Timer

Timer - viď. časovač

TimeShift

Režim umožňujúci sledovanie televízneho programu s oneskorením (zvyčajne max. 30 minút). Príklad: Ak máte telefonát počas správ, nechcete o ne prísť, ani ich nechcete ukladať.

Transpondér

Technická jednotka na satelite, ktorá prijíma program vysielaný z pozemnej stanice, zosilňuje ho, mení jeho polarizáciu a na inej frekvencii ho zase posiela späť na Zem.

Triple Play

Marketingový pojem pre spojenú ponuku troch služieb - televízie, (IP-) telefonovania a Internetu. Všeobecne sa tak označujú tiež elektronické zariadenia, ktoré môžu spracovávať súčasne zvuk (audio), obraz (video) a dáta.

Tuner

Je technické zariadenie, ktoré umožňuje spracovať vysokofrekvenčný signál prijatý anténou, previesť ho do nižšieho frekvenčného pásma a prispôsobiť pre ďalšie spracovanie. Môže sa jednať o samostatné zariadenia alebo súčasť iného komplexnejšieho elektronického zariadenia (televízie, set-top box, satelitný prijímač, rozhlasový prijímač a pod).

Twin tuner

Zariadenie s dvoma prijímacími modulmi. Umožňuje sledovať dva programy súčasne, alebo jeden sledovať a druhý zaznamenávať.

 

hore 

 


U

Upgrade

Aktualizácia verzie programu prístroja spotrebnej elektroniky. Niektoré prístroje umožňujú upgrade pomocou prepojenia s počítačom pomocou sériového rozhrania (RS-232, USB), možný je tiež upgrade cez anténny vstup (ak je odvysielaný a prístroj túto možnosť podporuje).

USALS

USALS (Universal Satellites Automatic Location System) - USALS je univerzálnym systémom pre automatické určenie polohy satelitného prijímača. Zistenie zemepisnej dĺžky a šírky uľahčuje natáčanie paraboly satelitu a užívateľ set-top-boxu pre DVB-S už nemusia ručne zadávať a ukladať pozíciu každého dostupného satelitu. Vďaka USALS stačí zadať jediný satelit a systém vypočíta sám polohu všetkých ďalších, na ktoré by sa divák mohol pozerať.

USB

Universal Serial Bus; Rýchle sériové rozhranie používané pre pripojenie prístrojov spotrebnej elektroniky k domácim počítačom. Môže slúžiť ako k prenosu všeobecných binárnych dát do prístroja (pozri Upgrade), tak k prenosu videodát do počítača (sledovanie a zachytávanie televízneho vysielania na PC).

 

hore 

 


V

VBI

Vertical Blanking Interval - riadky, ktoré sa v TV vysielaní nepoužívajú na prenos obrazu, slúžiace pre synchronizáciu obrazu a návrat lúča obrazovky do východiskovej polohy. Ide o nevyužitý priestor, preto sa tu začali vysielať ďalšie informácie ako teletext, closed caption apod

VBR

Pod skratkou VBR sa skrýva označenie premenlivého dátového toku (variable bit rate). Multiplex, v ktorom všetky programy vysielajú vo VBR, sa potom nazýva "štatistický multiplex". Ako už sám názov dátového toku napovedá, môže sa množstvo dát vysielaného programu pri použití VBR meniť v závislosti na tom, aká náročná scéna sa práve vysiela. Divák sa tak dočká napríklad výraznejších detailov pri športových prenosoch a iných scénach náročných na obrazové podrobnosti. Celkovo sa pri použití VBR zvýši kvalita vysielania.

VHF

Very high frequency; Frekvencia elektromagnetického vlnenia v rozsahu 47 až 400 MHz, ktoré sa využíva pri pozemnom prenose televízneho vysielania.

Viaccess

Druh kódovacieho systému pomocou ktorého sa riadi a kontroluje prístup užívateľa na spoplatnenej a autorským právom chránenej službe. Pomocou originálnych prístupových kariet v tomto kódovacom systéme je možné sledovanie platených staníc. Verzia: Viaccess PC2.3, Viaccess PC2.4, Viaccess PC2.5, Viaccess PC2.6 a Viaccess PC3.0. Systém Viaccess využíva niekoľko providerov napr. TPS, ART, NTV, Canal Satellite France, atď.

Video kompresia

Redukcia analógových televíznych signálov a ich konverzia na digitálne. Tento postup sa používa na ASTRA 1 E, 1 F a 1 G, takže cez jediný transpondér je možné prenášať asi desať programov (33 MHz).

 

hore 

 


X

XviD

Kodek pre kompresiu videa založený na MPEG-4 formáte.

 

hore 

 


Y

YPbPr

Označenie pre jeden z najkvalitnejších formátov analógového videa. Tento formát je vhodný aj pre prenos videa vo vysokom rozlíšení (HDTV). Signál je prenášaný troma tienenými koaxiálnymi káblami s cinch konektormi. Obraz je tvorený pomocou jednej jasovej zložky a dvoch zložiek farieb (Pb, Pr).

 

hore

Hodnotenie článku

5.0/5 hodnotení (3 volieb)

Zdieľajte článok

Komentáre (0)

Napísať komentár

Komentujete ako hosť. Môžete sa prihlásiť.


Poskladajte prosím správne obrázok

Facebook Ellano.sk

Facebook Satelitná technika

Twitter Ellano.sk

Please enable the PHP curl extension to use the Twitter widget