Zálohy E2 Spycat, Tiviar, Uclan, Xpeed, Xtrend

Napísal Ivan 1 dňa 05 september 2020 do kategórie Magazín, Konfigurácie E2

SPYCAT, TIVIAR, UCLAN, XPEED, XTREND

 V tomto článku nájdete databázu naších záloh ELLANO.SK pre linuxové prijímače s operačným systémom Enigma 2  SPYCAT, TIVIAR, UCLAN, XPEED a XTREND.

Naše zálohy sú konfigurované z najnovších stabilných verzii enigmy. U väčšiny prijímačov je to enigma OpenATV, u prijímačov VU+ aj enigma VTI a u niektorých prijímačov Dreambox je to enigma Gemini GP4, DreamElite, alebo Newnigma2.

LOGOELLANO.png

SOFTLINUX.jpg

Pre rýchlejšie nájdenie zálohy, kliknite v zozname nižšie na požadovanú značku prijímača: a následne na model prijímača:

SPYCAT

TIVIAR

UCLAN

XPEED

XTREND

 


 

 

Prijímače Spycat

 Spycat mini v2


Spycat mini v2

Spycat mini v2
Image verzia: OpenATV 6.4  OpenATV7.3
Dátum aktualizácie: 27.10.2021  26.4.2024
Skiny: MyMetrix, HDGlass 16 MyMetrix
Ci modul: nie nie 
HbbTV: áno áno
Kodi: nie nie
WiFi: áno interné áno interné
Youtube: áno  nie
HDMI-CEC áno áno
PIP nie nie
Systémové pluginy: EPG Refresh, Infotunerbar, WebIf, EMC, fastscan, EPG Refresh, Infotunerbar, WebIf, EMC, fastscan,
Cool TV Guide 7.7.0,  Picture player, file comander, Ellano setting Cool TV Guide,  Picture player, file comander, Ellano setting v4.3
Doplnkové pluginy: Archívy CZ/SK 1.3.8, Youtube, Mediaplayer2, webradiofs,  Archívy CZ/SK 2.6.6, Mediaplayer2, ClearMEM, HbbTV
 ClearMEM, HbbTV  CSFD, Youtube
Spôsob a postup upgrade:  pri štarte cez USB  pri štarte cez USB
Poznámky:
 

 

 

Prijímače Tiviar

Tiviar alfa plus


Tiviar alfa plus

Tiviar alfa plus
Image verzia: OpenATV 6.4  OpenATV
Dátum aktualizácie: 21.9.2020
Skiny: MYMETRIX,  HDGlass 16
Ci modul: áno
HbbTV: áno
Kodi: nie 
WiFi: OK cez USB wifi adaptér 
Youtube: áno 
HDMI-CEC áno
PIP áno
Systémové pluginy:  EPG Refresh, Infotunerbar, WebIf, EMC, fastscan,
Transcoding,  Picture player, Cool TV guide 7.7.0
Doplnkové pluginy:  Archívy CZ/SK 1.3.5, Youtube, Mediaplayer2, 
 HbbTV, Opera webbrowser, webradiofs
Spôsob  a postup upgrade: zaklad cez USB pri štarte , Full cez lokal install
Poznámky:

Prijímače Uclan

 uClan Ustym 4K PRO a uClan Ustym 4K Twin 

Uclan Ustym 4K S2 OTT

Uclan Ustym 4K COMBO

uClan Ustym 4K OTT Premium

uClan Ustym 4K S2 OTTX


uClan Ustym 4K PRO a uClan Ustym 4k Twin

Uclan Ustym 4K PRO
Uclan Ustym 4K Twin
Image verzia: OpenATV 7.3 OS DENYS 2.01.01 (DEFINE)
Dátum aktualizácie: 12.3.2024 4.12.2023
Skiny: MY METRIX,HDGLASS 17 OS DENYS
Ci modul:  nie nie
HbbTV:  áno nie
Kodi: áno 20.2 aj s KODI doplnkami (musia byť odpojené USB pamäťové média inak doplnky nenačíta!)
áno 20.2 aj s KODI doplnkami
WiFi:  áno interné
áno interné
Youtube:  áno áno
HDMI-CEC  áno áno 
PIP  áno nie
Systémové pluginy:

EPG Refresh, Infotunerbar,WebIf, EMC, fastscan, ellano setting  v4.3

Netflix, YoutubeTV, KODI 20.2, počasie, cinema portal
 Picture player, file comander,, CSFD , Mediaplayer2 Prehrávač obrázkov, Hbbtv, Chromium 2, Netflix, Disney+, Youtube TV
Doplnkové pluginy: Archívy CZ/SK 2.6.1, Youtube, Chromium2, Xtreamity, Cool TV Guide 7.7.0, Disney+, Netflix,Youtube TV webOTT, web portal, stalker, E2TV, Chrome webbrovser
KODI20.2, Chocholousek picons, HbbTV
reginonalne TV+internetove cz a sk radia
Spôsob a postup upgrade: full cez lokálnu inštaláciu (inštalácia trvá cca 10min) inštalácia cez recovery menu USB multiboot image nainštalovaťdo partície 2, 3 alebo 4
Poznámky:
 
 
 

 K dispozícii je aj verzia OpenPLI 7.3 z 10.12.2020


Uclan Ustym 4K S2 OTT

Uclan Ustym 4K S2 OTT
 Image verzia: záloha FW 2.00.85 záloha FW 2.00.88
Dátum aktualizácie: 22.8.2023  11.1.2024
softcamy dencam+oscam skylink ice/irdeto dencam+oscam skylink ice/irdeto
Ci modul: nie nie
HbbTV: nie nie
Kodi: áno 18.9 + pvr doplnok iptv simple+doplnky Kodi:áno 20.2
WiFi: OK cez USB wifi adaptér  OK cez USB wifi adaptér 
Youtube: áno áno
HDMI-CEC áno áno
PIP nie nie
picony  áno áno
Aplikácie Netflix, YoutubeTV, KODI18.9, počasie,cinema portal Netflix, YoutubeTV, KODI 20.2, počasie,cinema portal
webOTT, web portal, stalker, E2TV, Chrome webbrovser webOTT, web portal, stalker, E2TV, Chrome webbrovser
IPTV a rádia reginonalne TV+internetove cz a sk radia reginonalne TV+internetove cz a sk radia
Spôsob a postup upgrade: aktualizácia cez online inštaláciu z menu prijímača  aktualizácia cez online inštaláciu z menu prijímača
 

 

 


Uclan Ustym 4K COMBO

Uclan Ustym 4K COMBO
 Image verzia: záloha FW 2.00.85  záloha FW 2.00.89
Dátum aktualizácie: 25.8.2023  21.3.2024
softcamy dencam+oscam skylink ice/irdeto  dencam+oscam skylink ice/irdeto
Ci modul: nie  nie
HbbTV: nie  nie
Kodi: áno 18.9 + pvr doplnok iptv simple+doplnky  áno 20.2 +doplnky
WiFi: OK cez USB wifi adaptér   OK cez USB wifi adaptér 
Youtube: áno  áno
HDMI-CEC áno  áno
PIP nie  nie
picony  áno  áno
Aplikácie Netflix, YoutubeTV, KODI18.9, počasie,cinema portal  Netflix, YoutubeTV, KODI 20.2, počasie,cinema portal
webOTT, web portal, stalker, E2TV, Chrome webbrovser  webOTT, web portal, stalker, E2TV, Chrome webbrovser
IPTV a rádia reginonalne TV+internetove cz a sk radia  reginonalne TV+internetove cz a sk radia
Spôsob a postup upgrade: aktualizácia cez online inštaláciu z menu prijímača  aktualizácia cez online inštaláciu z menu prijímača
 

 

 


