Webové rozhranie pre linuxové príjímače

Napísal Radovan M. 1 dňa 22 február 2012 do kategórie Rady a tipy, Magazín, Digitálna škola

WebInterface

Verzia 111.15


Rýchle odkazy

Identifikácia prijímača v sieti 
Konfigurácia IP adresy v satelitnom prijímači
 Inštalácia pluginu pre webové rozhranie
 Prístup do webového rozhrania
 Hlavná ponuka
 Práca s nahrávkami
Plugin
 EPG
 Timer
 OSD
Testy v praxi
 

Úvod


Webové rozhranie je program (označuje sa ako "plugin"), ktorý nahráte do linuxového satelitného prístroja rovnakým spôsobom ako každý iný plugin, teda pomocou USB fleshky. Pomocou tohto rozhrania po pripojení k prijímaču je možné sledovať záznam, nahrávky a iné zaujímavé vecí priamo vo Vašom PC, alebo notebooku. Tu by som chcel upozorniť, že plugin pre webové rozhranie je možné nahrať len do linuxových satelitných prístrojov s tzv. otvoreným linuxom. Teda napríklad linuxové satelitné prístroje s licencovanou čítačkou IRDETO majú uzatvorený linuxový operačný systém, tam okrem firmware, alebo addonov pre internetovú televíziu, nič iné nenahráte. To je potrebné mať na pamäti.

Podmienky pre spustenie webového rozhrania


Aby ste mohli využiť webové rozhranie a pristupovať z počítača do satelitného prístroja pomocou internetového prehliadača, musíte mať zaistené nasledovné:
1) pripojené linuxový satelitný prijímač do počítačovej siete
2) satelitný prijímač musí mať definovanú sieťovú adresu
3) nahratý plugin pre webové rozhranie

Teraz si teda vysvetlíme jednotlivé pojmy a prejdeme ich prípadnými nastaveniami.
Pripojenie satelitného prijímača do počítačovej siete
Satelitný prijímač je možné pripojiť k počítačovej sieti dvoma spôsobmi:
a) pomocou kábla zapojeného do konektora RJ45, ktorý sa nachádza na zadnej strane satelitného prijímača
b) pomocou bezdrôtovej siete Wifi - to zaistíte pomocou tzv. Wifi fleshky. Tu pozor je nutné použiť takú Wifi fleshku, ktorá má chipset, s ktorým Váš satelitný prijímač spolupracuje (to vám poradí Váš predajca)

Identifikácia prijímača v sieti


Tento program Vám zabezpečí prístup do Vášho satelitného prístroja cez internetový prehliadač z Vášho počítača. Každé elektronické zariadenie, umiestnené do počítačovej siete, do ktorého sa pomocou počítačovej siete potrebujeme dostať, musí byť v počítačovej sieti indentifikované. To sa vykoná tak, že pridelíme zariadeniu unikátnu, teda jedinečnú adresu v počítačovej sieti. Táto adresa je v nasledujúcom formáte (namiesto písmena X je v skutočnosti číslo) xxx.xxx.xxx.xxx
Príklady:
192.168.178.25
192.168.1.10

Možnosti pridelenia IP adresy


sú v podstate dva:
a) sieťovú adresu pridelí váš DHCP server (teda akýsi správca sieťových adries pre všetky zariadenia zapojené do počítačovej siete). Toto riešenie má jednu veľkú nevýhodu a to nasledujúce. Ak DHCP server prideľuje satelitnému prijímaču sieťovú adresu, tak ju pridelí na určitú dobu, napríklad 2 dni a potom ju pridelí inú. Takáto zmena adresy znamená, že satelitný prijímač sa v počítačovej sieti nachádza pod inou adresou, ktorú budete zadávať do Vášho internetového prehliadača pre prístup z počítača do satelitného prijímača - to si vysvetlíme nižšie.

b) Sieťovú adresu nastavíte v satelitnom prijímači Vy a to ručne a potom sa už nebude meniť. Teda adresa, ktorú budete zadávať do internetového prehliadača na Vašom počítači, bude stále rovnaká. Toto nastavenie, vyžaduje trochu znalostí z problematiky počítačových sietí, ale dá sa to zvládnuť, nie je to zas tak ťažké - ukážeme si nižšie.

Konfigurácia IP adresy v satelitnom prijímači


V tejto časti si vysvetlíme ako nastaviť v satelitnom prijímači IP adresu. Začneme od tej jednoduchšie definície.
 

