Zálohy E2 EVO, Ferguson, Formuler, Gigablue, HDBOX, HiTUBE

Napísal Ivan 1 dňa 07 september 2020 do kategórie Magazín, Konfigurácie E2

EVO, Ferguson, Formuler, Gigablue, HDBOX, HITUBE

 V tomto článku nájdete databázu naších záloh ELLANO.SK pre linuxové prijímače s operačným systémom Enigma 2 EVOFERGUSONFORMULERGIGABLUEHDBOX a HITUBE.

Naše zálohy sú konfigurované z najnovších stabilných verzii enigmy. U väčšiny prijímačov je to enigma OpenATV, u prijímačov VU+ aj enigma VTI a u niektorých prijímačov Dreambox je to enigma Gemini GP4, DreamElite, alebo Newnigma2.

 LOGOELLANO.pngSOFTLINUX.jpg

Pre rýchlejšie nájdenie zálohy, kliknite v zozname nižšie na požadovanú značku prijímača: a následne na model prijímača

EVO

FERGUSON

FORMULER

GIGABLUE

HDBOX

 HITUBE

 

Prijímače EVO

 EVO Nova IP

EVO Slim

EVO Slim T2/C

EVO Nova Twin

 


EVO Nova IP

EVO Nova IP
Image verzia: OpenATV6.3 OpenATV6.4
Dátum aktualizácie: 14.6.2019  29.4.2021
Skiny:  MYMETRIX, HDGlass16 MYMETRIX, HDGlass16
Ci modul: nie nie
HbbTV: áno áno
Kodi: nie  nie
WiFi: OK cez USB wifi adaptér  OK cez USB wifi adaptér 
Youtube: áno  áno 
HDMI-CEC áno  áno 
PIP nie nie 
Systémové pluginy:  EPG Refresh, Infotunerbar, WebIf, Fastscan EPG Refresh, Infotunerbar, WebIf,
 Archívy CZ/SK 1.2.2, Youtube, Mediaplayer 2 Archívy CZ/SK 1.3.8, Youtube, Mediaplayer 2, Chocholousek picons
Doplnkové pluginy:  Webradiofs, HbbTV, Opera webbrowser Webradiofs, HbbTV, Opera webbrowser, Cool TV guide 7.7.0, 
 Cool TV guide 7.6.0,   
Spôsob a postup upgrade: pri štarte cez USB  pri štarte cez USB  
Poznámky:


EVO Slim

EVO Slim
Image verzia: OpenATV 6.2
Dátum aktualizácie: 1.11.2018
Skiny:  MyMETRIX, HDGlass16
Ci modul:  nie
HbbTV:  nie
Kodi: nie 
WiFi: OK cez USB wifi adaptér 
Youtube: áno 
HDMI-CEC áno 
PIP  nie
Systémové pluginy:  EPG Refresh, Infotunerbar, WebIf, Fastscan
Archívy CZ/SK 1.1.1, Youtube, Mediaplayer 2
Doplnkové pluginy: ClearMEM, CSFD
Spôsob a postup upgrade: základ aj full cez lokálnu inštaláciu 
Poznámky:
pokiaľ nie je v prijímači enigma OpenATV, tak treba nainštalovať starým spôsobom pri štarte nižšiu verziu OpenATV 6.1/6.2/6.3 ktorá má menej MB a prijímač ju nainštaluje.


EVO Slim T2/C

EVO Slim T2/C
Image verzia: OpenATV 6.3  OpenATV 6.4
Dátum aktualizácie: 28.12.2019  18.10.2021
Skiny: MyMETRIX, HDGlass16 MyMETRIX, HDGlass16
Ci modul: nie nie
HbbTV: nie  áno
Kodi: nie nie
WiFi: OK cez USB wifi adaptér  OK cez USB wifi adaptér
Youtube: áno  áno
HDMI-CEC áno áno 
PIP nie  nie 
Systémové pluginy:  EPG Refresh, Infotunerbar, WebIf, Fastscan  EPG Refresh, Infotunerbar, WebIf, Fastscan
 Archívy CZ/SK 1.2.2, Youtube, Mediaplayer 2  Archívy CZ/SK 1.3.8, Youtube, Mediaplayer 2
Doplnkové pluginy:  ClearMEM, CSFD, Cool TV Guide, webradiofs  ClearMEM, Cool TV Guide 7.7.0, webradiofs
Spôsob a postup upgrade: základ cez USB pri štarte, Full cez lokálnu inštaláciu  základ cez USB pri štarte, Full cez lokálnu inštaláciu  
Poznámky:


EVO Nova Twin

EVO Nova Twin
Image verzia: OpenATV 6.3  OpenATV
Dátum aktualizácie: 17.11.2019
Skiny:  MyMETRIX, HDGlass16
Ci modul: nie
HbbTV: áno
Kodi: nie 
WiFi: OK cez USB wifi adaptér 
Youtube:  áno
HDMI-CEC  áno
PIP  nie
Systémové pluginy:  EPG Refresh, Infotunerbar, WebIf, Fastscan
 Archívy CZ/SK 1.2.2, Youtube, Mediaplayer 2
Doplnkové pluginy:  ClearMEM, CSFD, Cool TV Guide, webradiofs
 HbbTV, Opera webrowser
Spôsob a postup upgrade: základ aj full pri štarte cez USB 
Poznámky:

 

 

Prijímače Ferguson

Ferguson Ariva ATV TT+Combo


Ferguson Ariva ATV TT+Combo

Ferguson Ariva ATV TT+Combo
Image verzia: OpenATV6.4 OpenATV6.4
Dátum aktualizácie: 19.10.2021 19.3.2021
Skiny: MYMetrix, HDGlass17  MYMetrix, HDGlass17 
Ci modul: nie  nie 
HbbTV: áno  áno 
Kodi: áno 18.9  nie 
WiFi: áno interné  áno interné 
Youtube: áno  áno  
HDMI-CEC áno  áno  
PIP áno  áno  
Systémové pluginy: EPG Refresh, Infotunerbar,WebIf, EMC, fastscan, EPG Refresh, Infotunerbar,WebIf, EMC, fastscan,
Cool TV Guide 7.7.0, Picture player, file comander, Cool TV Guide 7.7.0, Picture player, file comander, Ellano setting
Doplnkové pluginy: Archívy CZ/SK 1.3.8, Youtube, Mediaplayer2, webradiofs, HbbTV Archívy CZ/SK 1.3.8, Youtube, Mediaplayer2, webradiofs, HbbTV 
Chocholousek picons, Kodi18.9, transcoding, Ellano setting Chocholousek picons, transcoding
Spôsob  a postup upgrade: zaklad aj full, cez USB pri štarte  zaklad aj full, cez USB pri štarte  
Poznámky:

 

 

Prijímače Formuler

Formuler F1

Formuler F3

Formuler F4

Formuler F4 turbo

 


Formuler F1

Formuler F1
Image verzia: OpenATV6.3  OpenATV6.4
Dátum aktualizácie: 15.7.2020  13.12.2021
Skiny: MyMETRIX, HDGlass MyMETRIX, HDGlass 17
Ci modul: áno áno
HbbTV: áno áno
Kodi: áno 18.7  nie
WiFi: OK cez USB wifi adaptér  OK cez USB wifi adaptér 
Youtube: áno  áno  
HDMI-CEC áno  áno  
PIP áno  áno  
Systémové pluginy: EPG Refresh, Infotunerbar,WebIf, EMC, fastscan, EPG Refresh, Infotunerbar,WebIf, EMC, fastscan,
Cool TV Guide, Picture player, file comander, Cool TV Guide 7.7.0, Picture player, file comander,
Doplnkové pluginy: Archívy CZ/SK 1.3.3, Youtube, Mediaplayer2, webradiofs, HbbTV Archívy CZ/SK 1.3.8, Youtube, Mediaplayer2, webradiofs, HbbTV
csfd, ClearMEM, KODI 18.7, chcholousek picons ClearMEM,Transcoding, Chocholousek picons, Ellano setting
Spôsob a postup upgrade: základ aj full cez lokálnu inštaláciu  základ aj full cez lokálnu inštaláciu  
Poznámky:

 Pokiaľ nie je v prijímači enigma OpenATV, tak treba nainštalovať starým spôsobom pri štarte nižšiu verziu OpenATV 6.1/6.2/6.3 ktorá má menej MB a prijímač ju nainštaluje.