Uclan Ustym 4K OTT Premium

Uclan Ustym 4K OTT Premium
 Image verzia: OpenATv6.4  OpenATV 7.3
Dátum aktualizácie: 2.2.2022  20.6.2023
Skiny: MyMettrix, HDglass17  MyMettrix, HDglass17
Ci modul: nie  nie
HbbTV: nie  nie
Kodi: áno 18.9 + pvr doplnok iptv simple+doplnky  áno KODI 20+doplnky KODI
WiFi: OK cez USB wifi adaptér   OK cez USB wifi adaptér 
Youtube: áno  áno
HDMI-CEC áno  áno
PIP nie  nie
Systémové a doplnkové pluginy: WebIf, EMC, Ellano setting, webradiofs,  WebIf, EMC, Ellano setting,v4
Doplnkové pluginy: Cool TV Guide 7.7.0, Picture player,Youtube,   Picture player,Youtube, Youtube TV, Netflix, 
Mediaplayer, Archívy CZ/Sk 1.3.8, Chocholousek picons  Mediaplayer, Archívy CZ/Sk 2.2.3, Chocholousek picons
KODI 18.9, transcoding, Stalker, Streamlink,Xstreamity,  KODI20, Chromium2+doplnky, multitranscoding
Spôsob a postup upgrade: cez recovery menu ako USB multiboot   cez recovery menu ako USB multiboot
 

Uclan Ustym 4K S2 OTTX

 

Uclan Ustym 4K S2 OTTX
TImage verzia: záloha OS DENYS FW 2.01.02  OpenATV 7.3
Dátum aktualizácie: 12.1.2024 24.8.2023 (update 17.1.2024)
Skiny: dencam+oscam skylink ice/irdeto MyMettrix, HD Glass17
Ci modul: nie  nie
HbbTV: nie áno
Kodi: áno 20.2 + pvr doplnok iptv simple+doplnky áno 20.2 aj s kodi doplnkami
WiFi: OK cez USB wifi adaptér  OK cez USB wifi adaptér 
Youtube: áno áno
HDMI-CEC áno áno
PIP nie áno
Systémové a doplnkové pluginy: Netflix, YoutubeTV, KODI 20.2, počasie,cinema portal EPG Refresh, WebIf,  EMC, fastscan, Ellano setting v4
Doplnkové pluginy: webOTT, web portal, stalker, E2TV, Chrome webbrovser Picture player, file comander, HbbTV ,  KODI 20.2+doplnky
  reginonalne TV+internetove cz a sk radia Archívy CZ/SK 2.4.0, Youtube, Mediaplayer, Chocholousek picons
    Chromium2+doplnky:Netflix, Disney+, HBO MAX, Skylink LIVE, Antik, Cool TV Guide 7.7.0
Spôsob a postup upgrade: cez recovery menu do slotu1 cez recovery menu do slotu2 až 4
 
 OS DENYS musí byť v multiboote slot1!

 OS DENYS pre prijímače iba s OS DENYS(nie multiboot) záloha FW je online inštaláciou v2.00.88 (12.1.2024)

Prijímače Xpeed

 XpeedLX 1-2

XpeedLX3

XpeedLXclass

 


XpeedLX 1-2

XpeedLX 1-2
Image verzia: OpenATV 6.1  OpenATV 6.4
Dátum aktualizácie: 14.5.2018  27.1.2022
Skiny: MyMetrix  MyMettrix, HDglass16
Ci modul: áno LX2 áno LX2
HbbTV: áno nie dá sa však doinštalovať z feedu E2
Kodi: nie  nie 
WiFi: OK cez USB wifi adaptér  OK cez USB wifi adaptér 
Youtube: áno  áno 
HDMI-CEC áno  áno 
PIP nie  nie 
Systémové pluginy: EPG Refresh, Infotunerbar,WebIf, EMC, fastscan, EPG Refresh, WebIf,  EMC, fastscan,
Cool TV Guide 7.6.0, Picture player, Cool TV Guide 7.7.0, Picture player, file comander, Ellano setting
Doplnkové pluginy: Archívy CZ/SK, Youtube, Mediaplayer2,  Archívy CZ/SK 1.3.8, Youtube, Mediaplayer2, Chocholousek picons
HbbTV, Opera webbrowser, webradiofs, 
Spôsob a postup upgrade: základ cez USB pri štarte, full cez lokálnu inštaláciu  cez USB pri štarte
Poznámky:


 


