Ako vytvoriť zálohu operačného systému enigma 2 ?

Napísal Ivan 1 dňa 04 január 2017 do kategórie Digitálna škola, Magazín

fullbackup E2 VTI a OpenATV

Ako vytvoriť zálohu enigmy 2?

V dnešnom článku našej digitálnej školy Vás oboznámim  ako vytvoriť celkovú zálohu (full backup) nakonfigurovaného image operačného systému enigma2, ktorá sa nachádza v linuxových satelitných prijímačoch. Táto vytvorená záloha Vám zálohuje všetky Vaše nastavenia enigmy, nainštalované pluginy, skiny, softcamy a aj samotnú enigmu. Takto vytvorená záloha sa Vám hodí ak sa Vám z nejakých príčin zrúti celý systém linuxového satelitného prijímača. V prípade potreby si zálohu jednoduchým spôsobom nafleshujte do prijímača a v priebehu pár minút máte plne funkčný a plne nakonfigurovaný prijímač. Pri vytváraní zálohy si však treba uvedomiť že veľkosť vytvorenia a opätovného nafleshovania zálohy je daná bootloaderom Vášho prijímača. Tzn. že záloha je obmedzená veľkosťou MB. Každý prijímač má danú veľkosť rozdielnú a pohybuje sa od 100MB až po cca 240MB a u niektorých aj viac. Napr. Gigablue HD Ultra UE dokáže nafleshovať zálohu iba do veľkosti cca 128MB pričom novšie modely ako VU+Ultimo4k nemá problém nafleshovať zálohu aj nad 200MB"nie je to teda závislé od veľkosti flash pamäte ale od bootloadera prijímača". tux_2017.jpg

Ideálne je keď si budete prijímač konfigurovať aj priebežene robiť pourčitých častiach inštalácie robiť aj zálohy. Čiže po nafleshovaní prijímača nahrať setting, picony, nastaviť čítačky karieturobiť základnú zálohu. Doinštalovať pluginy urobiť zálohu atď. Tým sa vyhnete vytváraniu konfigurácie od začiatku v prípade ak vytvoríte veľkú zálohu ktorú Vám prijímač nenafleshuje.

Enigiem je už veľké množstvo a každá enigma má iný vzhľad a aj usporiadanie položiek menu takže do návodu som zahrnul dve u nás najpoužívanejšie enigmy a to enigmu VTI pre prijímače VU+ a enigmu OpenATV ktorú používame u ostatných linuxových prijímačoch ako Gigablue, uClan a pod. 

OBSAH:

 


Postup vytvorenia fullbackup zálohy v enigme VTI a prijímačoch VU+

Ako prvé musíte pripojiť pamäťové médium či už interný HDD alebo USB kľúč či USB HDD ku prijímaču  a mountnúť ho do adresára /media/hdd/.

Ideálne je ak je USB naformátovaný na FAT32 pretože týmto formátom presuniete bezproblémovo do PC, pokiaľ máte napr. interný HDD formátu EXT tak budete musieť vytvorenú zálohu prekopírovať cez internetovú sieť a FTP pripojenie.

Mount pamäťového média

1. Stlačte modré tlačidlo na diaľkovom ovládači - tým sa Vám zobrazí VTI panel

2. Vo VTI paneli prejdite na položku VTI-Systémové nástroje a potvrďte ju tlačidlom OK

3. V ďalšom okne potvrďte tlačidlom OK voľbu Správca zariadení

1 2 

4.Ďalšom okne na obrázku napravo nižšie sa Vám zobrazí pripojené pamäťové médiu ktoré musíte mountnúť(pripojiť )ku adresáru /media/hdd .

Nadídete kurzorom v prípade ak máte viac pripojených zariadení na to kde chcete vytvárať zálohu a stlačíte tlačidlo OK (alebo zelené tlačidlo) tým sa Vám zobrazia ďalšie možnosti.

3

5. Po zobrazení okna naľavo nižšie stlačte zelené tlačidlo pripojiť

6. V ďalšom okne nižšie v strede zvoľte adresár /media/hdd a stlačte zelené tlačidlo .

Po mounte prijímač môže požadovať prijmač reštart - ak sa Vám zobrazí hláška že "zmeny sa prejavia až po reštarte" tak reštart povoľte potvrdením voľby Áno pre reštart.