Pokiaľ nie je v prijímači enigma OpenATV, tak treba nainštalovať starým spôsobom pri štarte nižšiu verziu OpenATV 6.1/6.2/6.3 ktorá má menej MB a prijímač ju nainštaluje.OpenATV 6.4 s kodi v prijímači mrzne 


Formuler F3

Formuler F3
Image verzia: OpenATV6.4  OpenATV6.4
Dátum aktualizácie: 30.11.2020  20.11.2021
Skiny: MyMETRIX, HDGlass16 MyMETRIX, HDGlass16
Ci modul: áno áno
HbbTV: áno áno
Kodi: nie  nie 
WiFi: OK cez USB wifi adaptér  OK cez USB wifi adaptér 
Youtube: áno  áno 
HDMI-CEC áno  áno 
PIP nie  nie  
Systémové pluginy: EPG Refresh, Infotunerbar,WebIf, EMC, fastscan,  EPG Refresh, Infotunerbar,WebIf, EMC, fastscan, 
Cool TV Guide 7.7.0, Picture player, file comander, Cool TV Guide 7.7.0, Picture player, file comander, EllanoSetting
Doplnkové pluginy: Archívy CZ/SK 1.3.5, Youtube, Mediaplayer2, webradiofs, HbbTV, Archívy CZ/SK 1.3.8, Youtube, Mediaplayer2, webradiofs, HbbTV,
ClearMEM,  chocholousek pikcons, Opera webbrowser ClearMEM,  chocholousek pikcons, Opera webbrowser
Spôsob a postup upgrade: základ cez USB pri štarte , full cez lokálnu inštaláciu  základ cez USB pri štarte , full cez lokálnu inštaláciu  
Poznámky:

Formuler F4

Formuler F4
Image verzia: OpenATV6.4  OpenATV 7.0
Dátum aktualizácie: 16.9.2022  21.9.2022
Skiny: MyMETRIX, HDGlass16 MyMETRIX
Ci modul: áno áno
HbbTV: áno áno
Kodi: nie  nie
WiFi: OK cez USB wifi adaptér  OK cez USB wifi adaptér 
Youtube: áno  áno 
HDMI-CEC áno  áno 
PIP nie  áno 
Systémové pluginy: EPG Refresh, Infotunerbar,WebIf, EMC, fastscan, Ellano setting v4 EPG Refresh, Infotunerbar,WebIf, EMC, fastscan, Ellano setting v4
 Cool TV Guide 7.7.0, Picture player, file comander, Picture player, file comander,
Doplnkové pluginy:  Archívy CZ/SK 1.5.0, Youtube, Mediaplayer2, webradiofs, HbbTV  Archívy CZ/SK 1.5.0, Youtube, Mediaplayer, HbbTV,
ClearMEM, Chcholousek picons Chcholousek picons
Spôsob a postup upgrade: základ pri štarte, Full cez lokálnu inštaláciu  Full cez lokálnu inštaláciu  
Poznámky:

Pozor jedná sa u skušobnú testovaciu verziu enigmy postavenej na pythone 3.

Pluginy určené pre pythion 2 .x nie sú kompatibilné s touto enigmou! 