XpeedLX3

XpeedLX3
Image verzia: OpenATV 7.0 OpenATV 6.4
Dátum aktualizácie: 1.12.2022 19.6.2021 
Skiny:  MY METRIX MY METRIX,HDGLASS 17
Ci modul:  nefunkčný nefunkčný
HbbTV: áno áno
Kodi: nie
nie
WiFi: áno interné
áno interné
Youtube: áno
áno 
HDMI-CEC áno  áno 
PIP áno  áno 
Systémové pluginy:  EPG Refresh,  Infotunerbar, WebIf,  EMC, fastscan,
EPG Refresh,  Infotunerbar, WebIf,  EMC, fastscan,
 Cool TV Guide 7.7.0, Picture player, file comander, Cool TV Guide 7.7.0, Picture player, file comander, 
Doplnkové pluginy:  Archívy CZ/SK 1.5.9, Youtube, Mediaplayer,  Chocholousek picons Archívy CZ/SK 1.3.8, Youtube, Mediaplayer2, Chocholousek picons
 HbbTV, Opera webbrowser, Ellano setting v4

HbbTV, Opera webbrowser, webradiofs, Ellano setting

Spôsob a postup upgrade: základ aj full pri štarte cez USB
základ aj full cez lokal install 
Poznámky:
Pokiaľ Vám zálohu nenafleshuje tak si aktualizujte bootloader V4 postup ako pri fleshovaní zálohy cez USB pri štarte. Bootloader stiahnete TU. pokiaľ nie je v prijímači enigma OpenATV, tak treba nainštalovať starým spôsobom pri štarte nižšiu verziu OpenATV 6.1/6.2/6.3 ktorá má menej MB a prijímač ju nainštaluje.   


XpeedLXclass S2 a XpeedLX T2/C

XpeedLXclass S2
XpeedLXclass T2/C
Image verzia: OpenATV 6.2 OpenATV6.4
Dátum aktualizácie: 28.10.2018 6.9.2021
Skiny: MyMetrix, HDGlass 16 MyMetrix, HDGlass 16
Ci modul: nie nie
HbbTV: áno áno
Kodi: nie  nie
WiFi: OK cez USB wifi adaptér  OK cez USB wifi adaptér 
Youtube: áno  áno 
HDMI-CEC áno  áno 
PIP nie  nie  
Systémové pluginy: EPG Refresh, Infotunerbar,WebIf, EMC, fastscan, EPG Refresh, Infotunerbar,WebIf, EMC, fastscan, Ellano setting
Cool TV Guide 7.6.0, Picture player, ClearMEM Cool TV Guide 7.7.0, Picture player, ClearMEM, Chocholousek picons
Doplnkové pluginy:  Archívy CZ/SK, Youtube, Mediaplayer2,  Archívy CZ/SK 1.3.8, Youtube, Mediaplayer2, webradiofs
 HbbTV, Opera webbrowser, 
HbbTV, Opera webbrowser,
Spôsob a postup upgrade: základ cez USB pri štarte, full cez lokálnu inštaláciu   základ cez USB pri štarte, full cez lokálnu inštaláciu   
Poznámky:

Prijímače Xtrend

 Xtrend ET4000

Xtrend ET6500

Xtrend ET7100v2

Xtrend ET7x00

Xtrend ET8000

Xtrend ET8500

Xtrend ET9x00

Xtrend ET10000


Xtrend ET4000

Xtrend ET4000
Image verzia: OpenATV6.3  OpenATV7.0 (py3)
Dátum aktualizácie: 5.1.2020 20.2.2024
Skiny: MYMetrix MYMetrix
Ci modul: nie nie
HbbTV: nie nie
Kodi: nie  nie
WiFi: nie  áno USB wifi rt3070 a MT7601U
Youtube: nie  nie 
HDMI-CEC áno  áno 
PIP nie  nie 
Systémové pluginy: EPG Refresh,,WebIf, EMC, fastscan, EPG Refresh,,WebIf, EMC, fastscan, Ellano Setting v4.3
CoolTV Guide, ClearMEM ClearMEM, Prehrávač médií, Prehrávač obrázkov
Doplnkové pluginy:
Spôsob apostup upgrade: pri štarte cez USB  pri štarte cez USB  
Poznámky:
do zálohy už neinštalujte žiadne doplnky! 


