Príjem z 5 družíc s rozostupom 3 stupne

Napísal Marian M. 1 dňa 19 február 2015 do kategórie Magazín, Špeciál

Gibertini XP a príjem družíc 9E, 13E, 16E, 19,2E a 23,5E

V dnešnom článku Vás oboznámim s možnosťou ako prijímať programy až z 5 družíc, s odstupom jednotlivých družíc iba cca 3 stupne, a to všetko iba s použitím jednej paraboly Gilbertiny ,špeciálneho multifeedu, DiseqC prepínača 1.1 a LNB s úzkym krkom.

Taktiež Vám v článku prinesieme aj výsledky meraní úrovne signálu z jednotlivých družíc pri tomto zapojení.

Popis parabol Gilbertiny

Značka Gibertini je dlhodobým lídrom v oblasti výroby parabolických antén a daného príslušenstva. Portfólio predstavuje širokú paletu rôznych modelov s farebnými odtieňmi a definovanými parametrami. U odbornej verejnosti je známa vďaka vyššej mechanickej pevnosti celkového prevedenia a  výbornej účinnosti prijímaného signálu v danom frekvenčnom rozsahu.

Z cenovo dostupných modelov sú najrozšírenejšie v rámci územia CZ,SK modely typu L.

Popis prevedenia praboly Gilbertiny typu L

 

satgial85lw

Telo paraboly je vytvorené dvojitým okrajovým lemom , čím sa výražne zvyšuje ceková tuhosť a mechanická pevnosť prevedenia. Záves je tvorený dvoma masívnymi úchytmi, minimalizuje sa prípadná zmena polohy pod vplyvom vetra. Držiak LNB je v prevední plast so skrutkovým spojom vo vrchnej časti. Systém vloženia držaku LNB do ramena paraboly je vsunutím a zaistením pomocou výčnelku na plaste držiaka. Rameno LNB je fixované ku závesu pomocou dvoch skrutiek. Skrutky pre spojenie paraboly a závesu sú v nerezovom prevedení so samozaisťovacími maticami.

38 GiberWhiteZamok

 

 

 

Popis prevedenia praboly Gilbertiny typu XP

 

 

 GIBERTINI OP100XP biela

Telo paraboly zostalo zachované bez mechanických zmien. Záves je opäť tvorený dvoma masívnymi úchytmi. Rozdiel nastáva v detailoch prevedenia.

Konce závitov zaisťovacích skrutiek sú ukončené plastovými koncovkami – zrejme sa tak minimalizuje možnosť straty plochej podložky, vejárovej podložky a matice pri montáži, prípadne preprave. Pôvodné matice z typu L sú nahradené kombináciou štandardnej, presnej, šesťhrannej matice a krídlovej matice, čím sa zvyšuje variabilita možnosti zaistenia – kľúč, ručne. Uvedené prevedenie je vlastne jeden kompletný celok. Popísané prevedenia matíc sú aj pre fixovanie elevačného uhlu.

013 015

Zaistenie spoju pomocou pérovej podložky môže byť z hľadiska servisovania – opakovateľného uťahovania a povoľovania spoja dosť výrazne obmedzené (opakované vyvíjanie tlaku na pérovú podložku spôsobuje jej zmenu tvarov - roztiahnutie). Preto je vhodnejšou variantou nahradenie pérovej podložky – podložkou vejárovou , pri ktorej použití nedochádza k takejto deformácii, ani pri opakovanom povoľovaní a doťahovaní spoja.

Pri tomto opise je nutné vyzdvihnúť prevedenie doplnkov.

Príjemným a užitočným doplnkom je existencia držiaka na zadnej časti závesu, v ktorom je vložený imbus kľúč potrebný pre uchytenie držiaku LNB. V tesnej blízkosti je integrovaná sťahovacia páska (fixovanie inštalačných doplnkov).

017

Zásadnými zmenami prešlo prevedenie ramena LNB. Pôvodný systém zaistenia pomocou dvoch skrutiek bol nahradený jednou skrutkou a rozdielnym prevedením vloženia do závesu. Hlavička skrutky je v plastovom prevedení,čím odpadá nutnosť použitia nástroja a zaistenie je tak možné vykonať mechanicky (ručne). Otvor pre zaisťovaciu skrutku je umiestnený vo vyššej časti labute, čím sa fyzicky zväčšil priestor pre príp. kabeláž vedenú vnútorným priestorom.

