Zálohy E2 Amiko, Axas, Dinobot, Dreambox, Edision

1 dňa 08 september 2020 do kategórie Magazín, Konfigurácie E2

Amiko, Axas, Dinobot, Dreambox, Edision

 V tomto článku nájdete databázu naších záloh ELLANO.SK pre linuxové prijímače s operačným systémom Enigma 2 AMIKOAXAS, DINOBOT, DREAMBOX a EDISION.

Naše zálohy sú konfigurované z najnovších stabilných verzii enigmy. U väčšiny prijímačov je to enigma OpenATV, u prijímačov VU+ aj enigma VTI a u niektorých prijímačov Dreambox je to enigma Gemini GP4, DreamElite, alebo Newnigma2.

 LOGOELLANO.pngSOFTLINUX.jpg

Pre rýchlejšie nájdenie zálohy, kliknite v zozname nižšie na požadovanú značku prijímača: a následne na model prijímača:

 

 AMIKO

 AXAS

 DINOBOT

DREAMBOX

EDISION

 

 

  

Prijímače Amiko

Amiko Viper 4K51

Amiko Viper 4k

Amiko Viper 4K V20

Amiko Viper Combo

Amiko Viper Combo HDD

Amiko Viper Slim

Amiko Viper T2/C

Amiko Viper twin E2


 

Amiko Viper 4K51

Amiko Viper 4K51
Image verzia: OpenATV 6.4 OpenATV
Dátum aktualizácie: 24.4.2020
Skiny: MY METRIX,HDGLASS 17
Ci modul: ok
HbbTV: ok
Kodi: áno  18.6 
WiFi: OK cez USB wifi adaptér 
Youtube: áno
HDMI-CEC áno
PIP áno
Systémové pluginy: EPG Refresh, Infotunerbar,WebIf, EMC, fastscan,
Cool TV Guide 7.7.0, Picture player, file comander,
Doplnkové pluginy: Archívy CZ/SK,Youtube,Mediaplayer2,webradiofs, HbbTV
KODI 18.6
Spôsob a postup upgrade: základ aj full cez USB pri štarte 
Poznámky:


Amiko Viper 4k

Amiko Viper 4k
Image verzia: OpenATV6.4  OpenATV
Dátum aktualizácie: 2.6.2020
Skiny: MY METRIX, HDGLASS 17  
Ci modul: nie
HbbTV: áno 
Kodi: áno 18.7 
WiFi: OK cez USB wifi adaptér 
Youtube: áno
HDMI-CEC áno
PIP áno
Systémové pluginy: EPG Refresh, Infotunerbar, WebIf, EMC,
Cool TV Guide 7.7.0, Picture player, file comander,
Doplnkové pluginy: Archívy CZ/SK 1.3.3, Youtube, Mediaplayer2, webradiofs, HbbTV
CSFD, Chocholousek picons, KODI 18.7
Spôsob  a postup upgrade: základ-cez recovery menu pri štarte , full-cez lokal install
Poznámky:


Amiko Viper 4K V20

Amiko Viper 4K V20
Image verzia: OpenATV 6.4 OpenATV
Dátum aktualizácie: 20.11.2020
Skiny: MY METRIX, HDGLASS 17
Ci modul: nie
HbbTV: ok
Kodi: áno  18.9
WiFi: interné wifi OK
Youtube: áno
HDMI-CEC áno
PIP áno
Systémové pluginy: EPG Refresh, Infotunerbar,WebIf, EMC, fastscan,
Cool TV Guide 7.7.0, Picture player, file comander,
Doplnkové pluginy: Archívy CZ/SK 1.3.5, Youtube, mediaplayer2, HbbTV
Kodi 18.9, chocholousek picons, transcoding, webradiofs
Spôsob a postup upgrade: pri štarte cez USB
Poznámky:

 


Amiko Viper Combo

Amiko Viper Combo
Image verzia: OpenATV6.3  OpenATV
Dátum aktualizácie: 28.5.2019
Skiny: MY METRIX, HDGLASS 16 
Ci modul: nie 
HbbTV: áno 
Kodi: nie 
WiFi: OK cez USB wifi adaptér 
Youtube: áno
HDMI-CEC áno
PIP nie
Systémové pluginy: EPG Refresh, Infotunerbar, WebIf, EMC,
Cool TV Guide , Picture player, ClearMEM,
Doplnkové pluginy: Archívy CZ/SK 1.2.2, Youtube, Mediaplayer, webradiofs
HbbTV, Opera webbrowser
Spôsob a postup upgrade: základ pri štarte, full cez lokálnu inštaláciu 
Poznámky:


Amiko Viper Combo HDD

Amiko Viper Combo HDD
Image verzia: OpenATV6.4  OpenATV
Dátum aktualizácie: 11.6.2020
Skiny: MyMetrix, HDglass16
Ci modul: nie
HbbTV: áno
Kodi: nie 
WiFi: OK cez USB wifi adaptér 
Youtube: áno
HDMI-CEC áno
PIP nie
Systémové pluginy: EPG Refresh, Infotunerbar, WebIf, EMC,
Cool TV Guide 7.7.0, Picture player, file comander,
Doplnkové pluginy: Archívy CZ/SK 1.3.3, Youtube, Mediaplayer, webradiofs
ClearMEM, HbbTV, chocholousek picons, Opera webbrowser
Spôsob a postup upgrade: základ pri štarte cez USB a full cez lokal install  
Poznámky

Amiko Viper Slim

Amiko Viper Slim
Image verzia: OpenATV6.3  OpenATV
Dátum aktualizácie: 27.5.2019
Skiny: MyMetrix, HDglass16 
Ci modul: nie 
HbbTV: áno 
Kodi: nie 
WiFi: OK cez USB wifi adaptér 
Youtube: áno
HDMI-CEC áno
PIP nie
Systémové pluginy: EPG Refresh, Infotunerbar, WebIf, EMC,
Cool TV Guide , Picture player, ClearMEM,
Doplnkové pluginy: Archívy CZ/SK 1.2.2, Youtube, Mediaplayer, webradiofs
HbbTV, Opera webbrowser, CSFD
Spôsob a postup upgrade: základ aj full cez lokálnu inštaláciu 
Poznámky
pokiaľ nie je v prijímači enigma OpenATV, tak treba nainštalovať starým spôsobom pri štarte nižšiu verziu OpenATV 6.1/6.2/6.3 ktorá má menej MB a prijímač ju nainštaluje. 

Amiko Viper T2/C

Amiko Viper T2/C
Image verzia: OpenATV6.3  OpenATV
Dátum aktualizácie: 18.11.2019
Skiny: MyMetrix, HDglass16 
Ci modul: nie 
HbbTV: áno
Kodi: nie
WiFi: OK cez USB wifi adaptér
Youtube: áno
HDMI-CEC áno
PIP nie
Systémové pluginy: EPG Refresh, Infotunerbar, WebIf, EMC,
Cool TV Guide , Picture player, ClearMEM,
Doplnkové pluginy: Archívy CZ/SK 1.2.2, Youtube, Mediaplayer, webradiofs
HbbTV, Opera webbrowser, CSFD
Spôsob a postup upgrade: základ aj full cez lokálnu inštaláciu 
Poznámky:
pokiaľ nie je v prijímači enigma OpenATV, tak treba nainštalovať starým spôsobom pri štarte nižšiu verziu OpenATV 6.1/6.2/6.3 ktorá má menej MB a prijímač ju nainštaluje. 

 Amiko Viper twin E2

Amiko Viper twin E2
Image verzia: OpenATV6.4  OpenATV
Dátum aktualizácie: 26.6.2020
Skiny: MY METRIX, HDGLASS 16  
Ci modul: nie
HbbTV: áno 
Kodi: nie
WiFi: áno interné
Youtube: áno
HDMI-CEC áno
PIP áno
Systémové pluginy: EPG Refresh, Infotunerbar, WebIf, EMC,
Cool TV Guide 7.7.0, Picture player, file comander,
Doplnkové pluginy: Archívy CZ/SK 1.3.3, Youtube, Mediaplayer2, webradiofs, HbbTV
CSFD, Chocholousek picons,
Spôsob  a postup upgrade: základ aj full pri štarte cez USB
Poznámky:

  