Xtrend ET5000

Xtrend ET5000
Image verzia: OpenPLI4.0
Dátum aktualizácie: 6.11.2014
Skiny: PLI HD
Ci modul: nie
HbbTV: nie
Kodi: nie 
WiFi:
Youtube: áno 
HDMI-CEC áno
PIP nie 
Systémové pluginy: EPG refresh,
CSFD, ArchívyCZ/SK, Mediaplayer, pictureplayer, 
Doplnkové pluginy: Mytube
Spôsob a postup upgrade: cez USB pri štarte 
Poznámky:


Xtrend ET6500

Xtrend ET6500
Image verzia: OpenATV 6.4  OpenATV7.3
Dátum aktualizácie: 7.12.2020  21.2.2024
Skiny: MyMetrix, HDglass16 MyMetrix, HDglass17
Ci modul: nie  nie
HbbTV: áno  áno
Kodi: nie   nie
WiFi: OK cez USB wifi adaptér    OK cez USB wifi adaptér   
Youtube: áno  áno 
HDMI-CEC áno  áno 
PIP áno   áno
Systémové pluginy: EPG Refresh, Infotunerbar,WebIf, EMC, fastscan, EPG Refresh, Infotunerbar,WebIf, EMC, fastscan,
ClearMEM, Picture player, file comander, Picture player, file comander, Ellano setting v4.3
Doplnkové pluginy: Archívy CZ/SK 1.3.7, Youtube, Mediaplayer2, HbbTV Archívy CZ/SK 2.5.1, Youtube, Mediaplayer, HbbTV
webradiofs, , Opera webbrowser, Chogholousek picons CoolTVGuide, , Opera webbrowser, Chogholousek picons
Spôsob a postup upgrade: základ pri štarte, full cez lokal install  full cez lokal install  
Poznámky:


Xtrend ET7100v2

Xtrend ET7100v2
Image verzia: OpenATV 7.3 OpenATV 7.3
Dátum aktualizácie: 28.9.2023 31.5.2024
Skiny: MyMetrix MyMetrix
Ci modul: áno áno
HbbTV: áno áno
Kodi: nie  nie 
WiFi: OK cez USB wifi adaptér    OK cez USB wifi adaptér   
Youtube: áno  áno  
HDMI-CEC áno  áno  
PIP nie  nie  
Systémové pluginy: EPG Refresh, Infotunerbar,WebIf, EMC Ellano setting v4.3 EPG Refresh, Infotunerbar,WebIf, EMC
Picture player, file comander, Picture player, file comander, CSFD, Cool TV Guide
Doplnkové pluginy: Archívy CZ/SK 2.3.4, Youtube, Mediaplayer, Opera webbrowser Archívy CZ/SK 2.6.8, Youtube, Mediaplayer, Opera webbrowser
 ClearMEM, Chocholousek picons, HbbTV ClearMEM, Chocholousek picons, HbbTV
Spôsob a postup upgrade: Full cez lokálnu inštaláciu  Full cez lokálnu inštaláciu
Poznámky:
V prípade nefunkičnosti CI/CI+ modulu treba odinštalovať systémový plugin CI+ helper a potom previesť celkový reštart boxu! 


Xtrend ET7x00

Xtrend ET7x00
Image verzia: OpenATV 6.4 OpenATV 7.3
Dátum aktualizácie: 23.11.2021  22.4.2024
Skiny: MY METRIX,HDGLASS 16 MY METRIX,HDGLASS 17
Ci modul: ok ok
HbbTV: áno áno
Kodi: nie  nie 
WiFi: OK cez USB wifi adaptér   OK cez USB wifi adaptér  
Youtube: áno  áno
HDMI-CEC áno  áno
PIP nie  nie 
Systémové pluginy: EPG Refresh, Infotunerbar,WebIf, EMC, fastscan, EPG Refresh, Infotunerbar,WebIf, EMC, fastscan,
Cool TV Guide 7.7.0, Picture player, file comander, Ellano setting Cool TV Guide, Picture player, file comander, Ellano seting v4.3
Doplnkové pluginy: Archívy CZ/SK 1.3.8, Youtube, Mediaplayer2, ClearMEM Archívy CZ/SK 2.6.5, Youtube, Mediaplayer2, ClearMEM
webradiofs, HbbTV, opera webbrovser, chocholousek picons CSFD, HbbTV, opera webbrovser, chocholousek picons
Spôsob a postup upgrade: základ aj full cez lokal install základ aj full cez lokal install 
Poznámky:
pokiaľ nie je v prijímači enigma OpenATV, tak treba nainštalovať starým spôsobom pri štarte nižšiu verziu OpenATV 6.1/6.2/6.3 ktorá má menej MB a prijímač ju nainštaluje.   pokiaľ nie je v prijímači enigma OpenATV, tak treba nainštalovať starým spôsobom pri štarte nižšiu verziu OpenATV 6.1/6.2/6.3 ktorá má menej MB a prijímač ju nainštaluje.   


