Nastavenie motorického ovládania paraboly

Napísal Ján Š. 1 dňa 03 august 2012 do kategórie Rady a tipy, Magazín, Digitálna škola

Montáž a nastavenie Diseqc motora na Technisat Technistar SIR

TECHNISTAR SIR

motorické ovládanie parabolickej antény

 

Obsah recenzie

Krok 1: Určenie miesta príjmu

Krok 2: Lokalizácia polohy montáže

Krok 3: Nastavenie mechanických limitov DiSEqC motora

Krok 4: Nastavenie polárneho uhla motora

Krok 5: Pripevnenie paraboly k motoru

Krok 6: Zapojenie káblov

Krok 7: Nastavenie azimutu

Krok 8: Technistar SIR - montáž motorického ovládania paraboly

Krok 9: TechniStar SIR - nastavenie elektrických limitov motora

Krok 10: TechniStar SIR - vloženie geografických súradníc

Krok 11: TechniStar SIR - výber a nastavenie satelitov

Krok 12: TechniStar SIR - ladenie programov

Záver


Tento článok je pokračovaním recenzie satelitného prijímača Technistar SIR uverejnenej v sekcii recenzie a môže slúžiť aj ako všeobecný návod pre nastavenie príjmu televíznych a rozhlasových programov z viacerých družíc pomocou motoricky ovládanej parabolickej antény. Účelom tohto návodu je podať jasný a stručný postup montáže bez zbytočného rozvádzania teoretických pojmov tak aby si každý mohol nastaviť otočný satelitný systém len pomocou komponentov, ktoré dostane po zakúpení satelitného kompletu a bez potreby použitia špeciálnych pomôcok.

Je potrebné uvedomiť si, že každá satelitná zostava sa skladá z dvoch základných častí a to z vonkajšej jednotky a vnútornej jednotky, čiže prijímača. Vždy postupujeme tak, že najprv vykonáme presné mechanické nastavenie vonkajšej jednotky a až potom pripojíme prijímač a nastavíme parametre príjmu podľa návodu k prijímaču.

Pri nastavovaní príjmu z viacerých družíc vstupuje pri montáži naraz veľa neznámych stupňov voľnosti a bez systematického postupu by montáž bola zbytočným trápením bez konkrétneho výsledku. Pri montáži postupujeme systematicky a ušetríme si tak kopu nervov.

Vonkajšiu jednotku tvorí :

1.    Kolmá konzola, alebo rúra umiestnená na múre, balkóne, alebo na streche.

2.    DiSEqC motor obsahujúci v jednom bloku polárny záves a motor.

3.    Parabolická anténa

4.    LNB konvertor

Pri montáži postupujeme podľa nasledujúcich krokov.


Krok 1: Určenie miesta príjmu.

Zvolíme miesto príjmu tak, aby v oblúku východ – juh – západ nebola žiadne prekážka ako sú domy, stromy alebo strmé kopce. V našich končinách môžeme teoreticky prijímať signál z družíc umiestnených na pozíciách od 72° východne po 45° západne čo však záleží od konkrétnych podmienok v mieste príjmu.


Krok 2: Lokalizácia polohy montáže

Zistíme si svoju polohu na zemeguli čiže zemepisnú dĺžku a šírku. Na internete je dostatok máp kde si v nástrojoch zapneme zobrazenie GPS súradníc a odpíšeme si stupne zemepisnej dĺžky a šírky miesta montáže.

(napríklad na http://maps.google.sk/maps?hl=sk&tab=wl alebo na http://mapy.atlas.sk/).

Tieto údaje budeme neskoršie pri nastavovaní polárneho závesu a prijímača potrebovať.

Hodnoty GPS súradníc v stupňoch a minútach si prepočítame na desatiny stupňov. Napríklad pre približný stred Slovenska pre Banskú Bystricu je zemepisná šírka 48°44' a zemepisná dĺžka 19°10'.

Minúty zemepisnej šírky si prerátame na desatiny stupňov : 44 : 60 = 0,73

Zemepisná šírka pre Banskú Bystricu bude potom v stupňoch: 48,73°

Tak isto si prerátame minúty zemepisnej dĺžky na desatiny: 19°10'. 10 : 60 = 0,17

Zemepisná dĺžka pre Banskú Bystricu bude potom v stupňoch: 19,17°

Prepočet je potrebný, pretože pri nastavovaní polárnych uhlov a pri zadávaní miesta príjmu do prijímača používame vždy hodnoty v desatinách stupňov a nie v minútach. Príklad zistenia súradníc na http://mapy.atlas.sk/).

image001 


Krok 3: Nastavenie mechanických limitov DiSEqC motora.

V digitálnom satelitom príjme sa pre otáčanie parabolickej antény používajú DiSEqC motory.