Formuler F4turbo

Formuler F4turbo
Image verzia: OpenATV6.4 OpenATV6.4
Dátum aktualizácie: 11.10.2021 22.4.2022
Skiny: MY METRIX,HDGLASS 16 MY METRIX,HDGLASS 16
Ci modul: OK OK
HbbTV: OK OK
Kodi: nie  nie
WiFi: OK cez USB wifi adaptér   OK cez USB wifi adaptér  
Youtube: áno  áno  
HDMI-CEC áno  áno  
PIP nie  nie 
Systémové pluginy: EPG Refresh, Infotunerbar,WebIf, EMC,ClearMEM, fastscan EPG Refresh, Infotunerbar,WebIf, EMC,ClearMEM,fastscan
Cool TV Guide 7.7.0, Picture player, file comander, Ellano setting Cool TV Guide 7.7.0, Picture player, file comander,ELLANO seeting
Doplnkové pluginy: Youtube, Mediaplayer 2,  webradiofs, HbbTV,Opera Youtube, Mediaplayer 2,  webradiofs, HbbTV, Opera
Archívy CZ/SK 1.3.8,chocholousek picons
Archívy CZ/SK 1.3.8,chocholousek picons
Spôsob a postup upgrade: základ pri štarte, Full cez lokálnu inštaláciu  základ pri štarte, Full cez lokálnu inštaláciu  
Poznámky:

 

 

Prijímače Gigablue

 Gigablue 800HD SE Plus

Gigablue 800HD UE Plus

Gigablue HD ultra UE

Gigablue UHD IP 4K

Gigablue IPBOX

Gigablue X1

Gigablue X2

Gigablue X3

Gigablue Quad plus HD

Gigablue Trio 4K

Gigablue Trio 4K PRO

Gigablue HD ultra UE 4K

Gigablue Quad 4K

Gigablue X3 4K


Gigablue 800HD SE Plus

Gigablue 800HD SE Plus
Image verzia: OpenATV4.2  OpenATV
Dátum aktualizácie: 30.4.2015
Skiny: MyMETRIX
Ci modul: áno
HbbTV: áno
Kodi: nie 
WiFi: OK cez USB wifi adaptér 
Youtube: áno 
HDMI-CEC áno 
PIP nie 
Systémové pluginy: EPG Refresh, Infotunerbar,WebIf, EMC,ClearMEM,
Youtube, Mediaplayer 2,  HbbTV,Opera
Doplnkové pluginy: Archívy CZ/SK,fastscan,
Spôsob a postup upgrade: základ aj full pri štarte cez USB 
Poznámky:


Gigablue 800HD UE Plus

Gigablue 800HD UE Plus
Image verzia: OpenATV4.2  OpenATV
Dátum aktualizácie: 19.3.2015
Skiny: MyMETRIX
Ci modul: áno
HbbTV: áno
Kodi: nie 
WiFi: OK cez USB wifi adaptér  
Youtube: áno 
HDMI-CEC áno 
PIP nie 
Systémové pluginy: EPG Refresh, Infotunerbar,WebIf, EMC,ClearMEM,
Youtube, Mediaplayer 2, HbbTV,Opera
Doplnkové pluginy: Archívy CZ/SK,fastscan,
Spôsob a postup upgrade: základ aj full pri štarte cez USB  
Poznámky:


Gigablue HD ultra UE

Image verzia: OpenATV 6.4  OpenATV
Dátum aktualizácie: 31.5.2020
Skiny: MYMetrix, HDGlass16
Ci modul: áno
HbbTV: áno
Kodi: nie 
WiFi: OK cez USB wifi adaptér 
Youtube: áno 
HDMI-CEC áno 
PIP nie 
Systémové pluginy: EPG Refresh, Infotunerbar,WebIf, EMC, ClearMEM
Youtube, Mediaplayer 2, HbbTV,Opera
Doplnkové pluginy: Archívy CZ/SK 1.3.5, fastscan, chocholusek picons
Spôsob a postup upgrade: základ pri štarte, Full cez lokálnu inštaláciu  
Poznámky:


Gigablue UHD IP 4K

Gigablue UHD IP 4K
Image verzia: OpenATV 6.4.  OpenATV 7.3
Dátum aktualizácie: 1.3.2022 3.10..2023
Skiny: MYMetrix, HDGlass17 MYMetrix, HDGlass17
Ci modul: nie nie
HbbTV: áno áno
Kodi: áno 18.9 áno 20.2 +doplnky kodi
WiFi: OK cez USB wifi adaptér   OK cez USB wifi adaptér  
Youtube: áno  áno 
HDMI-CEC áno  áno 
PIP áno  áno 
Systémové pluginy: EPG Refresh, Infotunerbar,WebIf, EMC, fastscan, Ellano setting EPG Refresh, Infotunerbar,WebIf, EMC, fastscan, Ellano Setting v4.3
Youtube, Mediaplayer2, HbbTV, Cool TV Guide 7.7.0 Youtube, Mediaplayer, HbbTV, 
Doplnkové pluginy: KODI 18.9, Archívy CZ/Sk 1.3.8, webradiofs KODI 20, Archívy CZ/Sk 2.3.4,, Chocholousek picons
Chocholousek picons, Netflix, Youtube TV Chromium2+ doplnky chromium2, Netflix, Youtube TV,  Disney+
Spôsob a postup upgrade: základ cez recovery menu, full cez lokálnu inštaláciu   full cez lokálnu inštaláciu  
Poznámky:

Pluginy určené pre pythion 2 .x nie sú kompatibilné s touto enigmou!  


Gigablue IPBOX

Gigablue IPBOX
Image verzia: OpenATV 6.0  OpenATV
Dátum aktualizácie: 18.5.2017
Skiny:  MyMetrix
Ci modul:  nie
HbbTV:  nie
Kodi: nie 
WiFi: OK cez USB wifi adaptér
Youtube: áno 
HDMI-CEC áno 
PIP nie 
Systémové pluginy:  EPG Refresh, Infotunerbar,WebIf, EMC
 Archívy CZ/SK, Youtube, Mediaplayer2, ClearMEM,
Doplnkové pluginy: CSFD 
Spôsob a postup upgrade: pri štarte cez USB 
Poznámky:


Gigablue Quad 4K

Gigablue Quad 4K
Image verzia: OpenATV7.3 OpenATV6.4
Dátum aktualizácie: 24.10.2023 28.2.2022
Skiny: MY METRIX,HDGLASS 17 MY METRIX,HDGLASS 17
Ci modul: áno ok
HbbTV: áno SK aj CZ ok
Kodi: áno 20.2
áno 18.9
WiFi: OK cez USB wifi adaptér   OK cez USB wifi adaptér  
Youtube: áno
áno 
HDMI-CEC áno
áno 
PIP áno
PIP+Quad PIP
Systémové pluginy: EPG Refresh, Infotunerbar,WebIf, EMC, fastscan EPG Refresh, Infotunerbar,WebIf, EMC, fastscan,
Picture player, file comander,  Ellano settig v4.3 Cool TV Guide 7.7.0, Picture player, file comander,  Ellano setting
Doplnkové pluginy: Archívy CZ/SK 2.3.4, Youtube, Mediaplayer,  Archívy CZ/SK 1.3.8, Youtube, Mediaplayer2, webradiofs, HbbTV,
 Transcoding, KODI 20.2, Chocholousek picons
Chromium OS,Youtube TV,LCD4linux,Transcoding, KODI18.9
Spôsob a postup upgrade: full cez USB pri štarte
základ aj full cez USB pri štarte 
Poznámky:

Pluginy určené pre pythion 2 .x nie sú kompatibilné s touto enigmou!  

USB bluetooth nefunkčný!

usb bluetooth ok 


Gigablue Quad plus HD

Gigablue Quad plus HD
Image verzia: OpenATV6.4  OpenATV6.4
Dátum aktualizácie: 11.6.2020 27.9.2021
Skiny: MY METRIX,HDGLASS 17 MY METRIX,HDGLASS 17
Ci modul: OK áno
HbbTV: áno áno
Kodi: nie nie
WiFi: OK cez USB wifi adaptér   OK cez USB wifi adaptér  
Youtube: áno  áno 
HDMI-CEC áno  áno 
PIP áno  áno 
Systémové pluginy: EPG Refresh, Infotunerbar,WebIf, EMC, fastscan, EPG Refresh, Infotunerbar,WebIf, EMC, fastscan, Ellano setting
Cool TV Guide 7.7.0, Picture player, file comander, Cool TV Guide 7.7.0, Picture player, file comander,
Doplnkové pluginy: Archívy CZ/SK 1.3.3, Youtube, chocholousek picons Archívy CZ/SK 1.3.8, Youtube, Chocholousek picons
Mediaplayer2,webradiofs, HbbTV, opera webbr. Mediaplayer2,webradiofs, HbbTV, opera webbr.
Spôsob a postup upgrade: základ pri štarte , full cez lokal install  základ pri štarte , full cez lokal install  
Poznámky:


Gigablue Trio 4K

Gigablue Trio 4K
Image verzia: OpenATV 7.2  OpenATV6.4
Dátum aktualizácie: 10.3.2023  27.1.2022
Skiny: MY METRIX,HDGLASS 17 MY METRIX,HDGLASS 17
Ci modul: nie nie 
HbbTV: áno áno
Kodi: áno 20 áno 18.9
WiFi: OK cez USB wifi adaptér  OK cez USB wifi adaptér 
Youtube: áno áno 
HDMI-CEC áno  áno 
PIP áno  áno 
Systémové pluginy: EPG Refresh, Infotunerbar,WebIf, EMC, fastscan,  EPG Refresh, Infotunerbar,WebIf, EMC, fastscan, ellano setting
Picture player, file comander, , Ellano setting v4 Cool TV Guide 7.7.0, Picture player, file comander, 
Doplnkové pluginy: Archívy CZ/SK 2.0.4, Youtube, Netflix, Disney+,Kodi 20 Archívy CZ/SK 1.3.8, Youtube, Youtube TV , Netflix, Kodi 18.9
Mediaplayer, HbbTV, chocholousek picons, Chromium2+doplnky Mediaplayer2,webradiofs, HbbTV, chocholousek picons,
Spôsob a postup upgrade:  Full cez lokal install
Základ cez recovery menu , Full cez lokal install 
Poznámky:

Pluginy určené pre pythion 2 .x nie sú kompatibilné s touto enigmou! 


Gigablue Trio 4K PRO

Gigablue Trio 4K PRO
Image verzia: OpenATV 7.3
Dátum aktualizácie: 2.10.2023
Skiny: MY METRIX, HDGlass17  
Ci modul: nie  
HbbTV: áno  
Kodi: áno 20.2  
WiFi: OK cez interne wifi
Youtube: áno  
HDMI-CEC áno   
PIP áno   
Systémové pluginy: EPG Refresh, Infotunerbar,WebIf, EMC, fastscan,   
Picture player, file comander, , Ellano setting v4.3  
Doplnkové pluginy: Archívy CZ/SK 2.3.4, Youtube, Netflix, Disney+,Kodi 20.2  
Mediaplayer,HbbTV,Chocholousek picons, Chromium2+doplnky  
Spôsob a postup upgrade:  Full cez lokal install
 
Poznámky:

 Funguje aj diaľkové cez bluetooth režim


GigablueHD ultra UE 4K

GigablueHD ultra UE 4K
Image verzia: OpenATV6.4 OpenATV 7.3
Dátum aktualizácie: 28.2.2022 24.10.2023
Skiny:  MY METRIX,HDGLASS 17 MY METRIX,HDGLASS 17
Ci modul:  ok áno
HbbTV:  ok áno na SK aj CZ
Kodi: áno 18.9
áno 20.2
WiFi: OK cez USB wifi adaptér   OK cez USB wifi adaptér  (nefunguje wifi USB s MT7601U!)
Youtube: áno áno 
HDMI-CEC áno áno 
PIP áno+Quad PIP áno 
Systémové pluginy: EPG Refresh, Infotunerbar,WebIf, EMC, fastscan, Ellano Setting EPG Refresh, Infotunerbar,WebIf, EMC, fastscan
Cool TV Guide 7.7.0, Picture player, file comander, Chocholousek picons Picture player, file comander,  Ellano setting v4.3
Doplnkové pluginy: Archívy CZ/SK 1.3.8, Youtube, Mediaplayer2, webradiofs, HbbTV, Archívy CZ/SK 2.3.4, Youtube, Mediaplayer
Chromium OS, Youtube TV, LCD4linux, Transcoding, KODI18.9 Transcoding, KODI20.2, Chocholousek picons
Spôsob a postup upgrade: základ aj full cez USB pri štarte  full cez USB pri štarte 
Poznámky:
usb bluetooth ok

Pluginy určené pre pythion 2 .x nie sú kompatibilné s touto enigmou! 

