Ako na príjem viacerých družíc jedným káblom cez Unicable?

Napísal Torben N., Marian M. 1 dňa 03 august 2018 do kategórie Magazín, Digitálna škola

prijem 2 družíc cez unicable II.

Máte, alebo plánujete v domácnosti viacero satelitných prijímačov, prípadne viactunerový/é prijímač/e, lenže koaxiálny kábel, máte od paraboly do domu, zvedený len jeden?

tux_2017.jpg

V poslednej dobe ide o častý problém, najmä pre zvýšený dopyt užívateľov sledovať televíziu v ďalšej, alebo ďalších izbách, alebo dopyt po funkciách ako PIP (obraz v obraze), či nahrávanie viac staníc súčasne, ktoré zaisťujú len viactunerové satelitné prijímače. Nehovoriac o viactunerových prijímačoch s tunermi typu FBC, ktoré sa vďaka virtuálnym tunerom, správajú ako plnohodnotný osemtuner. Takže napr. pri dvoch takýchto prijímačoch v domácnosti, ide už spolu o 16 tunerov.

Aby tieto funkcie, alebo sledovanie satelitného príjmu na viacerých TV fungovali korektne, je potrebné mať ku každému tuneru/prijímaču samostatný kábel od paraboly, na čo sa často v existujúcich rozvodoch rodinných domov, ale aj ubytovacích zariadení, vopred nemyslelo.

 

Príjem z jednej družice po jednom kábli?

Riešenie existuje, pokiaľ máte príjem satelitného signálu len z jednej družice, stačí aktuálny LNB konvertor vymeniť za LNB konvertor Unicable (pre 4 tunery/prijímače), alebo za LNB Unicable II (až pre 24-32 prijímačov/tunerov). Viac o príjme z jednej družice pomocou jedného káblu sa dozviete v našom článku o Unicable I.

Technológia Unicable II., vdaka rozšíreniu až pre 32 koncových zariadení, je vhodná aj pre ubytovacie zariadenia, penzióny a hotely, vzhľadom na stávajúci typ rozvodu a vzdialenosti od prijímacieho ku koncovému zariadeniu. Je však nutné precízne preverenie rozvodu, aby nevznikali žiadne dodatočné útlmy v ceste a samozrejme kompatibilné satelitné prijímače s technológiou Unicable II.

2

Zdroj:inverto.tv

 

Ak Vás zaujímajú hraničné hodnoty dĺžky káblov, ktoré môžu byť použité pri tejto technológii, odporúčam prečítať si náš článok o Preverení funkcie Unicable.

Ak Vás zaujíma ako si nastaviť a zapojiť satelitný prijímač s FBC tunermi pre príjem cez Unicable II. máme pre Vás nachystaný samostatný článok venujúci sa tejto téme.

 

Čo ak však plánujete príjem z viac ako jednej družice?

Aj tu existuje riešenie, pomocou technológie Unicable II., záleží však o aké presne družice ide, čiže podstatný je ich rozostup a podľa toho treba zvoliť vhodné riešenie. 

Na Slovensku a v Českej republike je totiž najrozšírenejšou kombináciou príjmu dvoch družíc, príjem z družíc Astra 19,2E a Astra 23,5E. Tieto družice sú od seba na orbite vzdialené 4,3 stupňa, čo je dosť blízko a Unicable II. LNB konvertory neumožňujú, vzhľadom na svoju konštrukčnú veľkosť, umiestniť ich na multifeede paraboly tak blízko seba.

Porovnanie šírky tela Unicable II. LNB (vľavo) a klasického LNB (vpravo):

lnbunmic2 lnbclassic

Zdroj:inverto.tv

V prípade príjmu týchto dvoch družíc, alebo družíc s rozostupom menším ako 8 stupňov, je možné vyriešiť to dvomi samostatnými parabolami, s dvomi Unicable II. LNB konvertormi, prepojenými pomocou Unicable II. combineru.

Ak umiestnenie dvoch samostatných parabol na objekte nie je možné, alebo je rozostup medzi družicami menší ako 8 stupňov, je tu riešenie pomocou dvoch širokopásmových Wideband LNB konvertorov a Unicable II. multiprepínača. Wideband LNB konvertory majú telo veľké ako klasické LNB konvertory, takže toto riešenie je vhodné aj pre príjem družíc s menším rozostupom - minimálne však 4 stupne.