DiSEqC (Digital Satellite Eguipment Control) je komunikačný protokol používaný ku komunikácii medzi satelitným prijímačom a zariadeniami pre prepínanie zdrojov z viacerých parabolických antén, alebo motorom otáčajúcim parabolickou anténou.

Základné verzie DiSEqC protokolov sú :

                               DiSEqC 1.0 – umožňuje prepínanie medzi 4 zdrojmi satelitného signálu

DiSEqC 1.1 – umožňuje prepínanie medzi 16 zdrojmi satelitného signálu

DiSEqC 1.2 – umožňuje prepínanie medzi 16 zdrojmi satelitného signálu a ovládať motor natáčania paraboly

 

Pred kúpou prijímača sa presvedčte či prijímač podporuje protokol DiSEqC 1.2. v prípade že chcete používať motorické ovládanie parabolickej antény.

Na motore si v prvom rade nastavíme mechanický východný a západný limit motora. Tieto limity zabránia mechanickému poškodeniu parabolickej antény, alebo poškodeniu zdroja prijímača v prípade ak by sa parabola v krajných polohách opierala o stenu, zábradlie, alebo inú prekážku. Nestačí nastaviť len elektrické limity v prijímači pretože môže veľmi ľahko dôjsť k ich vymazaniu a potom by neexistovala žiadna ochrana.

Rozsah nastavenia limitov záleží od miestnych podmienok a požiadaviek pre výber satelitov ktoré chceme sledovať. Pozor: napríklad ak chceme prijímať satelity od 50° východne východný limit nastavíme na 31°, pretože naša pozícia montáže je okolo 19°. Hodnota na stupnici motora predstavuje je v skutočnosti 19° východnej dĺžky. Na západnej stupnici motora je to opačne, tam približne 19° pripočítame. Samozrejme limity nastavuje s rezervou pretože až 2° pred mechanickými limitmi budeme nastavovať v prijímači elektrické limity.

Postup nastavenia mechanických limitov:

Pomocou 6 milimetrového imbusového kľúča odmontujeme otočné rameno motora tak, ako je to zobrazené na nasledujúcom obrázku.

Potom odstránime kryciu fóliu pod ktorou sa nachádzajú skrutky nastavenia mechanických limitov.

Opatrne povolíme skrutky a presunieme limity do požadovanej polohy. Skrutky veľmi nepovoľujeme, aby zadná matica nepadla do priestoru motora. Po nastavení a zafixovaní skrutiek založíme naspäť fóliu a  priskrutkujeme otočné rameno.

 

Krok 4: Nastavenie polárneho uhla motora.

K motoru priskrutkujeme držiak s bočnými stupnicami zemepisnej šírky a elevácie spolu s upevňovacími skrutkami. Z jednej strany držiaka je stupnica zemepisnej šírky a z druhej strany stupnica zodpovedajúcej elevácie.

Pripravíme si presne nastavenú kolmú konzolu, alebo trubku a motor založíme na túto konzolu. Nastavenie polárneho uhla motora je veľmi dôležité a od jeho správneho nastavenia bude záležať úspech inštalácie motorickej parabolickej antény. Preto si v stručnosti zopakujeme trochu teórie aby sme vedeli čo nastavujeme.

Komunikačné satelity sú umiestnené nad rovníkom na geostacionárnej dráhe približne vo výške 36 000 km. Otočný systém musí byť nastavený tak, aby parabola pri otáčaní presne kopírovala geostacionárnu dráhu satelitov. Princíp takejto polárnej montáže si vysvetlíme na príklade paraboly umiestnenej na severnom póle. Je to pravdaže len hypotéza pre vysvetlenie.

Tu je os otáčanie zhodná so zemskou osou prechádzajúcou južným a severným pólom a je kolmá k povrchu zeme

Ak presunieme anténu smerom k rovníku na iné miesto na zemeguli, musí zostať os otáčania antény rovnobežná s osou zeme. To znamená, že musí byť od kolmice odklonená o zodpovedajúci uhol k severu. Veľkosť uhla zodpovedá zemepisnej šírke a súčet zemepisnej šírky a uhla zaklonenia je vždy 90°.

Napríklad pre miesto zo zemepisnou šírkou 48° je os polárnej montáže od kolmici odklonená o 42°.

Polárny uhol pre konkrétne miesto 48° severnej šíry vypočítame : 90° – 48° = 42°.

Teraz si vypočítame veľkosť polárneho uhla pre našu konkrétnu montáž podľa údajov ktoré sme zistili v kroku 2. To je pre montáž v Banskej Bystrici približne v strede Slovenska.

Polárny uhol našej montáže bude : 90° – 48,73° = 41,27°.