Xtrend ET8000

Xtrend ET8000
Image verzia: OpenATV6.4  OpenATV 7.3
Dátum aktualizácie: 22.9.2020  10.11.2023
Skiny: MY METRIX,HDGLASS 17 MY METRIX,HDGLASS 17 
Ci modul: áno áno
HbbTV: áno áno
Kodi: nie  áno
WiFi: OK cez USB wifi adaptér    OK cez USB wifi adaptér    
Youtube: áno   áno 
HDMI-CEC áno   áno 
PIP áno   áno 
Systémové pluginy: EPG Refresh, Infotunerbar,WebIf, EMC, fastscan, EPG Refresh, Infotunerbar,WebIf, EMC, fastscan
Cool TV Guide 7.7.0, Picture player, file comander, Picture player, file comander, Ellanosetting v4.3
Doplnkové pluginy: Archívy CZ/SK 1.3.5, Youtube, Mediaplayer2, Archívy CZ/SK 2.3.4, Youtube, Mediaplayer
webradiofs, HbbTV, opera webbrovser HbbTV, opera webbrovser, Chocholousek picons
Spôsob a postup upgrade: zaklad aj full cez lokal install  zaklad aj full cez lokal install  
Poznámky:
pokiaľ nie je v prijímači enigma OpenATV, tak treba nainštalovať starým spôsobom pri štarte nižšiu verziu OpenATV 6.1/6.2/6.3 ktorá má menej MB a prijímač ju nainštaluje.   


Xtrend ET8500

Xtrend ET8500
Image verzia: OpenATV 6.4  OpenATV 6.4
Dátum aktualizácie: 19.1.2021  17.8.2022
Skiny: MY METRIX,HDGLASS 17 MY METRIX,HDGLASS 17
Ci modul: áno áno
HbbTV: áno áno
Kodi: nie nie
WiFi: OK cez USB wifi adaptér    OK cez USB wifi adaptér  
Youtube: áno  áno 
HDMI-CEC áno  áno 
PIP áno  áno 
Systémové pluginy: EPG Refresh, Infotunerbar,WebIf, EMC, fastscan, Systémové pluginy:EPG Refresh, Infotunerbar,WebIf, EMC, fastscan,
Cool TV Guide 7.7.0, Picture player, file comander, Cool TV Guide 7.7.0, Picture player, file comander,, Ellano Setting v4 .0
Doplnkové pluginy: Archívy CZ/SK 1.3.7, Youtube, Mediaplayer2, clearMEM Archívy CZ/SK 1.5.0, Youtube, Mediaplayer2, clearMEM
webradiofs, HbbTV, opera webbrovser, Chocholusek picons webradiofs, HbbTV, opera webbrovser, Chocholusek picons
Spôsob a postup upgrade: základ cez SUB pri štarte, full cez lokal install základ cez SUB pri štarte, full cez lokal install 
Poznámky:
pokiaľ nie je v prijímači enigma OpenATV, tak treba nainštalovať starým spôsobom pri štarte nižšiu verziu OpenATV 6.1/6.2/6.3 ktorá má menej MB a prijímač ju nainštaluje.    pokiaľ nie je v prijímači enigma OpenATV, tak treba nainštalovať starým spôsobom pri štarte nižšiu verziu OpenATV 6.1/6.2/6.3 ktorá má menej MB a prijímač ju nainštaluje.    