Pridelenie sieťovej adresy DHCP serverom

ip adresa - dhcp konfigurace


Vzhľadom k tomu, že linuxových satelitných prijímačov je dnes veľa na trhu, tak môžu byť malé odlišnosti kde v menu hľadať položku definície siete.

Definícia sieťovej adresy ručne

ip adresa - run konfigurace


Rovnakým spôsobom ako v minulom bode si otvoríme položku v menu satelitného prístroja, kde definujeme sieťovú adresu.

Inštalácia pluginu pre webové rozhranie


Stiahnutie a príprava pluginu
Plugin si po stiahnutí z internetu uložíte na disk Vášho počítača. Vzhľadom k tomu, že je zbalený, tak ho musíte rozbaliť a to môžete priamo na USB kľúč, z ktorého budete inštalovať plugin, a to tak, že na USB kľúči Vám vznikne adresár plugin. Takto:

plugin

Inštalácia pluginu do satelitného prijímača
USB kľúč vložíte do USB portu satelitného prijímača. Satelitný prijímač, si zistí, čo obsahuje USB kľúč a keď zobrazuje dáta, ktoré sa dajú nahrať do satelitného prijímača, tak vám na televíznej obrazovke zobrazí okno. Pokiaľ je na USB kľúči len plugin, zobrazí sa nasledujúce okno:

prenos_dat

Ak sa objaví iné okno stlačte šípku doprava pre zobrazenie okna s pluginom. Ak sa stále nezobrazilo požadované okno opäť stlačte šípku doprava.

Pomocou červeného tlačidla na diaľkovom ovládači stiahnete a nainštaluje plugin do satelitného prístroja. Satelitný prístroj sa sám reštartuje.
Inicializácia a zapnutí pluginu
Plugin pre webové rozhranie sa inicializuje sám a tiež sa sám automaticky zapne, vy nemusíte už nič nastavovať.


Prístup do webového rozhrania


Pre prístup do webového rozhrania využijete Váš internetový prehliadač, do ktorého zadáte IP adresu satelitného prístroja. Napríklad: sieťová adresa satelitného prístroja je 192.168.0.101, teda zadáte túto adresu do internetového prehliadača a stlačíte klávesu Enter. Ak máte všetko správne nainštalované a nadefinované, ako som popísal vyššie, tak sa Vám zobrazí nasledujúce informácie.

tvjoj

Predstavenie webového rozhrania


Webové rozhranie nie je dostupné v českom ani slovenskom jazyku. Vo webovom rozhraní sa pohybujete pomocou ponuky v hornej lište

Hlavná ponuka

explorer

Položky hlavnej ponuky sú nasledovné
Hlavné - červený symbol v ľavom hornom rohu
Explorer - prehľad pripojených lokálnych diskov
Network - prehľad pripojených sieťových diskov
Plugin - prehľad inštalovaných pluginov
EPG-elektronický programový sprievodca
Timer - časovač nahrávok a upozornenia
OSD - vzdialené ovládanie satelitného prijímača cez virtuálne diaľkové ovládanie
Teraz si jednotlivo popíšeme čo jednotlivé položky znamenajú:
 

Hlavná ponuka


Táto položka je symbolizovaná červeným symbolom v ľavom hornom rohu teckaV tejto ponuke nájdete ovládacie prvky pre nasledujúce možnosti:


1) Tlačidlo pre ovládanie hlasitosti satelitného prístroja
2) informácie o práve sledovanej TV stanici s reláciou, ktorá tam prebieha
3) informácie o Tunery, pomocou ktorého je práve sledovaná TV stanica prijímaná
4) informácie o transpordéri, na ktorom sa nachádza práve sledovaná TV stanica
5) tlačidlo pre reštartovanie satelitného prijímača
6) tlačidlo pre prepínanie medzi prevádzkovým a standby režimom

hlavn


Ak je prístroj v režime standby, pomocou virtuálneho tlačidla Activate ho prepnete do režimu prevádzkového.

history


Explorer
v tejto položke nejdete všetky pripojené lokálne disky, teda USB (prípadne eSATA) a ich obsah, teda nahrávky programov
s nahrávkami, môžete vykonať tieto operácie:
- Presunúť nahraný program do iného priečinka
- Premenovať názov nahraného programu
- Kopírovať nahratý program do iného priečinka
- Zmazať nahraný program
- Vytvoriť novú zložku
- Zmazať zložku
- Triediť podľa dátumu nahrávky
- Triediť podľa času nahrávky

Voľbou položky Explorer, z hlavného menu, sa zobrazí nasledujúce okno.