4 5 

 Teraz keď už máte moutnuté (pripojené) pamäťové médium do media/hdd môžete prejsť ku samotnej zálohe systému.

6

 Postup vytvorenia fullbackup zálohy v enigme VTI

1. Stlačte modré tlačidlo na diaľkovom ovládači - tým sa Vám zobrazí VTI panel

2. Vo VTI paneli prejdite na položku VTI-Softvérové nástroje a potvrďte ju tlačidlom OK

3. V ďalšom okne (na obrázku napravo nižšie) prejdite na položku Záloha/obnov image a potvrďte ju tlačidlom OK

78

4V ďalšom okne (na obrázku nižšie) potvrďte tlačidlom OK položku Zálohovať image

  9

Následne sa Vám začne vytvárať záloha bežiaceho image Enigmy 2. Priebeh zálohovania sa zobrazuje na obrazovke TV. Po dokončení  sa Vám zobrazí nápis Záloha úspešne dokončená ako je na obr. nižšie.

10 11

Vytvorenú zálohu systému nájdete v adresári media/hdd/vti-image-backup.

V tejto zložke nájdete všetky Vaše zálohy VTI enigmy rozlíšené sú dátumom a časom vytvorenia. Takto vytvorenú zálohu môžete nafleshovať do prijímača a obnoviť ňou poškodený systém.

  12

 Postup vytvorenia fullbackup zálohy v enigme Open ATV a linuxových prijímačoch 

Ako prvé musíte pripojiť pamäťové médium či už interný HDD alebo USB kľúč či USB HDD ku prijímaču  a mountnúť ho do adresára /media/hdd/.

Ideálne je ak je USB naformátovaný na FAT32 pretože týmto formátom presuniete bezproblémovo do PC, pokiaľ máte napr. interný HDD formátu EXT tak budete musieť vytvorenú zálohu prekopírovať cez internetovú sieť a FTP pripojenie.

Mount pamäťového média

1. Stlačte modré tlačidlo na diaľkovom ovládači - tým sa Vám zobrazí Rýchle menu spustenia

2. Prejdite šípkou dole na položku Pripojenia  a následne šípkou doprava na položku Správca zariadení

13

3, V prípade ak Vám nezobrazí Vaše USB zariadenie moutnuté do media/hdd tak ho pripojte stlačením červeného tlačidla (Použíť ako HDD)(obr.nižie naľavo-táto možnosť je v novších enigmách OpenATV6.4 pri tejto možností sa HDD pripojí okamžite po niekoľkých sekundach - nie nutný reštart prijímača) 

Prípadne môžete moutnúť aj zeleným tlačidlom (Nastavenie pripojení), (obr. napravo nižšie) tam vyberte šípkou doboku adresár media/hdd a uložte ho zeleným tlačidlom.

Prijímač Vás vyzve ku reštartu tak ho potvrďte potvrdením voľby Áno. Po nabootovaní bude pripojené pamäťové zariadenie moutnuté do media/hdd.

backupatv1 backupatv3

 Teraz keď už máte moutnuté (pripojené) pamäťové médium do media/hdd môžete prejsť ku samotnej zálohe systému.

backupatv2 

Postup vytvorenia zálohy v enigme Open ATV

1. Stlačte modré tlačidlo na diaľkovom ovládači - tým sa Vám zobrazí Rýchle menu spustenia

2. Na prvej položke menu položke Správca softvéru stlačte šípku doprava a presuňte sa v pravom stĺpci menu položku Kompletná záloha a potvrďte ju tlačidlom OK.

backupatv4

3. V ďalšie okno obr.naľavo nižšie sa Vám zobrazí iba ak máte prijímač s multibootom(viac image vo flash) pokiaľ nemáte prijímač s multibootom, tak sa Vám zobrazí rovno obrázok napravo nižšie kde potrdíte voľbu Zálohovať do media/hdd a zálovanie sa spustí.

  backupatv5 backupatv6

Priebeh zálohy je zobrazovaný na obrazovke TV. Po dokončení zálohy sa Vám zobrazí nápis Skončené!!

backupatv11 backupatv12

Vytvorenú zálohu nájdete cez FTP v priečinku media/hdd/images/model prijímača-názov zálohy

Takto vytvorenú zálohu nainštalujte podľa postupu ku Vášmu prijímaču, alebo cez lokálnu inštaláciu.


