Zálohy E2 AB PULSe, Amiko, Axas, Dinobot, Dreambox, Edision

1 dňa 08 september 2020 do kategórie Magazín, Konfigurácie E2

Amiko, Axas, Dinobot, Dreambox, Edision

 V tomto článku nájdete databázu naších záloh ELLANO.SK pre linuxové prijímače s operačným systémom Enigma 2 AB PULSe,  AMIKOAXAS, DINOBOT, DREAMBOX a EDISION.

Naše zálohy sú konfigurované z najnovších stabilných verzii enigmy. U väčšiny prijímačov je to enigma OpenATV, u prijímačov VU+ aj enigma VTI a u niektorých prijímačov Dreambox je to enigma Gemini GP4, DreamElite, alebo Newnigma2.

 LOGOELLANO.pngSOFTLINUX.jpg

Pre rýchlejšie nájdenie zálohy, kliknite v zozname nižšie na požadovanú značku prijímača: a následne na model prijímača:

 

AB PULSe

 AMIKO

 AXAS

 DINOBOT

DREAMBOX

EDISION

 

 

Prijímače AB PULSe

 AB PULSe 4K

AB PULSe 4K mini


 AB PULSe 4K

 

AB PULSe 4K
Image verzia: OpenATV 7.3 OpenATV 7.3
Dátum aktualizácie: 11.10.2023 22.4.2024
Skiny: MY METRIX,HDGLASS 17 MY METRIX,HDGLASS 17 
Ci modul: áno áno
HbbTV: áno áno
Kodi: áno  20.2 áno  20.2
WiFi: OK cez USB wifi adaptér  OK cez USB wifi adaptér 
Youtube: áno áno 
HDMI-CEC áno áno 
PIP áno
áno 
Systémové pluginy: EPG Refresh, Infotunerbar, WebIf, EMC, fastscan, Ellano setting v4.3 EPG Refresh, Infotunerbar, WebIf, EMC, fastscan, Ellano setting v4.3
Picture player, file comander, Chromium2, Netflix, Disney+, Youtube TV Picture player, file comander, HbbTV ,KODI20.2
Doplnkové pluginy: Archívy CZ/SK 2.3.4, Youtube, Mediaplayer, HbbTV Archívy CZ/SK 2.6.6, Youtube, Mediaplayer2, CSFD
KODI 20.2 Chromium2, Netflix, Disney+, Youtube TV, Cool TV Guide
Spôsob a postup upgrade: základ aj full cez boot menu   full cez boot menu 
Poznámky:

Nezobrazuje sa kurzor myši v chromium2

Nezobrazuje sa kurzor myši v chromium2

  


AB PULSe 4K mini

 

AB PULSe 4K mini
Image verzia: OpenATV 7.3 OpenATV 7.3
Dátum aktualizácie: 4.10.2023 19.4.2024
Skiny: MY METRIX,HDGLASS 17 MY METRIX,HDGLASS 17 
Ci modul: áno áno
HbbTV: áno áno
Kodi: áno  20.2+doplnky kodi áno  20.2+doplnky kodi
WiFi: OK cez USB wifi adaptér  OK cez USB wifi adaptér 
Youtube: áno áno 
HDMI-CEC áno áno 
PIP áno
áno 
Systémové pluginy: EPG Refresh, Infotunerbar, WebIf, EMC, fastscan, Ellano setting v4.3 EPG Refresh, Infotunerbar, WebIf, EMC, fastscan, Ellano setting v4.3
Picture player, file comander, Chromium2, Netflix, Disney+, Youtube TV Picture player, file comander, HbbTV ,KODI20
Doplnkové pluginy: Archívy CZ/SK 2.3.4, Youtube, Mediaplayer, HbbTV Archívy CZ/SK 1.6.3, Youtube, Mediaplayer2,  CSFD
KODI 20.2 s doplnkami kodi Chromium2, Netflix, Disney+, Youtube TV, Cool TV Guide
Spôsob a postup upgrade: základ aj full cez boot menu  full cez boot menu  
Poznámky:

Nezobrazuje sa kurzor myši v chromium2 

Nezobrazuje sa kurzor myši v chromium2 

 

Prijímače Amiko

Amiko Viper 4K51

Amiko Viper 4k

Amiko Viper 4K V20

Amiko Viper 4K V30 

Amiko Viper 4K V40

Amiko Viper Combo

Amiko Viper Combo HDD

Amiko Viper Slim

Amiko Viper T2/C

Amiko Viper twin E2

Amiko Viper-S


 

Amiko Viper 4K51

Amiko Viper 4K51
Image verzia: OpenATV 6.4 OpenATV
Dátum aktualizácie: 24.4.2020
Skiny: MY METRIX,HDGLASS 17
Ci modul: ok
HbbTV: ok
Kodi: áno  18.6 
WiFi: OK cez USB wifi adaptér 
Youtube: áno
HDMI-CEC áno
PIP áno
Systémové pluginy: EPG Refresh, Infotunerbar,WebIf, EMC, fastscan,
Cool TV Guide 7.7.0, Picture player, file comander,
Doplnkové pluginy: Archívy CZ/SK,Youtube,Mediaplayer2,webradiofs, HbbTV
KODI 18.6
Spôsob a postup upgrade: základ aj full cez USB pri štarte 
Poznámky:


Amiko Viper 4k

Amiko Viper 4k
Image verzia: OpenATV 7.0  OpenATV6.4
Dátum aktualizácie: 14.10.2022  10.6.2022
Skiny: MY METRIX, HDGLASS 17   MY METRIX, HDGLASS 17  
Ci modul: nie  nie
HbbTV: áno  áno
Kodi: áno 19.4 áno 18.9
WiFi: OK cez USB wifi adaptér  OK cez USB wifi adaptér 
Youtube: áno áno
HDMI-CEC áno áno
PIP áno áno
Systémové pluginy: EPG Refresh, Infotunerbar, WebIf, EMC,Fastscan EPG Refresh, Infotunerbar, WebIf, EMC, Fastscan, Ellano setting
Picture player, file comander,,  Ellano setting v4 Cool TV Guide 7.7.0, Picture player, file comander, 
Doplnkové pluginy: Archívy CZ/SK 1.5.6, Youtube, Mediaplayer, Chromium2, HbbTV Archívy CZ/SK 1.5.0, Youtube, Mediaplayer2, webradiofs, HbbTV,
Chocholousek picons, KODI 19.4, Netflix, Disney+, Youtube TV Chocholousek picons, KODI 18.9, Chromium2: Youtube TV, Netflix.....
Spôsob  a postup upgrade:  full-cez lokal install základ-cez recovery menu pri štarte , full-cez lokal install 
Poznámky:

Pozor jedná sa u skušobnú testovaciu verziu enigmy postavenej na pythone 3.

Pluginy určené pre pythion 2 .x nie sú kompatibilné s touto enigmou!


Amiko Viper 4K V20

Amiko Viper 4K V20
Image verzia: OpenATV 6.4 OpenATV 7.0
Dátum aktualizácie: 10.10.2022 10.10.2022 
Skiny: MY METRIX, HDGLASS 17 MY METRIX, HDGLASS 17 
Ci modul: nie nie
HbbTV: áno áno
Kodi: áno  18.9 áno  19.4
WiFi: interné wifi OK interné wifi OK
Youtube: áno áno 
HDMI-CEC áno áno 
PIP áno
áno 
Systémové pluginy: EPG Refresh, Infotunerbar,WebIf, EMC, fastscan, Ellano setting v4 EPG Refresh, Infotunerbar,WebIf, EMC, fastscan,
Cool TV Guide 7.7.0, Picture player, file comander,  Chromium2 Picture player, file comander, Ellano setting v4
Doplnkové pluginy: Archívy CZ/SK 1.5.6, Youtube, mediaplayer2, HbbTV,  Youtube TV Archívy CZ/SK 1.5.6, Youtube, mediaplayer, HbbTV,
Kodi 18.9, chocholousek picons, transcoding, webradiofs, Netflix, Disney+ Kodi 19.4, chocholousek picons, transcoding, Netflix, Disney+,Youtube TV
Spôsob a postup upgrade: pri štarte cez USB, alebo cez lokálnu inštaláciu pri štarte cez USB, alebo cez lokálnu inštaláciu 
Poznámky:

Pozor jedná sa u skušobnú testovaciu verziu enigmy postavenej na pythone 3.

Pluginy určené pre pythion 2 .x nie sú kompatibilné s touto enigmou!


 Amiko Viper 4K V30

Amiko Viper 4K V30
Image verzia: OpenATV 6.4 OpenATV 6.4
Dátum aktualizácie: 15.6.2021 7.3.2022
Skiny: MY METRIX, HDGLASS 17 MY METRIX, HDGLASS 17 
Ci modul: nie nie
HbbTV: ok áno
Kodi: áno  18.9 áno  18.9
WiFi: interné wifi OK interné wifi OK
Youtube: áno áno 
HDMI-CEC áno áno 
PIP áno
áno 
Systémové pluginy: EPG Refresh, Infotunerbar,WebIf, EMC, fastscan, EPG Refresh, Infotunerbar,WebIf, EMC, fastscan, 
Cool TV Guide 7.7.0, Picture player,  Ellano setting Cool TV Guide 7.7.0, Picture player,  Ellano setting 
Doplnkové pluginy: Archívy CZ/SK 1.3.8, Youtube, mediaplayer2, HbbTV Archívy CZ/SK 1.3.8, Youtube, mediaplayer2, HbbTV
Kodi 18.9, chocholousek picons, transcoding, webradiofs Kodi 18.9, chocholousek picons, transcoding, webradiofs
Spôsob a postup upgrade: pri štarte cez USB pri štarte cez USB 
Poznámky:

 Amiko Viper 4K V40

Amiko Viper 4K V40
Image verzia: OpenATV 7.3  
Dátum aktualizácie: 30.4.2024  
Skiny: MY METRIX, HDGLASS 17
Ci modul: nie  
HbbTV: áno  
Kodi: áno  20.2
WiFi: interné wifi OK  
Youtube: áno  
HDMI-CEC áno  
PIP áno
 
Systémové pluginy: EPG Refresh, Infotunerbar,WebIf, EMC, fastscan, 
Picture player, file comander, HbbTV ,Ellano setting v4-3  
Doplnkové pluginy: Archívy CZ/SK 2.6.7, Youtube, Mediaplayer2, KODI20  
CSFD, Netflix, Disney+, Youtube TV, Cool TV Guide  
Spôsob a postup upgrade: pri štarte cez USB  
Poznámky:
Nezobrazuje sa kurzor myši v chromium2 


Amiko Viper Combo

Amiko Viper Combo
Image verzia: OpenATV6.3  OpenATV 6.4
Dátum aktualizácie: 28.5.2019  20.1.2022
Skiny: MY METRIX, HDGLASS 16  MY METRIX, HDGLASS 16 
Ci modul: nie  nie 
HbbTV: áno  áno
Kodi: nie  nie 
WiFi: OK cez USB wifi adaptér  OK cez USB wifi adaptér 
Youtube: áno áno
HDMI-CEC áno áno
PIP nie nie 
Systémové pluginy: EPG Refresh, Infotunerbar, WebIf, EMC, EPG Refresh, Infotunerbar, WebIf, EMC, Fastscan
Cool TV Guide , Picture player, ClearMEM, Cool TV Guide 7.7.0 , Picture player, ClearMEM, Ellano setting
Doplnkové pluginy: Archívy CZ/SK 1.2.2, Youtube, Mediaplayer, webradiofs Archívy CZ/SK 1.3.8, Youtube, Mediaplayer2, webradiofs
HbbTV, Opera webbrowser HbbTV, Opera webbrowser
Spôsob a postup upgrade: základ pri štarte, full cez lokálnu inštaláciu  základ pri štarte, full cez lokálnu inštaláciu  
Poznámky:


Amiko Viper Combo HDD

Amiko Viper Combo HDD
Image verzia: OpenATV6.4  OpenATV
Dátum aktualizácie: 11.6.2020
Skiny: MyMetrix, HDglass16
Ci modul: nie
HbbTV: áno
Kodi: nie 
WiFi: OK cez USB wifi adaptér 
Youtube: áno
HDMI-CEC áno
PIP nie
Systémové pluginy: EPG Refresh, Infotunerbar, WebIf, EMC,
Cool TV Guide 7.7.0, Picture player, file comander,
Doplnkové pluginy: Archívy CZ/SK 1.3.3, Youtube, Mediaplayer, webradiofs
ClearMEM, HbbTV, chocholousek picons, Opera webbrowser
Spôsob a postup upgrade: základ pri štarte cez USB a full cez lokal install  
Poznámky

Amiko Viper Slim

Amiko Viper Slim
Image verzia: OpenATV6.3  OpenATV
Dátum aktualizácie: 27.5.2019
Skiny: MyMetrix, HDglass16 
Ci modul: nie 
HbbTV: áno 
Kodi: nie 
WiFi: OK cez USB wifi adaptér 
Youtube: áno
HDMI-CEC áno
PIP nie
Systémové pluginy: EPG Refresh, Infotunerbar, WebIf, EMC,
Cool TV Guide , Picture player, ClearMEM,
Doplnkové pluginy: Archívy CZ/SK 1.2.2, Youtube, Mediaplayer, webradiofs
HbbTV, Opera webbrowser, CSFD
Spôsob a postup upgrade: základ aj full cez lokálnu inštaláciu 
Poznámky
pokiaľ nie je v prijímači enigma OpenATV, tak treba nainštalovať starým spôsobom pri štarte nižšiu verziu OpenATV 6.1/6.2/6.3 ktorá má menej MB a prijímač ju nainštaluje. 

Amiko Viper T2/C

Amiko Viper T2/C
Image verzia: OpenATV6.3  OpenATV
Dátum aktualizácie: 18.11.2019
Skiny: MyMetrix, HDglass16 
Ci modul: nie 
HbbTV: áno
Kodi: nie
WiFi: OK cez USB wifi adaptér
Youtube: áno
HDMI-CEC áno
PIP nie
Systémové pluginy: EPG Refresh, Infotunerbar, WebIf, EMC,
Cool TV Guide , Picture player, ClearMEM,
Doplnkové pluginy: Archívy CZ/SK 1.2.2, Youtube, Mediaplayer, webradiofs
HbbTV, Opera webbrowser, CSFD
Spôsob a postup upgrade: základ aj full cez lokálnu inštaláciu 
Poznámky:
pokiaľ nie je v prijímači enigma OpenATV, tak treba nainštalovať starým spôsobom pri štarte nižšiu verziu OpenATV 6.1/6.2/6.3 ktorá má menej MB a prijímač ju nainštaluje. 

 Amiko Viper twin E2

Amiko Viper twin E2
Image verzia: OpenATV6.4 OpenATV6.4
Dátum aktualizácie: 8.3.2022 8.4.2021
Skiny: MY METRIX, HDGLASS 16   MY METRIX, HDGLASS 16   
Ci modul: nie nie
HbbTV: áno  áno
Kodi: nie nie
WiFi: áno interné áno
Youtube: áno nie
HDMI-CEC áno áno
PIP nie nie
Systémové pluginy: EPG Refresh, Infotunerbar, WebIf, EMC, Ellano setting EPG Refresh, Infotunerbar, WebIf, EMC,
Cool TV Guide 7.7.0, Picture player, file comander, Cool TV Guide 7.7.0, Picture player, file comander,
Doplnkové pluginy: Archívy CZ/SK 1.3.2, Youtube, Mediaplayer2, webradiofs, HbbTV Archívy CZ/SK 1.3.8,, Mediaplayer2, webradiofs, HbbTV
Chocholousek picons, Clear MEM Chocholousek picons,, Ellano setiing, Clear MEM
Spôsob  a postup upgrade: základ aj full pri štarte cez USB základ aj full pri štarte cez USB 
Poznámky:
Nefunkčný plugin Youtube! 

  


Amiko Viper-S

Amiko Viper-S
Image verzia: OpenATV 7.2  OpenATV 7.3
Dátum aktualizácie: 16.2.2023  8.2.2024
Skiny: MY METRIX MY METRIX 
Ci modul: nie nie
HbbTV: áno  áno 
Kodi: nie nie
WiFi: áno interné áno interné
Youtube: áno áno
HDMI-CEC áno áno 
PIP nie  nie
Systémové pluginy: EPG Refresh, Infotunerbar, WebIf, EMC EPG Refresh, Infotunerbar, WebIf, EMC,
Picture player, file comander,  Ellano setting v4 Picture player, file comander, Cool TV Guide 7.7.0
Doplnkové pluginy: Archívy CZ/SK 1.6.3, Youtube, Mediaplayer, Hbbtv Archívy CZ/SK 2.5.1, Mediaplayer, HbbTV
Chocholousek picons, ClearMEM,  Chocholousek picons, Ellano setting v4.3
Spôsob  a postup upgrade: full pri štarte cez USB full pri štarte cez USB
Poznámky:
 


Prijímače Axas

Axas E4HD 4K Ultra HD

Axas E4HD Combo

Axas HIS Twin

Axas HIS combo+


 Axas E4HD 4K Ultra HD

Axas E4HD 4K Ultra HD
Image verzia: OpenATV 7.3  
Dátum aktualizácie: 23.10.2023
Skiny: MY METRIX,HDGLASS 17  
Ci modul: ok aj CI+  
HbbTV: ok  
Kodi: áno 20.2
 