Túto hodnotu čo najpresnejšie nastavíme na elevačnej stupnici motora a tým je nastavenie polárneho uhla ukončené.

 

Krok 5: Pripevnenie paraboly k motoru.

Parabola musí byť k motoru pripevnená tak aby horizontálna os prechádzajúca od zadnej cez čelnú stranu motora bola presne v jednej rovine s vyžarovacou osou paraboly tak, ako je to znázornené na nasledujúcom obrázku, pričom motor je nastavený na hodnote 0°.

Toto nastavenie je veľmi dôležité a je potrebné vykonať ho čo najpresnejšie.

Pri upevňovaní paraboly k motoru nemusíme balansovať s celou parabolou, ale najprv si upevníme len držiak paraboly tak ako je to zobrazené na nasledujúcom obrázku a až po presnom namontovaní držiaka pripevníme k držiaku parabolu.

 

Aby nasmerovanie paraboly bolo presné využijeme drážky na prednej a zadnej strane otočného ramena motora. Tieto drážky presne určujú horizontálnu os prechádzajúcu od zadnej k prednej strany motora.

Pre nasmerovanie držiaka tak aby parabola bola v jednom smere s touto osou využijeme otvory na zadných zúbkovaných ramenách držiaka paraboly.

Držiak namontujeme tak, aby drážka prechádzala presne stredom týchto otvorov. Toto nám zaručí, že horizontálna os motora bude presne v rovine s vyžarovacou osou paraboly.

Po presnom namontovaní držiaka paraboly na otočné rameno motora primontujeme parabolu na držiak.


Krok 6. Zapojenie kabeláže

  Parabolu s motorom založíme na konzolu v mieste montáže a zapojíme koaxiálne káble podľa nasledujúceho obrázka.

 

Koaxiálny kábel od konvertora pripojíme na F konektor motora označený LNB a  na druhý F konektor označený ako RECEIVER pripojíme satelitný prijímač. K satelitnému prijímaču pomocou SCART alebo HDMI kábla pripojíme televízor a umiestnime ho tak, aby sme pri nastavovaní paraboly na televízor dobre videli. Ďalším krokom bude nastavenie azimutu.

 

Krok 7: Nastavenie azimutu.

Azimut je uhol orientovaný v smere hodinových ručičiek, ktorý zviera určitý smer od referenčného bodu magnetického severu a môže byť v rozsahu 0° až 360°.

V kroku 5 sme si nastavili parabolu s motorom tak, aby horizontálna os prechádzajúca od zadnej cez čelnú stranu motora bola presne v jednej rovine s vyžarovacou osou paraboly čo je vidieť aj na priloženom obrázku v kroku 5.

Pri montáži musíme parabolu spolu s motorom na nosnej tyči nastaviť tak, aby azimut tejto osi bol v smere 180°, to je aby os bola rovnobežná s miestnym poludníkom a smerovala presne na juh, teda k najvyššiemu bodu satelitnej geostacionárnej dráhy.

Aby sme sa nemuseli pri nastavovaní trápiť s kompasom, alebo buzolou a aby nastavenie bolo čo najpresnejšie zvolíme si referenčný porovnávací bod. Tým bodom bude družica najbližšia k južnému smeru od miesta montáže.

V našom prípade si zvolíme družicu ASTRA1 19,2 ° a na výpočet jej azimutu pre konkrétne miesto montáže použijeme stránku : http://www.dishpointer.com/

 

Ukážka výpočtu

Po zistení azimutu referenčného satelitu si vypočítame uhol o ktorý bude potrebné elektricky potočiť motor spolu s parabolou pri nastavovaní azimutu polárneho závesu.

Pri montáži motor elektricky natočíme na hodnotu v stupňoch, ktorú sme si vypočítame ako rozdiel azimutu južného smeru čo je vždy 180° a azimutu družice ktorú nám vypočítal program.

Príklad:

Montujeme parabolu v Banskej Bystrici a referenčným porovnávacím bodom bude družica ASTRA1 na pozícii 19,2°E.

Naše lokalizačné parametre sú : zemepisná šírka 48,73° a zemepisná dĺžka 19,14°

V tabuľke programu na stránke http://www.dishpointer.com/ si zvolíme družicu ASTRA1 a miesto montáže Banská Bystrica. Program nám pre polohu inštalácie vyráta azimut družice ASTRA1 na 179,9°

Na motore nastavíme uhol otočenia : 180° - 179,9° = 0,1°

Keďže najmenší krok motora je 0,25° pri montáži v Banskej Bystrici motor nenatáčame, družica ASTRA1 bude pre nás predstavovať presný juh a stupnica motora bude ukazovať 0°. (napríklad v Bratislave by sme motor museli motor elektricky pootočiť o 2,8° východne a v Košiciach 2,7° západne )

 

Princíp príjmu programov z viacerých družíc.