Explorer

Kliknutím na dve bodky sa dostanete do nadradenej zložky a môžete si vybrať, kde máte pripojený Váš disk.

explorer 1

Po tejto voľbe sa Vám zobrazí obsah disku.

explorer 2

Všetky ďalšie operácie, ktoré sú možné so zložkami a nahrávkami sú popísané v nasledujúcej kapitole Network, pretože sú spoločné.

Network
V tejto položke nájdete všetky pripojené sieťové disky k satelitnému prijímaču.

network 2

V ľavom stĺpci je nasledujúca ponuka pre:
1) editáciu existujúceho pripojenia k sieťovému disku
2) odstránenie existujúceho pripojenia k sieťovému disku
3) vytvorenie nového pripojenia k sieťovému disku

network 3


Po voľbe nového pripojenia k sieťovému disku sa objaví okno pre zadanie parametrov pripojenia.
Filesystem Type - typ systému pripojovaného disku
Network directory - IP adresa sieťového disku a názov zdieľanej zložky
Local directory - označenie, pod akým bude pripojovaný sieťový disk pripojený
User - užívateľské meno a heslo (oddelené znakom #) pre prístup k pripojovanému disku
Tlačidlom OK definíciu potvrdíte a uložíte, tlačidlom Cancel definíciu neuložíte.

network 4

Pokiaľ kliknete na označenie sieťového disku local
 

Objaví sa Vám jeho obsah

obsah disku 1

Každý nahraný program má u seba tieto informácie:
• Názov nahrávky
• Kanál, z ktorého bol nahraný
• Dátum a čas, kedy bol záznam vyhotovený
• Dĺžka nahrávky

machete1

V riadku Download sú tri odkazy idx rap ts - tu si môžete stiahnuť tieto súbory na váš počítač, priamo kliknutím na odkaz. TS súbor - tu je priamo záznam uložený vo formáte transportstream.
Idx súbor - je indexový súbor k súboru TS

Práca s nahrávkami


S každou nahrávkou je možné ďalej pracovať, k tejto práci slúži ponuka v ľavom stĺpci. Aby sme mohli so súborom pracovať musíme ho najprv označiť a to kliknutím do štvorčeka pred názvom súboru. Po kliknutí sa objaví vo štvorčeku začiarknutie, ktoré znamená, že tento súbor je označený a najbližšia operácia sa ho bude týkať. Je takto možné označiť naraz viac súborov pre spoločnú operáciu - napr presunutie.

machete2

Presun nahrávky (tlačidlo Move)
Po označení súboru, ktorý chcete presunúť, kliknite na tlačidlo Move

pesun nahrvky

Otvorí sa okno s výberom dostupných zložiek, do ktorých je možné presunúť nahrávku (prípadne viac nahrávok, ak ich máte viac označených)

pesun nahrvky 1

Vyberiete priečinok, do ktorej chcete nahrávku umiestniť, v mojom príklade, kliknem na zložku Film
 

Otvorí sa okno s vybranou zložkou

pesun nahrvky 2


Potvrdením pomocou tlačidla OK sa vykoná presun. Tlačítko Cancel sa celá operácia ruší.


O správnom priebehu presunu ste informovaní textovou správou na obrazovke

pesun nahrvky 3

Stlačením tlačidla Back (späť) by ste sa mali vrátiť, odkiaľ ste presun vykonali. Tu je chyba a objavíte sa v priečinku lokálneho disku. Snáď v budúcej verzii táto chyba bude opravená.

pesun nahrvky 4

Premenovanie nahrávky (tlačidlo Rename)
Pre premenovanie názvu nahrávky musíme mať označenú nahrávku (pri premenovaní môžete mať označenú iba jednu nahrávku). Do bieleho riadku v spodnej časti okna napíšte nový názov nahrávky (koncovku súboru. Ts nepíšte) a kliknite na tlačidlo Rename.

pejmenovn nahrvky

V novom okne ste vyzvaní pre potvrdenie premenovania z pôvodného názvu na nový názov. Pre potvrdenie kliknite na tlačidlo OK.

pejmenovn nahrvky 1

Po stlačení tlačidla OK sa objaví testová informácia o premenovaní všetkých troch súborov patriacich k nahrávke.

pejme3

Stlačením tlačidla Back sa opäť dostanete do lokálneho disku, musíte si teda kliknúť sieťový disk. A Tu už vidíte, že Váš súbor má už nový názov.