WiFi: OK cez USB wifi adaptér 
Youtube: áno
 
HDMI-CEC áno
 
PIP áno
 
Systémové pluginy: EPG Refresh, Infotunerbar,WebIf, EMC, fastscan,
 Picture player, file comander, Ellano setting v4.3
Doplnkové pluginy: Archívy CZ/SK 2.3.4, Youtube, Mediaplayer
KODI 20.2, Chocholousek picons, transcoding  
Spôsob a postup upgrade: full záloha cez lokálnu inštaláciu
 
Poznámky:

pokiaľ nie je v prijímači enigma OpenATV, tak treba nainštalovať starým spôsobom pri štarte nižšiu verziu OpenATV 6.1/6.2/6.3 ktorá má menej MB a prijímač ju nainštaluje. 


Axas E4HD Combo

Axas E4HD Combo
Image verzia: OpenATV6.4  OpenATV 7.3
Dátum aktualizácie: 11.10.2021 8.2.2024
Skiny: MY METRIX,HDGLASS 16 MY METRIX,HDGLASS 17
Ci modul: nie - nefunkčný  nefunkčný
HbbTV: áno  áno
Kodi: nie   nie
WiFi: OK cez USB wifi adaptér  OK cez USB wifi adaptér 
Youtube: áno  áno
HDMI-CEC áno  áno 
PIP nie  nie 
Systémové pluginy: EPG Refresh, Infotunerbar,WebIf, EMC, fastscan, EPG Refresh, Infotunerbar,WebIf, EMC, fastscan,
Cool TV Guide,7.7.0,  Picture player, Ellano setting, ClearMem Cool TV Guide 7.7.0, Picture player,
Doplnkové pluginy: Archívy CZ/SK 1.3.8, Youtube, Mediaplayer2, webradiofs Archívy CZ/SK 2.5.1, Youtube, Mediaplayer, ClearMEM
HbbTV, Opera webbrowser, ClearMEM,chocholousek picons HbbTV, Opera webbrowser, Chocholousek picons 
Spôsob a postup upgrade: základ pri štarte, full cez lokálnu inštaláciu  základ pri štarte, full cez lokálnu inštaláciu  
Poznámky:

Axas HIS Twin

Axas HIS Twin
Image verzia: OpenATV6.4  OpenATV6.4
Dátum aktualizácie: 12.10.2021  28.1.2022
Skiny: MY METRIX,HDGLASS 16 MY METRIX,HDGLASS 16
Ci modul: nie nie
HbbTV: áno áno
Kodi: nie  nie
WiFi: áno interné  áno interné 
Youtube: áno  áno  
HDMI-CEC nie  áno
PIP nie  nie 
Systémové pluginy: EPG Refresh, Infotunerbar,WebIf, EMC, fastscan, EPG Refresh, Infotunerbar,WebIf, EMC, fastscan,
Cool TV Guide 7.7.0, Picture player, Ellano setting Cool TV Guide 7.7.0, Picture player, Ellano setting
Doplnkové pluginy: Archívy CZ/SK 1.3.8, Youtube, Mediaplayer2, webradiofs Archívy CZ/SK 1.3.8, Youtube, Mediaplayer2, webradiofs, 
ClearMEM, HbbTV ClearMEM, Hbbtv
Spôsob a postup upgrade: pri štarte cez USB  pri štarte cez USB  
Poznámky:

Axas HIS combo+

Axas HIS combo+
Image verzia: OpenATV7.2  OpenATV6.4
Dátum aktualizácie: 6.2.2023 1.2.2022 
Skiny: MY METRIX,HDGLASS 17 MY METRIX,HDGLASS 17
Ci modul: nie nie
HbbTV: áno áno
Kodi: áno 20
áno 18.6
WiFi: áno interné   áno interné  
Youtube: áno áno 
HDMI-CEC áno áno 
PIP nie   áno 
Systémové pluginy: EPG Refresh, Infotunerbar, WebIf, EMC, fastscan, EPG Refresh, Infotunerbar, WebIf, EMC, fastscan, Ellano setting
Picture player, file comander, Ellano setting v4, doplnky chromium2
Cool TV Guide 7.7.0, Picture player, file comander,
Doplnkové pluginy: Archívy CZ/SK 1.6.3, Youtube, Mediaplayer,Chromium2, Netflix  Archívy CZ/SK 1.3.8, Youtube, Mediaplayer2, webradiofs, 
KODI 20, Chocholousek picons, transcoding, HbbTV, Youtube TV KODI 18.6,  chocholousek picons, transcoding, HbbTV
Spôsob a postup upgrade: cez USB pri štarte   cez USB pri štarte   
Poznámky:

 

Prijímače Dinobot

 

Dinobot 4K mini U5

Dinobot 4k plus


 Dinobot 4K mini U5

Dinobot 4K mini U5
Image verzia: OpenATV 6.4 OpenATV 7.0
Dátum aktualizácie: 12.10.2021 14.9.2022
Skiny: MyMetrix, HDGlass 17 MyMetrix, HDGlass 17
Ci modul: nie nie
HbbTV: áno áno
Kodi: áno 18.9 áno 19.4
WiFi: áno interné  áno interné
Youtube: áno  áno 
HDMI-CEC áno áno 
PIP áno  áno 
Systémové pluginy: EPG Refresh, Infotunerbar, WebIf, EMC, fastscan, EPG Refresh, Infotunerbar, WebIf, EMC, fastscan,
Cool TV Guide 7.7.0, Picture player, file comander, Picture player, file comander,
Doplnkové pluginy: Archívy CZ/SK 1.3.8, Youtube, Mediaplayer2, webradiofs, HbbTV Archívy CZ/SK 1.5.0, Youtube, Mediaplayer, HbbTV
Chocholousek picons, KODI 18.9, Ellano setting Chocholousek picons, Ellano setting v4
Spôsob a postup upgrade: cez USB pri štarte  cez lokal install
Poznámky:
u Androidu nie je možný downgrade z 8 na 7   u Androidu nie je možný downgrade z 8 na 7  