 

Ďalší popis záloh je iba pre novšie 4K prijímače, ktoré majú možnosť multibootu vo flash pamäti prijímača napr. ako uClan UStym 4K PRO a pod.

Záloha multiboot prijímačov

Pri multiboote si môžete vybrať ktorá partícia sa má zálohovať  na výber máte tieto možnosti:

backupatv5

Slot1-Záloha ako obnova z USB (recovery záloha)- túto zálohu je možné previesť iba ak máte prijímač nabootovaný v hlavnej enigme v slote1. Pri obnove recovery zálohy sa Vám nainštaluje záloha iba z prvej partície a ostatné partície multibootu sa Vám vymažú!

Slot-1 aktuálny  image -  je záloha pre multiboot a inštaláciu cez lokálnu inštaláciu

Slot-2, Slot3 a Slot 4 sa zálohujú iba ako záloha pre multiboot a inštaláciu cez lokálnu inštaláciu


Záloha image v slote 1 ako recovery image

Pri type zálohovania image umiestneného v slote1 vo flash pamäti vyberiete voľbu "ako obnova z USB" . Vtedy sa Vám vytvorí recovery záloha (táto záloha je iba image E2 v slote1) pre update prijímača pri štarte, alebo ako flash recovery image v recovery menu prijímača(záleží od typu prijímača). 

 backupatv5  backupatv6

Potrdíte voľbu Zálohovať do media/hdd a zálovanie sa spustí.

backupatv7 backupatv8

Vytvorenú zálohu nájdete cez FTP v priečinku media/hdd/images/model prijímača-názov zálohy


Záloha multiboot imagov E2 vo FLASH  

Pre zálohovanie image multibootu aby išiel nainštalovať do ľubovoľnej partície flash musíte vybrať voľbu slot-1(aktuálna image) vytvorí zálohu image v slote1 pre obnovu cez lokálnu inštaláciu.

Ak vyberiete zálohovať image slot2, slot3 ,alebo slot4, tak sa Vám vytvorí automaticky záloha pre obnovu cez lokálnu inštaláciu(z týchto partícii nie je možné vytvoriť recovery zálohu).

backupatv9 backupatv10

Potrdíte voľbu Zálohovať do media/hdd a zálovanie sa spustí.

backupatv11 backupatv12

Takto vytvorenú zálohu môžete nafleshovať do prijímača a obnoviť ňou poškodený systém.

Na záver ešte dodám že pri zálohovaní systému enigmy prijímačov Dreambox je nutný formát HDD alebo USB na linuxový formát EXT!

Upozornenie:

Pri fleshovaní zálohy do prijímačov VU+ bez tlačidla power na prednom paneli teda prijímačoch ako VU+ZERO ,UNO4k a VU+SOLOSE je nutné doplniť do inštalačných súborov zálohy enigmy ešte súbor pre automatické spustenie inštalácie z USB. Súbor sa volá "force.update".
Tento súbor zálohovací program nevytvorí takže ho musíte nakopírovať medzi ostatné inštalačné súbory zálohy manuálne v PC.

Súbor "force.updateskopírujete z inštalačnej zložky nenakonfigurovanej enigmy pre model VU+ZERO , VUUNO4k alebo VU+SOLO SE.

Pre lepšie pochopenie videonávod:

Verím že Vám návod pomôže a zostanete naďalej verný nášmu portálu a firme ELLANO.SK.

                                                                                        

Hodnotenie článku

4.8/5 hodnotení (19 volieb)

Zdieľajte článok

Autor textu

Komentáre (34)

 • Peter

  Peter

  04 január 2017 v 08:24 |
  Zdravim Vas, naflashovat zalohu mozem zasa cez VTI Panel? ( VU )
  Dakujem

  Odpovedať

  • IvanP

   IvanP

   04 január 2017 v 16:32 |
   Dobrý deň.
   Nie cez VTI panel ale bežným spôsobom cez USB postupom pre Váš model.