 pejme4

Kopírovanie nahrávky (tlačidlo Copy)
Funguje rovnako ako Rename, len s tým rozdielom, že môžete naraz kopírovať viac nahrávok a nahrávka zostáva na pôvodnom mieste a na novom sa objaví jej kópia. Princíp a postup je rovnaký ako u predchádzajúcej funkcie Rename.

koprovn nahrvky

Vymazanie nahrávky (tlačidlo Delete)
Pomocou tejto fukncia zmažete nahrávku z disku. Označte nahrávku alebo nahrávky, ktoré chcete zmazať z disku a kliknite na tlačidlo Delete.

smazn nahrvky

Zobrazí sa otázka, či chcete nahrávku (nahrávky) zmazať. Potvrdením tlačítkom OK sa vykoná zmazanie nahrávky z disku.

smaz1

Po vymazaní sa objaví textová správa o vymazanie nahrávky (nahrávok)

smaz2

Tlačidlom Back sa opäť dostanemte na lokálny disk.

Vytvorenie zložky (tlačidlom New Folder)
Do bieleho riadku, v spodnej časti obrazovky, napíšte názov novej zložky a kliknite na tlačidlo New Folder.

vytvoen sloky

Objaví sa otázka, či chcete založiť novú zložku s Vaším názvom. Potvrdením tlačidlom Ok sa vytvorí požadovaná zložka.

vytv1

Po vytvorení zložky sa objaví textová správa.

vytv2

Tlačidlom Back sa dostanete do lokálneho disku.

Zmazanie zložky (tlačidlom Delete Folder)
Aby ste mohli zmazať zložku musíte najprv sa nachádzať v nej, teda mať ju zvolenú, to urobíte tak, že kliknete si na priečinok ktorú chcete zmazať, v mojom prípade Historicke filmy.

smazn sloky

Kliknite na tlačidlo Delete Folder

smazn sloky 1

Teraz kliknite na tlačidlo Delete Folder. Objaví sa dotaz, či chcete zmazať zložku i súbory, ktoré sa v nej nachádzajú.

smzl1

Po potvrdení tlačidlom OK sa vykoná výmaz súborov v priečinku a zmazanie zložky samotnej a objaví sa textová správa o dokončení operácie.

smzl2

Triedenie podľa dátumu nahrávky (Sort by date) sort1
Funkcia zotriedi nahrávky, vo zvolenej zložke, podľa dátumu ich nahratí.


Triedenie podľa názvu nahrávky (Sort by name) sort2
Funkcia zotriedi nahrávky, vo zvolenej zložke, abecedne podľa ich názvu (vzostupne)

Plugin


A tejto položke je prístup k inštalovaným pluginom (samostatným linuxovým programom-skriptom), u ktorých môžete pomocou webového rozhrania:
1) povoliť alebo zakázať automatické spustenie pluginu po skrate satelitného prístroja
2) ručne spustiť plugin
3) ručne zastaviť plugin
Jeden plugin je na jednom riadku.

Plugin1


Ručné spustenie pluginu
Pri ručnom spustení pluginu, dôjde k jeho fyzickému spustenie, teda k priebehu scriptu, a je spustený do ručného vypnutia pluginu, alebo vypnutia satelitného prístroja.

plug2

Ručné zapnutie pluginu
Ak je u pluginu v stĺpci Status zobrazené tlačidlo Štart je plugin vypnutý a je možné ho ručne spustiť. Spustenie vykonáte kliknutím na tlačidlo Štart.

plug3

Plugin sa zapne a namiesto tlačidla Štart sa zobrazí tlačidlo Stop.

plug4

Ručné vypnutie pluginu
Ak je u pluginu v stĺpci Status zobrazené tlačidlo Stop je plugin zapnutý a je možné ho ručne vypnúť. Vypnutie vykonáte kliknutím na tlačidlo Stop.

 plug5

Plugin sa vypne a namiesto tlačidla Stop sa zobrazí tlačidlo Štart.

plug6

(Platí teda pravidlo: Pokiaľ je u pluginu v stĺpci Status zobrazené tlačidlo Štart je plugin vypnutý, ak je zobrazené tlačidlo Stop, je plugin zapnutý)

Automatické spustenie pluginu
Pri automatickom spustení pluginu, dôjde k jeho fyzickému spustenie, teda k priebehu scriptu, automaticky ihneď po spustení prístroja. Plugin je spustený do ručného vypnutia pluginu alebo vypnutie satelitného prístroja. Zrušením automatického štartu sa len ruší automatický štart pluginu, plugin sa týmto nezastavuje. Ak chcete zastaviť plugin musíte ho zastaviť ručne (pozri Ručné spustenie pluginu).