Ukončenie zo strany držiaku LNB je riešené zanitovaním mech. prvku s dvoma otvormi pre závit M5 a konštrukčnou prípravou pre mech. zaistenie držiaku LNB. Týmto typom prevedenia výrobca minimalizoval možné stavy mech. znehodnotenia (deformácie ) ramena, v prípade prevedenia zaistenia pomocou skrutiek (nadmerná sila pri zaisťovaní).

006 007

Samotný držiak LNB je v prevedení liatinového zámkovitého typu,kedy sa pomocou skrutky s imbusovou hlavou zaisťuje a otvára zámok držiaku LNB. Dômyselne je na druhej strane zaisťovacej skrutky umiestnená plastová podložka,ktorá zabraňuje vypadnutiu skrutky pri zmene polohy vrchnej časti držiaka. Systém zaistenia držiaka LNB ku ramenu je v tzv.sťahovacom prevedení. Pred vložením je nutné povoliť imbusovým kľúčom zo spodnej časti držiaka zaisťovaciu skrutku (na pružinke), čím sa zverákový systém otvára,  držiak vložiť vrchnou časťou do prípraveného výrezu na konci ramena a dotiahnutím vykonať zaistenie držiaka. Toto prevedenie vykazuje vysokú pevnosť a stabilitu. Nespornou výhodou tohoto prevedenia je skutočnosť, že výrobca má ku dispozícii rôzne prevedenia držiakov LNB, čím sa zvyšuje možná flexibilita pri zmene typu LNB napr.23 mm, alebo slim 40 mm. Taktiež je možné pôv. držiak nahradiť dodaným originálnym multifeedom pre dve, tri, prípadne štyri pozície.

 Gibertini - Multifeed na 3 x LNB detail multifeedgi4

Manipulácia je pohodlná, umožňuje plynulý presun v rámci konštrukčnej šírky multifeedu. Z uvedeného opisu je evidentné a rozumné použitie systému jednej veľkosti použitého nástroja - kľúč Imbus kľúč 4 mm - zaistenie držiaku, otvorenie zámku LNB. Z dôvodu masívneho konštrukčného prevedenia je mierne navýšená celková hmotnosť skomletizovanej par.antény. Z uvedeného dôvodu je preto potrebné venovať zvýšenú pozornosť mech. zaisteniu a kotveniu na mieste inštalácie pomocou vhodných konštrukčných prvkov.Celková cena je mierne voči typu L navýšená, táto skutočnosť je však kompenzovaná vysokou kvalitou celkového prevedenia.

Multifeed popis 

Násobením počtu LNB mimo ohniska pomocou multifeed prvkov môže užívateľ výrazným spôsobom navýšiť celkový počet prijímaných pozícií na orbite.

Z dôvodu nedostupnosti prevedenia org.multifeed slim (úzky) na našom trhu vznikla myšlienka vytvorenia multifeedu s odstupom 3 stupňov pre 4 príp.5 pozícií pomocou dostupných prvkov.

Multifeed montážny plán

Aj v tomto prípade je potrebné si uvedomiť, že stabilitu prijímaných družíc ovplyvňujú mnohé okolnosti – napr.celkový výkon, pokrytie, intenzita zrážkovej činnosti daného územia. Pri prvotnom definovaní požadovanej kombinácie je potrebné preto brať do úvahy jednotlivé parametre a kombináciou vhodných pozícií tak zabezpečiť príjem s dostatočnou výkonovou rezervou. Aj tu je potrebné upozorniť na skutočnosť, kedy z danej pozície môžu vykazovať jednotlivé frekvencie rozdielne parametre v závislosti od typu modulácie ( QPSK , 8PSK ). V blízkej dobe je avizovaný štart novej satelitnej platformy z pozície Eutelsat 16 E.

Na základe tejto skutočnosti bola vytvorená konštrukcia - multifeed, ktorý by svojím prevedením umožnil príjem štandartne prijímaných pozícií v lokalite CZ,SK.

V tomto prípade sa jedná o pozície :

Eutelsat 9 E , Hot Bird 13 E , Eutelsat 16 E , Astra 19,2 E  a Astra 3A 23,5 E .

Vzhľadom ku zabezpečeniu stability signálu hlavnej služby je zvolené ohnisko t.j stred paraboly v pozícii 16 E. Súčasťou článku sú doložené namerané parametre z jednotlivých pozícií. Uvedené merania sú realizované z výstupu jednotlivých LNB. Pri vytvorení obdobného kompletu s iným typom parabolickej antény môže dôjsť ku zmenám nameraných hodnôt. V tomto prípade bol test vytvorený za účelom preverenia konštrukčných možností uvedeného typu par.antény Gibertini séria XP Premium 85 cm offset.

