OPTICUM HD X406p

Napísal Ján Š. 1 dňa 17 august 2012 do kategórie Digitálne prijímače, Recenzie, DVB-S2 HDTV prijímače

RECENZIA

 
Recenzia digitálneho satelitného prijímača
 
OPTICUM HD X406p
 
 
Obsah recenzie :


 
·       Charakteristika prijímača
 

Prijímač OPTICUM HD X406p vyrába poľská spoločnosť GLOBO MULTIMEDIA Sp. z.o.o Sp. k. so sídlom v Štetíne, hlavnom meste západného pomoranského vojvodstva. Mesto leží nad ústím rieky Odry do Štetínskeho zálivu v severozápadnom Poľsku.

Opticum HD X406p je moderný HD digitálny satelitný prijímač podporujúci príjem signálov v norme  DVB-S a DVB-S2 a využívajúci nový procesor  ALI 3606 s taktovacou frekvenciou 400 MHz, čo umožňuje vysoko stabilné sledovanie TV programov  v SD a HD rozlíšení a využíva oproti svojej staršej verzii Opticum HD X403p dvojnásobne väčšiu flash pamäť o kapacite 8 MB.

Je osadený oficiálnou čítačkou kariet Conax a CI slotom pre vloženie dekódovacieho modulu umožňujúceho príjem programov kódovaných iným systémom ako Conax. Prijímače sú už softvérovo upravované a  dodávané ako prijímače s univerzálnou čítačkou kariet pre systémy Irdeto, Cryptoworks, Nagravision a pod.

Pre príjem programov SkyLink kódovaných systémom Irdeto je výhodné použiť  dekódovací modul CA IRDETO SkyLink ready.

Prijímač je vybavený funkciou digitálneho videorekordéra  a dvomi USB rozhraniami pre pripojenie externého disku, alebo flash pamäte. Funkcia PVR umožňuje  záznam TV vysielania v štandardnom SD a aj vo vysokom HD rozlíšení.  Je možné nahrávanie jedeného TV programu a súčasné sledovanie iného programu vysielaného z rovnakého transpondéra. Pomocou funkcie Timeshift je možné sledovanie TV vysielania s časovým posuvom.

Pomocou USB rozhrania je možné vykonať aktualizáciu softvéru prijímača a prehrávať  hudbu vo formáte MP3 a WAV, prezerať obrázky vo formáte JPG, BMP, GIF a prehrávať filmy vo formáte MPG, MP4, AVI, MKV a aj VOB.

Pomocou LAN rozhrania je možné pripojiť prijímač  k eternetovej počítačovej sieti s prístupom k celosvetovej internetovej sieti s možnosťou manuálnej, alebo automatickej aktualizácie softvéru prijímača. V menu prijímača sú prednastavené prístupy k internetovým správam o predpovedi počasia, prístup k RSS (Really Simple Syndication)  webovým stránkam pre čítanie noviniek, k stránkam s informáciami o denných kurzoch vybraných mien ECBB, prístup k YouTube a Youporn.

Prijímač je vybavený jedným HDMI rozhraním pre digitálne pripojenie  televíznych prijímačov s vysoký HD rozlíšením. Pripojenie starších analógových televíznych prijímačov umožňuje SCART konektor a kompozitné CINCH konektory.

Prehrávanie digitálneho priestorového zvuku Dolby Digital  umožňuje optický SPDIF audio konektor.

 
·       Balenie
 
Prijímač je dodávaný v peknej lesklej farebnej kartónovej škatuli s popisom základných funkcií na prednej strane balenia
a s podrobným zoznamom funkcií prijímača na zadnej strane balenia.
Balenie obsahuje prijímač, diaľkové ovládanie, dve 1,5V batérie, návod na obsluhu v nemeckom jazyku a návod staršej verzie prijímača Opticum HD X403p v českom jazyku.
Balenie neobsahuje HDMI kábel.
Diaľkové ovládanie je elegantné, dobre padne do ruky a má efektné usporiadanie farebných multifunkčných tlačidiel okolo tlačidiel šípok doľava – doprava a hore a dolu. Tlačidlá sú logicky usporiadané s jasným označením a správne tvrdým chodom.
Na čelnej strane prijímača sa nachádza priesvitný odklopný panel ukrývajúci displej, rozhrania a všetky signalizačné a ovládacie prvky prijímača.
Po odklopení priesvitného čelného panela nájdeme na ľavej strave USB konektor, ďalej v strede umiestnený štvormiestny displej a nad ním rad ôsmich tlačidiel : Standby, MENU, Exit, OK, šípka v ľavo, šípka v pravo, šípka hore a šípka dolu.

