Ako na multiboot v prijímačoch s OS Enigma 2?

Napísal Ivan P. 1 dňa 13 január 2016 do kategórie Digitálna škola, Magazín

viac OS enigma2 v jednom prijímači

V dnešnej časti digitálnej školy Vás oboznámim s funkciou operačného systému enigma2 multiboot jedná sa funkciu viacerých operačných systémov v prijímači. Jeden hlavný operačný systém Enigma2 bude  vo flash pamäti prijímača a ďalšie enigmy môžu byť nainštalované na usb  kľúči. Výber jednotlivých operačných systémov budete mať priamo v plugine multiboot alebo v menu multiboot pri štarte prijímača, kde budete mať na výber jednotlivé operačné systémy.

Nato aby sme v prijímači mohli využívať viacero operačných systémov musíme mať nainštalovaný a nakonfigurovaný niektorí s multiboot pluginov. 

tux.jpg

Dostupné sú rôzne multiboot pluginy pre rôzne typy enigiem. Napr. open-multiboot plugin je dostupný na inštaláciu pre enigmu Open ATV , plugin meoboot je určený pre prijímače a enigmy VU+ ako  E2 Black hole,  v EGAMI enigme je plugin s názvom Egami multiboot, u Dreamboxov je používaný multiboot plugin Barry Allen, alebo Boot X a pod. Všetky tieto pluginy majú síce rozličný názov a iný grafický vzhľad ale funkčnosť a princíp je všetkých pluginov multiboot rovnaký : jeden hlavný operačný systém nainštalovaný v internej flash pamäti prijímača a ostatných niekoľko operačných systémov nainštalovaných na pripojenom usb kľúči.

Na uvedenom príklade Vám vysvetlím nainštalovanie a nastavenie multiboot plugin enigmy OpenATV názvom OpenMultiboot.

Ako nainštalovať a nastaviť plugin OpenMultiboot v Enigme OpenATV?

Nastavenie pluginu OpenMultiboot pozostáva viacerých krokov:

 1. Inicialzácia USB kľúča - formátovanie+mount USB
 2. Inštalácia pluginu OpenMultiboot do prijímača
 3. Príprava enigmy 2 pre inštaláciu do multibootu
 4. Inštalácia enigmy 2 do multibootu

Každý z týchto krokov si v článku nižšie podrobne vysvetlíme. 


 

1.Inicialzácia USB kľúča - formátovanie+mount USB

Ako prvé vyberieme dostatočne rýchly usb kľúč s dostatočne veľkou kapacitou ktorý budete používať multibootom. Stačí aj 4 GB ale ak bude väčší môžete ho využívať aj na nahrávanie a thimeshift hlavne čím rýchlejší, tým rýchlejšie bude pracovať aj enigma nainštalovaná v multiboote.

Postup inicializácie USB kľúča:

1. Stlačte modré tlačidlo na diaľkovom ovládači tým sa dostanete do Rýchleho menu nastavení.

2.Prejdite na spodnú časť tohto menu tam nájdete položku pevný disk. Nadidite na položku pevný disk a potom šípkou do prava prejdite na pravé bočné menu na položku inicializácia.

3. položku inicializácia potvrďte tlačidlom OK diaľkového ovládača. Následne vám zobrazí váš pripojený usb disk  ktorý potvrdíte taktiež tlačidlom OK.

4.V nasledujúcom okne stlačíte červené tlačidlo diaľkového ovládača (inicializovať).

4 5 6

5. V ďalšej ponuke potvrďte voľbu áno tým sa začne inicializácia usb kľúča. Prijímač naformátuje pripojený USB kľúč na linuxový formát EXT3 a automaticky mountne USB do adresára prijímača /media/hdd (to za predpokladu že už nemáte na tejto pozícii už mountnutý interný HDD, pokiaľ ho máte zabudovaný nevadí prijímač si ho pripojí ku inému prípojnému adresáru prijímača /media/usb/ alebo pod.). Pozor: Inicializáciou vymažete všetky dáta na USB kľúči!

Tento krok inicializácie je potrebné absolvovať pokiaľ nemáte naformátovaný USB kľúč na linuxový formát EXT3 alebo EXT4.

Multiboot nepodporuje formáty USB FAT32 a NTFS!

8 9 

Inicializácia USB môže trvať niekoľko minút v závislosti od veľkosti USB.