Z dôvodu nedostupnosti multifeedu pre viac pozícií bolo potrebné zakúpiť prísl.počet multifeedov (2 pozície) a doplnením prvkov tak získať požadovaný počet objímok pre LNB. Konštrukčné prevedenie multifeedu je vyhovujúce, objímky vykazujú dostatočnú pevnosť. Pohyb držiakov v lište je plynulý s dostatočnou vôlou. Otvor na krajnej časti umožňuje spojenie dalšej lišty, čím sa násobí celková použitá dĺžka za účelom širšieho záberu. Kovová lišta umožňuje tvarovanie do požadovanej polohy a po zmene tvaru zachováva upravené prevedenie. Pri fixovaní LNB v objímke je potrebné minimalizovať tlak stiahnutia pomocou zaisťovacej skrutky - časom by mohlo dochádzať ku nadmernému pnutiu a následným zmenám pevnosti plastovej objímky.

Multifeed

Konštrukčná úprava možnosti uchytenia multifeedu ku ramenu LNB spočíva v mechanickom prispôsobení prostredníctvom medzikusu vytvoreného z nerez materiálu. Výška držiaku multifeedu voči ohnisku bola vydefinovaná komparáciou s údajmi nameranými v orig.úchyte LNB. Pri meraní krajných pozícií vyplynula nutnosť mech. úpravy lišty multifeedu za účelom navýšenia meraných hodnôt.

LNB

lnb 020

 

                                                                   Low                               High

Eingangsfrequenz (GHz)                     10,7 - 11,7                   11,7   - 12,75

Ausgangsfrequenz (GHz)                   950   - 1950                 1100 - 2150

Oszillator Frequenz (GHz)                   9,75                               10,6

RauschmaB (GHz)                               0,1 typ.                         0,1 typ.

Verstärung (dB)                                    55 typ.                           55 typ.

Feedaufnahme (mm)                           40                                 40

V tomto prípade zapojenia je nutné použitie LNB s úzkym tvarom, ktorý umožňuje inštaláciu pozícií s odstupom 3 stupňov. Z dôvodu plnohodnotnej funkčnosti uvedeného zapojenia je nutné použitie diseqc prepínača s príslušným počtom vstupov a protokolom,ktorý umožní prepínať signál z daných LNB. Je potrebné vziať do úvahy, že namerané hodnoty sa po zapojení do prepínača môžu mierne upraviť.

002 003

006 024

Zariadenia   :   Unaohm EP 3000 . Gibertini XP Premium 85 . Microelectronic New Gold LNB Single . Multifeed SA .DiseqC Amiko Premium D8 / 1.1 .Openbox X820 CI .Openbox S2 Mini HD .STX 1700.

Legenda zapojenia :

Mer.protokoly Unaohm EP 3000 - OUT   LNB   L koax.kabel 2 m .

Indikačné stavy Openbox SD / HD - OUT LNB   IN   Amiko DiseqC   L koax.kabel   2m .

DiseqC prepínač .Out   L koax.kabel 21 m.

DiseqC prepínač nastavenia protokol 1.1

Pozície : Input 1 – 9 E. Input 2 – 13 E. Input 3 – 16 E. Input 4 – 16 E. Input 4 – 19,2 E. Input 5 – 23,5 E.

Koax.kabel typ :   75 – 4,8 mm celomedenný.

Merací protokol Eutelsat 9E multifeed:

 

PR ID TYPE FREQ CH TP DCP CN BER MER pVBER NM
70 GTV DVBS  11727.0 L1B OFF 78.5 19.7 8.3e-5 11.1 0.0e-8 3.6
71 BBC  DVBS2 11785.0 L1B OFF 79.5 21.3 1.3e-3 11.0 0.0e-8 4.1
72 ANN  DVBS  11919.0 L1B OFF 79.9 20.8 4.8e-4 10.1 1.7e-8 2.6
73 KINO DVBS  11938.0 L1B OFF 79.8 21.5 1.4e-4 10.9 0.0e-8 3.4
74 M3HD DVBS2 11958.0 L1B OFF 79.9 20.6 1.6e-3 9.8 0.0e-8 2.9
75 CCTV DVBS  11996.0 L1B OFF 80.0 20.8 8.3e-5 10.7 0.0e-8 3.2
76 TF1 DVBS2 12034.0 L1B OFF 79.8 20.7 1.2e-3 11.1 0.0e-8 4.2
77 RMDTV DVBS2 12054.0 L1B OFF 78.0 19.7 1.0e-3 10.7 0.0e-8 3.8
78 DUNA DVBS  12207.0 L1B OFF 77.1 19.2 1.4e-4 10.7 0.0e-8 3.2