 

Krok 8: Technistar SIR - montáž motorického ovládania paraboly

Nastavenú zostavu - motor s parabolou a konvertorom nasunieme na kolmú nosnú tyč a pripojíme káble tak, ako sme si ukázali v kroku 6. Upevňovacie skrutky nedotiahneme úplne aby sme celou zostavou na tyči mohli otáčať.

Zapneme prijímač a elektricky diaľkovým ovládaním prijímača natočíme motor na hodnotu ktorú sme si vypočítali v kroku 7 . (pre Bratislavu motor elektricky pootočíme o 2,8° východne, pre miesto montáže v Košiciach 2,7° západne a pri montáži v Banskej Bystrici necháme motor nastavený na 0° )

Po zapnutí prijímača sa zobrazí uvítacia obrazovka TechniSat.

Po chvíli sa automaticky zobrazí menu voľby jazyka. Tlačidlom OK na diaľkovom ovládaní potvrdíme jazyk

 a následne sa zobrazí menu voľby krajiny.

Potvrdíme krajinu a zobrazí sa nastavenie formátu obrazu.

Potvrdíme formát obrazu 16 : 9 a zobrazí sa menu Konfigurácia antény.

Na diaľkovom ovládači zatlačíme žlté tlačidlo „Zmeniť“ a zobrazí sa okno nastavenia DiSEqC a voľba satelitov.

Tlačidlami šípky „doľava“ – „doprava“ a „hore“ – „dolu“ označíme druhý riadok zoznamu satelitov ASTRA 23,5E a zatlačíme OK.

Zobrazí sa roletová ponuka a v nej šípkami označíme riadok „Žiadny satelit“.

Zatlačíme OK čím nastavíme v druhom riadku položku „ Žiadny satelit“.

Šípkami sa presunieme na prvý riadok zoznamu satelitov označíme Astra 19,2° a zatlačíme OK. Zobrazí sa roletová ponuka v ktorej označíme riadok „Pozicionér“.

Zatlačíme OK a zobrazí sa výzva pre nastavenie elektrických limitov.

Nastavenie limitov ignorujeme, limity budeme nastavovať neskoršie až po nasmerovaní a zafixovaní kompletu. Zatlačíme OK a v ďalšom okne šípkami označíme „Pokračuj“. Zatlačíme OK a zobrazí sa okno ovládania motora.

Pomocou tlačidiel „Východ“ – „Západ“ – šípkami doprava a doľava na diaľkovom ovládači - presunieme motor do polohy, ktorú sme si vypočítali v kroku 7 . (pre Bratislavu motor elektricky pootočíme o 2,8° východne, pre miesto montáže v Košiciach 2,7° západne a pri montáži v Banskej Bystrici necháme motor nastavený na 0° )

Keď máme motor otočený v požadovanej polohe pristúpime k vyhľadávaniu satelitu ASTRA 19,2E.

Stlačíme červené tlačidlo „Späť“ a v okne natavenia DiSEqC označíme v prvom riadku „Pozicionér“. Stlačíme OK a znovu vyberieme satelit Astra 19,2°.

Tlačidlom šípkou vpravo sa presunieme do prvého riadku na pozíciu „Pokračuj“ a stlačíme OK. Objaví sa okno ladenia s testovacou frekvenciou transpondéru. V spodnej časti okna sledujeme indikátor kvality signálu. Budeme hľadať satelit Astra1, takže zatiaľ máme úroveň kvality signálu na nulovej hodnote.

Točíme celým kompletom na nosnej tyči doľava a doprava približne v južnom smere a súčasne meníme deklinačný uhol paraboly.

Deklinačný uhol je uhol sklonu o ktorý musí byť smer vyžarovania antény odklopený smerom nadol od kolmice k polárnemu uhlu. Hodnotu nastavenia uhla sklonu na stupnici paraboly zistíme v tabuľke elevačných a deklinačných uhlov ktorá je súčasťou návodu DiSEqC motora.

Tabuľka elevačných a deklinačných uhlov

 

Z tabuľky zistíme, že pre našu zemepisnú šírku približne 48° je potrebné na parabole nastaviť uhol na 22,9°.

Uhol, ktorý je potrebné nastaviť na parabole sa vypočíta nasledovne.

Uhol paraboly = sklon ramena motora - deklinačný uhol

Uhol paraboly = 30° - 7,1° = 22,9°

Nastavíme sklon paraboly na stupnici na 22,9° a točíme celým kompletom na nosnej tyči doľava a doprava približne v južnom smere za súčasnej jemnej zmeny uhla sklonu paraboly dovtedy, pokiaľ na indikátore kvality signálu nedosiahneme najvyššiu úroveň kvality signálu ako je to zobrazené na nasledujúcom obrázku.