Vedľa displeja sa nachádzajú dve Led diódy, červená signalizujúca vypnutý stav a zelená signalizujúca zapnutý stav prijímača. Úplne vpravo sa nachádza čítačka kariet CONAX a pod ňou CI slot pre vloženie dekódovacieho modulu. Karta sa do čítačky vkladá čipom nadol.

Na zadnom paneli sa nachádzajú v ľavej hornej časti kompozitné CINCH video a audio konektory, CINCH konektor výstupného napätia 0/12V, výstupný F – konektor pre pripojenie ďalšieho satelitného prijímača, vstupný F konektor pre pripojenie LNB a úplne vpravo sa nachádza kolískový hlavný vypínač napájacieho napätia 230V/AC.
V ľavej dolnej zadnej časti prijímača sa nachádza zásuvka RJ45 pre ethernetové pripojenie siete LAN, optický S/PDIF audio konektor pre digitálne pripojenie audio zariadení a SCART konektor pre analógové pripojenie starších televíznych prijímačov. Ďalej sa na zadnom paneli nachádza HDMI konektor pre digitálne pripojenie televízneho prijímača a napokon druhý USB konektor.
Dodávaný návod na obsluhu je v českom jazyku a je dodávaný pre staršiu verziu Opticum HD X403p.
 
 
·        Menu prijímača
 

Menu prijímača je prehľadné  a vybavené pomerne jednoduchou grafikou. Po zapnutí prijímača sa objaví tmavomodrá obrazovka bez uvítacieho nápisu.

Nakoľko má prijímač od výroby predprogramované TV programy, následne sa zobrazí zvolený program s informáciami o práve sledovanom programe a parametroch príjmu ako je názov družice, parametre transpondéra, kvalita a sila signálu až po informácie o dátume a čase.

Po stlačení tlačidla MENU sa otvorí základná ponuka so šiestymi sekciami: INŠTALÁCIA, EDITÁCIA KANÁLOV, NASTAVENIE, ČASOVAČ, ROZŠÍRENIE a INFORMÁCIE O PRIJÍMAČI.

Po potvrdený sekcie „Inštalácia“ sa otvorí ponuka so štyrmi položkami : „Nastavenie antény“, „Rýchle prehľadávanie“, „Továrenské nastavenie“ a „Nastavenie motorického ovládania paraboly USALS“.


Po potvrdení položky „Nastavenie antény“ a vložení kódu v tvare 0000 sa otvorí ponuka nastavenia základných parametrov ladenia a nastavenia vlastností použitého satelitného kompletu ako sú: typ použitého LNB, napájanie LNB, ovládanie 22 kHz, nastavenie DiSEqC pre príjem z viacerých družíc až po nastavenie módu vyhľadávania. V tejto položke po zvolení parametrov ladenia môžeme spustiť vyhľadávanie  programov tlačidlom OK v riadku „Začiatok vyhľadávania“.


V položke „Rýchle vyhľadávanie“ si môžeme zvoliť ladenie podľa poskytovateľa služby od poľskej „Cyfra +HD“


až po „SkyLink“.

 

V položke „Továrenské nastavenie“ je možné zvoliť  továrenské nastavenie v šiestych stupňoch.


Môžeme si zvoliť kompletné nastavenie prijímača na výrobné parametre, alebo výber továrenského nastavenia len pre pred ladené kanály až po prednastavené satelitné pozície.

V poslednej položke „Nastavenie USALS“ je možné nastavenie parametrov automatického motorického ovládania paraboly.Tu môžeme nastaviť lokalizačné parametre miesta príjmu a počet otáčok motora pre zvolené pozície.


Druhou sekciou v hlavnom okne „Menu“ je sekcia „Editácie kanálov“


V sekcii „Editácia kanálov“ sa otvorí ponuka s možnosťou úpravy zoznamov naladených televíznych kanálov, rádiových kanálov, vytváranie zoznamov obľúbených programov,


zoradenie zoznamov programov podľa typu : abecedne, podľa transpondérov, voľných, alebo kódovaných programov, uprednostnených programov až po štandardné usporiadanie zoznamov kanálov.