Zapnutie automatického spustenia pluginu
Ak je automatické spustenie pluginu zakázané, je v stĺpci Autostart zobrazené tlačidlo Disable.

plug7

Kliknutím na toto tlačidlo povolíte automatické spustenie pluginu a tlačidlo Disable sa zmení na tlačidlo Enable.

plug8

Vypnutie automatického spúšťania pluginu
Ak je automatické spustenie pluginu povolené, je v stĺpci Autostart zobrazené tlačidlo Enable.

plug9

Kliknutím na toto tlačidlo zakážete automatické spustenie pluginu a tlačidlo Enable sa zmení na tlačidlo Disable.

plug10

 

EPG


Jedná sa o elektronického programového sprievodcu, teda televízny program v satelitnom prijímači, ktorý sa automaticky sťahuje zo satelitu do satelitného prístroja na definovanú dobu, väčšinou 7 dní dopredu.

epg

Vyberte si obľúbenú skupinu a stlačte tlačidlo Select pre potvrdenie výberu.
Načíta sa vám EPG požadované skupiny programov.


Výber stanice

epg 1

V prehľade vidíte TV program pre jednotlivé stanice. Je zobrazený súčasná a nasledujúca relácia. Teraz máte možnosť vybrať si požadovanú TV stanicu a to buď pomocou ponuky, v ľavom okraji, cez voľbu Channel a potvrdení tlačidlom Select, alebo jednoduchým klikom na názov stanice (v našom príklade STV1)

epg 2

Zobrazí sa prehľad jednotlivých relácií na vybrané TV stanicu.

epg 3

Výber TV relácie
Výber TV relácie urobíte kliknutím na jeho názov

epg 4


Zobrazí sa okno s popisom vybranej TV relácie. Pomocou tlačítka Set Timer, môžete zobrazenú TV reláciu zaradiť do časovača (pozor bude zaradený do časovača len ako upozornenie na TV reláciu, nie ako TV relácia, ktorá sa automaticky nahrá). Pre zmenu upozornenie na záznam je nutné zmeniť tento parameter v časovači (Timer) - popísané v ďalšej kapitole.

divok

Pozn Tlačidlo View channel - nefunguje. Malo by znovu zobraziť všetky TV programy na zvolené Tv stanici.

Timer


Časovač, tu nájdete Vami definované TV relácie, na ktoré chcete upozorniť alebo ich nahrať, zoradené do fronty. Hneď ako príde deň a hodina na kedy je program nastavený, relácia sa nahrá alebo vás upozorní a zo zoznamu zmizne.


Symbol pre automatickú nahrávku TV relácie
Symbol pre upozornenie na TV reláciu
Čo jeden riadok v časovači, to jeden TV program.
Časovač je rozdelený do niekoľkých stĺpcov:
Mode - mód pre upozornenie alebo nahrávku raz (Einmal), ak je v stlpci napísané niečo iné ako Einmal, jedná sa o opakovanú FCI časovača, teda opakované upozornenia alebo nahrávanie (popísané a vysvetlené nižšie)
Štart - začiatok akcie (nahrávanie alebo upozornenia)
Duration - dĺžka akcie (nahrávanie alebo upozornenia)
End - koniec akcie (nahrávanie alebo upozornenia)
Channel - TV stanica z ktorej je záznam zostavený alebo upozornenie na TV reláciu.

timer


Zmena časovača pre TV reláciu
Nastavenie časovača je dané parametre, ako:
• názov TV stanice
• dátum čas začiatku TV relácie
• dátum a čas konca TV relácie
• pravidelnosť akcie (jednorazová, opakovaná)

Zmeniť potrebujeme najčastejšie dĺžku nahrávania, pretože mnoho TV staníc nedodržiava vysielací čas a tým dochádza posunu konca TV relácii aj o 30 minút. Zmenu časovača vykonáte kliknutím na tlačidlo v požadovanom riadku v stĺpci Mode.