6. Po ukončení inicializácie prejdite v Rýchlom menu nastavení na položku Mounts ,šípkou doprava prejdite na položku Správca zariadení a potvrďte ju tlačidlom diaľkového ovládača OK. V tomto menu si skontrolujeme či mountlo pripojené usb. Na obrázku nižšie napravo môžete vidieť že USB kľúč veľkosti (7GB) v skutočnosti 8GB s názvom USB DISK 2.0 je naformátovaný formátom EXT4 a je mountnutý do /media/hdd . Týmto máme prvý krok ukončený.

 10 11

 


 

2.Inštalácia pluginu OpenMultiboot do prijímača

V druhom kroku si musíme nainštalovať do prijímača plugin OpenMultiboot  zo serveru enigmy OpenATV. 

Inštaláciu pluginu OpenMultiboot prevediete nasledovne :

1. Stlačte tlačidlo menu ,prejdite na položku Pluginy a potvrďte tlačidlom OK .

12 13

2. V tomto menu stlačte zelené tlačidlo na diaľkovom ovládači - tým sa Vám načítajú skupiny pluginov uložených na serveri enigmy OpenATV.

3. Prejdite na položku extension a potvrďte tlačídlom diaľkového ovládania OK . Tým sa Vám rozvinie abecedne zoradená skupina pluginov extension určených pre online inštaláciu.

4. Nadídite v zozname pluginov extension na plugin OpenMultiboot a potvrďte ho tlačidlom diaľkového ovládania OK.

14 15

5.V nasledovnom zobrazení potvrďte voľbu Ano pre spustenie inštalácie pluginu OpenMultiboot.

6.Po nainštalovaní sa plugin OpenMultiboot zobrazí medzi ostatnými nainštalovanými pluginmi

16 17

 

7. Spustite plugin OpenMultiboot potvrdením vytvorenej ikony OpenMultiboot v menu/pluginy.

8. Po spustení OpenMultibootu Vám prijímač zobrazí pripojené (mountnuté) pamäťové zariadenia a vyzve Vás k výberu zariadenia na ktoré sa má inštalovať multiboot. V mojom prípade mám pripojené iba jedno USB s názvom USB DISK 2.0 ktoré potvrdím tlačidlom OK.

18

Potvrdením tejto voľby si plugin OpenMultiboot pripraví pripojený USB kľúč pre inštaláciu multiboot enigiem (na pripojenom USB kľúči si vytvorí dve zložky s názvami open-multiboot a open-multiboot-upload ). 

Adresár open-multiboot-upload slúži pre nakopírovanie inštalačného zip. súboru multiboot enigmy a adresár  open-multiboot slúži pre uloženie nainštalovaných multiboot enigiem.


 

3.Príprava enigmy 2 pre inštaláciu do multibootu

Predtým ako budete chcieť nainštalovať enigmu do multibootu na USB, tak si musíte inštalačný súbor enigmy upraviť . Do multibootu môžete Inštalovať tzv. čistú (nenakonfigurovanú ) enigma2 alebo aj vytvorenú zálohu enigmy. 

Pre spustenie inštalácie enigmy do multibootu OpenMultiboot pluginom musíte dodržať nasledovný postup prípravy inštalačného súboru enigmy2:

1. Musíte skomprimovať inštalačnú zložku enigmy2 do formátu komprimácie ZIP.  V mojom uvedenom príklade na obrázkoch nižšie mám inštalačnú zložku enigmy s názvom xpeedc pre prijímač Golden Interstar Xpeed Class S2 v ktorom sú umiestnené inštalačné súbory enigmy: kernel , rotfs, noforce.....

2.Zložku xpeedc zkomprimujem zip formátom.

3.Vznikne nám súbor xpeedc.zip ktorý je pripravený pre inštaláciu OpenMultiboot pluginom.

1 2 3

 

4.Pripojte sa ku prijímaču cez internetovú sieť cez FTP a nakopírujte pripravený súbor xpeedc.zip do adresára open-multiboot-upload kde máte mountnuté USB pre multiboot. V mojom prípade sa nakopírujem do adresára /media/hdd/open-multiboot-upload .

20 21 23

 


 

4.Inštalácia enigmy 2 do multibootu

Teraz keď máme nakopírovaný inštalačný súbor enigmy s názvom xpeedc.zip  do inštalačného priečinku multibootu open-multiboot-upload, môžeme spustiť samotnú inštaláciu enigmy a to nasledovným spôsobom:

1.Vojdite do menu/pluginy a spustite plugin OpenMultiboot

2.stlačte zelené tlačidlo na diaľkovom ovládač (Inštalovať). Zobrazí sa Vám názov inštalačného súboru enigmy ktorú ideme inštalovať v našom prípade xpeedc ktorý potvrdíte tlačidlom OK na diaľkovom ovládači.