Prijímače Axas

Axas E4HD 4K Ultra HD

Axas E4HD Combo

Axas HIS Twin

Axas HIS combo+


 Axas E4HD 4K Ultra HD

Axas E4HD 4K Ultra HD
Image verzia: OpenATV6.4  OpenATV
Dátum aktualizácie: 15.5.2020
Skiny: MY METRIX,HDGLASS 17
Ci modul: ok
HbbTV: áno
Kodi: áno 18.6
WiFi: OK cez USB wifi adaptér 
Youtube: áno
HDMI-CEC áno
PIP áno
Systémové pluginy: EPG Refresh, Infotunerbar,WebIf, EMC, fastscan,
Cool TV Guide 7.7.0, Picture player, file comander,
Doplnkové pluginy: Archívy CZ/SK 1.3.2,Youtube,Mediaplayer2,webradiofs, HbbTV
KODI 18.6,csfd,chcholousek picons,transcoding
Spôsob a postup upgrade: základ aj full zálohu cez lokálnu inštaláciu
Poznámky:
pokiaľ nie je v prijímači enigma OpenATV, tak treba nainštalovať starým spôsobom pri štarte nižšiu verziu OpenATV 6.1/6.2/6.3 ktorá má menej MB a prijímač ju nainštaluje. 


Axas E4HD Combo

Axas E4HD Combo
Image verzia: OpenATV6.4  OpenATV 6.3
Dátum aktualizácie: 3.9.2020  23.12.2020
Skiny: MY METRIX,HDGLASS 16 MY METRIX,HDGLASS 16
Ci modul: nie - nefunkčný  áno
HbbTV: áno  áno
Kodi: nie   nie
WiFi: OK cez USB wifi adaptér  OK cez USB wifi adaptér 
Youtube: áno  áno
HDMI-CEC áno  áno 
PIP nie  nie 
Systémové pluginy: EPG Refresh, Infotunerbar,WebIf, EMC, fastscan, EPG Refresh, Infotunerbar,WebIf, EMC, fastscan,
Cool TV Guide, Picture player, CSFD, Cool TV Guide 7.7.0, Picture player,
Doplnkové pluginy: Archívy CZ/SK 1.3.5,Youtube,Mediaplayer2,webradiofs, Archívy CZ/SK 1.3.7, Youtube, Mediaplayer2, webradiofs,
HbbTV, Opera webbrowser, ClearMEM,chcholousek picons HbbTV, Opera webbrowser, ClearMEM,chcholousek picons 
Spôsob a postup upgrade: základ pri štarte, full cez lokálnu inštaláciu  základ pri štarte, full cez lokálnu inštaláciu  
Poznámky:

Axas HIS Twin

Axas HIS Twin
Image verzia: OpenATV6.4  OpenATV
Dátum aktualizácie: 30.4.2020
Skiny: MY METRIX,HDGLASS 16
Ci modul: nie
HbbTV: nie
Kodi: nie 
WiFi: áno interné 
Youtube: áno 
HDMI-CEC nie 
PIP nie 
Systémové pluginy: EPG Refresh, Infotunerbar,WebIf, EMC, fastscan,
Cool TV Guide 7.7.0, Picture player, CSFD,
Doplnkové pluginy: Archívy CZ/SK 1.2.2,Youtube,Mediaplayer2,webradiofs,
ClearMEM
Spôsob a postup upgrade: pri štarte cez USB 
Poznámky:

Axas HIS combo+

Axas HIS combo+
Image verzia: OpenATV6.4  OpenATV
Dátum aktualizácie: 15.5.2020
Skiny: MY METRIX,HDGLASS 17
Ci modul: nie
HbbTV: áno
Kodi: áno 18.6
WiFi: áno interné  
Youtube: áno
HDMI-CEC áno
PIP nie  
Systémové pluginy: EPG Refresh, Infotunerbar, WebIf, EMC, fastscan,
Cool TV Guide 7.7.0, Picture player, file comander,
Doplnkové pluginy: Archívy CZ/SK 1.3.1, Youtube, Mediaplayer2, webradiofs, 
KODI 18.6, csfd, chocholousek picons, transcoding, HbbTV
Spôsob a postup upgrade: cez USB pri štarte  
Poznámky:

 

Prijímače Dinobot

 