timer 1

Zobrazí sa okno s parametrami TV relácie. Parametre sú nasledovné:
Mode - akcia (nahrávanie alebo upozornenia
Off - časovač vypnutý
Once - raz
Everyday - denne
Everyweek - každý týždeň
Mo-Fr-pondelok až piatok
Sa-So - sobota a nedeľa
Weekdays - dni v týždni. Tento parameter sa používa v kombinácii s parametrom Every day, Everyweek, prípadne aj Mo-Fr, teda vybetere si len dni, ktoré chcete sami.
Štart Date - dátum akcie
Štart Time - čas začiatku akcie
Duration - dĺžka akcie
End Time - čas konca akcie (nemusí sa vyplňovať)
Source - volíte či TV alebo Radio
Channel - TV stanica z ktorej budete nahrávať alebo bude vykonané upozornenie na TV reláciu
Action - veľmi dôležitý parameter, tu volíte medzi voľbami:
Playback - (prehrávanie) upozornenie na TV reláciu. Satelitný prijímač sa v uvedený dátum a v uvedenú dobu sám prepne na požadovanú TV stanicu. Takto sú nastavené všetky TV relácie, ktorý si zvolíte v EPG (popísané vyššie).
Recording - záznam TV relácie na disk

Po požadovanej zmene je nutné zmeny potvrdiť pomocou tlačidla OK v ľavom hornom rohu. Inak sa zmeny neuložia, teda ani nevykonajú.

4

 

Vytvorenie nového časovača


Prebieha tak, že kliknete na tlačidlo New a zobrazí sa vám rovnaký formulár ako pre úpravu časovača,

OSD


Táto položka slúži k vzdialenému ovládaniu satelitného prístroja pomocou zobrazeného diaľkového ovládania, zobrazeného v ľavej časti obrazovky. Tu nie je čo rozpisovať, je to veľmi intuitívne. Všetky činnosti, ktoré sa dejú na TV obrazovke, vidíte vo webovom rozhraní (samozrejme okrem TV obrazu TV stanice).


Dôležité upozornenie: Aby OSD fungovalo, musí byť satelitný prístoj v prevádzkovom režime. Ak je prístroj v stadby režime, OSD cez webové rozhranie nevracia obrazovky (Prepnutie popísané v kapitole Hlavná ponuka)

osd

Pomocou OSD je možné sa pohybovať aj v menu, napr meniť nastavenia prijímača, zvoliť iné dátové úložisko atď.

osd 3

Možnosť zmeny nastavenia siete

osd 1

Možnosť upgrade firmware prístroja
osd9

osd 2


Zobrazenie výberu TV staníc

osd

Pohyb v menu je bezproblémový

osd 6

Veľkou výhodou je, že pomocou webového rozhrania si môžete zistiť aký priestor Vám ešte ostáva na vašom disku, na ktorý si ukladáte nahrávky TV relácií. A to takto:

osd 4

Alebo takto:

osd 5

OSD ponuka poskytuje ďalšie rozsiahle možnosti vzdialeného ovládania satelitného prístroja pomocou virtuálneho diaľkového ovládania a zobrazovaných ponúk na virtuálnej obrazovke vo webovom rozhraní.

 
Testy v praxi


Testoval som ho ako v lokálnej počítačovej sieti, tak aj vzdialene pomocou internetu. Webové rozhranie pracovalo spoľahlivo a bezchybne. Ovládanie bolo presné a i cez internet bolo veľmi rýchle. Je to veľmi dobrý pomocník pre vzdialené ovládanie linuxového satelitného prístroja ako v rámci lokálnej siete, tak aj vzdialene po internete.

Hodnotenie článku

4.8/5 hodnotení (18 volieb)

Zdieľajte článok

Autor textu

Komentáre (27)

 • Milan

  Milan

  09 apríl 2012 v 19:59 |
  prosím ta Radovan, kde by som našiel konkretne tento plugin na linux mam doma Royal
 • Radis

  Radis

  10 apríl 2012 v 06:34 |
 • Marek_Prievidza

  Marek_Prievidza

  31 máj 2012 v 09:39 |
  Musím pochváliť autora za veľmi dobré a podrobné spracovanie, s ktorým bolo určite veľa práce.
  Som síce technicky zdatný, ale SAT technika a Linux je mi zatiaľ neznáma oblasť a tento článok mi veľmi pomohol vstúpiť do tejto problematiky a ozrejmil mi od začiatku väčšinu pojmov a princípov, potrebných na prácu s linuxovým SAT prijímačom.
  Veľká vďaka, že ste si dal s týmto článkom prácu, a nie len s týmto. Chystám sa čítať aj ďalšie...