Konvertory Unicable II. nemusia byť umiestnené na samostatných parabolách, pokiaľ je ich rozostup 8 stupňov a viac, napr. pre príjem Skylinku a freeSATu z družíc 23,5E a 0,8W, prípadne pre ďalšiu rozšírenú kombináciou príjmu z družíc Astra 23,5E a Hotbird 13E. Pri takomto rozostupe je ich možné umiestniť aj na jednej offsettovej parabole, pomocou multifeedu, prípadne ideálnejšie je použiť multifocusnú, alebo toroidnú parabolu.

multi lnb dish

 

Teraz si podrobnejšie popíšeme tieto jednotlivé spôsoby.

 

Príjem dvoch družíc s Unicable II. LNB pomocou Unicable combineru

Ide o príjem pomocou dvoch LNB konvertorov typu Unicable II., od ktorých sú vedené samostatné koaxiálne káble, pripojené do špeciálneho Unicable II. combineru. Od combineru je zvedený už len jeden kábel do vnútra objektu, kde ho pomocou unicable rozbočovača, alebo rozbočovačov, rozvetvíme do jednotlivých izieb.

Ako už bolo spomenuté, toto riešenie je vhodné na príjem družíc s rozostupom 8 a viac stupňov na jednej parabole, alebo na príjem družíc s rozostupom aj menším ako 8 stupňov, ale na dvoch samostatných parabolách.

set2unic

Zdroj:inverto.tv

 

Pre využitie dynamického režimu, pre plný počet zariadení, ktoré daný typ LNB konvertora umožňuje obsluhovať (24 až 32), je potrebné naprogramovať LNB konvertory pomocou Unicable II. programeru. Toto programovanie samozrejme vieme ako predajca pri kúpe Unicable II. LNB zabezpečiť, prípadne môžete využiť kúpu ucelených setov Unicable II., v ktorých sú LNB konvertory už naprogramované pre príjem z dvoch družíc.

1

Zdroj:inverto.tv

 

Pokiaľ už máte Unicable II. LNB zakúpené a nemáte k dispozícii programátor pre Unicable II. LNB konvertory, je možné použiť tieto konvertory pre príjem z dvoch družíc aj bez programovania, avšak počet koncových zariadení sa nám zníži na polovicu, z dôvodu nutnosti zadať pre každé zariadenie a družicu inú užívateľskú skupinu (frekvenciu). Takže dva Unicable II. LNB konvertory pre 24 zariadení, by ste mohli použiť pre príjem z dvoch družíc, pre 12 prijímačov/tunerov, alebo dva Unicable II. LNB konvertory pre 32 zariadení, by ste mohli použiť pre príjem z dvoch družíc, pre 16 prijímačov/tunerov.

Samozrejme nie je problém poslať konvertory k nám na naprogramovanie, radi Vám s tým pomôžeme.

Príklad nastavenia šiestich prijímačov/tunerov bez naprogramovania LNB:
UB 1 - 12

Astra 3B 23.5 E pos.A UB1_975 UB2_1025 UB3_1075 UB4_1125
Astra 1KR 19.2 E pos.B UB5_1175 UB6_1225 UB7_1275 UB8_1325

⦁ prijímač 23.5 E UB1 1210 19.2 E UB7 1056

⦁ prijímač 23.5 E UB2 1420 19.2 E UB8 1092

⦁ prijímač 23.5 E UB3 1680 19.2 E UB9 1128

⦁ prijímač 23.5 E UB4 2040 19.2 E UB10 1164

⦁ prijímač 23.5 E UB5 984 19.2 E UB11 1256

⦁ prijímač 23.5 E UB6 1020 19.2 E UB12 1292

 ScreenGrabber02

Info: Pre družicu Astra 23,5E, bez programovania LNB zadávame iný kanál ako pre Astra 19,2

ScreenGrabber02

Info: Pre družicu Astra 19,2E, bez programovania LNB, zadávame iný kanál ako pre Astra 23,5E

Príklad nastavenia šiestich prijímačov/tunerov s naprogramovanými LNB:
UB 1 - 6

Astra 3B 23.5 E pos.A UB1_1210 MHz UB6_1020 MHz
Astra 1KR 19.2 E pos.B UB1_1210 MHz UB6_1020 MHz

⦁ prijímač 23.5 E UB1 1210 19.2 E UB1 1210

⦁ prijímač 23.5 E UB2 1420 19.2 E UB2 1420

⦁ prijímač 23.5 E UB3 1680 19.2 E UB3 1680

⦁ prijímač 23.5 E UB4 2040 19.2 E UB4 2040
⦁ prijímač 23.5 E UB5 984 19.2 E UB5 984

⦁ prijímač 23.5 E UB6 1020 19.2 E UB6 1020

uni44

Info: U naprogramovaného LNB zadávame pre obe družice ten istý kanál, mení sa len položka LNB a Pozícia.

uni45

Info: U naprogramovaného LNB zadávame pre obe družice ten istý kanál, mení sa len položka LNB a Pozícia.