Dinobot 4K mini U5

Dinobot 4k plus


 Dinobot 4K mini U5

Dinobot 4K mini U5
Image verzia: OpenATV6.4  OpenATV
Dátum aktualizácie: 4.6.2020
Skiny: MyMetrix, HDGlass 17
Ci modul: nie
HbbTV: áno
Kodi: nie 
WiFi: áno interné 
Youtube: áno 
HDMI-CEC áno
PIP áno 
Systémové pluginy: EPG Refresh, Infotunerbar, WebIf, EMC, fastscan,
Cool TV Guide 7.7.0, Picture player, file comander,
Doplnkové pluginy: Archívy CZ/SK 1.3.3, Youtube, Mediaplayer2, webradiofs, HbbTV
csfd, chocholousek picons
Spôsob a postup upgrade: cez USB pri štarte 
Poznámky:

Dinobot 4k plus

Dinobot 4k plus
Image verzia: OpenATV 6.4  OpenATV
Dátum aktualizácie: 17.7.2020
Skiny: MyMetrix, HDGlass 17
Ci modul: nie
HbbTV: áno
Kodi: áno 18.7
WiFi: áno interné 
Youtube: áno 
HDMI-CEC áno 
PIP áno
Systémové pluginy: EPG Refresh, Infotunerbar, WebIf, EMC, fastscan,
Cool TV Guide 7.7.0, Picture player, file comander,
Doplnkové pluginy: Archívy CZ/SK 1.3.3, Youtube, Mediaplayer2, webradiofs, HbbTV
 csfd, chocholousek picons, KODI 18.7
Spôsob a postup upgrade: pri štarte cez USB 
Poznámky:
u Androidu nie je možný downgrade z 8 na 7 

 

Prijímače Dreambox

Dreambox 52x a 52x mini

Dreambox DM 7020

Dreambox DM 7020v2

Dreambox DM 8000

Dreambox DM 800HD

Dreambox DM 800HDv2

Dreambox DM 820HD

Dreambox DM 900 UHD

Dreambox DM 920 UHD

Dreambox ONE 4k a ONE 4K Combo

Dreambox TWO 4K 


Dreambox 52x a 52x mini

Dreambox DM 520
Dreambox 520 mini
Dreambox DM 525
Image verzia: OpenATV6.4 OpenATV
Dátum aktualizácie: 1.4.2020
Skiny: MY METRIX,HDGLASS 16
Ci modul: iba 525HD
HbbTV: áno
Kodi: nie
WiFi: OK cez USB wifi adaptér 
Youtube: áno
HDMI-CEC áno
PIP nie
Systémové pluginy: EPG Refresh, Infotunerbar,WebIf, EMC,fastscan,
Cool TV Guide 7.7.0, Picture player, file comander,ClearMEM,
Doplnkové pluginy: Archívy CZ/SK, Youtube, Mediaplayer2, webradiofs, 
Opera webbrowser, HbbTV
Spôsob a postup upgrade:  cez webrozhranie (internet.prehliadač)
Poznámky:

Dreambox DM 7020

Dreambox DM 7020
Image verzia: OpenATV 6.1  OpenATV
Dátum aktualizácie: 25.12.2017
Skiny: MyMETRIX
Ci modul: áno
HbbTV: nie
Kodi: nie
WiFi:  ?
Youtube: áno
HDMI-CEC áno
PIP áno
Systémové pluginy: EPG Refresh, Infotunerbar,WebIf, EMC,fastscan,
Picture player, 
Doplnkové pluginy: Archívy CZ/SK, Youtube, Mediaplayer2,
Spôsob a postup upgrade: cez webrozhranie (internet.prehliadač) 
Poznámky:

Dreambox DM 7020v2

Dreambox DM 7020v2
Image verzia: Newnigma2  OpenATV
Dátum aktualizácie: 23.11.2013
Skiny: Newnigma
Ci modul: áno
HbbTV: ?
Kodi: nie 
WiFi:
Youtube:
HDMI-CEC áno 
PIP áno 
Systémové pluginy:  ?
 ?
Doplnkové pluginy:  ?
Spôsob a postup upgrade: cez webrozhranie (internet.prehliadač) 
Poznámky:

Dreambox DM 8000

Dreambox DM 8000
Image verzia: OpenATV6.3  OpenATV
Dátum aktualizácie: 25.9.2019
Skiny: MyMETRIX
Ci modul: áno
HbbTV: nie
Kodi: nie 
WiFi:
Youtube: áno 
HDMI-CEC áno 
PIP
Systémové pluginy: EPG Refresh, Infotunerbar,WebIf, EMC,fastscan,
Archívy CZ/SK 1.2.2, Youtube, Mediaplayer2,
Doplnkové pluginy: Cool TV Guide, Mediaplayer 2
Spôsob a postup upgrade:  cez webrozhranie (internet.prehliadač) 
Poznámky:

Dreambox DM 800HD

Dreambox DM 800HD
Image verzia: E2 OpenPLI  2.1  OpenATV
Dátum aktualizácie: 17.6.2015
Skiny: PLI
Ci modul: nie
HbbTV: nie
Kodi: nie
WiFi: nie
Youtube: nie
HDMI-CEC  ?
PIP nie
Systémové pluginy:
?
Doplnkové pluginy: ?
Spôsob a postup upgrade:  cez webrozhranie (internet.prehliadač) 
Poznámky:

Dreambox DM 800HDv2

Dreambox DM 800HDv2
Image verzia: E2  OpenATV
Dátum aktualizácie: 11 / 2013
Skiny:  ?
Ci modul:  ?
HbbTV:  ?
Kodi:  ?
WiFi:  ?
Youtube:  ?
HDMI-CEC  ?
PIP  ?
Systémové pluginy:  ?
 ?
Doplnkové pluginy:  ?
 ?
Spôsob a postup upgrade:  cez webrozhranie (internet.prehliadač) 
Poznámky:

Dreambox DM 820HD

Dreambox DM 820HD
Image verzia: OpenATV 6.1  OpenATV
Dátum aktualizácie: 2.5.2018
Skiny: MyMETRIX, HDglass 16
Ci modul:  nie
HbbTV:  nie
Kodi:  nie
WiFi:  áno 17.x
Youtube:  áno
HDMI-CEC áno
PIP áno
Systémové pluginy:  EPG Refresh, Infotunerbar,WebIf, EMC, fastscan
 Picture player, cool tv guide, 
Doplnkové pluginy:  KODI 17, Archívy CZ/SK, Mediaplayer2
Spôsob a postup upgrade:  cez webrozhranie (internet.prehliadač) 
Poznámky:

Dreambox DM 900 UHD

Dreambox DM 900 UHD
Image verzia: OpenATV6.4 Gemini GP4 OE2.5
Dátum aktualizácie: 16.7.2020 17.7.2020
Skiny: MyMetrix, HDglass17 Dreambox default, HD, FHD, HDGlass17
Ci modul: áno áno
HbbTV:  nie áno
Kodi:  nie áno 19 alfa
WiFi:  OK cez USB wifi adaptér OK cez USB wifi adaptér
Youtube: áno  áno 
HDMI-CEC áno  áno 
PIP áno  áno 
Systémové pluginy: EPG Refresh, Infotunerbar,WebIf, EMC, fastscan EPG Refresh, Infotunerbar,WebIf,
Cool TV Guide 7.7.0 , Picture player Picture player, ecommander, GP 4 panel
Doplnkové pluginy: Archívy CZ/SK 1.3.3, Youtube, Mediaplayer2, webradiofs Archívy CZ/SK 1.3.1, HbbTV, webbrowser
CSFD, KODI 19 alfa, chocholousek picons
Spôsob a postup upgrade:  cez webové rozhranie (internet.prehliadač) cez webové rozhranie (internet.prehliadač) 
Poznámky:
softcamy meniť cez webrozhranie oscamu :8888 

Pre model Dreambox DM900 UHD je dostupná v prípade záujmu aj nakonfigurovaná enigma DreamElite 6 OE2.5. Popis konfigurácie nájdete TU.