USB bluetooth negunkčné!


Gigablue X1

Gigablue X1
Image verzia: OpenATV 6.1  OpenATV
Dátum aktualizácie: 12.4.2018
Skiny: MYMetrix, HDGlass16
Ci modul: nie
HbbTV: áno
Kodi: nie 
WiFi: OK cez USB wifi adaptér  
Youtube: áno 
HDMI-CEC áno 
PIP nie
Systémové pluginy: EPG Refresh, Infotunerbar,WebIf, EMC, fastscan,
Archívy CZ/SK 1.0.7, Youtube, Mediaplayer2, HbbTV,
Doplnkové pluginy:  ClearMEM, CSFD
Spôsob a postup upgrade: základ cez USB pri štarte, full cez lokálnu inštaláciu 
Poznámky:


Gigablue X2

Gigablue X2
Image verzia: OpenATV6.3  OpenATV
Dátum aktualizácie: 4.6.2019
Skiny: MYMetrix, HDGlass16
Ci modul: nie
HbbTV: áno
Kodi: nie 
WiFi: OK cez USB wifi adaptér 
Youtube: áno
HDMI-CEC nie
PIP nie 
Systémové pluginy: EPG Refresh, Infotunerbar,WebIf, EMC, fastscan,
 Archívy CZ/SK 1.0.7, Youtube, Mediaplayer2, HbbTV,
Doplnkové pluginy:  ClearMEM, CSFD
Spôsob a postup upgrade: základ cez USB pri štarte, full cez lokálnu ionštaláciu  
Poznámky:


Gigablue X3 4K

Gigablue X3 4K
Image verzia: OpenATV 7.3 OpenATv 6.4
Dátum aktualizácie: 3.10.2023 25.10.2022
Skiny: MyMETRIX, HDglaas17 MyMETRIX , HDglaas17
Ci modul: áno áno 
HbbTV: áno áno
Kodi: áno 20.2 áno 18.9 
WiFi: OK cez USB wifi adaptér (iba starý chipset wifi usb) OK cez USB wifi adaptér  
Youtube: áno  áno 
HDMI-CEC áno  áno 
PIP áno  áno 
Systémové pluginy: EPG Refresh, Infotunerbar,WebIf, EMC, fastscan EPG Refresh, Infotunerbar,WebIf, EMC, fastscan,  Ellano setting v4
Archívy CZ/SK 2.3.4, Mediaplayer, Ellano setting v4.3 Archívy CZ/SK 1.5.8, Youtube, Mediaplayer2, HbbTV,
Doplnkové pluginy:  Chocholousek picons, Chromium, Youtube TV, KODI 20.2 Cool TV guide 7.7.0, KODI 18.9, Chocholousek picons, webradiofs
 HbbTV, Youtube  
Spôsob a postup upgrade:  full cez USB pri štarte  základ aj full cez USB pri štarte 
Poznámky:

Pluginy určené pre pythion 2 .x nie sú kompatibilné s touto enigmou! 

 


Gigablue X3

Gigablue X3
Image verzia: OpenATV 6.4  OpenATV
Dátum aktualizácie: 15.12.2020
Skiny: MyMETRIX, HDGlass 17
Ci modul: áno
HbbTV: áno
Kodi: nie 
WiFi: OK cez USB wifi adaptér 
Youtube: áno 
HDMI-CEC áno
PIP nie
Systémové pluginy: EPG Refresh, Infotunerbar,WebIf, EMC, fastscan,
ClearMEM, HbbTV, Opera webbrowser,
Doplnkové pluginy: Archívy CZ/SK 1.3.7, Youtube, Mediaplayer2, webradiofs
Chocholousek picons,   file comander
Spôsob a postup upgrade: základ pri štarte cez USB, full cez lokálnu inštaláciu 
Poznámky:

 

 

 