  Marek
 • sunris

  sunris

  12 november 2012 v 18:39 |
  Dobrý, takúto vec mám, web rozhranie mi funguje, ale položka EPG v ňom nie, teda nenačíta nič, podľa popisu treba ešte nejako nastaviť EpgScan.cfg a možno aj niečo navyše, ak máte trošku času, tak mi prosím helpnite a aj link na vyskúšaný plugin by bodol, príjmač mám asi 4 dni. Ozaj Earth-touch nenahráva na disk, nahrávky z Youtube ale idú uložiť. Ďakujem
 • Zdeněk Mihula

  Zdeněk Mihula

  15 november 2012 v 15:00 |
  Toto webové rozhraní úspěšně používám i přes prohlížeč v mobilním telefonu Nokia Lumia 800.
 • Eduard

  Eduard

  22 december 2012 v 00:17 |
  Ahoj Radis. mám podobnú otázku ako Sunris. EPG mi nič nenačíta (Royal).
  Ďakujem za pomoc.
 • Juraj

  Juraj

  02 január 2013 v 08:15 |
  Ahojte. Ja mam skytec nerine,aj mne sa EPG nenačita.
 • ZdenekMi

  ZdenekMi

  03 január 2013 v 07:13 |
  Jakou mate verzi firmware?
  Zkuste v nastaveni casu nastavit letni cas na vypnuto a pristroj vypnout zadnim vypinacem, aby se rrstartoval.
  Zdenek
 • Frenky

  Frenky

  09 január 2013 v 13:05 |
  1. Da sa pouzit tento plugin aj na prijimaci s nainstalovanou Enigmouu 2 ?
  2. Da sa cez toto rozhranie aj manualne naladit stanice ? Predpokladam ze to pojde pomocou OSD funkcie, len ci to ma niekto realne vyskusane...
 • ZdenekMi

  ZdenekMi

  09 január 2013 v 22:58 |
  Dobrý den,

  1. Myslím si, že na E2 tento ne. Ale 100% jistý si nejsem.
  2. Teď jsem to zkusil a úplně v pohodě. Přes OSD můžete dělat prakticky všechno jako přes reálný ovladač. Jen je to trochu pomalejší.

  Zdeněk
 • Dawie

  Dawie

  18 január 2013 v 19:33 |
  Mám stejný problém...nefunkční EPG
  STB Anaconda plus. Poslední FW na kterém EPG jelo, bly 2.10.l7. Na novějších ne.
  U staršího FW se v roletce "Favorite" zobrazují i naladěné družice, u novějších nikoliv.
  Any idea?
 • Peter

  Peter

  24 február 2013 v 17:43 |
  SkyTec 110 IR
  Prístup do webového rozhrania
  Zadajte meno používateľa a heslo pre http://192.168.1.111. Správa servera: "Web Server Authentication"

  Toto mi hlasi pri spojení pritom to nemám zaheslené.
 • krupo

  krupo

  15 október 2013 v 05:17 |
  Zdravim. Chcel by som sa opytat, ako je mozne sa dostat do prijimaca cez web, mimo lokalnej siete. Treba na to nejaku virtualnu lokalnu siet, alebo je potrebna staticka vonkajsia ip ? jak to vlastne funguje, prosim ?
 • ZdenekMi

  ZdenekMi

  16 október 2013 v 15:34 |
  Popíšu jak to dělám já, pokud se potřebuji dostat z vnější sítě na box ve vnitřní síti.
  1.) Mám veřejnou statickou adresu
  2.) Na routeru si vytvořím virtuální server, kde si namapuji u IP boxu service port na internal port. Třeba 8098 namapuji na 80. Mám víc boxů, a tak se nemohu na všechny připojovat přes port 80. A povolím na něm protokol TCP/IP.
  3.) Změním si na boxu heslo a nastavím si ve web rozhraní Server Authentication.