 

 01 Eutelsat 9 E 11.727V QPSK 03 Eutelsat 9 E 11.785H 8PSK

Merací protokol Hotbird 13E multifeed:   

 

PR ID TYPE FREQ CH TP DCP CN BER MER pVBER NM
50 RTP   DVBS   10723.0 L1A OFF  76.8 13.5 4.6e-4 10.2 1.5e-8  2.7
51 ZAGR  DVBS2  10930.0 L1A OFF  79.9 15.9 1.1e-3  9.9 0.0e-8  3.0
52 NC+  DVBS2  11449.0 L1A OFF  78.8 14.8 8.0e-4 10.6 0.0e-8  3.7
53 DUBS3 DVBS   11747.0 L1B OFF  79.5 21.0 3.9e-6 12.8 0.0e-8  5.3
54 NGW   DVBS   11977.0 L1B OFF  78.6 19.9 5.0e-5 11.8 0.0e-8  4.0
55 PMC   DVBS   12322.0 L1B OFF  78.0 19.7 4.0e-5 11.6 0.0e-8  4.1
56 IFILM DVBS2  12437.0 L1B OFF  74.8 15.7 2.7e-5  8.8 0.0e-8  1.9
57 ARTE  DVBS2  12476.0 L1B OFF  74.7 15.8 1.1e-3 11.2 0.0e-8  4.3
58 DSCHD DVBS   12520.0 L1B OFF  77.5 16.6 1.7e-4 10.7 0.0e-8  3.2
59 KTV 1 DVBS   12654.0 L1B OFF  78.2 18.7 1.2e-4 10.9 0.0e-8  3.4

                                                                                                     

 01 Hot Bird 13 E 11.054H QPSK 03 Hot Bird 13 E 10.930H 8PSK

Merací protokol Eutelsat 16E multifeed:

 

PR ID TYPE FREQ CH TP DCP CN BER MER pVBER NM
39 SS16E DVBS2 10845.0 L1A OFF 74.5 14.9 1.3e-3 9.5 0.0e-8 2.6
40 FAV DVBS  11046.0 L1A OFF 79.6 19.7 1.2e-3 9.4 3.4e-7 1.9
41 ALLJ DVBS2 11304.0 L1A OFF 76.8 16.7 9.6e-4 10.3 0.0e-8 3.4
42 ECHL DVBS  11366.0 L1A OFF 78.0 15.4 1.1e-4 11.1 0.0e-8 3.6
43 FOX  DVBS2 11426.0 L1A OFF 75.9 13.5 1.5e-3 9.9 0.0e-8 3.0
44 TVRI DVBS2 11512.0 L1A OFF 78.6 16.0 6.3e-4 12.1 0.0e-8 5.2
45 BNT DVBS2 11595.0 L1A OFF 81.1 18.5 2.2e-4 11.8 0.0e-8 4.9
46 TARAF DVBS2 12574.0 L1B OFF 78.5 21.1 5.7e-4 11.7 0.0e-8 4.8
47 TV7  DVBS2 12712.0 L1B OFF 74.6 18.0 6.4e-4 12.1 0.0e-8 5.2
48 TVSH DVBS  12657.0 L1B OFF 81.5 24.3 6.6e-6 13.4 0.0e-8 6.5
49 KNL  DVBS2 12644.0 L1B OFF 79.0 20.9 8.1e-5 9.6 0.0e-8 2.7

 02 Eutelsat 16 E 11.366V QPSK 03 Eutelsat 16 E 11.262H QPSK

Merací protokol Astra 19,2E multifeed:

 

PR ID TYPE FREQ CH TP DCP CN BER MER pVBER NM
30 MDRHD DVBS2 10891.0 L1A OFF 83.1 20.4 5.1e-4 12.5 0.0e-8 5.6
31 EINHD DVBS2 11053.0 L1A OFF 87.0 24.1 4.4e-6 14.3 0.0e-8 7.4
32 ZDFHD DVBS2 11362.0 L1A OFF 85.5 22.0 1.7e-4 14.3 0.0e-8 7.4
33 ARTHD DVBS2 11494.0 L1A OFF 85.5 22.3 1.1e-4 12.1 0.0e-8 5.2
34 VH 1 DVBS  11739.0 L1B OFF 82.7 19.6 5.7e-5 14.2 0.0e-8 6.7
35 M6    DVBS2 12441.0 L1B OFF 82.3 19.1 2.1e-4 14.4 0.0e-8 7.5
36 CINE+ DVBS  12640.0 L1B OFF 86.3 23.0 7.2e-6 12.7 0.0e-8 4.9
37 ORF  DVBS  12692.0 L1B OFF 83.1 19.7 1.1e-5 14.2 0.0e-8 6.4
38 HUSTR DVBS2 12722.0 L1B OFF 78.8 15.5 2.0e-4 12.3 0.0e-8 5.4