Zafixujeme skrutky držiaka motora na nosnej tyči a skrutky držiaka paraboly.

Potom pootočíme konvertorom tak, aby sme dosiahli maximálnu úroveň kvality signálu čím nastavíme Skew LNB na správnu hodnotu.

Ak všetko vykonáme precízne a dosiahneme hodnotu kvality viac ako 7 dB – ideálne nad 10 dB máme polárny systém nasmerovaný na juh a parabolu presne na referenčnú družicu.

 

Krok 9: TechniStar SIR - nastavenie elektrických limitov motora.

 

V inštalácii pokračujeme nastavením elektrických limitov motora. Zatlačíme červené tlačidlo „Späť“ až kým sa objaví okno nastavenie DiSEqC.

 Pomocou šípok na diaľkovom ovládači označíme v prvom riadku zoznamu satelitov satelit Astra 19,2° a zatlačíme OK. Otvorí sa roletová ponuka, označíme položku „Pozicionér“ a zatlačíme OK.

Otvorí sa výzva pre nastavenie elektrických limitov.

Zatlačíme OK a označíme položku „Pokračuj“. Zatlačíme OK a otvorí sa okno ovládania motora.

Na diaľkovom ovládači zatlačíme tlačidlo šípka v pravo a držíme stlačené až kým motor nevypne východný mechanický limit motora. Šípkou v ľavo vrátime parabolu niekoľko krokov späť a zatlačíme modré tlačidlo „Akcia“.

Zobrazí sa roletová ponuka a vyberieme položku „Nastaviť východný limit“ a zatlačíme OK. Tým je elektrický východný limit nastavený.

Hlásenie východný limit nastavený znovu potvrdíme tlačidlom OK.

Zobrazí sa okno ovládania motora a šípkou v ľavo nastavíme západnú krajnú polohu až po mechanický limit motora. Potom motor vrátime niekoľko krokov späť a zatlačíme OK.

Zatlačíme modré tlačidlo „Akcia“ a z roletovej ponuky vyberieme položku „Nastaviť západný limit“ a zatlačíme OK. Tým je elektrický západný limit nastavený.

Hlásenie západný limit nastavený znovu potvrdíme tlačidlom OK.

 

Krok 10: TechniStar SIR - vloženie geografických súradníc

Pomocou šípok na diaľkovom ovládači označíme v okne ovládania motora riadok “Geostacionárna pozícia“ a stlačíme OK.

Otvorí sa okno geostacionárna pozícia a zadávania geografických parametrov. Šípkou v pravo zapneme funkciu „Geostacionárna pozícia zapnutá“.

Šípkou nadol sa presunieme do okna geografická dĺžka. Numerickými tlačidlami zadáme hodnotu zemepisnej dĺžky inštalácie v našom prípade 19,1°. Pozor, hodnotu zemepisnej dĺžky napíšeme v tvare: 019,1° E.

Potom sa šípkou nadol presunieme do okna zadávania zemepisnej šírky a numerickými tlačidlami zadáme hodnotu zemepisnej šírky v našom prípade 48,7° N.

 

Stláčame červené tlačidlo „Späť“ pokiaľ sa nám nezobrazí upozornenie o uloženie vykonaných zmien.

Zatlačíme OK a otvorí sa okno konfigurácia antény.

Zatlačíme zelené tlačidlo „Prijať“ a otvorí sa okno aktualizácie softvéru.

Nečakáme na aktualizáciu a ihneď zatlačíme zelené tlačidlo „Pokračuj“. Následne sa otvorí okno kanálové vyhľadávanie.

Zatlačíme žlté tlačidlo „Preskočiť“. Otvorí sa okno s oznámením kompletnej inštalácii.

Ďalej zatlačíme zelené tlačidlo „Kompletný“ a vykoná sa uloženie nastavenia s oznámením „Prosím čakajte“.

Po uložení vykonaných zmien sa otvorí okno zoznamu televíznych programov s oznámením „Zoznam je prázdny“. Je to v poriadku, pretože sme si ešte nevybrali satelity ktoré chceme prijímať.

Ďalším krokom bude teda výber satelitov a nakoniec naladenie programov jednotlivých satelitov. Keďže sme v prijímači v kroku 10 zapli funkciu „Geostacionárna pozícia“ a zadali lokalizačné parametre prijímač automaticky vyhľadá zvolené satelity a uloží pozície do pamäte. Pokračujeme krokom výber a nastavenie prijímaných satelitov.