V poslednej položke editácie kanálov „Užívateľský zoznam kanálov“ je možné


uložiť, alebo načítať uložené užívateľské zoznamy kanálov.


Treťou sekciou v hlavnom okne Menu je sekcia „Nastavenie“.


Tu môžeme v prvom riadku vykonať nastavenie systému.


V položke Nastavenie systému“ môžeme nastaviť jazyk menu, jazyk audio kanálov, jazyk pre titulky, EPG, teletext až po digitálne audio. Jazyk je možné nastaviť v ôsmych jazykoch, anglicky, nemecky, rusky, maďarsky, turecky, poľsky až po češtinu no závažným nedostatkom je, že  slovenský jazyk v ponuke nie je.

V položke „Nastavenie OSD“ môžeme vykonať nastavenie vlastností zobrazenia informácií na televíznej obrazovke.

V ďalšej položke sekcie nastavenia môžeme vykonať „Nastavenie rodičovského zámku“ s nastavením veku až po zmenu PIN kódu.

 

Ďalším krokom je „Nastavenie kalendára“ s osobnými poznámkami.


Do kalendára je možné vkladať poznámky a pripomienky pomocou virtuálnej klávesnice.


Nakoniec je možné v sekcii „Nastavenie“ zobraziť parametre modulu podmieneného prístupu a dekódovacej karty.
.

Štvrtou sekciou hlavného menu je „Časovač“


V prvom riadku ponuky „Nastavenie času“ je možné vykonať nastavenie času podľa vlastných podmienok.

A v ďalšej položke Nastavenie časovača udalostí“ môžeme pomocou farebných multifunkčných tlačidiel editovať, mazať, alebo pridávať časový plán nahrávania zvolených programov.Ďalšou položkou sekcie „Časovač“ je položka „Časovač vypnutí“. Tu si môžeme nastaviť automatické vypnutie prijímača v rozsahu 15 až 120 min.

V položke „Nastavenie standby“ je možné nastaviť zobrazovanie hodín na displeji prijímača vo vypnutom stave. Ak zvolíme stav „Vypnuté“ bude svietiť vo vypnutom stave na  displeji len červená led dióda.  Pri zvolení nastavenie standby  „Zapnuté“ budú vo vypnutom stave svietiť na displeji prijímača digitálne hodiny.


V poslednej položke „APD nastavenie“ (Auto Power Down) je možné zvoliť nastavenie času automatického vypnutia prijímača do šetriaceho režimu keď svieti na displeji len červená led dióda a to v rozsahu od niekoľko minút  až po 3 hodiny,

                                                                                                                           Imagex001                                                                                                         
    
alebo automatické vypnutie zablokovať nastavením na položku „Vypnuté“.Piatou sekciou hlavného menu prijímača je „Rozšírenie“ - rozšírené funkcie.


V sekcii „Rozšírenie“ sa otvorí ponuka štyroch položiek „Hry“, nastavenie „USB“, „Nastavenie IP adresy“ a „ Nastavenie sieťového rozhrania“.


V položke "Hra" si môžeme zvoliť niektorú z deviatych ponúkaných hier


 od hry „Sudoku“


 až po hru „Mine“


V ďalšej položke „USB“ je možné prezerať všetky nahrané médiá na externom disku a to spolu v jednom adresári, alebo v jednotlivých adresároch – Filmy, Hudba, Obrázky. V adresári „Filmy“ sa otvorí zoznam nahraných filmov v MPG formáte. Pri testovaní prijímač prehrával MPG filmy absolútne bez problémov.


                                                                                                                        Imagex002

V adresári „Hudba“ sa otvorí zoznam hudobných nahrávok vo formáte MP3.

                                                                                                                                                                 Imagex003
Pri prehrávaní hudby sa zobrazí efektný prehrávač s informáciami o skladbe a s časovou osou zobrazujúcou priebeh prehrávania.

                                                                                                                                                                 Imagex004

Pri testovaní prijímač takisto prehrával bez problémov JPG obrázky. Obrázky je možné otáčať a prezerať automaticky s náhodným výberom, alebo zvoliť ručný výber obrázkov.


                                                                                                                        Imagex005                                        

V položke „PVR“ je možné spravovať nahrané médiá a formátovať externý disk, alebo flash pamäť.