Kompletný set pre príjem z dvoch družíc, po jednom kábli, pre 24 tunerov/prijímačov nájdete tu.
Kompletný set pre príjem z dvoch družíc, po jednom kábli, pre 32 tunerov/prijímačov nájdete tu.


Príjem dvoch družíc s Wideband LNB pomocou Unicable II. multiprepínača

Ide o príjem z dvoch družíc pomocou dvoch Wideband LNB konvertorov, od ktorých sú vedené dvojice káblov k Unicable II. multiprepínaču. Unicable II. multiprepínače sú napájané pomocou extenderu po koaxiálnom kábli, sú malé, vodotesné, ich umiestnenie je možné aj v exteriéri, takže do domu stačí od neho viesť jeden kábel, kde ho pomocou unicable rozbočovača, alebo rozbočovačov, rozvetvíme do jednotlivých izieb. Možné je takto doviesť signál až pre 32 tunerov/prijímačov.

8

Ako už bolo spomenuté toto riešenie je vhodné na príjem dvoch družíc s rozostupom 4 a viac stupňov na jednej parabole.

setwide

Zdroj:inverto.tv


K celému systému je možné pripojiť aj DVB-T a doplniť tak príjem aj o terestriálne vysielanie:

setwide2

Zdroj:inverto.tv


Riešenie s multiprepínačom je vhodné aj pre penzióny a hotely, najmä kvôli možnosti kaskádovať multiprepínače a rozšíriť tak počet TV každým dalším multiprepínačom o dalších 32 užívateľov.

 4

3

Zdroj:inverto.tv


Vďaka klasickému telu Wideband LNB konvertorov, je možné umiestniť ich aj na jednu parabolu, pre príjem z družíc, ktoré majú rozostup 4 stupne a viac.

2wide2

 Zdroj: Youtube

Pre využitie multiprepínača s dvomi Wideband LNB konvertormi, je potrebné naprogramovať multiprepínač pomocou Unicable II. programeru. Toto programovanie samozrejme vieme ako predajca pri kúpe multiprepínača zabezpečiť, prípadne môžete využiť kúpu setu pre príjem z dvoch družíc, v ktorých sú multiprepínače už naprogramované pre príjem z dvoch družíc.

Príjem z dvoch družíc je možné riešiť aj pomocou Unicable I. multiprepínača, avšak nie s Wideband LNB, ale s klasickými Quatro LNB konvertormi. Pomocou tohto spôsobu je možné obslúžiť až 8 tunerov/prijímačov. Unicable I. multiprepínače sú však väčšinou riešené s interným zdrojom, ich umiestnenie nie je v exteriéri pri parabole možné, takže do vnútra domu je potrebné viesť aj tak štyri káble.

5

Zdroj:inverto.tv


A teraz si ukážeme príklad nastavenie dvoch satelitných prijímačov s Unicable II. multiprepínačom:

1. prijímač: Astra 19,2E - pozícia A – UB0 1210, Astra 23,5E – pozícia B – UB0 1210

20180719122028

20180719122101

2. prijímač: Astra 19,2E  - pozícia A – UB1 1420, Astra 23,5E – pozícia B – UB1 1420

20180719122818

20180719122823

 

Ďalšie satelitné prijímače sa nastavia obdobne, mení sa len užívateľská skupina UB SCR, pri každom dalšom prijímači musí byť iná, ako boli použité u predchádzajúcich.


Mnohí nad touto technológiou uvažujú kvôli FBC tunerom v satelitnom prijímači, takže uvádzame aj príklad nastavenia jedného prijímača s FBC tunermi s Unicable II. multiprepínačom. Tu je situácia obdobná ako na príklade vyššie, tiež treba mať pre každý tuner/prijímač inú užívateľskú skupinu. Čo však treba ešte nastaviť, je prepojenie medzi tunermi.

