Plugin Ellano.sk setting pre Enigma 2

Napísal Ivan P. 1 dňa 18 február 2021 do kategórie Digitálna škola, Magazín

Jednoduchá online aktualizácia zoznamu CZ a SK staníc v E2

V dnešnom článku Vás zoznámime s používaním a inštaláciou nového pluginu Ellano.sk setting, ktorý slúži pre online aktualizáciu zoznamu staníc od ELLANO.SK.

Plugin je priamo z našej dielne, vývojom tohto pluginu sa naša firma ELLANO.SK snaží svojim zákazníkom uľahčiť aktualizáciu zoznamu staníc.  

To znamená, že už nemusíte inštalovať náš zoznam staníc prácne cez dreamboxedit, alebo webové rozhranie prijímača, ale stačí len spustiť plugin a za pár sekúnd máte zaktualizovaný zoznam staníc pre všetkých operátorov a to vo všetkých favoritných skupinách, ktoré náš setting obsahuje. 

Je určený len pre linuxové prijímače s operačným systémom Enigma 2, dostupný len pre zákazníkov firmy Ellano.sk, ktorí si zakúpili u nás linuxový prijímač s E2 a to úplne zdarma.

 

 LOGOELLANO2018GLOW.png

uclan-displej.png

Pre online inštaláciu nášho settingu (zoznamu staníc) ELLANO.SK, stačí nainštalovať do prijímača plugin Ellano.sk setting a vyžiadať si emailom aktuálny PIN kód, ktorý je potrebný pre nainštalovanie tohto settingu.

Obsah:

Inštalácia pluginu

Spustenie a ovládanie pluginu

Ako požiadať o plugin a aktuálny PIN kód?


Inštalácia pluginu

Plugin Vám pošleme do emailu ako inštalačný súbor s koncovkou IPK (pre enigmy OE2.0  OpenATV, VTI ,OpenPLI a pod), alebo DEB (pre modely Dreambox a enigmy OE2.5/2.6) .

Upozornenie: Plugin nebude funkčný na starých enigmách ako OpenATV6.0,6.1 a pod. ktoré sú postavené na staršom pythone ako 2.7. Plugin bol testovaný na súčasných enigmách z roku 2020/21 OpenATV, VTI , a enigmy OE2.5/2.6. 

Inštalácia  v Enigme OPENATV

Varianta A: Inštalácia pluginu cez USB

1. Nakopírujte plugin s koncovkou súboru .ipk na prázdny USB kľúč a zasuňte ho do USB prijímača (pokiaľ nechcete používať USB, tak môžete plugin nakopírovať aj cez FTP, do priečinku prijímača tmp, postup je nižšie)

2. Po zasunutí USB kľúča s pluginom, prijímač detekuje plugin na USB kľúči a systém automaticky zobrazí informačné okno (ako na obr. nižšie vľavo), ktorého hlášku potvrdíte ho tlačidlom OK.

atv1 atv2

3. Nadídete na plugin kurzorom (obr. vyššie vpravo) a stlačíte tlačidlo OK, tým sa zobrazí zelená fajka v okienku pred názvom pluginu (obrázok nižšie vľavo). Následne pre spustenie inštalácie pluginu stlačte zelené tlačidlo na diaľkovom ovládači .

Priebeh inštalácie je zobrazený na TV. Po nainštalovaní sa zobrazí obrazovka ako je na napravo obrázku nižšie .

atv3 atv4

Po nainštalovaní pluginu stačí niekolkonásobným stlačením tlačítka Exit vyjsť z menu a následne reštartovať enigmu v menu/Vypnúť-Reštartovať/Reštart gui(E2).

atv6 atv7

Po reštarte E2 (GUI) sa už plugin zobrazí medzi ostatnými pluginmi v menu/pluginy.

2

Varianta B: Inštalácia pluginu cez FTP

Pokiaľ sa Vám po zasunutí USB kľúča s pluginom nezobrazí hláška pre inštalovanie, alebo kopírujete ipk súbor cez FTP, tak inštaláciu spustíte tak, že počas pozerania stanice, stlačíte modré tlačítko na ovládači a v zobrazenom skrátenom menu vojdete do Pluginy - Inštalátor balíčkov IPK. Tam zvolíte umiestnenie ipk inštalačného súboru (v prípade inštalácie z USB kľúča zvolíme volbu s názvom Vášho USB kľúča, v prípade inštalácie cez FTP zvolíme volbu Pamät /tmp) a budete pokračovať vyššie uvedeným bodom 3.