 V adresári „Software“ je možné vykonať aktualizáciu softvéru prijímača. V hornom priadku si označíme adresár „Software“ a stlačíme OK. Zobrazí sa zoznam položiek kde označíme riadok s nahranou novou verziou softvéru.

                                                                                                                                                                  Imagex006
                  
Zatlačíme OK a zobrazí sa okno s upozornením „Chcete aktualizovať software?“. Zvolíme ANO a zatlačíme OK.

                                                                                                                                                                   Imagex007

Zobrazí sa okno s priebehom aktualizácie softvéru a s upozornením „Nevypínajte prijímač“. Počas aktualizácie nemanipulujte s tlačidlami diaľkového ovládania, s tlačidlami na prednom paneli a neodpájajte prijímač od siete.

                                                                                                                                                                    Imagex008

Nakoniec sa zobrazí okno s informáciou o ukončení aktualizácie „Hotovo“.

                                                                                                                                                                    Imagex009
            
Verziu aktuálneho softvéru si môžeme overiť v hlavnom menu prijímača v sekcii „About STB“.

                                                                                                                                                                    Imagex010
                   

V položke „Nastavenie IP“ je možné nastaviť IP adresu, ale len v prípade pripojenia LAN siete. V opačnom prípade sa zobrazí oznámenie : „Žiadne sieťové rozhranie“                      
Po pripojení LAN siete do zásuvky J45 umiestnenej na zadnej strane prijímača a potvrdení „Nastavenie IP“ sa zobrazí informácia o pripojení prijímača k internetovej sieti

                                                                                                                                                                  Imagex011
                       
a následne informácia o pridelenej IP adrese, MAC adrese, masky, brány, DNS1 a DNS2.

                                                                                                                          Imagex012
                       
Po označení riadka „Potvrdiť“ a zatlačení OK sa zobrazí potvrdenie o získaní IP adresy. Po získaní IP adresy môžeme nakonfigurovať svoju eternetovú PC sieť a využívať médiá uložené na pevných diskoch v sieti.

                                                                                                                          Imagex013

Poslednou položkou v sekcii „Rozšírenie“ sú možnosti používania siete „Network Apps“.

                                                                                                                                                                   Imagex014

Po potvrdení položky „Network Apps“ tlačidlom OK sa otvoria možnosti internetového pripojenia ako sú prístup k internetovej aktualizácie softvéru FTP Download, správy  o predpovedi počasia, prístup k RSS (Really Simple Syndication) - k webovým stránkam pre čítanie noviniek, k stránkam „Currency Converte“ s informáciami o denných kurzoch vybraných mien ECBB, prístup k YouTube a Youporn.

                                                                                                                          Imagex015

Po potvrdení položky „FTP Download“ sa otvorí okno s možnosťou aktualizácie softvéru. Po potvrdení OK v riadku „Connect Net“ môžeme spustiť internetovú aktualizáciu softvéru.

                                                                                                                                                                   Imagex016

V druhom riadku „Počasie“ položky Network Apps môžeme prezerať predpoveď počasia na päť dní dopredu pre zvolené mestá.

                                                                                                                         Imagex017                                                                                                                      

Mestá si volíme z roletovej ponuky v prvom riadku okna predpovede počasia.

                                                                                                                         Imagex018

Po zvolení svojho mesta si môžeme voľbu uložiť do pamäte a prijímač bude otvárať  okno predpovede počasia pre uložené mesto.

                                                                                                                         Imagex019

Voľbu uložíme potvrdením tlačidlom OK v okne upozornenia.

                                                                                                                         Imagex020

Ďalšou možnosťou „Network Apps“ je prezeranie aktuálnych internetových správ v položke RSS (Really Simple Syndication). Tu môžeme prezerať aktuálne správy serverov Yahoo, CNN.Com, BBC News a iných, alebo pomocou 

                                                                                                                         Imagex021

virtuálnej klávesnice vkladať vlastné adresy vyhľadávanie RSS správ.

                                                                                                                         Imagex022

Štvrtou možnosťou siete „Network Apps“  je prezeranie informácií o denných kurzoch vybraných mien ECBB v položke „Currency Converte“. Tu si môžeme zvoliť ľubovoľný prevod mien v rôznych hodnotách.