 Tuner A: Astra 19,2E  - pozícia A – UB0 1210, Astra 23,5E – pozícia B – UB0 1210

20180719122101

20180719122028

 

 Tuner B: Astra 19,2E  - pozícia A – UB1 1420, Astra 23,5E – pozícia B – UB1 1420, prepojený na tuner A

20180719122146

20180719122215

Tuner C: Astra 19,2E  - pozícia A – UB3 2040, Astra 23,5E – pozícia B – UB3 2040, prepojený na tuner B

20180719122347

20180719122417

 Tuner D: Astra 19,2E  - pozícia A – UB4 984, Astra 23,5E – pozícia B – UB4 984, prepojený na tuner C

 20180719122428

20180719122451

Takýmto spôsobom postupne nastavíme ešte tunery E, F, G a H.


Ak Vás zaujíma aké sú výhody Unicable pre FBC, čo presne je FBC tuner a ako takéto tunery zapojiť a nastaviť, odporúčame Vám prečítať si náš článok, v ktorom sa tejto téme venujeme.

 

Príjem štyroch družíc s Wideband LNB pomocou Unicable multiprepínačov

Ide o príjem zo štyroch družíc pomocou štyroch Wideband LNB konvertorov, od ktorých sú vedené dvojice káblov k dvom Unicable II. multiprepínačom. Unicable II. multiprepínače sú napájané pomocou extenderu po koaxiálnom kábli, sú malé, vodotesné, ich umiestnenie je možné aj v exteriéri, takže do domu stačí od neho viesť jeden kábel, kde ho pomocou unicable rozbočovača, alebo rozbočovačov rozvetvíme do jednotlivých izieb. Možné je takto doviesť signál až pre 32 tunerov/prijímačov.

9

 

K celému systému je možné pripojiť aj DVB-T a doplniť tak príjem aj o terestriálne vysielanie:

setwide4

 

Zdroj:inverto.tv

 

Vďaka klasickému telu Wideband LNB konvertorov, je možné umiestniť ich aj na jednu parabolu, pre príjem z družíc, ktoré majú rozostup 4 stupne a viac.

89090056 esempio 4 sat3

Zdroj:digisatitalia.com

 

Pre využitie multiprepínača s dvomi Wideband LNB konvertormi, je potrebné naprogramovať multiprepínače pomocou Unicable II. programeru. Toto programovanie samozrejme vieme ako predajca pri kúpe multiprepínača zabezpečiť, prípadne môžete využiť kúpu uceleného setu pre príjem zo štyroch družíc, v ktorých sú multiprepínače už naprogramované pre príjem z dvoch družíc.

 

Príklad zapojenia systému pre príjem 4 družíc cez Unicable II. v rozvodnej skrini:

2wide

Zdroj: Youtube

 

Takisto je možné pripojiť k systému aj terestriálne vysielanie a je vhodné pre domy, penzióny a hotely, kde v prípade kaskády je možné rozšírenie aj na viac ako 32 užívateľov.

6

Zdroj:inverto.tv

 

Na záver je potrebné upozorniť, že technológiu Unicable II. nepodporuje každý prijímač na trhu, vzhľadom na pomerne novú technológiu. Najlepšiu podporu v tom smere majú prémiové značky linuxových satelitných prijímačov. Napriek tomu, že mnoho výrobcov satelitných prístrojov sa hrdí pri svojich výrobkoch podporou technológie Unicable, skutočnosť býva často iná a v skutočnosti to u daného modelu nefunguje.


Pokiaľ potrebujete pomôcť s návrhom Vášho systému podľa Vašich požiadaviek, sme tu pre Vás, neváhajte nás kontaktovať.


Veríme, že Vám článok pomohol objasniť ako pracuje nová technológia Unicable II. a zostanete verní nášmu portálu a firme Ellano.sk.

 

Hodnotenie článku

5.0/5 hodnotení (5 volieb)

Zdieľajte článok

Autor textu

Torben N.

Chcete písať pre náš portál honorované články? Kontaktujte nás na email.

Komentáre (0)

Napísať komentár

Komentujete ako hosť. Môžete sa prihlásiť.


Poskladajte prosím správne obrázok

Facebook Ellano.sk

Facebook Satelitná technika

Twitter Ellano.sk

Please enable the PHP curl extension to use the Twitter widget