1 atv5

Inštalácia v Enigme2 VTI

Varianta A: Inštalácia pluginu cez USB

1. Nakopírujte plugin s koncovkou súboru .ipk na prázdny USB kľúč a zasuňte ho do USB prijímača (pokiaľ nechcete používať USB, tak môžete plugin nakopírovať aj cez FTP, do priečinku prijímača tmp, postup je nižšie)

2. Po zasunutí USB kľúča s pluginom, prijímač detekuje plugin na USB kľúči a systém automaticky zobrazí informačné okno (ako na obr. nižšie vľavo), ktorého hlášku potvrdíte ho tlačidlom OK.

vti1 vti2

3. Nadídete na plugin kurzorom (obr. vyššie vpravo) a stlačíte žlté tlačidlotým sa zobrazí fajka v okienku pred názvom pluginu a následne pre spustenie inštalácie pluginu stlačte zelené tlačidlo na diaľkovom ovládači .

Priebeh inštalácie je zobrazený na TV. Po nainštalovaní sa zobrazí obrazovka ako je na napravo obrázku nižšie .

vti3 vti4

Po nainštalovaní pluginu stačí niekolkonásobným stlačením tlačítka Exit vyjsť z menu a následne reštartovať enigmu v menu/Vypnúť-Reštartovať/Reštart gui(E2).

Po reštarte E2 (GUI) sa už plugin zobrazí medzi ostatnými pluginmi v menu/pluginy.

Varianta B: Inštalácia pluginu cez FTP

Pokiaľ sa Vám po zasunutí USB kľúča s pluginom nezobrazí hláška pre inštalovanie, alebo kopírujete ipk súbor cez FTP, tak vojdite do menu - VTI - Panel VTI - Ručný inštalátor/inštalovať ipk/

vti5 vti6

vti7 vti8

menu - VTI - Panel VTI-Ručný inštalátor/inštalovať ipk/ sa Vám zobrazia pripojené zariadenia USB (prípadne sa zobrazí aj interný HDD, ak ho máte v prijímači) a priečinok tmp.

Zvolíte si umiestnenie, kam ste plugin nakopírovali. Ak ho máte na USB, tak vyberiete USB flash disk, ak ste nakopírovali plugin cez FTP pripojenie do priečinku tmp, tak otvoríte Dočasný adresár(tmp).

vti9 vti10

Nadídete na plugin kurzorom, stlačíte žlté tlačidlo a následne pre spustenie inštalácie pluginu stlačte zelené tlačidlo na diaľkovom ovládači .

Priebeh inštalácie je zobrazený na TV. Po nainštalovaní sa zobrazí obrazovka ako je na napravo obrázku nižšie .

vti11

 

Po nainštalovaní pluginu stačí niekolkonásobným stlačením tlačítka Exit vyjsť z menu a následne reštartovať enigmu v menu - Vypnúť,reštartovať - Reštartovať GUI.

Po reštarte E2 (GUI) sa už plugin zobrazí medzi ostatnými pluginmi v menu/pluginy.

Návod nahratia pluginu do prijímača cez FTP nájdete aj v tomto návode .

 

Inštalácia pluginu DEB v Enigme OE2.5 OE2.6(DREAMBOXY)

Varianta A: Inštalácia pluginu cez USB

1. Nakopírujte plugin s koncovkou súboru .deb na prázdny USB kľúč a zasuňte ho do USB prijímača (pokiaľ nechcete používať USB, tak môžete plugin nakopírovať aj cez FTP, do hlavného koreňového adresára (tzv.rootu), postup je nižšie)

2. Po zasunutí USB kľúča s pluginom, prijímač detekuje plugin na USB kľúči a systém automaticky zobrazí informačné okno (ako na obr. nižšie vľavo), ktorého hlášku potvrdíte ho tlačidlom OK.

deb1 deb2

 3. Nadídete na plugin kurzorom (obr. vyššie vpravo) a stlačíte tlačidlo OK, tým sa zobrazí zelená fajka v okienku pred názvom pluginu (obrázok vyššie napravo). Následne pre spustenie inštalácie pluginu stlačte zelené tlačidlo na diaľkovom ovládači .