                                                                                                                         Imagex023

Poslednými možnosťami položky siete „Network Apps“ je prehliadanie stránok YouTube a Youporn. Na stránkach YouTube môžeme prehliadať zaujímavé videá a

                                                                                                                         Imagex024

hudobné videoklipy. Pri prezeraní stránok Youporn je potrebné zadať prístupové heslo.

                                                                                                                         Imagex025

Poslednou sekciou v hlavnom prijímača menu je „About STB“ - informácie o prijímači.


                    
V okne „Informácie o prijímači“ sa zobrazí názov prijímača, verzia hardvéru a softvéru až po číslo používaného satelitu.

                                                                                                                          Imagex026


 
 
·        Hodnotenie prijímača
 

Satelitný prijímač OPTICUM HD X406p predstavuje svojimi vlastnosťami a parametrami zaujímavé oživenie slovenského trhu so satelitnými prijímačmi.

Prekvapuje rýchlym nábehom pri zapnutí a rýchlym prepínaním kanálov. Spustenie prijímača trvá maximálne 25 sekúnd a prepínanie kanálov šípkami je kratšie ako 1 sekunda. Cez HDMI rozhranie poskytuje prijímač perfektný obraz a takisto aj vynikajúci obraz pri pripojení televízneho prijímača pomocou SCART konektoru.Spolupráca so všetkými typmi kariet Skylink a CS Link bola bezproblémová.

Pomocou dvoch USB rozhraní  na prednej a zadnej strane prijímača umožňuje prijímač  jednoduchú aktualizáciu softvéru a nakoľko prijímač prehráva množstvo médií, hudbu vo formáte MP3 a WAV, obrázky vo formáte JPG, BMP aj GIF a filmy vo formáte MPG, MP4, AVI, MKV a VOB je možné vytvoriť si z prijímača pomocou USB externého záznamového média multimediálne centrum zábavy.

Funkcia PVR ready  umožňuje  záznam TV vysielania a súčasné  sledovanie TV programu vysielaného z rovnakého transpondéru, alebo sledovanie TV vysielania s časovým posuvom pomocou funkcie Timeshift.

Prijímač takisto poskytuje široké možnosti editácie zoznamu kanálov, prehľadné EPG a prehľadný zoznam nahraných médií na externom disku.

Umožňuje jednoduchý prístup na internet a do počítačovej siete LAN so širokými možnosťami prehliadania  internetovej siete ako je prezerania správ  o predpovedi počasia, prístupom k RSS (Really Simple Syndication) -  webovým stránkam pre čítanie noviniek, k stránkam s informáciami o denných kurzoch vybraných mien ECBB, prístup k YouTube a Youporn a možnosťou jednoduchej aktualizácie softvéru pomocou funkcie FTP Download.

Prijímač má bohaté vybavenie zadného panela čo poskytuje široké možnosti pripojenia. Pomocou DiSEqC funkcií prijímača je možné prijímať programy z viacerých družíc použitím DiSEqC prepínačov, alebo motorickej parabolickej antény.

Jediným väčším nedostatkom je fakt, že v menu prijímača „Nastavenie systému“ nie je možné nastaviť slovenčinu ako komunikačný jazyk. Ani v ďalších položkách menu „Nastavenie systému“  nie je možné nastaviť slovenský jazyk pre Audio1, Audio 2, jazyk titulkov, jazyk EPG či pre jazyk pre teletextu a najbližší komunikačný jazyk, ktorý môžeme v prijímači nastaviť je český jazyk.

Takisto návod je dodávaný len v českom jazyku a navyše pre starší typ prijímača Opticum HD X403p.

Aj napriek týmto nedostatkom prijímač určite poskytne dostatok kvalitnej zábavy a možem ho vrele odporučiť. Je to dôstojný nástupca jeho prechodcu Opticum X403P.

Pod článkom nájdete krátke video o multimediálnom prehrávači, ktorý je integrovaný v prijímači.


Základné vlastnosti prijímača sú:

 

Čítačka kariet                                    - CONAX / Irdeto / Cryptoworks / Uni

Full HD                                             - 1080p

PRV ready                                         - možnosť nahrávania na externý disk

Time Shift                                         - sledovanie programov s časovým posuvom

EPG                                                  - elektronický programový sprievodca

Upgrade softvéru:                             - USB, alebo FTP (File Transfer Protocol FTP je TCP/IP protokol určený na prenos súborov medzi počítačmi.

