Nastavenie tlačidiel v OS Enigma 2

Napísal Torben N., Ivan P. 1 dňa 30 august 2021 do kategórie Magazín, Enigma 2 manuál

Priradenie funkcií pre tlačidlá diaľkového ovládača

Jednou z výhod operačného systému Enigma 2 je možnosť zmeny funkcionalít tlačidiel diaľkového ovládača. Prispôsobiť si ovládanie tak, ako vyhovuje Vašim zvyklostiam mnohým uľačí a zefektívni čas trávený pri používaní satelitného prijímača.  My Vám v nasledujúcich riadkoch ponúkneme niekoľko možností, ako si prispôsobiť nastavenie tlačidiel diaľkového ovládania, v linuxových prijímačoch s OS Enigma 2.

LOGOELLANO2018GLOW.png

tux_2017.jpg

Image od vývojárskej skupiny OpenATV, obsahuje možnosť nastavenia tlačidiel diaľkového ovládania priamo v menu. Okrem nastavenia tlačidiel v menu, je aj možnosť doinštalovania pluginu a nastaviť funkcie tlačidiel cez tento plugin.

OBSAH


Nastavenie tlačidiel

V menu/Nastavenie/Používanie a GUI/Nastavenie tlačidiel nájdete zoznam niektorých predvolených tlačidiel a u každého z nich niekoľko možností zmeny nastavenia funkcií.

2 1

Môžete si tu navoliť, či sa má vykonávať po stlačení smerových tlačidiel ovládača prepínanie staníc, alebo otvorenie zoznamov staníc, alebo FAV skupín. Alebo či sa má po stlačení tlačidla INFO zobraziť EPG jednej stanice, alebo iba EPG aktuálneho programu. Prípadne možnosť nastavenia tlačidla vypnutia pre niektorý z režimov stand-by režimu.

Nájdete tu možnosť zmeny režimu tlačidiel CH +/CH-/EPG /OK/ INFO/TV a nastavenie farebných tlačidiel (u týchto si môžete priradiť spustenie vybraného nainštalovaného pluginu)

Po prevedení zmeny nastavenia tlačidiel, je nutné nastavenia uložiť zeleným tlačidlom. 

 

 späť na obsah

Nastavenie tlačidiel skrátenej voľby

V menu/Nastavenie/Používanie a GUI/Nastavenie tlač. skrátenej voľby je možné takmer akémukoľvek tlačidlu priradiť akúkoľvek funkciu systému.

3

V tomo menu sa Vám zobrazí zoznam tlačidiel, ktoré je možné nastaviť. Zoznam tlačidiel nevidieť celý, takže tých tlačidiel je možné meniť oveľa viac, ako vidíte v úvodnej obrazovke, avšak listovať sa v zozname nedá. Akonáhle by ste totiž po vstupe do tohto menu stlačili smerové tlačidlo "dole" ▼, tak sa spustí proces programovania, čiže budete priraďovať funkciu tlačidlu "dole" ▼.

4

Takže akékoľvek tlačidlo tu stlačíte, v ďalšom kroku už pre neho vyberáte funkciu. Ak sa pomýlite, alebo si nie ste istý, že ste stlačili správne tlačidlo, ktoré chcete programovať, stlačte červené tlačítko pre návrat na výber tlačidla.

Postup programovania tlačidiel

 • Po vojdení do  menu/Nastavenie/Používanie a GUI/Nastavenie tlač. skrátenej voľby stlačte na diaľkovom ovládači tlačidlo, ktoré chcete nastaviť. 
 • Následne sa Vám zobrazia kategórie EPG/Infobar/PPanels/Plugins/Power/Scanning/Setup/Shellscripts s možnosťami nastavení pre Vami stlačené tlačidlo. 
 • 5
 • Po kliknutí na vybranú kategóriu, sa rozvinie ponuka s možnosťami pre danú kategóriu a ponúkne niekoľko možností pre nastavenie daného tlačidla. Pokiaľ chcete napr. pod tlačidlo INFO nastaviť zobrazovanie EPG, tak budeme hľadať možnosti v kategórii EPG. Pokiaľ chcete pod tlačidlo nastaviť spustenie niektorého pluginu, tak budete hľadať v kategórii Plugins. V Infobar sú napr. funkcie pre OSD lišty obrazovky, v Scanning sú funkcie vyhľadávania a signálu, a pod. Podľa názvu kategórií je jasné, kde ktorú funkciu hľadať, aj keď hľadanie niekedy môže trvať a vyžadovať skúšanie, či ste zvolili správne.
 • 6Vybranú funkciu potvrdíme tlačidlom OK, čím sa presunie do spodného okna a následne programovanie ukončíme zeleným tlačidlom Uložiť.