Prijímače HDBOX 

 HDBOX Enibox


HDBOX Enibox

HDBOX Enibox
Image verzia: OpenATV6.4  OpenATV6.4
Dátum aktualizácie: 17.7.2020 20.5.2022
Skiny: MY METRIX, HDGLASS 16 MY METRIX, HDGLASS 16
Ci modul: áno áno
HbbTV: nie - dá sa však doinštalovať z feedu E2 áno
Kodi: nie nie 
WiFi: OK cez USB wifi adaptér  OK cez USB wifi adaptér
Youtube: áno áno 
HDMI-CEC áno áno 
PIP nie nie 
Systémové pluginy: EPG Refresh, Infotunerbar, WebIf,  EMC, fastscan,  EPG Refresh, Infotunerbar, WebIf,  EMC, fastscan, Ellano setting
  Cool TV Guide 7.7.0, Picture player, file comander,  Cool TV Guide 7.7.0, Picture player, 
Doplnkové pluginy: Archívy CZ/SK 1.3.2, Youtube, Mediaplayer2, webradiofs  Archívy CZ/SK 1.4.8, Youtube, Mediaplayer2, webradiofs
  CSFD, Chocholousek picons  Chocholousek picons, HbbTV, Opera webbrrovser
Spôsob a postup upgrade: základ pri štarte, full cez lokálnu inštaláciu základ pri štarte, full cez lokálnu inštaláciu 
Poznámky:
   

 

 

Prijímače HITUBE

HITUBE 4k Combo

HITUBE 4k Combo plus


HITUBE 4k Combo

HITUBE 4k Combo
Image verzia: OpenATV 7.0  OpenATV 7.3
Dátum aktualizácie: 3.1.2023 10.11.2023
Skiny: MY METRIX, HDGLASS 17 MY METRIX, HDGLASS 17
Ci modul:  nie nie
HbbTV:  áno áno
Kodi:  áno 19.4
nie
WiFi:  áno interné
áno interné
Youtube:  áno áno
HDMI-CEC  áno áno
PIP  áno áno
Systémové pluginy:  EPG Refresh, Infotunerbar, WebIf,  EMC, fastscan, EPG Refresh, Infotunerbar, WebIf,  EMC, fastscan,
Picture player, file comander, Ellano setting v4 Picture player, file comander, Ellano setting v4.3
Doplnkové pluginy: Archívy CZ/SK 1.6.2, Youtube, Mediaplayer, HbbTV Archívy CZ/SK 2.3.4, Youtube, Mediaplayer, HbbTV
 KODI 19.4, Chocholousek picons
Chocholousek picons, transcoding
Spôsob a postup upgrade:  full pri štarte cez USB
 full pri štarte cez USB
Poznámky:

HITUBE 4k Combo plus

HITUBE 4k Combo plus
Image verzia: OpenATV7.3 OpenATV6.4
Dátum aktualizácie: 26.7.2023 9.3.2022
Skiny: MY METRIX MY METRIX, HDGLASS 17
Ci modul:  nie nie
HbbTV:  áno áno 
Kodi:  áno 20.2
áno 18.9
WiFi:  áno interné
áno interné
Youtube:  áno áno
HDMI-CEC  áno áno 
PIP  áno áno
Systémové pluginy:  EPG Refresh, Infotunerbar, WebIf,  EMC, fastscan, EPG Refresh, Infotunerbar, WebIf,  EMC, fastscan,
Picture player, file comander,Ellano setting v4 Cool TV Guide 7.7.0, Picture player, file comander,Ellano setting
Doplnkové pluginy: Archívy CZ/SK 2.3.3, Youtube, Mediaplayer, HbbTV,  KODI20.2  Archívy CZ/SK 1.3.8, Youtube, Mediaplayer2, webradiofs, HbbTV

 Chocholousek picon, transcoding, Chromium2, YoutubeTV

 KODI 18.9, Chocholousek picon, transcoding
Spôsob a postup upgrade:  full pri štarte cez USB
 základ aj full pri štarte cez USB
Poznámky:
V Chromium2 je nefunkčný kurzor myši!

Hodnotenie článku

5.0/5 rating 1 vote

Zdieľajte článok

Autor textu

Napísať komentár

Komentujete ako hosť.

Nemáte ešte účet ? Zaregistrujte sa!

Prihláste sa do svojho účtu