Prehrávanie médií                            - filmy vo formáte MPG, MP4, AVI, MKV, VOB,  hudba vo formáte MP3, WAV,  obrázky vo formáte JPG, BMP, GIF 

DiSEqC                                             - 1.0, 1.1, 1.2, USALS

Video hry                                          - 9 druhov

Ethernetové rozhranie

Rodičovský zámok

Podpora teletextu

Rýchle prepínanie programov

Favoritné programy

Rozsiahle možnosti editácie programov

Vyhľadávanie programov podľa názvu

Digitálne hodiny v Standby

Nízka spotreba v pohotovostnom stav

Kalendár s poznámkami


·        Technické parametre

 

 

Procesor:                                           ALi M3606  400 Mips  (Milion Instructions per Second   -  milión inštrukcií za sekundu)

FLASH:                                             8  MB

SDRAM:                                           128 MB

Čítačka kariet:                                  1 x CONAX / IRDETO / CRYPTOWORKS / UNI

Common interface:                          1 x CI slot

Počet tunerov:                                 1

Vstup :                                               F – Type Standard IEC 169-24

Frekvenčný rozsah:                          950 MHz až 2150 MHz

Vstupná impedancia:                       75 Ω

Vstupný signál :                               -21  až  -65 dBm

Napájanie LNB:                                13/18V/14/19VOFF,  Imax 400 mA

LNB  Tone:                                        22kHz +/- 2kHz,

Amplitúda:                                         0,6Vpp +/-0,2V

DiSEqC:                                            DiSEqC 1.0/ 1.1/1.2/ USALS

Demodulátor:                                    8 PSK / QPSK

Symbol rate DVB-S:                        2 až 45 Ms/s

Symbol rate DVB-S2 QPSK:         10 až 30Ms/s

FEC dekodér DVB-S:                    1/2, 2/3, 3/4., 5/6, 7/8, Auto,

Transport stream:                             MPEG - 2 ISO/IEC 13818-1, MPEG - 4 ISO/IEC 14496-1

MPEG Profile level:                          MPEG-2 MP@ML,  

MPEG-2 MP@HL:                           MPEG-4 AVC/H.264 HP@L4:

Formát obrazu:                                 4:3,  16:9,

Podporované formáty:                     480i, 480p, 576i, 576p, 720p50, 720p60, 1080i, 1080p,

Audio dekodér:                                 MPEG-2 Layer I a II,  MPEG4 AAC a MPEG4 AAC-HE (AAC+), Dolby Digital (AC-3) 640 kbits/s, IPCM 48 kHz

Audio mód:                                        Mono / Dvoj kanál / Joint Stereo / Stereo

Vzorkovacia frekvencia:                   32, 44,1 a 48 kHz

Displej typ:                                         LED 4 digit

USB:                                                   2 x USB 2.0

Video výstup:                                     1 x TV Scart  CVBS / RGB, 1 x RCA výstup, 1 x HDMI, Type: A, Ver.1.2

Audio výstup:                                     1 x CINCH R/L

Digitálny optický audio výstup:        1 x S/PDIF

Ethernet:                                             RJ45, 10/100 Mbit/s

Napájacie napätie:                           100 až 240V AC,  50/60Hz

Max. spotreba:                                  14 W

Standby:                                            < 1W

Váha:                                                  2,5 kg

Rozmery Š x V x H:                           280 x 55 x 235 mm

Pracovná teplota:                             5o až  45oC

Skladovacia teplota:                        5o až  65oC


 

Video k článku

Hodnotenie článku

4.8/5 hodnotení (10 volieb)

Zdieľajte článok

Autor textu

Komentáre (2)

 • Fantastic

  Fantastic

  15 január 2013 v 18:21 |
  je to síce novšia 403ka, ale ak ho chcete použiť ako klienta tak v poslednom dostupnom sw (1.07.6213) na rozdiel od 403 zatiaľ podporuje len cccam a newcs.
 • antoni

  antoni

  30 apríl 2013 v 09:34 |
  Pripojenie do siete cez WIFI asi nefunguje ?

Napísať komentár

Komentujete ako hosť. Môžete sa prihlásiť.


Poskladajte prosím správne obrázok

Facebook Ellano.sk

Facebook Satelitná technika

Twitter Ellano.sk

Please enable the PHP curl extension to use the Twitter widget