Príklad nastavenia tlačidla EPG pre spustenie pluginu Cool TV Guide 

Po vojdení do menu/Nastavenie/Používanie a GUI/Nastavenie tlač. skrátenej voľby stlačte na diaľkovom ovládači tlačidlo EPG. Prejdite na kategóriu EPG a stlačte tlačidlo OK.

4 10

Nadídete na voľbu Cool TV Guide a potvrďte voľbu tlačidlom OK, čím sa funkcia presunie do spodného okna.

11 12

Programovanie uložíte zeleným tlačidlom. Následne máte už v zozname pod tlačidlom EPG nastavené spustenie epg pluginu COOL TV Guide. 

13

Teraz môžete nastavovanie opustiť tlačidlom EXIT, alebo stlačíte ďalšie tlačidlo, ktoré chcete nastavovať a budete pokračovať v programovaní.

 späť na obsah


Nastavenia viacerých funkcii pod jedno tlačidlo

Po vojdení do menu/Nastavenie/Používanie a GUI/Nastavenie tlač. skrátenej voľby stlačte na diaľkovom ovládači tlačidlo, ktorému chcete priradiť viacero funkcií. Ako príklad si ukážeme nastavenia žltého tlačidla. Prejdite na kategóriu Plugins a stlačte tlačidlo OK.

4 5

Pre priradenie viacerých funkcií (alebo pluginov) stačí vo výbere opakovane pridávať ďalšie funkcie tlačidlom OK. Postupne pridávajte tie funkcie, alebo pluginy, ktoré chcete mať na výber pod žltým tlačidlom.

6 7

Po pridaní všetkých Vami vybraných funkcií a pluginov programovanie uložíte zeleným tlačidlom a môžete nastavovanie buď opustiť tlačidlom EXIT, alebo stlačíte ďalšie tlačidlo, ktoré chcete nastavovať a budete pokračovať v programovaní.

Po dokončení programovania sa nám v zozname zobrazilo, že pod žltým tlačidlom sú priradené pluginy zobrazené na obrázku nižšie, čiže konkrétne ArchívyCZSK, Kodi, MediaPlayer2 a Netflix.

8

V príklade sme teda nastavili pod farebné žlté tlačidlo  štyri pluginy, teraz si ukážeme ako to funguje. Ak počas pozerania televízie stlačíte nastavené tlačidlo (v našom prípade žlté tlačidlo), tak sa Vám zobrazí ponuka pre výber z priradených pluginov pod toto tlačidlo. Ponuka je očíslovaná a zoradená podľa poradia, v akom sme pluginy pridávali pri programovaní. 

9

Pre spustenie jedného z pluginov máme dve možnosti. Buď stlačíme na ovládači príslušné numerické tlačidlo, alebo smerovými šípkami ▲ ▼ vyberieme plugin/funkciu a potvrdíme OK. 

Pokiaľ by ste nastavili v tomto prípade pod žlté tlačidlo iba jeden plugin, tak sa Vám po stlačení žltého tlačidla priamo spustí daný plugin.

Ako vidíte, výber a spustenie jedného z Vášich obľúbených pluginov je len na dva stlačenia tlačidiel na diaľkovom ovládači. Pre lepšie pochopenie sme pre Vás pripravili aj video ukážku programovania tlačidiel:

  späť na obsah


Nastavenie tlačidiel pomocou pluginu

V enigmách, ktoré nemajú priamo v menu možnosť zmeny nastavení funkcií tlačidiel, ako je napr. image enigmy VTI, je možné prispôsobiť si nastavenie tlačidiel za pomoci doinštalovaného pluginu s názvom Multiquickbutton.

Plugin si doinštalujete online zo serveru enigmy VTI, čiže priamo v menu prijímača, podľa tohto postupu.

Nastavenie spúšťania pluginov vybraným tlačidlom

 • Vojdite do menu/moduly (pluginy), nadídete na plugin Multi Quickbutton a stlačte tlačidlo OK, čím sa Vám spustí plugin.
 • Nadíďte v zozname pomocou smerových tlačidiel ▲ ▼ na názov tlačidla, ktoré chcete nastavovať (v našom príklade to bude červené tlačidlo dlho - čiže pridržanie červené tlačidla po dobu cca 3 sek).

m1 m2

 • po nadídení na nastavované tlačidlo, stlačíte tlačidlo OK a zobrazí sa Vám zoznam funkcií/pluginov, ktoré sú už pod daným tlačidlom nastavené (obr. vpravo nižšie).
 • pokiaľ budete chcieť už niektorú z pridelených funkcií zmazať, tak nadídete na danú položku a stlačíte žlté tlačidlo (zmazať). Pokiaľ budete chcieť k už navoleným funkciám pridať ďalšiu, tak stlačíte modré tlačidlo (pridať).