01 Astra 19 2 E 11.954H QPSK 02 Astra 19 2 E 12.051V QPSK

Merací protokol Astra 23,5E multifeed:

 

PR ID TYPE FREQ CH TP DCP CN BER MER pVBER NM
1 STV  DVBS  11836.0 L1B OFF 80.1 26.2 1.1e-4 14.5 0.0e-8 6.7
2 CT    DVBS  12525.0 L1B OFF 82.6 27.6 1.0e-4 14.8 0.0e-8 7.3
3 JIM  DVBS2 11739.0 L1B OFF 80.0 24.5 1.5e-4 13.9 0.0e-8 7.0
4 NOVA DVBS2 11797.0 L1B OFF 79.4 25.1 1.4e-4 13.3 0.0e-8 6.4
5 DISC DVBS2 11856.0 L1B OFF 80.8 25.4 2.7e-4 13.2 0.0e-8 6.3
6 NGC  DVBS  11895.0 L1B OFF 81.5 25.8 1.6e-5 14.0 0.0e-8 6.2
7 MGM  DVBS  11914.0 L1B OFF 79.7 25.3 2.7e-6 13.2 0.0e-8 5.4
8 CTHD DVBS2 11934.0 L1B OFF 81.1 25.3 3.1e-4 12.5 0.0e-8 5.6
9 FANDA DVBS  11973.0 L1B OFF 80.1 24.5 5.6e-6 13.6 0.0e-8 5.8
10 AMSPT DVBS2 12032.0 L1B OFF 79.4 25.0 1.7e-5 12.5 0.0e-8 5.6
11 NOVA DVBS  12070.0 L1B OFF 78.6 24.2 7.8e-6 12.4 0.0e-8 4.9
12 AXN  DVBS2 12109.0 L1B OFF 78.1 23.7 2.5e-4 12.5 0.0e-8 5.6
13 MANX DVBS2 12129.0 L1B OFF 79.9 24.0 2.6e-4 12.6 0.0e-8 5.7
14 OCKO DVBS  12168.0 L1B OFF 80.2 24.2 5.2e-6 12.2 0.0e-8 4.7
15 NGCHD DVBS2 12207.0 L1B OFF 80.4 24.7 2.4e-4 12.2 0.0e-8 5.3
18 NVAHD DVBS2 11876.0 L1B OFF 79.1 24.2 1.5e-4 13.5 0.0e-8 6.6
19 CT HD DVBS2 12363.0 L1B OFF 79.4 23.6 1.9e-4 12.1 0.0e-8 5.2

 

01 Astra 3A 23 5 E 11.836H QPSK 04 Astra 3A 23 5 E 12.032H 8PSK

Všetky komponenty, ktoré sú potrebné na vytvorenie príjmu 5-tich družíc s malým rozostupom medzi jednotlivými družicami si môžete zakúpiť v eshope ELLANO.SK:

Parabola Gilbertiny XP

LNB Gold s úzkym krkom

Multifeed

DiseqC prepínač 8/1

 

Verím, že sa Vám článok páčil a zostanete naďalej verný nášmu portálu a firme ELLANO.SK

 

Hodnotenie článku

5.0/5 hodnotení (11 volieb)

Zdieľajte článok

Autor textu

Komentáre (2)

 • ZdenekMi

  ZdenekMi

  19 február 2015 v 17:13 |
  Dotaz z FB: 13E, 16E, 19,2E A 23,5E a 28E by nezvládol? Miesto bez 9E-
  • Ivan.P

   Ivan.P

   20 február 2015 v 06:50 |
   Podľa môjho názoru by mohla ísť aj takáto varianta príjmu s tým že stred paraboly by bol nastavený na družicu Astra19,2E.

Napísať komentár

Komentujete ako hosť. Môžete sa prihlásiť.


Poskladajte prosím správne obrázok

Facebook Ellano.sk

Facebook Satelitná technika

Twitter Ellano.sk

Please enable the PHP curl extension to use the Twitter widget