   Odpovedať

 • Bond

  Bond

  04 január 2017 v 21:04 |
  Výborný návod, bolo by dobré urobiť ešte návod ako urobenú zálohu cez USB naflashovať do boxu.

  Odpovedať

  • IvanP

   IvanP

   05 január 2017 v 10:45 |
   Dobrý deň.
   Postup na fleshovanie pre rôzne prijímače je rozdielný a máme ich aj tu na stránke v popise ku nakonfigurovaným enigmách je aj návod na nahratie zálohy pre daný prijímač:
   https://digitalne.ellano.sk/magazin-7/special

   Odpovedať

 • Tomas

  Tomas

  05 január 2017 v 15:06 |
  Zdravím. Niekedy robím nahratie zálohy aj cez vti panel na vu+ solo 2 a v pohode mi to vždy prešlo. Je teda rozdiel medzi nahratim zálohy cez vti panel ako nahratim štandard s vypnutím a zapnutim prístroja a týmto flashom?

  Odpovedať

 • IvanP

  IvanP

  05 január 2017 v 19:52 |
  Dobrý deň.
  Aj tento spôsob updatu je možný, rozdiel v update nie je akurát keď Vám padne systém tak musíte použiť štandartný postup cez USB pri štarte prijímača.

  Odpovedať

 • Zdeno

  Zdeno

  09 január 2017 v 21:07 |
  Zdravím. Vytvoril som si zálohu podľa uvedeného postupu pre uno4k a chcel som urobiť obnovu zo zálohy podľa postupu v recenzii https://digitalne.ellano.sk/recenzie-a-testy-2/digitalne-prijimace/dvb-s2-hdtv-prijimae/item/recenzia-vu-uno-4k
  ale prijímač sa tvári, ako keby tam fleška nebola zasunutá a nabootuje z prijímača. Kde by mohla byť chyba?

  Odpovedať

 • IvanP

  IvanP

  10 január 2017 v 18:59 |
  Dobrý deň.
  Zabudol som dopísať že pri fleshovaní prijímačov bez tlačidla power na prednom paneli teda prijímačoch ako VU+ZERO a VU+SOLOSE je nutné doplniť do inštalačných súborov zálohy enigmy ešte súbor pre automatické spustenie inštalácie z USB. Súbor sa volá "force.update".
  Tento súbor skopírujete z inštalačnej zložky nenakonfigurovanej enigmy VTI pre model VU+ZERO alebo VU+SOLO SE.

  Odpovedať

 • Zdeno

  Zdeno

  10 január 2017 v 23:25 |
  Dík. Už to ide

  Odpovedať

 • Jozef Vašarheli

  Jozef Vašarheli

  03 júl 2017 v 12:39 |
  Prajem dobrý deň. Chcem sa opýtať či by sa táto rada nedala spresniť pre prijímač XTrend 9x00 pretože si neviem poradiť s pripojením FTP v Total Commander. Prípadne poradiť postup zálohovania v inom programe. Nainštaloval som DreamboxEdit aj WinSCP. Môj XTrend som vytrepal do polovice Chopku v snahe ho vychváliť ale,,, po zapojení antény s monoblokom Twin LNB 4.3 Degree s využitím len jedného prívodu a s priloženým káblikom vo výbave na prepojenie výstup Loop Tuner1 do vstupu Tuner2 sa XTrend po nabootovaní Enigmy2 nerozbehol tak ako sme ho cez TeamViever naposledy nastavili. XTrend pre bootovaním hľadal zálohu, pravdepodobne nastavení a takmer všetky stanice Astry 23.5 a Astry 19.2 sú označené n/a a šedivé. Tu by som chcel ešte podotknúť že po vašom nastavení pomocou TeamViever sa niekoľko programov zobrazovalo bez ikony programu, boli sivé, bez EPG (HBO HD,HBO2 HBO3) ale hrali. Použitá bola Enigma2 s veľkosťou 101 MB, dátum neviem. Interný HDD je naformátovaný EXT3 a akú veľkosť USB v MB na aspoň jednu zálohu použiť? Čo nevidieť mám 70 na krku a práca s PC sa pre mňa asi stane strašiakom. Jozef Vašarheli, Bystrická 196/24, 03401 Rbk.