  

Krok 11: TechniStar SIR - výber a nastavenie satelitov

 

Stlačíme tlačidlo MENU a zvolíme sekciu „Nastavenie“

a následne sekciu „Nastavenie LNB“

Otvorí sa okno nastavenia DiSEqC.

Tu prejdeme v prvom riadku na položku „Pokračuj“ a zatlačíme OK. Otvorí sa okno ovládanie pozicionéra.

Prejdeme na položku „Nový satelit“ a zatlačíme OK. Všimneme si, že aktuálny zoznam satelitov je prázdny a geostacionárne pozície sú zapnuté.

Otvorí sa roletová ponuka zoznamu satelitov. Je dobre ak si dopredu vytvoríme zoznam satelitov ktoré chceme prijímať, ale môžeme aj objavovať a vyhľadávať nové možnosti príjmu. Ak však naladíme tisíce TV a rozhlasových programov z rôznych satelitov bez určitého systému, môže z toho vzniknúť dosť veľký chaos a pri prepínaní programov motor lieta z jednej pozície na druhú.

Takže postupujeme systematicky pekne od východu a z  roletovej ponuky si vyberieme prvý východný satelit ktorý chceme prijímať a zatlačíme OK.

Potvrdíme vybraný satelit v našom prípade Turksat 42,0o východne a motor začne automaticky vyhľadávať pozíciu. Sledujeme grafický symbol merania kvality signálu v spodnej časti okna.

Po automatickom vyhľadaní družice potvrdíme pozíciu v poli „Ulož“ tlačidlom OK a sledujeme úroveň kvality signálu. Šípkami diaľkového ovládania doľava – doprava môžeme vykonať prípadnú korekciu pozície.

Po potvrdení tlačila „Ulož“ sa zobrazí okno s informáciou o uložení parametrov satelitu do pamäti prijímača.

Zatlačíme OK a šípkami znovu prejdeme na položku „Nový satelit“ a pokračujeme vo výbere ďalších satelitných pozícií. Všimneme si že aktuálny zoznam satelitov už nie je prázdny.

Zatlačíme tlačidlo OK a z roletovej ponuky vyberieme ďalší satelit v našom prípade Eurobird-Astra 28,5oE.

Potvrdíme tlačidlom OK a motor začne automaticky vyhľadávať pozíciu ďalšieho satelitu.

Po nájdení polohy satelitu potvrdíme pozíciu tlačidlom OK a tak dookola vložíme všetky pozície zvolených satelitov do pamäte prijímača.

V našom prípade sme zvolili príjem z družíc :

1.    Turksat 42,0o E

2.    Eurobird /Astra 28,5o E

3.    Astra 3 23,5o E

4.    Astra 1 19,2o E

5.    Hot Bird 13,0o E

6.    Thor/Intelsat 1,0o W

Po uložení pozície poslednej družice do pamäte prijímača, zatlačíme červené tlačidlo „Späť“ a potvrdíme uloženie vykonaných zmien tlačidlom OK. Zobrazí sa oznam, že zoznam programov je prázdny. Je to v poriadku a posledným krokom bude ladenie programov.

 

Krok 12: TechniStar SIR - ladenie programov

 

Zatlačíme tlačidlo MENU a vyberieme položku „Kanálové vyhľadávanie“.

Otvorí sa ponuka kanálového vyhľadávania a potvrdíme položku Satelit.

Otvorí sa okno „Satelit“ a tu si najprv označíme vyhľadávací mód a šípkou doprava, alebo doľava zvolíme vyhľadávanie všetkých programov to je voľných aj kódovaných,

alebo zvolíme vyhľadávanie len voľne prístupných programov.

Presunieme sa do prvého riadka a vyberieme položku všetky satelity. Zatlačením tlačidla OK sa otvorí roletová ponuka kde sa zobrazia všetky satelity, ktoré sme si pri vyhľadávaní vložili do pamäte prijímača.

V našom prípade sú to družice :

1.    Turksat 42,0o E

2.    Eurobird /Astra 28,5o E

3.    Astra 3 23,5o E

4.    Astra 1 19,2o E

5.    Hot Bird 13,0o E

6.    Thor/Intelsat 1,0o W

Tu si môžeme zvoliť, či spustíme automatické vyhľadávanie programov všetkých satelitov, alebo zvolíme vyhľadávanie programov každého satelitu samostatne.

Ak spustíme automatické vyhľadávanie všetkých satelitov bude prijímač natáčať motor automaticky na jednotlivé satelity v poradí tak ako boli vložené do pamäte a automaticky tak preskenuje celý zvolený rozsah geostacionárnej dráhy.

Takéto vyhľadávanie trvá približne 1,5 hod. ak sme si zvolili vyhľadávanie len voľne prístupných programov.

Druhou možnosťou je že si spúšťame prehľadávanie satelitov samostatne v poradí ako si sami určíme.