  A pak už se z vnější sítě připojím přes mojí veřejnou IP adresu a port 8098, který jsem si nastavil. Zadám username a password a jsem tam :-)
 • antoni

  antoni

  27 august 2014 v 08:35 |
  Zdenek, vdaka, návod funguje, idem pekne z vonku...
  Akurát asi mám starú verziu tohto pluginu, pretože mi niektoré veci nefungujú...
  Ako zistím verziu nainštalovaného pluginu ?
 • ZdenekMi

  ZdenekMi

  27 august 2014 v 10:47 |
  Tento plugin byl dělaný pro Octagon. Poslední funkční verze např. na přijímačích SkyTec, HDBOX, atd. byla 111.16. Novější verze pluginu tam již nefungují. A některé funkčnosti pluginu tím pádem opravdu nefungují - tuším, že EPG, Timer. Je to prostě dané nekompatibilitou pluginu a FW určitých přijímačů, pro které nebyl původně určený ...
 • antoni

  antoni

  27 august 2014 v 12:34 |
  Takže pre Anacondu Plus tam dať len verziu 111.16 ?
 • ZdenekMi

  ZdenekMi

  27 august 2014 v 13:27 |
  Na ní to nemám vyzkoušené, ale myslím si, že to bude stejné. Poslední verze, kterou jsem zaznamenal byla 113.17a. Jestli chcete, mohu vám ji na otestování nahrát na fórum. Můžete jí zkusit a přinejhorším se vrátit k 111.16 (ta je ke stažení na aktualizačním serveru up.ellano.sk).
 • antoni

  antoni

  27 august 2014 v 13:41 |
  OK, dajte ju teda na forum...
  Dá sa tento plugin nainštalovať aj cez FTP napr. cez TC (nakopírovanie adresárov a súborov) ? alebo len cez USB alebo aktualizačný server ?
 • ZdenekMi

  ZdenekMi

  27 august 2014 v 13:49 |
  Soubor rozbalte a adresář plugin nakopírujte USB klíč naformátovaný na FAT32. Připojte klíč k boxu a nabídne vám to instalaci. Verzi 113.17a jsem nasdílel tady: https://drive.google.com/file/d/0BxLhlnJI6n32VjFFcVFJSjE3UkE/edit?usp=sharing . Tu původní verzi 111.16 pak případně stáhnete zde: http://digitalne.ellano.sk/forum/linux/768-webrozhrani-pro-linux#768
 • antoni

  antoni

  27 august 2014 v 14:30 |
  Ked sa to rozbalí je tam adresár "plugin" ale aj dva súbory:
  EpgScan.cfg_template_en
  FortisWebIo_ReadMe_en.txt
  Na USB nakopírovať len ten adresár "plugin", alebo aj tieto dva súbory ?
 • ZdenekMi

  ZdenekMi

  27 august 2014 v 15:03 |
  Nakopírujte jen ten adresář plugin, z něj se to instaluje.
 • antoni

  antoni

  27 august 2014 v 16:41 |
  OK, skúsil som obe verzie, ale niečo mám asi v STB už asi "domixované" pretože menu v prehliadači je akési anglicko-nemecké ale ani v jednej verzii nefunguje EPG, ale v 111.16 mí ide aspoň OSD...
  Asi by bolo treba nejako vyčistiť súbory v STB... zmazať celú zložku VAR ?
 • antoni

  antoni

  27 august 2014 v 17:15 |
  Vymazal som všetky nastavenia a skúsil obe verzia... 111.16 nejde EPG, 113.17a nejde ani EPG, ani OSD menu je anglicko-nemecké a to má FW od octagonu...
  Aká bola verzia ktorá bola recenzovaná vyššie, kde to všetko fungovalo ?
 • ZdenekMi

  ZdenekMi

  27 august 2014 v 20:34 |
  To byla verze 111.15. Vystavil jsem jí tady https://drive.google.com/file/d/0BxLhlnJI6n32dnRlcDYxaUlFTlU/edit?usp=sharing

  Jenže recenze je přes 2 roky stará a to se používala kdoví jaká verze FW v přijímači. S tím to také může souviset. Ale recenzi jsem nepsal, takže fakt nevím. Mě se to na SkyTecu chová přesně jako vám.
 • antoni

  antoni

  31 august 2014 v 05:05 |
  Vyskúšam aj túto staršiu... Je ale divné že všade sa píše že toto rozhranie je robené pre Octagon prímače a na iných nemusí fungovať dobre. Do Anacondy+ som teda nahral posledný upravený FW pre Octagon, takže teraz sa aj tvári ako Octagon, ale ani tu to nefunguje korektne... Určite viem že mi to kedysi fungovalo podobne ako v tomto článku
 • ZdenekMi

  ZdenekMi

  31 august 2014 v 06:15 |
  Možná na nějaké staré verzi firmware.

Napísať komentár

Komentujete ako hosť. Môžete sa prihlásiť.


Poskladajte prosím správne obrázok

Facebook Ellano.sk

Facebook Satelitná technika

Twitter Ellano.sk

Please enable the PHP curl extension to use the Twitter widget