  Odpovedať

 • Dušan

  Dušan

  28 júl 2017 v 18:17 |
  CHcem sa opytat.Mam prijimač VU+ UNO 4K.Chcem si urobit zalohu.Ale stale mi to urobi vo velkosti 1,7 GB.Potom ju nechce naflešovat.Postup podla ellana.

  Odpovedať

 • IvanP

  IvanP

  29 júl 2017 v 20:31 |
  Dobrý deň.
  Je to chyba zálohovacieho nástroja .Záloha by Vám mala ísť nafleshovať
  ale iba lokálnou inštaláciou tu je postup: https://digitalne.ellano.sk/magazin-7/rady-a-tipy/digitalna-kola/item/co-robit-ak-nejde-nafleshovat-zaloha-enigmy-2

  Odpovedať

 • Martin

  Martin

  12 september 2017 v 09:26 |
  Zdravim chcem sa opitat tento sposob zalohy zahrna aj pluginy ktore som nainstaloval a nastavenia vti enigmy2 ? dakujem

  Odpovedať

  • IvanP

   IvanP

   12 september 2017 v 17:09 |
   Dobrý deň.
   Áno zálohuje všetky pluginy, setting aj s nastavením enigmy.

   Odpovedať

 • emil kontrik

  emil kontrik

  01 marec 2018 v 17:59 |
  Mam objednaný Formuler F4 turbo jde zalohu delat na tom mikro sd card a ktera je pro tento stb aktualni dik za info

  Odpovedať

  • IvanP

   IvanP

   04 marec 2018 v 19:19 |
   Dobrý deň.
   Áno zálohu môžete urobiť aj na SD card musíte ju však mountnúť do media/hdd,

   Odpovedať

 • MartinG

  MartinG

  14 marec 2018 v 06:26 |
  Dobry den, mam vytvorenu zalohu na USB pre VU+UNO 4K SE v zlozke media/hdd/fullbackup_model prijímača. Ak chcem aby prijimac pri starte pouzil tuto zalohu, musim premenovat adresar, aby bola dodrzana struktura vuplus/uno4kse?

  Odpovedať

  • hrotik

   hrotik

   14 marec 2018 v 12:47 |
   Zdravím, ano. Je to v podstatě popsané v každé recenzi přijímačů VU+ asi takto: Postup nahratia softvéru:
   1.Na naformátovany USB kľúč formátom fat32 nakopírujte zložku vuplus ktorá obsahuje podzložku solo4k a v nej inštalačné súbory enigmy.
   2.Vypnite satelitný prijímač VU+ .......

   Odpovedať

 • Miroslav

  Miroslav

  05 apríl 2018 v 13:56 |
  Prosim Vás , som uplný amater v Enigme 2 a zacinam sa učit. Zaujma ma kde presne najdem instalacnu zlozku nenakonfigurovanej enigmy ? Aby som mohol skopirovat subor "force.update" na usb k instalacnym suborom zalohy. Dakujm pekne.

  Odpovedať

 • Ivan.P

  Ivan.P

  06 apríl 2018 v 17:23 |
  Dobrý deň.
  Napr. tu: http://images.mynonpublic.com/openatv/nightly/index.php?open=test
  Nájdite si tam svoju značku a svoj model a stiahnite si odtiaľ tzv.čistú nenakonfigurovanú enigmu.

  Odpovedať

  • Miroslav

   Miroslav

   09 apríl 2018 v 07:45 |
   Dakujem V

   Odpovedať

 • Bela

  Bela

  17 november 2018 v 11:51 |
  Po inštalácii aplikácie Opendroid nemôžete nijako inštalovať iný obrázok záhad. Bohužiaľ, režim obnovenia je vypnutý, panel sa nezobrazuje, ale prijímač je úplne vypnutý. Čo môžete urobiť?

  Odpovedať

 • IvanP

  IvanP

  18 november 2018 v 08:10 |
  Dobrý deň.
  Požiadajte Vášho predajcu o zaslanie zálohy SW a nainštalujte ju do prijímača.