Dinobot 4k plus

Dinobot 4k plus
Image verzia: OpenATV 7.0  OpenATV 6.4
Dátum aktualizácie: 4.1.2023 13.10.2021
Skiny: MyMetrix, HDGlass 17 MyMetrix, HDGlass 17
Ci modul: nie nie
HbbTV: áno áno
Kodi: áno 19.4 áno 18.9
WiFi: áno interné  áno interné 
Youtube: áno  áno  
HDMI-CEC áno  áno  
PIP áno áno  
Systémové pluginy: EPG Refresh, Infotunerbar, WebIf, EMC, fastscan, EPG Refresh, Infotunerbar, WebIf, EMC, fastscan,
Picture player, file comander, Ellano setting v4 Cool TV Guide 7.7.0, Picture player, file comander, 
Doplnkové pluginy: Archívy CZ/SK 1.6.3, Youtube, Mediaplayer, webradiofs, HbbTV Archívy CZ/SK 1.3.8, Youtube, Mediaplayer2, webradiofs, 
chocholousek picons, KODI 19.4,chromium2, Netflix, YoutubeTV HbbTV,  Chocholousek picons, KODI 18.9, Ellano setting
Spôsob a postup upgrade: pri štarte cez USB (ak nepôjde pri štarte tak cez lokálnu inštaláciu) pri štarte cez USB  
Poznámky:
u Androidu nie je možný downgrade z 8 na 7  u Androidu nie je možný downgrade z 8 na 7  

 

Prijímače Dreambox

Dreambox 52x a 52x mini

Dreambox DM 7020

Dreambox DM 7020v2

Dreambox DM 7080

Dreambox DM 8000

Dreambox DM 800HD

Dreambox DM 800HDse

Dreambox DM 800HDv2

Dreambox DM 820HD

Dreambox DM 900 UHD

Dreambox DM 920 UHD

Dreambox ONE 4k a ONE 4K Combo

Dreambox TWO 4K 


Dreambox 52x a 52x mini

Dreambox DM 520
Dreambox 520 mini
Dreambox DM 525
Image verzia: OpenATV 7.3 OpenATV6.4
Dátum aktualizácie: 26.3.2024 7.9.2022
Skiny: MY METRIX MY METRIX,HDGLASS 16
Ci modul: iba 525HD
iba 525HD
HbbTV: je možné doinštalovať z feedu je možné doinštalovať z feedu
Kodi: nie nie
WiFi: OK cez USB wifi adaptér  OK cez USB wifi adaptér 
Youtube: áno áno
HDMI-CEC áno
áno
PIP nie nie
Systémové pluginy: EPG Refresh, Infotunerbar, WebIf, EMC, fastscan, Ellano setting v4.3 EPG Refresh, Infotunerbar,WebIf, EMC,fastscan,Ellano setting v4
Picture player, file comander Cool TV Guide 7.7.0, Picture player, file comander,ClearMEM,
Doplnkové pluginy: Archívy CZ/SK 2.6.5, Youtube, Mediaplayer2
Archívy CZ/SK 1.5.0, Youtube, Mediaplayer2, webradiofs, 
 CSFD, Cool TV Guide Opera webbrowser,  webradiofs, 
Spôsob a postup upgrade:  cez webrozhranie (internet.prehliadač)
cez webrozhranie (internet.prehliadač)
Poznámky:
 hbbtv je možné doinštalovať online z feedu enigmy hbbtv je možné doinštalovať online z feedu enigmy

Dreambox DM 7020

Dreambox DM 7020
Image verzia: OpenATV 6.1  OpenATV
Dátum aktualizácie: 25.12.2017
Skiny: MyMETRIX
Ci modul: áno
HbbTV: nie
Kodi: nie
WiFi:  ?
Youtube: áno
HDMI-CEC áno
PIP áno
Systémové pluginy: EPG Refresh, Infotunerbar,WebIf, EMC,fastscan,
Picture player, 
Doplnkové pluginy: Archívy CZ/SK, Youtube, Mediaplayer2,
Spôsob a postup upgrade: cez webrozhranie (internet.prehliadač) 
Poznámky:

Dreambox DM 7020v2

Dreambox DM 7020v2
Image verzia: Newnigma2  OpenATV
Dátum aktualizácie: 23.11.2013
Skiny: Newnigma
Ci modul: áno
HbbTV: ?
Kodi: nie 
WiFi:
Youtube:
HDMI-CEC áno 
PIP áno 
Systémové pluginy:  ?
 ?
Doplnkové pluginy:  ?
Spôsob a postup upgrade: cez webrozhranie (internet.prehliadač) 
Poznámky:

Dreambox DM 7080

Dreambox DM 7080
Image verzia: OpenATV 6.4  OpenATV
Dátum aktualizácie: 23.1.2022
Skiny: MY METRIX,HDGLASS 17
Ci modul: áno
HbbTV: áno
Kodi: nie 
WiFi: OK cez USB wifi adaptér 
Youtube: áno
HDMI-CEC áno 
PIP áno 
Systémové pluginy: EPG Refresh, Infotunerbar,WebIf, EMC, fastscan
Cool TV Guide 7.7.0, Picture player, file comander, Ellano Setting
Doplnkové pluginy: Archívy CZ/SK 1.3.8, Youtube, Mediaplayer2, webradiofs
Chocholousek picons, webbrowser Opera, HbbTV
Spôsob a postup upgrade: cez webrozhranie (internet.prehliadač) 
Poznámky:

Dreambox DM 8000

Dreambox DM 8000
Image verzia: OpenATV6.3  OpenATV
Dátum aktualizácie: 25.9.2019
Skiny: MyMETRIX
Ci modul: áno
HbbTV: nie
Kodi: nie 
WiFi:
Youtube: áno 
HDMI-CEC áno 
PIP
Systémové pluginy: EPG Refresh, Infotunerbar,WebIf, EMC,fastscan,
Archívy CZ/SK 1.2.2, Youtube, Mediaplayer2,
Doplnkové pluginy: Cool TV Guide, Mediaplayer 2
Spôsob a postup upgrade:  cez webrozhranie (internet.prehliadač) 
Poznámky:

Dreambox DM 800HD

Dreambox DM 800HD
Image verzia: E2 OpenPLI  2.1  OpenATV
Dátum aktualizácie: 17.6.2015
Skiny: PLI
Ci modul: nie
HbbTV: nie
Kodi: nie
WiFi: nie
Youtube: nie
HDMI-CEC  ?
PIP nie
Systémové pluginy:
?
Doplnkové pluginy: ?
Spôsob a postup upgrade:  cez webrozhranie (internet.prehliadač) 
Poznámky:

Dreambox DM 800HDse

Dreambox DM 800HDse
Image verzia: OpenATV 6.0  OpenATV 5.3
Dátum aktualizácie: 14.11.2022 14.11.2022
Skiny: MyMetrix MyMetrix
Ci modul: nie nie
HbbTV: nie nie
Kodi: nie nie
WiFi: áno USB wifi áno USB wifi
Youtube: nie nie
HDMI-CEC  áno  áno
PIP nie nie
Systémové pluginy: WebIf, EMC, EPG Refresh, WebIf, EMC,fastscan,
 
Doplnkové pluginy: Mediaplayer Mediaplayer
Spôsob a postup upgrade:  cez webrozhranie (internet.prehliadač)  cez webrozhranie (internet.prehliadač) 
Poznámky:

Dreambox DM 800HDv2

Dreambox DM 800HDv2
Image verzia: E2  OpenATV
Dátum aktualizácie: 11 / 2013
Skiny:  ?
Ci modul:  ?
HbbTV:  ?
Kodi:  ?
WiFi:  ?
Youtube:  ?
HDMI-CEC  ?
PIP  ?
Systémové pluginy:  ?
 ?
Doplnkové pluginy:  ?
 ?
Spôsob a postup upgrade:   cez webrozhranie (internet.prehliadač) 
Poznámky:

Dreambox DM 820HD

Dreambox DM 820HD
Image verzia: OpenATV 6.1  OpenATV
Dátum aktualizácie: 2.5.2018
Skiny: MyMETRIX, HDglass 16
Ci modul:  nie
HbbTV:  nie
Kodi:  nie
WiFi:  áno 17.x
Youtube:  áno
HDMI-CEC áno
PIP áno
Systémové pluginy:  EPG Refresh, Infotunerbar,WebIf, EMC, fastscan
 Picture player, cool tv guide, 
Doplnkové pluginy:  KODI 17, Archívy CZ/SK, Mediaplayer2
Spôsob a postup upgrade:  cez webrozhranie (internet.prehliadač) 
Poznámky:

Dreambox DM 900 UHD

Dreambox DM 900 UHD
Image verzia: OpenATV 7.3 Dream Elite 7.1
Dátum aktualizácie: 18.4.2024 18.10.2023
Skiny: MyMetrix, HDglass17 Dreambox default, DE HD,DE FHD, HDGlass17
Ci modul: áno nie
HbbTV:  nie áno
Kodi:  nie áno 19
WiFi:  OK cez USB wifi adaptér OK cez USB wifi adaptér
Youtube: áno  áno 
HDMI-CEC áno  áno 
PIP áno  áno 
Systémové pluginy: EPG Refresh, Infotunerbar,WebIf, EMC, fastscan EPG Refresh, Infotunerbar,WebIf, Ellano setting v4 .3
Picture player, Ellano setting v4 .3,  Picture player, ecommander, DE panel, Počasie
Doplnkové pluginy: Archívy CZ/SK 2.6.6, Youtube,Mediaplayer2,  Archívy CZ/SK 1.4.6, HbbTV, webbrowser
CSFD, Cool TV Guide, Chocholousek picons Chocholousek picons,, KODI 19
Spôsob a postup upgrade:  cez webové rozhranie (internet.prehliadač) cez webové rozhranie (internet.prehliadač) 
Poznámky:
 podporuje iba pluginy pre Python3 softcamy meniť cez webrozhranie oscamu :8888 

Postup inštalácie enigmy OpenATV

Záloha je v komprimovanom súbore zip. Ten treba rozpakovať winrarom a v rozpakovanom súbore so zálohou načítate z priečinku dm900 cez inštalačné webové rozhranie dreamboxu súbor s názvom rootfs.tar.bz2

Pre model Dreambox DM900 UHD je dostupná v prípade záujmu aj nakonfigurovaná enigma Gemini GP4 OE2.5 z 17.7.2020:

Konfigurácia Enigmy GP4

EPG Refresh, Infotunerbar,WebIf,Picture player, ecommander, GP 4 panel,Archívy CZ/SK 1.3.1, HbbTV, webbrowser ,CSFD, KODI 19 alfa, chocholousek picons (softcamy meniť cez webrozhranie oscamu :8888)