3.Následne sa Vám spustí inštalácia multiboot enigmy na pripojené USB. Prijímač zobrazí okno ako je na obrázku nižšie napravo. Inštalácia enigmy do multibootu trvá dlhšie ako inštalácia do ineternej flash pamäte tak musíte byť trpezlivý a čakať na dokončenie inštalácie. Inštalácia multiboot enigmy môže trvať cca 10-15min.

19 24 IMG 0092

Po dokončení inštalácie sa Vám zobrazí nová multiboot enigma v zozname nainštalovaných enigiem ako je na obrázku nižšie naľavo.

Flash Image - je enigma uložená v internej pamäti prijímača v mojom prípade OpenATV5.1

openhdf 5.3 - je enigma ktorú som nainštaloval do multibootu. Ako si všimnete nemá názov podľa názvu inštalačného súboru multiboot enigmy ale podľa typu enigmy ktorú sme nainštalovali a to OpenHDF5.3.

Novú multiboot enigmu môžete spustiť priamo v tomto menu a to nadídením na openfdf 5.3 a potvrdením tlačidla OK na diaľkovom ovládači (pozri obrázky nižšie).

V ďalšom okne potvrdíte voľbu ANO. A v nasledovnej obrazovke voľbou ANO potvrdíte nutný reštart do multiboot enigmy . 

 25 26 27

 

Prijímač nabootuje s novou multiboot enigmou v mojom prípade OpenHDF 5.3 a zobrazí úvodné nastavenia enigmy (nakoľko sa jednalo o nenakonfigurovanú enigmu). Pokiaľ nainštalujete takýmto spôsobom nakonfigurovanú zálohu enigmy tak nabootuje aj so všetkými nastaveniami. 

IMG 0094 IMG 0099 IMG 0095

Prepínať medzi jednotlivými operačnými systémami enigmy môžete cez multboot plugin ktorý sa Vám zobrazí v každej neinšatlovanej enigme v menu/pluginy.

Spustiť môžete inú enigmu aj tak že vypnete prijímač zadným vypínačom alebo ho odpojíte od elektrickej siete a znovu zapnete. Pri bootovaní Vám prijímač zobrazí menu na výber enigiem ako je na obrázku vyššie v strede. Ak budete mať viac enigiem v multiboote tak Vám zobrazí viac enigiem aj na výber. Takýmto spôsobom si môžete nainštalovať aj dalšie enigmy do multibootu.

Ukážka nainštalovanej multiboot enigmy OpenHDF5.3:

28 29

 30 32

 


 

Odinštalovanie multiboot enigmy

 

Tak isto ako je možná inštalácia multiboot enigmy je možná aj odinštalácia resp vymazanie enigmy z multibootu. 

Odinštalovanie vybranej enigmy z nultibootu prevediete tak že vojdete do menu/pluginy a spustíte plugin OpenMultiboot.

V tomto menu si vyberiete nadídením na enigmu ktorú chcete odstrániť z multibootu(okrem enigmy Flash image ktorá je v internej flash!) a stlačíte žlté tlačidlo na diaľkovom ovládači (Vymazať).

25

 


 

Egami multiboot E2 EGAMI 

Pre zaujímavosť vám predstavím aj plugin multiboot enigmy Egami. Tento plugin sa volá Egami multiboot a narozdiel od pluginu OpenMultiboot je už súčasťou enigmy Egami a má možnosť nie len lokálnej inštalácie multiboot enigiem ale aj online inštalácie enigiem cez internet.

V tomto prípade je inštalácia nakonfigurovanej enigmy ELLANO.SK OpenATV 5.1 do multibootu image EGAMI prijímača Golden Interstar Xpeed LX3.

Postup prípravy inštalačného súboru je rovnaký ako u OpenMultiboot pluginu akurát tu sa nakopíruje do priečinku /media/hdd/EgamiBootUpload.

mb1 mb2

Podmienky pre spustenie inštalácie multiboot enigmy sú taktiež rovnaké:

1. USB kľúč musí byť frmátu EXT3 alebo EXT4 a musí byť moutnutý ku prijímaču prijímaču do /media/hdd/ , alebo /media/usb/ !

2.pripravený inštalačný súbor, komprimovaný do ZIP.