Priebeh inštalácie je zobrazený na TV. Po nainštalovaní sa zobrazí obrazovka ako je na napravo obrázku nižšie .

deb3 deb4

Po nainštalovaní pluginu stačí niekolkonásobným stlačením tlačítka Exit vyjsť z menu a následne reštartovať enigmu v menu - Vypnúť,reštartovať - Reštartovať GUI.

deb5 deb6

 Po reštarte E2 (GUI) sa už plugin zobrazí medzi ostatnými pluginmi v menu/moduly.

 

Varianta B: Inštalácia pluginu cez FTP

Pokiaľ sa Vám po zasunutí USB kľúča s pluginom nezobrazí hláška pre inštalovanie, alebo kopírujete ipk súbor cez FTP, tak vojdite do menu-Nastavenia-Správca softvéru-Inštalovať miestne rozšírenie.

deb8 deb9

V menu-Nastavenia-Správca softvéru-Inštalovať miestne rozšírenie sa Vám zobrazia pripojené zariadenia USB (prípadne sa zobrazí aj interný HDD, ak ho máte v prijímači) a priečinok Internel flash (čo je koreňový adresár prijímača "root").

Zvolíte si umiestnenie, kam ste plugin nakopírovali. Ak ho máte na USB, tak vyberiete USB flash disk, ak ste nakopírovali plugin cez FTP pripojenie do koreňového adresára, tak vyberiete Internal Flash.

deb10 deb11

Ďalej už pokračujete ako v predchádzajúcom postupe cez USB od bodu 2.


Spustenie a ovládanie pluginu

Plugin spustíte tak, že vojdete do menu/pluginy (platí pre OpenATV, v iných images to je menu/moduly), nadídete na ikonu pluginu "Ellano.sk setting" a stlačíte tlačidlo OK na diaľkovom ovládači.

Zobrazí sa uvítacie okno pluginu, kde stlačíte tlačidlo OK na diaľkovom ovládači.

 2  3

Následne do ďalšieho okna zadáte aktuálny 4-miestný PIN kód (zadávate číselnými tlačidlami na diaľkovom ovládači) a potvrdíte ho tlačidlom OK.

4 7

 Pokiaľ zadáte nesprávny PIN kód, tak sa inštalácia nespustí a zobrazí sa okno s nesprávnym PIN kódom.

5

Pokiaľ ste zadali správny PIN kód, tak sa Vám zobrazí ďalšie okno, kde potvrdením voľby Áno spustíte inštaláciu zoznamu programov.

8

Po inštalácii sa zobrazí okno o úspešnej inštalácii a následne sa automaticky reštartuje prijímač.

Po naštartovaní prijímača máte už nainštalovaný náš najnovší zoznam programov!

9 6

Upozornenie: Plugin Vám vymaže Váš zoznam programov(všetky FAV skupiny programov) a bude nahradený našim najnovším zoznamom programov! Pre funkčnosť pluginu, musí byť prijímač pripojený k internetovej sieti!

 

Ako požiadať o plugin a aktuálny PIN kód?

Plugin, ako aj aktuálny PIN kód si môžu naši zákazníci vyžiadať emailom na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., kde zadáte model prijímača a číslo objednávky, alebo faktúry, na ktorej je uvedená kúpa daného prijímača s operačným systémom Enigma 2.

Ak Vám PIN prestane po čase fungovať, je to tým, že bola vydaná nová verzia settingu, pre ktorý platí nový PIN. V takom prípade stačí znovu napísať na náš email a pošleme Vám nový PIN.

Pluginy máme vo verzii .ipk pre klasické Enigmy OE 2.0 (OpenATV, VTI, Open PLI, OpenHDF, apod.), ale aj pre prijímače Dreambox a ich Enigmy OE 2.5 a 2.6 (DreamElite, Gemini, Newnigma, apod.) ako inštalačný balík .deb.


Veríme, že tento plugin poteší naších zákazníkov a zostanete naďalej verný našej firme ELLANO.SK a nášmu portálu digitalne.ellano.sk. V súčinnosti s pluginom Chocholousek picon pre online inštaláciu picon, máte o aktualizáciu zoznamu staníc vždy postarané komfortne a za pár sekúnd.