Dreambox DM 920 UHD

Dreambox DM 920 UHD
Image verzia: OpenATV7.3 Dream Elite 7.1
Dátum aktualizácie: 18.10.2023 18.10.2023
Skiny: MyMetrix, HDglass17 Dreambox default, DE HD,DE FHD, HDGlass17
Ci modul: áno áno
4HbbTV: nie áno
Kodi: nie  áno KODI 19 
WiFi: OK cez USB wifi adaptér OK cez USB wifi adaptér
Youtube: áno  nie
HDMI-CEC áno  áno 
PIP áno  áno  
Systémové pluginy: EPG Refresh, Infotunerbar,WebIf, EMC, fastscan EPG Refresh, Infotunerbar,WebIf, Ellano setting v4.3
 Picture player, file comander, Ellano setting v4.3 Picture player, ecommander, DE panel, Počasie
Doplnkové pluginy: Archívy CZ/SK 2.3.4, Youtube, Mediaplayer Archívy CZ/SK 1.4.6, HbbTV, webbrowser , Cool TV Guide 
Chocholousek picons,  Ellano setting v4
KODI 19, chocholousek picons, 
Spôsob a postup upgrade: cez webové rozhranie (internet.prehliadač) cez webové rozhranie (internet.prehliadač)
Poznámky:
nefunguje Fotelka TV 51.5E Neaktulizovať Archívy na verziu 1.5.6 lebo sa znefunkční plugin Archívy CZ/SK!

Postup inštalácie enigmy OpenATV

Záloha je v komprimovanom súbore zip. Ten treba rozpakovať winrarom a v rozpakovanom súbore so zálohou načítate z priečinku dm920 cez inštalačné webové rozhranie dreamboxu súbor s názvom rootfs.tar.bz2

Pre model Dreambox DM920 UHD je dostupná v prípade záujmu aj nakonfigurovaná enigma Gemini GP4 OE2.5 z 17.6.2020:

Konfigurácia Enigmy GP4

EPG Refresh, Infotunerbar,WebIf,Picture player, ecommander, GP 4 panel,Archívy CZ/SK 1.3.1, HbbTV, webbrowser ,CSFD, KODI 19 alfa, chocholousek picons (softcamy meniť cez webrozhranie oscamu :8888)


Dreambox ONE 4k a ONE 4K Combo

Dreambox ONE 4k
Dreambox ONE 4k Combo
Image verzia: Dream Elite7.1 OE2.6 OpenATV 7.3
Dátum aktualizácie: 23.8.2023 23.8.2023
Skiny: Dreambox default, DE HD, DE FHD, HDGlass17 MyMetrix
Ci modul: nie nie
HbbTV: áno nie
Kodi: áno 19.0 nie
WiFi: áno interné  áno interné
Youtube: nie nie
HDMI-CEC áno  nie
PIP áno áno
Systémové pluginy: EPG Refresh, Infotunerbar,WebIf, Ellano setting v4.3 EPG Refresh, Infotunerbar,WebIf,
Cool TV Guide , Picture player, Archívy CZ SK 2.3.3  Picture player, Ellano setting v4.3
Doplnkové pluginy: PIP, PIP Quad, Mediaplayer, KODI 19 Archívy CZ/SK 2.3.3, Mediaplayer
Hbbtv, webbrowser, chocholousek picons Chocholusek picons
Spôsob a postup upgrade: cez webrozhranie (internet.prehliadač)  cez webrozhranie (internet.prehliadač) 
Poznámky:
 Android na SD karte reader scamu sa prepína cez webrozhr:8888  

 Pre model DM ONE 4k a One 4k Combo je dostupná aj verzia E2 Newnigma z 11/2019


Dreambox TWO 4K 

Dreambox TWO 4k
 
Image verzia: Dream Elite7.1 OE2.6 OpenATV 7.3 aj OpenATV7.4
Dátum aktualizácie: 19.10.2023 20.6.2024
Skiny: Dreambox default, DE HD, DE FHD, HDGlass17 MyMetrix, HDGlass17
Ci modul: áno iba CI (CI+ nefunguje!) áno aj CI+
HbbTV: áno nie
Kodi: áno 19  nie
WiFi: áno interné  áno interné
Youtube: nie  nie 
HDMI-CEC áno  nie
PIP áno nie 
Systémové pluginy: EPG Refresh, Infotunerbar,WebIf, EPG Refresh, Infotunerbar,WebIf,
PIP, PIP Quad, Mediaplayer, Netflix
 Picture player, Ellano setting v4.3
Doplnkové pluginy: Cool TV Guide , Picture player , KODI 19, Archíny CZ/SK Archívy CZ/SK 2.3.9, Mediaplaye2, Cool TV Guide, CSFD
Hbbtv, webbrowser, chocholousek picons, Ellano setting v4 Chocholusek picons
Spôsob a postup upgrade: cez webrozhranie (internet.prehliadač)  cez webrozhranie (internet.prehliadač) 
Poznámky:
 Android na SD karte reader scamu sa prepína cez webrozhr:8888

Pre model DM TWO 4k je dostupná aj verzia E2 Newnigma z 10/2020:CI modulul-OK, Hbbtv-OK, Kodi-nie, wifi interne. Youtube-nie, PIP-nie,

Pluginy:EPG Refresh, Infotunerbar,WebIf,Picture playerMediaplayerHbbtv, webbrowser, file browser, počasie.

Archivy cz sk-nefunkčné

 


 

 

 

Prijímače Edision

 Edision OS MEGA

Edision OS mio 4k

Edision OS mio 4k plus

Edision OS mini 4k 

Edision OS nino


Edision OS MEGA

Edision OS MEGA
Image verzia: OpenATV 6.2  OpenATV
Dátum aktualizácie: 8.11.2018
Skiny: MyMetrix, HDglass 17
Ci modul: áno
HbbTV: áno
Kodi: áno 17.6 
WiFi: OK cez USB wifi adaptér 
Youtube: áno 
HDMI-CEC áno 
PIP áno 
Systémové pluginy: EPG Refresh, Infotunerbar, WebIf, Fastscan
Cool TV Guide , Picture player 
Doplnkové pluginy: Archívy CZ/SK 1.1.1, Youtube, Mediaplayer 2
infobartunerstate, 
Spôsob a postup upgrade: pri štarte cez USB
Poznámky:

Edision OS mio 4k

Edision OS mio 4k
Image verzia: OpenATV6.3  OpenATV
Dátum aktualizácie: 21.9.2019
Skiny:  MyMETRIX, HDGlass17
Ci modul:  nie
HbbTV:  áno
Kodi: áno 17.6 
WiFi: áno interrné 
Youtube: áno 
HDMI-CEC áno
PIP áno 
Systémové pluginy:  EPG Refresh, Infotunerbar, WebIf, Fastscan
 Cool TV Guide , Picture player
Doplnkové pluginy:  Archívy CZ/SK 1.2.2, Youtube, Mediaplayer 2
 KODI 17.6, webradiofs
Spôsob a postup upgrade: základ aj full záloha cez lokálnu inštaláciu 
Poznámky:
 pokiaľ nie je v prijímači enigma OpenATV, tak treba nainštalovať starým spôsobom pri štarte nižšiu verziu OpenATV 6.1/6.2/6.3 ktorá má menej MB a prijímač ju nainštaluje.

Edision OS mio 4k plus

Edision OS mio 4k plus
Image verzia: OpenATV 7.2 OpenATV 7.3
Dátum aktualizácie: 6.3.2023 10.12.2023
Skiny: MyMETRIX, HDGlass 17 MyMETRIX, HDGlass 17
Ci modul: nie nie 
HbbTV: áno áno
Kodi: áno 20 áno 20.2
WiFi: áno interné  áno interné 
Youtube: áno  áno  
HDMI-CEC áno  áno  
PIP áno  áno  
Systémové pluginy: EPG Refresh, Infotunerbar, WebIf, Fastscan EPG Refresh, Infotunerbar, WebIf, Fastscan
Picture player, Ellano setting v4 Picture player, Ellano setting v4.3
Doplnkové pluginy: Archívy CZ/SK 2.0.4, Youtube, Mediaplayer, Hbbtv Archívy CZ/SK 2.3.6, Youtube, Mediaplayer, Hbbtv
KODI 20, Chocholoudek picons,  KODI 20.2 , Chocholoudek picons, 
Spôsob a postup upgrade: full záloha cez lokálnu inštaláciu   full záloha cez lokálnu inštaláciu  
Poznámky:

Pluginy určené pre pythion 2 .x nie sú kompatibilné s touto enigmou!

pokiaľ nie je v prijímači enigma OpenATV, tak treba nainštalovať starým spôsobom pri štarte nižšiu verziu OpenATV 6.1/6.2/6.3 ktorá má menej MB a prijímač ju nainštaluje. 

Pluginy určené pre pythion 2 .x nie sú kompatibilné s touto enigmou!


Edision OS mini 4k 

Edision OS mini 4k 
Image verzia: OpenATV 7.3  
Dátum aktualizácie: 20.10.2023  
Skiny: MyMETRIX, HDGlass17  
Ci modul:  nie
HbbTV:  áno
Kodi:  20.2  
WiFi: OK cez USB wifi adaptér   
Youtube:  áno   
HDMI-CEC  áno  
PIP  áno  
Systémové pluginy: EPG Refresh, Infotunerbar, WebIf, Fastscan, Ellano setting v4.3  
Archívy CZ/SK 2.3.4, Youtube, Mediaplayer , Picture player  
Doplnkové pluginy:  KODI 20.2, HbbTV, Youtube , Chocholousek picons  
   
Spôsob a postup upgrade: full  cez lokálnu inštaláciu  
Poznámky:

 

 

Edision OS nino

Edision OS nino
Image verzia: OpenATV6.3  OpenATV6.4
Dátum aktualizácie: 10.11.2019  25.3.2021
Skiny:  M?yMETRIX, HDGlass16 M?yMETRIX, HDGlass16
Ci modul:  nie nie
HbbTV: áno áno 
Kodi: nie  nie
WiFi: OK cez USB wifi adaptér  OK cez USB wifi adaptér 
Youtube: áno  áno  
HDMI-CEC áno  áno  
PIP nie  nie 
Systémové pluginy:  EPG Refresh, Infotunerbar, WebIf, Fastscan EPG Refresh, Infotunerbar, WebIf, Fastscan
 Archívy CZ/SK 1.2.2, Youtube, Mediaplayer 2 Archívy CZ/SK 1.3.8, Youtube, Mediaplayer 2, Ellano setting
Doplnkové pluginy:  Webradiofs, HbbTV, Opera webbrowser Webradiofs, HbbTV, Opera webbrowser, ClewrMEM
 Cool TV guide 7.6.0, správca súborov Cool TV guide 7.7.0, správca súborov, Chocholousek picons
Spôsob a postup upgrade: pri štarte cez USB  pri štarte cez USB  
Poznámky:

Hodnotenie článku

0.0/5 hodnotení (0 volieb)

Zdieľajte článok

Komentáre (2)

 • Ján Mikláš

  Ján Mikláš

  25 apríl 2021 v 20:50 |
  Dňa 20.04.2021 som u vás kúpil Wifi usb adapter DMWIFI 130.Prosim v akom Image pre DM 900 je nainštalovany ovládač pre túto wifinu.V prípade potreby si Image zakúpim. Ďakujem za každú odpoveď.

  Odpovedať

 • Ivan.P

  Ivan.P

  27 apríl 2021 v 08:48 |
  Dobrý deň.
  Dajte si image OpenATV 6.4 a z feedu enigmy v menu/pluginy/zelené tlačidlo/drivers/ vyberte a doinštalujte driver s názvom "network-usb-rlt-8812au".
  Potom reštartujte celý prijímač .
  Po reštarte Vám zobrazí pripojené wifi v nastavení siete.

  Odpovedať

Napísať komentár

Komentujete ako hosť.

Nemáte ešte účet ? Zaregistrujte sa!

Prihláste sa do svojho účtu