V prvom riadku si zvolíme „Všetky satelity“ a v druhom vyhľadávací mód „Voľne prístupné kanály“

Presunieme sa do položky „Štart vyhľadávania“ a zatlačíme OK. Spustí sa ladenie prvej družice v poradí Turksat 42,0o E.

Motor automaticky presunie parabolu na zvolenú pozíciu a zobrazí sa okno s tabuľkou vyhľadávania družice. Tabuľka má dva stĺpce, ľavý so zoznamom naladených TV programov a pravý so zoznamom naladených rádiových programov.

V spodnej časti okna sú dva riadky s grafickým zobrazením percentuálneho postupu ladenia satelitov a transpondérov.

Po prehľadaní prvého satelitu sa automaticky spustí ladenie ďalšieho satelitu a parabola sa automaticky presunie na novú pozíciu v našom prípade Eurobird/Astra 28,5o.

Tento postup sa automaticky opakuje pri všetkých naprogramovaných satelitoch

až po posledný satelit Thor/Intelsat 1,0o W.

Po skončení ladenia všetkých satelitov sa zobrazí okno s počtom naladených programov a s možnosťami ich uloženia.

Môžeme si zvoliť či chceme pri uložení nájdené programy usporiadať automaticky, automaticky pripojiť k už existujúcim programom, alebo si môžeme zvoliť manuálne usporiadanie TV a rádových programov.

Dôležité je programy usporiadať do skupín podľa jednotlivých družíc tak, aby pri prepínaní programov nemusel motor neustále pretáčať parabolu medzi jednotlivými satelitnými pozíciami.

Zvolíme si spôsob usporiadania a zatlačíme OK a zobrazí sa okno s informáciou o ukladaní programov do pamäte.

Po ukončení procesu ukladania sa zobrazí zvolený TV program.

 

Záver

Všetky postupy opísané v tejto recenzii boli súčasne vykonávané a pri montáži boli použité štandardné prvky satelitnej zostavy.

Boli použité nasledovné komponenty :

 

1.    Satelitný prijímač TechniStar SIR

2.    DiSEqC motor OPENSAT OS 2200A

3.    LNB Universal Single konvertor GI-201 0,2 dB

4.    Satelitná parabola GIBERTINI 80E AL

Satelitný prijímač Technistar SIR pracoval presne, spoľahlivo, s veľmi rýchlou odozvou pri programovaní a zadávaní príkazov a parametrov. Prijímač má perfektne prepracovaný systém automatického vyhľadávania družíc a automatického ladenia a bez problémov vykoná ladenie viacerých družíc so súčasným vyhľadávaním pozícií.

S DiSEqC motorom OPENSAT OS 2200A pracoval prijímač veľmi spoľahlivo a s istotou vyhľadával pozície satelitov aj pri viackrát opakovanej zmene pozícií.

Menu pozicionéra prijímača je veľmi prehľadné a  po určitom čase strávenom pri jeho obsluhe intuitívne vedie k ďalším krokom programovania a obsluhy.

Záujemcom príjmu programov z viacerých družíc môžem prijímač vrele odporučiť a určite nesklame ani náročného zákazníka so záujmom vyhľadávania exotických programov.

Prijímač má z pohľadu príjmu programov z viacerých družíc množstvo ďalších funkcií a je len na užívateľovi či bude mať záujem v ich objavovaní. Všetkým záujemcom prajem veľa zdaru a zábavy pri používaní tohto satelitného prijímača.


 

Hodnotenie článku

5.0/5 hodnotení (20 volieb)

Zdieľajte článok

Autor textu

Komentáre (10)

 • Zakos

  Zakos

  04 august 2012 v 00:58 |
  Konečne niekto spravil prácu za výrobcu Technisat! Výborný článok, vďaka!
 • Zdenál

  Zdenál

  13 február 2013 v 17:04 |
  Dobrý den.
  Super návod.Děkujeme.
  Mám jěště dotaz. Nastavil jste referenční bod na Astru 19,2.
  Bylo by možné začít s nastavením antény na Astru 23,5? Jak by se změnil tento Váš návod? Nebo se musí začít od pozice 19,2? Díky
  • Ivan.P

   Ivan.P

   17 február 2013 v 17:33 |
   Ak chceš mať správne natáčanie motora v Usals musiš mať nulovy bod podla tvojich GPS súradnic čiže podla aktualnej zemepisnú dĺžky kde sa motor inštaluje.
 • Zdenál

  Zdenál

  13 február 2013 v 17:07 |
  Ještě jsem zapoměl. Lze u přijímače použít USALS?
  Díky
 • Zdenál