  Odpovedať

  • Bela

   Bela

   18 november 2018 v 20:36 |
   Vse v porjadke uze!

   Odpovedať

 • mak

  mak

  20 december 2018 v 15:41 |
  Dobrý deň.Kde môže byť chyba ked mi na konci vytvorenia zálohy vypísalo : Zálohovanie jadra zlyhalo. Dakujem

  Odpovedať

  • IvanP

   IvanP

   21 december 2018 v 06:57 |
   Dobrý deň.
   Nadmerne veľká záloha , alebo zlý USB kľúč, skúste iný USB alebo USB HDD.

   Odpovedať

   • mak

    mak

    21 december 2018 v 15:28 |
    Ďakujem ,pomohlo :)

    Odpovedať

 • Pavol

  Pavol

  07 august 2019 v 10:14 |
  Dobrý deň mám od Vás kupeny box GB UHD UE 4K vcera som naflesoval novy soft Open ATV a ich zaloha sa radikalne zmenla. Vytvori zip subor ktory sa vsak po rozbaleni neda jednoducho znovu nafleshovat sice po zapnuti na 10 ponukne volbu ale po 1 sek flesovania skonci. Prosim o radu.

  Odpovedať

 • Petr Janík

  Petr Janík

  13 január 2021 v 15:21 |
  Dobrý den, v návodu na zálohování přijímačů Dreambox píšete, že pri zálohovaní systému enigmy prijímačov Dreambox je nutný formát HDD alebo USB na linuxový formát EXT, a záleží na tom, jaký se v případě USB musí použít typ EXT2 , EXT3 nebo jiný nebo je to jedno? Děkuji...

  Odpovedať

  • Ivan.P

   Ivan.P

   14 január 2021 v 09:23 |
   Dobrý deň.
   Stačí USB inicializovať v prijímači ako HDD, tam ho formátuje na EXT3.

   Odpovedať

 • Petr Janík

  Petr Janík

  14 január 2021 v 16:56 |
  Dobrý den, v návodu na instalaci image ze zálohy se zmiňujete o tom, že doporučujete v každém případě, nejdříve instalovat zálohu základ a až teprve potom full zálohu z důvodu možné nekompability kernelu nebo bootloaderu nebo něco v tom smyslu. Až tak úplně tomu nerozumím, protože jsem si zálohu nikdy nezkoušel vytvořit ani znovu nainstalovat. Co to v praxi znamená? Když si vytvořím full zálohu např. na svém Dreamboxu 920, na kterém mám od vás předinstalovaný image OpenAtv 6.4 (mám na něm doinstalované nějaké další doplňky oproti vaši instalaci atd.), tak když budu potom chtít tuto svoji vytvořenou full zálohu znovu nainstalovat do přijímače, tak bych měl pro jistotu nejdříve nainstalovat zálohu základ (kterou jste mně poslali na vyžádání nedávno) nebo mohu rovnou tu full zálohu? Možná, že ta vámi doporučená instalace nejdříve ze zálohy základ a teprve potom z full zálohy se týká jiných případů jako je třeba změna image od různých vývojových týmů nebo při změně z Enigma 2 na Enigmu 2.5. Můžete mně to, prosím, trochu objasnit než to zkusím vyzkoušet? Děkuji a zdravím

  Odpovedať

 • Ivan.P

  Ivan.P

  15 január 2021 v 11:18 |
  Dobrý deň.
  Zálohu s doplnkami si môžete vytvoriť (jedna sa o full zalohu).
  Miesto zalôohy zaklad je možné použiť aj čistý image danej enigmy a to kôli tomu že ak sa nahrala zaloha full na nainštalovanú enigmu so starým kernelom,.tak nenabootovala(tak preto ten zaklad enigmy). Niektore prijímače zvladnu nainštalovať aj väčšie zálohy klasickým spôsobom a nie cez lokálnu inštaláciu( utýchto prijímačoch ako aj u dreamoboxov ktoiré sa inštalujú cez webrozhranie postačuje zaloha full).

  Odpovedať

Napísať komentár

Komentujete ako hosť.

Nemáte ešte účet ? Zaregistrujte sa!

Prihláste sa do svojho účtu