Dreambox DM 920 UHD

Dreambox DM 920 UHD
Image verzia: OpenATV6.4 Gemini GP4 OE2.5
Dátum aktualizácie: 8.6.2020 17.6.2020
Skiny: MyMetrix, HDglass17 Dreambox default, HD, FHD, HDGlass17
Ci modul: áno áno
HbbTV: nie áno
Kodi: nie  áno KODI 19 alfa
WiFi: OK cez USB wifi adaptér OK cez USB wifi adaptér
Youtube: áno  áno 
HDMI-CEC áno  áno 
PIP áno  áno 
Systémové pluginy: EPG Refresh, Infotunerbar,WebIf, EMC, fastscan EPG Refresh, Infotunerbar,WebIf,
Cool TV Guide 7.7.0, Picture player, file comander, Picture player, ecommander, GP 4 panel
Doplnkové pluginy: Archívy CZ/SK 1.3.3, Youtube, Mediaplayer2, webradiofs Archívy CZ/SK 1.3.1, HbbTV, webbrowser 
 csfd, chocholousek picons, 
CSFD, KODI 19 alfa, chocholousek picons
Spôsob a postup upgrade: cez webové rozhranie (internet.prehliadač)  cez webové rozhranie (internet.prehliadač)  
Poznámky:
softcamy meniť cez webrozhranie oscamu :8888

Pre model Dreambox DM920 UHD je dostupná v prípade záujmu aj nakonfigurovaná enigma DreamElite 6 OE2.5. Popis konfigurácie nájdete TU.


Dreambox ONE 4k a ONE 4K Combo

Dreambox ONE 4k
Dreambox ONE 4k Combo
Image verzia: Newnigma2 Dream Elite7 OE2.6
Dátum aktualizácie: 11.6.2019 3.3.2020
Skiny: newnigma Dreambox default, HD, FHD, HDGlass17
Ci modul: nie nie
HbbTV: áno áno
Kodi: nie  áno
WiFi: áno interné  áno interné
Youtube: áno áno
HDMI-CEC áno  áno 
PIP nie  nie 
Systémové pluginy: EPG Refresh, Infotunerbar,WebIf, EPG Refresh, Infotunerbar,WebIf,
Cool TV Guide , Picture player Cool TV Guide, Picture player
Doplnkové pluginy: Archívy CZ/SK 1.2.2, Youtube, Mediaplayer Archívy CZ/SK 1.2.2, Youtube, Mediaplayer
Hbbtv, webbrowser NETFLIX, Hbbtv, webbrowser
Spôsob a postup upgrade: cez webrozhranie (internet.prehliadač)  cez webrozhranie (internet.prehliadač) 
Poznámky:


Dreambox TWO 4K 

Dreambox TWO 4k
 
Image verzia: Newnigma2 Gemini GP4 
Dátum aktualizácie: 28.10.2020 27.10.2020
Skiny: newnigma DE-FHD, HDglass17
Ci modul: áno áno
HbbTV: áno áno
Kodi: nie  áno
WiFi: áno interné  áno interné
Youtube: nie  nie 
HDMI-CEC áno  áno 
PIP nie  nie 
Systémové pluginy: EPG Refresh, Infotunerbar,WebIf, EPG Refresh, Infotunerbar,WebIf,
Picture player Picture player, Chocholousek picons, File browser,
Doplnkové pluginy: Archívy CZ/SK 1.3.x,, Mediaplayer Archívy CZ/SK 1.3.x,  Mediaplayer, quick button, uPnP/DLNA
Hbbtv, webbrowser, file browser, počasie,  Hbbtv, webbrowser, KODI19, Netflix GP, qCommander, 
Spôsob a postup upgrade: cez webrozhranie (internet.prehliadač)  cez webrozhranie (internet.prehliadač) 
Poznámky:

 


 

 

 

Prijímače Edision

 Edision OS MEGA

Edision OS mio 4k

Edision OS mio 4k plus

Edision OS mini 4k 

Edision OS nino


Edision OS MEGA

Edision OS MEGA
Image verzia: OpenATV 6.2  OpenATV
Dátum aktualizácie: 8.11.2018
Skiny: MyMetrix, HDglass 17
Ci modul: áno
HbbTV: áno
Kodi: áno 17.6 
WiFi: OK cez USB wifi adaptér 
Youtube: áno 
HDMI-CEC áno 
PIP áno 
Systémové pluginy: EPG Refresh, Infotunerbar, WebIf, Fastscan
Cool TV Guide , Picture player 
Doplnkové pluginy: Archívy CZ/SK 1.1.1, Youtube, Mediaplayer 2
infobartunerstate, 
Spôsob a postup upgrade: pri štarte cez USB
Poznámky:

Edision OS mio 4k

Edision OS mio 4k
Image verzia: OpenATV6.3  OpenATV
Dátum aktualizácie: 21.9.2019
Skiny:  MyMETRIX, HDGlass17
Ci modul:  nie
HbbTV:  áno
Kodi: áno 17.6 
WiFi: áno interrné 
Youtube: áno 
HDMI-CEC áno
PIP áno 
Systémové pluginy:  EPG Refresh, Infotunerbar, WebIf, Fastscan
 Cool TV Guide , Picture player
Doplnkové pluginy:  Archívy CZ/SK 1.2.2, Youtube, Mediaplayer 2
 KODI 17.6, webradiofs
Spôsob a postup upgrade: základ aj full záloha cez lokálnu inštaláciu 
Poznámky:
 pokiaľ nie je v prijímači enigma OpenATV, tak treba nainštalovať starým spôsobom pri štarte nižšiu verziu OpenATV 6.1/6.2/6.3 ktorá má menej MB a prijímač ju nainštaluje.

Edision OS mio 4k plus

Edision OS mio 4k plus
Image verzia: OpenATV6.4  OpenATV
Dátum aktualizácie: 9.6.2020
Skiny:  MyMETRIX
Ci modul: nie
HbbTV: áno
Kodi: áno 18.7
WiFi: áno interné 
Youtube: áno 
HDMI-CEC áno 
PIP áno 
Systémové pluginy: EPG Refresh, Infotunerbar, WebIf, Fastscan
Cool TV Guide 7.7.0 , Picture player
Doplnkové pluginy: Archívy CZ/SK 1.3.3, Youtube, Mediaplayer 2
KODI 18.7, HbbTV
Spôsob a postup upgrade: základ aj full záloha cez lokálnu inštaláciu 
Poznámky:
pokiaľ nie je v prijímači enigma OpenATV, tak treba nainštalovať starým spôsobom pri štarte nižšiu verziu OpenATV 6.1/6.2/6.3 ktorá má menej MB a prijímač ju nainštaluje. 

Edision OS mini 4k 

Edision OS mini 4k 
Image verzia: OpenATV 6.4 OpenATv6.4. multiboot
Dátum aktualizácie: 25.6.2020 31.3.2020
Skiny: MyMETRIX, HDGlass17 MyMETRIX, HDGlass17
Ci modul:  nie  nie
HbbTV:  áno  áno
Kodi:  18.7  ?
WiFi:  áno interné  áno interné
Youtube:  áno  áno 
HDMI-CEC  áno áno 
PIP  áno áno 
Systémové pluginy:  EPG Refresh, Infotunerbar, WebIf, Fastscan  EPG Refresh, Infotunerbar, WebIf, Fastscan
 Archívy CZ/SK 1.3.3, Youtube, Mediaplayer 2  Archívy CZ/SK 1.2.2, Youtube, Mediaplayer 2
Doplnkové pluginy:  KODI 18.7, webradiofs, HbbTV webradiofs
Spôsob a postup upgrade: základ aj full pri štarte cez USB základ aj full cez lokálnu inštaláciu  
Poznámky:

Edision OS nino

Edision OS nino
Image verzia: OpenATV6.3  OpenATV
Dátum aktualizácie: 10.11.2019
Skiny:  M?yMETRIX, HDGlass16
Ci modul:  nie
HbbTV:  áno
Kodi: nie 
WiFi: OK cez USB wifi adaptér 
Youtube: áno 
HDMI-CEC áno 
PIP nie 
Systémové pluginy:  EPG Refresh, Infotunerbar, WebIf, Fastscan
 Archívy CZ/SK 1.2.2, Youtube, Mediaplayer 2
Doplnkové pluginy:  Webradiofs, HbbTV, Opera webbrowser
 Cool TV guide 7.6.0, správca súborov
Spôsob a postup upgrade: pri štarte cez USB 
Poznámky:

Hodnotenie článku

0.0/5 hodnotení (0 volieb)

Zdieľajte článok

Napísať komentár

Komentujete ako hosť. Môžete sa prihlásiť.

Dokončite úlohu

TOPlist

Nemáte ešte účet ? Zaregistrujte sa!

Prihláste sa do svojho účtu