Xtrend ET9x00

Xtrend ET9x00
Image verzia: OpenATV7.0 OpenATV6.4
Dátum aktualizácie: 29.11.2022  28.11.2022
Skiny: MY METRIX MY METRIX,HDGLASS 16
Ci modul: áno áno
HbbTV: áno áno
Kodi: nie  nie
WiFi: OK cez USB wifi adaptér 
OK cez USB wifi adaptér 
Youtube: áno áno 
HDMI-CEC áno áno 
PIP áno áno 
Systémové pluginy:  EPG Refresh, Infotunerbar,WebIf, EMC, fastscan, EPG Refresh, Infotunerbar,WebIf, EMC, fastscan,
 Picture player, file comander, Cool TV Guide 7.7.0, Picture player, file comander, Ellano setting v4
Doplnkové pluginy: Archívy CZ/SK 1.5.9, Youtube, Mediaplayer, Ellano setting v4 Archívy CZ/SK 1.5.9, Youtube, Mediaplayer2, ClearMEM
HbbTV, opera webbrovser
webradiofs, HbbTV, opera webbrovser, Chocholousek picons
Spôsob a postup upgrade:  full cez lokal install
 full cez lokal install 
Poznámky:
pokiaľ nie je v prijímači enigma OpenATV, tak treba nainštalovať starým spôsobom pri štarte nižšiu verziu OpenATV 6.1/6.2/6.3 ktorá má menej MB a prijímač ju nainštaluje.    pokiaľ nie je v prijímači enigma OpenATV, tak treba nainštalovať starým spôsobom pri štarte nižšiu verziu OpenATV 6.1/6.2/6.3 ktorá má menej MB a prijímač ju nainštaluje.  


 

Xtrend ET10000

Xtrend ET10000
Image verzia: OpenATV7.2 OpenATV6.4
Dátum aktualizácie: 15.5.2023 15.5.2023
Skiny: MY METRIX,HDGLASS 17 MY METRIX,HDGLASS 17
Ci modul: áno áno
HbbTV: áno áno
Kodi: nie nie
WiFi: OK cez USB wifi adaptér    OK cez USB wifi adaptér   
Youtube:  áno  áno 
HDMI-CEC  áno  áno 
PIP  áno  áno 
Systémové pluginy: EPG Refresh, Infotunerbar,WebIf, EMC, fastscan, EPG Refresh, Infotunerbar,WebIf, EMC, fastscan,
Ellano setting v4, Picture player, file comander, Cool TV Guide 7.7.0, Picture player, file comander, Ellano setting v4
Doplnkové pluginy: Archívy CZ/SK 2.3.1, Youtube, Mediaplayer, Chocholousek picons Archívy CZ/SK 2.3.1, Youtube, Mediaplayer2, Chocholousek picons
 HbbTV, opera webbrovser webradiofs, HbbTV, opera webbrovser
Spôsob a postup upgrade: full cez lokal install full cez  lokal install 
Poznámky:
pokiaľ nie je v prijímači enigma OpenATV, tak treba nainštalovať starým spôsobom pri štarte nižšiu verziu OpenATV 6.1/6.2/6.3 ktorá má menej MB a prijímač ju nainštaluje.     pokiaľ nie je v prijímači enigma OpenATV, tak treba nainštalovať starým spôsobom pri štarte nižšiu verziu OpenATV 6.1/6.2/6.3 ktorá má menej MB a prijímač ju nainštaluje.     

Hodnotenie článku

5.0/5 hodnotení (2 volieb)

Zdieľajte článok

Autor textu

Komentáre (2)

 • Jozef Gancarcik

  Jozef Gancarcik

  07 máj 2021 v 13:13 |
  Prosím Vás o zaslanie najnovšej konfigurácie a podpory prijímača Xtrend et9500 od Ellano.sk
  Dakujem

  Odpovedať

  • Ellano.sk

   Ellano.sk

   07 máj 2021 v 16:11 |
   Poslali sme Vám, nabudúce prosíme písať žiadosť emailom

   Odpovedať

Napísať komentár

Komentujete ako hosť.

Nemáte ešte účet ? Zaregistrujte sa!

Prihláste sa do svojho účtu