  Zdenál

  08 apríl 2013 v 08:42 |
  Dobrý den.
  Při instalaci přístroje Technisat Technistar SIR jsem narazil na problém, který není dostatečně popsán v manuálu. Chtěl bych Vás tímto požádat o radu a pomoc s instalací tohoto přístroje, případně bych Vás chtěl požádat o kontakt na někoho, kdo by mě mohl poradit.
  Nainstaloval jsem přístroj podle manuálu. Podařilo se mě po delším úsilí i nastavit pozicioner přístroje na družice pozic 28,2+23,5+19,2+13+5E+1W (ve standartním manuálu mimochodem nastavení pozic není popsáno vůbec)-tímto Vám za ten Váš manuál moc děkuji. Po naladění programů-našlo mě jich cca 1650 jsem použil uložení programů 23,5 automaticky a ostatní připojit automaticky-ladil jsem kanály samostatně po jednotlivých pozicích, protože jsem potřeboval i kodovaný Skylink a ostatní družice pouze nekodované programy. Kanály se mě ale seřadily podle abecedy. Tak jsem je smazal a provedl jsem ladění automatické. Naladili se mě ale pouze pozice 23,5 a 19,2. Potřeboval bych tedy poradit jak nastavit řazení jednotlivých programů.
  Potřeboval bych to asi takto:
  Nejdříve programy Skylink, po té zbývající programy pozice 23,5°. Ostatní pozice-pouze kanály volné-postupně podle jednotlivých družic,tedy 28,2 potom 19,2 a 13 a 5 a 1W.
  Prosím tedy o radu a postup jak tyto programy seřadit.
  Předem moc děkuji Vobořil Zdeněk
 • Jiří

  Jiří

  22 október 2014 v 08:43 |
  Dobrý den, mám přijímač Technistar S2, který pracovníci 2 odborných firem nedokázali zprovoznit pro natáčení. Parabolu mám na střeše domu a kabel je dlouhý cca 45 metrů. Pro natáčení používám Amiko DM 3800 zakoupený spolu s S2. Argumentují tím, že externí napájecí zdroj přijimače S2 nedodává dostatečné napětí pro natáčení na kanály s horizontální polarizací. Moje reklamace u prodejce nebyla uznána.
  Poraďte prosím jestli se s tím dá něco dělat.
  Děkuji za odpověď Jiří Studený
 • Bond

  Bond

  30 apríl 2015 v 17:00 |
  Nerozumiem jednej veci.
  Na stupnici motora potrebujem nastavit LATITUDE 48,76 co by malo odpúovedat ELEVACII 41,24, no na stupnici mi ukazuje cca 34. Ako je to mozne?
 • Ivan.P

  Ivan.P

  01 máj 2015 v 08:19 |
  V našom pásme je pre Astru 23,5E elevácia "paraboly" 34stupňov.
  Trochu sa Vám asi poplietli pojmy:
  Tam je písané v danom odseku o elevácii motora a nie paraboly.:

  "T""eraz si vypočítame veľkosť polárneho uhla pre našu konkrétnu montáž podľa údajov ktoré sme zistili v kroku 2. To je pre montáž v Banskej Bystrici približne v strede Slovenska.

  Polárny uhol našej montáže bude : 90° – 48,73° = 41,27°."""
  Nastavíte podla Vašho výpočtu nastavenie elevácie motora a eleváciu paraboly donastavíte podľa potreby (kvality signálu).
 • Juraj

  Juraj

  10 máj 2016 v 08:32 |
  Dobrý deň,

  chcel by som sa opýtať,vlastním DG 240 sat. motor,
  pri správnom nastavení vychádzam z mojich súradníc,
  podľa dishpointer.com je moja pozícia:

  Latitude: 48.7692°
  Longitude: 19.2072°

  Premením na minúty,teda 48.7692° = 49,28°
  19.2072° = 19,33°
  90-49,28= 40,78° nastavím polárny uhol na motore.

  Len neviem,ktoré údaje vložím do sat. prijímača:

  z dishpointer.com ?
  Latitude: 48.7692°
  Longitude: 19.2072°

  alebo prepočítané: ?

  49,28°
  19,33°

  Ďakujem za odpoveď
  • IvanP

   IvanP

   10 máj 2016 v 17:18 |
   Do prijímača sa zadáva VAša zemepisná poloha teda podľa dishpointer.com. Základ je ale mať správne nastavený motor a 0bod motora mať vo Vašom prípade na 19,2E teda nulový bod musí na VAšom motore smerovať presne na družicu Astra 19,2E.

Napísať komentár

Komentujete ako hosť. Môžete sa prihlásiť.


Poskladajte prosím správne obrázok

Facebook Ellano.sk

Facebook Satelitná technika

Twitter Ellano.sk

Please enable the PHP curl extension to use the Twitter widget