3.Spustiť plugin EgamiMultibot ktorý doinštaluje potrebné priečinky na mountnuté a naformátované USB.

4.Nakopírovať do priečinku /media/hdd/EgamiBootUpload .

mb3 mb4

4.V plugine EgamiMultiboot stlačte zelené tlačidlo diaľkového ovládača  (Install Image) obrázok vyššie napravo.

5.V ďalšom výbere obrázok naľavo nižšie si môžete vybrať tlačidlom 1 na ovládači lokálnu inštaláciu enigmy z pripraveného zip súboru z priečinku /media/egamiboot/EgamiBootUpload , alebo číslom 2 si môžete zvoliť inštaláciu čistých image priamo z internetu (tam si vyberiete typ enigmy a spustíte inštaláciu). (v našom prípade spustíme tlačidlom 1 lokálnu inštaláciu).

6. V nasledujúcej obrazovke obr.napravo nižšie Vám zobrazí enigmu na inštaláciu ktorú ste nakopírovali do priečinka EgamiBootUpload. Tu si môžete navoliť či sa Vám majú preniesť nastavenia z flash enigmy do tejto novej enigmy multiboot a spustíte inštaláciu zeleným tlačidlom (inštalovať) diaľkového ovládača.

mb5 mb6

Inštalácia trvá 10 - 15min. Spúšťanie a odstráňovanie multiboot enigmy je rovnaké ako u predchádzajúceho pluginu OpenMultiboot.

mb7 mb8

Výhoda inštalácie enigmy do multibootu je taká že môžete skúšať a inštalovať rôzne pluginy nastavenia, nové enigmy bez toho aby ste ohrozili pád systému enigmy 2 nainštalovaného v internej flash pamäti.

Výhodné je aj mountnúť USB kľúč pre multiboot do media/hdd pretože budete môcť naň aj nahrávať a využívať thimeshift. Preto je vhodné voliť väčší a čo najrýchlejší USB kľúč.

Nie je odporúčané používať pre multiboot interné ani externé harddisky, pretože HDD bude pri multiboot enigme stále pracovať !

V  e-shope ELLANO.SK si môžete vybrať so širokej ponuky linuxových satelitných prijímačov s oeračným systémom ENIGMA 2 a to jednotunerové , alebo viactunerové aj s podporou Multibootu.

Verím že článok bude pre Vás užitočný a zostanete naďalej verný nášmu portálu a firme ELLANO.SK.

Na videu nižšie je zobrazený plugin OpenMultiboot s viacerými enigmami na výbornom satelitnom prijímači Gigablue HD Quad plus ktorý je aj v ponuke eshopu ELLANO.SK za výhodnu cenu.

 

 

Video k článku

Hodnotenie článku

5.0/5 hodnotení (10 volieb)

Zdieľajte článok

Autor textu

Komentáre (14)

 • Cunderlik Jan

  Cunderlik Jan

  02 máj 2016 v 14:03 |
  Zdravim Vas, Ivan P.,
  prosim o radu: mam 1 mes. novu ET 10000 z Ellana. Snazim sa urobit multiboot na USB Cruzer Fit 32 Gb. Asi 4-ty krat podla Vasho navodu. Vsetko prebehne korektne - vidim na usb napr. OpenPli a OpenXta.
  Ked vsak dam instalovat TRETI, tak zacne a ostane stat pri: display ET 10000 a uvodny obr (nie bootlogo) - cakal som asi 40 min.. Menil som aj poradie image. Iny Usb som neskusal. Preco 2 image v pohode a treti uz nie ? Robim nieco blbo ? Potom po tomto zamrznuti Usb s Multibootom von, najprv Usb s OpenAtv aby ozil a az potom Usb s mojou full zalohou.
  Dakujem za Vas cas a ochotu.

  Dakujem

  Odpovedať

  • IvanP

   IvanP

   02 máj 2016 v 17:03 |
   Dobrý deň.
   Verím že robíte všetko správne :). Máte USB na formát EXT3 alebo EXT4?
   Tieto problémy by mohla spôsobovať nekompatibilita image E2 ktorá je vo flash pamäti stou čo chcete dať so multibootu.
   Ak majú rozdielný kernel enigmy -hlavne ak image vo flash pamäti má staršiu verziu kernelu enigmy ako je image v multiboote.
   Myslím že tam by mohla byť chyba. Určite musí ísť do multibootu aj viac ako dva image.