m3 m4

 • pokiaľ chcete pridať pod Vami vybrané tlačidlo niektorý z nainštalovaných pluginov, tak vyberiete voľbu Pridať moduly pod tlačidlo MQB (obr. vľavo nižšie) a potvrdíte ju tlačidlom OK.
 • zo zobrazeného zoznamu pluginov (obr. vpravo nižšie) si vyberiete daný plugin, ktorý chcete priradiť pod nastavované tlačidlo a potvrdíte ho tlačidlom OK.

m5  m6

 • vybraný plugin sa priradí pod dané tlačidlo (pokiaľ voľbu opakujete môžete pod tlačidlom aj viac pluginov). Ak budete mať nastavený pod tlačidlom iba jeden plugin, tak sa po stlačení daného tlačidla vybraný plugin (alebo funkcia) priamo spustí. Ak nastavíte pod jedno tlačidlo viac funkcií, alebo pluginov, tak sa Vám v enigme, po stlačení nastavovaného tlačidla, zobrazí zoznam pluginov nastavených pod týmto tlačidlom.
 • nakoniec musíte stlačením zeleného tlačidla voľbu pre nastavované tlačidlo uložiťm7

 späť na obsah

Nastavenie spustenia funkcie vybraným tlačidlom

m1 m2

 • vojdite do menu/moduly (pluginy), nadíďte na plugin Multi Quickbutton a stlačte tlačidlo OK, čím sa Vám spustí plugin.
 • nadíďte v zozname pomocou smerových tlačidiel ▲ ▼ na názov tlačidla, ktoré chcete nastavovať (v našom príklade to bude červené tlačidlo dlho - čiže pridržanie červené tlačidla po dobu cca 3 sek).u cca 3 sek)
 • pokiaľ chcete pridať pod Vami vybrané tlačidlo niektorú funkciu enigmy (ako napr. v našom prípade reštart softcamu), tak vyberiete prvú voľbu - Pridať funkcie pod tlačidlo MQB (obr. vľavo nižšie) a potvrdíte ju tlačidlom OK
 • zo zobrazeného zoznamu funkcií enigmy (obr. vpravo nižšie) si vyberiete danú funkciu, ktorú chcete priradiť pod nastavované tlačidlo a potvrdíte ju tlačidlom OK.

m5 m8

 • vybraná funkcia sa priradí pod dané tlačidlo (pokiaľ voľbu opakujete, môžete pod tlačidlom aj viac pluginov/funkcií). Ak budete mať nastavené pod tlačidlo iba jeden plugin/funkciu, tak sa po stlačení daného tlačidla vybraný plugin/funkcia priamo spustí. Ak nastavíte pod jedno tlačidlo viac funkcií, alebo pluginov, tak sa Vám v enigme po stlačení nastavovaného tlačidla, zobrazí zoznam pluginov/funkcií, nastavených pod týmto tlačidlom.m9
 • nakoniec musíte stlačením zeleného tlačidla voľbu pre nastavované tlačidlo uložiť

 späť na obsah

Voľba ďalšieho tlačidla MQB

Pokiaľ nemáte požadované tlačidlo pre nastavenie v zozname tlačidiel, tak si môžete ďalšie tlačidlá ovládača do zoznamu priradiť a k nim potom nastaviť želanú funkciu.

 • Vojdite do menu/moduly (pluginy), nadídite na plugin Multi Quickbutton a stlačte tlačidlo OK (tým sa Vám spustí plugin).
 • Následne (na obr.vpravo nižšie) stlačte zelené tlačidlo - Zvoľte tlačidlá.

m1 m2

 • Zobrazí sa Vám zoznam tlačidiel. Zelenou farbou ikonky sú označené tlačidlá, ktoré sa už vo výbere nastavovania tlačidiel nachádzajú. Tlačidla označené červenou ikonou si môžete priradiť do zoznamu tlačidiel tak, že nadídete na požadované tlačidlo, stlačíte tlačidlo OK a následne zelené tlačidlo.
 • Potom sa Vám už zobrazí vybrané tlačidlo v zozname tlačidiel pre nastavenie a môžete mu priradiť, podľa vyššie spomínaných postupov, príslušný plugin, alebo funkciu.

m11 m10

  späť na obsah


Veríme, že Vám článok pomôže a zostanete naďalej verný nášmu portálu a firme ELLANO.SK. Plne nakonfigurované linuxové prijímače s OS enigma2 si môžete zakúpiť v našom e-shope ELLANO.SK. 

Navigácia v návode medzi kapitolami

<< Zobrazenie informácii prijímača s OS E2           Nastavenie výberu kanálov a prispôsobenie nastavení prijímača E2 >>

Hodnotenie článku

5.0/5 rating 1 vote

Zdieľajte článok

Autor textu

Torben N.

Napísať komentár

Komentujete ako hosť. Môžete sa prihlásiť.

Nemáte ešte účet ? Zaregistrujte sa!

Prihláste sa do svojho účtu