Budeme veľmi radi, ak nás podporíte hlasovanim  v súťaži o e-shop roku, každoročne organizovanou portálom Heureka.sk. Po odhlasovaní musíte potvrdiť ešte odkaz, ktorý Vám príde na Vami zadaný email v tejto súťaži. ĎAKUJEME za každý hlas! 

Hodnotenie článku

4.8/5 hodnotení (31 volieb)

Zdieľajte článok

Autor textu

Komentáre (10)

 • Klement Matuška

  Klement Matuška

  19 február 2021 v 20:55 |
  dobry vecer, instalacia prebehla v poriadku, bohuzial stratila sa mi skupina Favourites

  Odpovedať

  • Ivan

   Ivan

   22 február 2021 v 08:17 |
   Dobrý deň.
   Nahratím nášho settingu z pluginu sa prepíše Váš setting a zobrazia sa iba FAV skupiny z nášho nainštalovaného settingu.
   FAV skupiny si zobrazíte ak pri zobrazenom zozname programov stlačíte modré tlačidlo na DO.

   Odpovedať

   • Klement Matuška

    Klement Matuška

    22 február 2021 v 17:13 |
    vďaka za odpoveď

    Odpovedať

 • Fero

  Fero

  24 február 2021 v 19:28 |
  Zdravím, ani si neviete predstaviť ako rád takúto výpomoc čítam, kua čo ja amatér som sa natrápil prehadzovať a mazať programy aj tak som mal tam gujáš. Vrelá vdaka no super vdaka.

  Odpovedať

 • irss

  irss

  07 apríl 2021 v 10:58 |
  Dobrý deň
  mám na Dreambox 900 UHD aktívny Antik na družicu 16 E. Bude mi to fungovať, ked nie som na 23 E? Alebo ako zachovat setting z terajším nastavením?

  Odpovedať

  • Ivan.P

   Ivan.P

   07 apríl 2021 v 12:53 |
   Dobrý deň.
   Nerozumieme Vašej otázke, skúste ju nejako zrozumiteľne preformulovať.

   Odpovedať

 • Frank

  Frank

  07 apríl 2021 v 16:13 |
  Fungovať to bude, je tam aj setting pre Antik na 16°E. Avšak Váš pôvodný setting s Vašim predošlým nastavením sa nezachová. Ak chcete využiť túto službu od Ellano, tak musíte akceptovať ich poradie jednotlivých programov, alebo si ich vždy po aktualizácii settingu musíte nanovo poukladať podľa seba.

  Odpovedať

 • Timeshock

  Timeshock

  08 apríl 2021 v 08:07 |
  Raději bez komentáře vytvořit plugin s nějakým pin podmíněný nějakou koupi a přitom dávat do přístrojů volné pluginy od utorů co j e tvoří pro komunitu zadarmo mne připadá ............. at si to každý přebere jak chce ale bud něco pro komunitu dělám nebo ne Chocholousek picon je taky zadarmo a autor nic nechce

  Odpovedať

  • Ellano

   Ellano

   09 apríl 2021 v 10:19 |
   A tie picony z Chocholousek pluginu si myslíte, že sa odkiaľ sťahujú do Vášho prijímača? Podporujeme komunitu viac ako si myslíte.

   Odpovedať

  • Blind Guardian

   Blind Guardian

   09 apríl 2021 v 10:34 |
   Takýchto ludí je žiaľ kvantum , čo chodia iba somrovať po fórach a gvšetko by chceli zadarminko a nevedia oceniť prácu poctivého predajcu čo robí prvé aj posledné pre svojich zákazníkov!!!
   Ak ELLANO vytvorilo svojpomocne plugin pre svojich zákaznikov ,tak je to myslím OK.
   Kúpte si prijímač a budete mať tiež výhody (zálohy, settingy,pluginy a iné výhody)ako my spokojný zákazníci ELLANO.SK.

   Odpovedať

Napísať komentár

Komentujete ako hosť. Môžete sa prihlásiť.

Nemáte ešte účet ? Zaregistrujte sa!

Prihláste sa do svojho účtu