   Odpovedať

 • Cunderlik Jan

  Cunderlik Jan

  02 máj 2016 v 19:33 |
  Zdravim Vas, skusim v PC na ext3. Myli ma len to, ze lubovolne 2 image idu do multibootu korektne, treti lubovolny uz nie.
  Nieco som sa docital o loaderi multiboot pre ET 8500 o velkosti 512 Mb - ci som to zle pochopil ?
  Dakujem ...

  Odpovedať

  • IvanP

   IvanP

   03 máj 2016 v 18:24 |
   Dobrý deň.
   Multiboot v Xtrende ET8500 je niečo úplne iné tam môžete nahrať iba dva image E2 ale priamo do internej flash pamäti prijímača ktorá je rozdelená na dve polovice a pri štarte si vyberiete ktorý OS sa má spustiť.

   Odpovedať

 • Alexander Vęgh

  Alexander Vęgh

  27 august 2019 v 23:17 |
  Dobrý večer,
  Pokúsil som sa vytvoriť multiboot na prijímači gigablue HD ultra UE.
  Dostal som sa do bodu inicializácia USB kľúča kde je uvedené “automaticky mountne USB do adresára prijímača /média/HDD (pokiaľ už nemáte na tejto pozícii moutnuté interné HDD. Pokial ho máte zabudovaný nevadí. Prijímač si pripojí k inému prípojnemu adresáru prijímača (napr. /media/USB).” Práve v tomto bode inštalácia zlyhala. V prístroji mám interné HDD napriek tomu bol USB kľúč moutnutý k adresáru /média/HDD/. Tým moja inštalácia skončila!!!!! Ďalej som nemohol pokračovať.
  Prosím o radu ako ďalej.
  Ďakujem
  Alex

  Odpovedať

  • Ivan.P

   Ivan.P

   28 august 2019 v 06:48 |
   Dobrý deň.
   Vyskúšajte multiboot nainštalovať na interný HDD. Interný HDD je naformátovaný na ext3 takže inicializáciu vynechajte a mountnite HDD do media/HDD. Nainštalujte multiboot na HDD.

   Odpovedať

   • Alexander Vęgh

    Alexander Vęgh

    28 august 2019 v 16:35 |
    Nepodarilo sa mi nainštalovať multiboot na HDD. Prosím opodrobnejší návod. Ďakujem

    Odpovedať

 • Ivan.P

  Ivan.P

  29 august 2019 v 07:23 |
  Dobrý deň.
  Podrobnejší návod nemáme.

  Odpovedať

 • Juraj Peťko

  Juraj Peťko

  09 február 2021 v 10:44 |
  Dobrý deň,mne sa to nedarí rozchodiť na Vu Solo 2 s OpenPli 7,3.
  Vsetky potrebne image korektne nainstaluje,v zlozke media/usb/ sú potrebné nainštalované súbory ale keď v openmultiboot chcem prepnuť na iný image píše hlášku OMB disabled.Pritom v menu som sbin boot menu povolil na enabled. Neviete,kde môže byť chyba?

  Odpovedať

 • Ivan.P

  Ivan.P

  09 február 2021 v 15:53 |
  Dobrý deň.
  Treba skúsiť hľadať info na OpenPLI fóre.

  Odpovedať

  • Juraj Peťko

   Juraj Peťko

   10 február 2021 v 11:34 |
   Tam som skúšal.Tam písali o nastavení sbin boot menu .Tam som povolil na enabled a aj tak stale vypisuje OMB disabled a image neprepne.

   Odpovedať

   • Ivan.P

    Ivan.P

    10 február 2021 v 16:53 |
    Dobrý deň.
    Keďže to nemá recovery menu,kde by sa dali image prepnuť,tak asi jedine reinštalacia image.

    Odpovedať

    • Juraj Peťko

     Juraj Peťko

     17 február 2021 v 13:00 |
     Myslíte na iný typ? OpenAtv alebo iné?

     Odpovedať

 • Ivan.P

  Ivan.P

  18 február 2021 v 08:39 |
  Áno skúste ako hlavný image OpenATV6.4 a do multibootu nainštalujte iné. Prepínanie je aj tak možné iba z jednej enigmy do druhej z mneu enigmy v ktorej sa nachádzate.

  Odpovedať

Napísať komentár

Komentujete ako hosť. Môžete sa prihlásiť.

Dokončite úlohu

TOPlist

Nemáte ešte účet ? Zaregistrujte sa!

Prihláste sa do svojho účtu